Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1680
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1680
Název:Moira
(Moira)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině:29.6.2008
Čas děje: 1208 NGL = 4795
V galerii vzpomínek - válečnice vypráví svůj příběh
Hlavní postavy románu:

Moira - hrozivá válečnice popisuje část svého dlouhého života

Perry Rhodan - Pozemšťan v moci Moiry

Atlan - starý Arkonidan zůstává skeptický

Mila Vandemar - proti své vůli se stává objektem závisti

Icho Tolot - z Haluťana je utahováno

24. ledna 1208 NGL se Moira odmaskuje. Má hranatou, ale silně řezanou tvář s delší bradou a vystupující spodní čelistí. Koutky širokých úst jsou protažené dolů, dolní ret vyčnívá. Plochý nos obklopují dvě žluté, hluboko v kostnatých důlcích ležící oči s fialovými zorničkami. Černé vlasy jsou spletené do bezpočtu copánků sahajících až k ramenům1).

Zatímco ho označí za Bestii2), vyprovokuje Moira Icho Tolota k útoku a s lehkostí ho přemůže. Cizinka prohlašuje, že chce jako bojovnice vstoupit do služeb Perryho Rhodana, a prezentuje jako reference sbírku trofejí tvořenou bezpočtem hlav. Se zděšením vidí Perry Rhodan v teprve nedávno ukořistěné myšobí hlavě postrádaného Guckyho, ale tajemná cizinka ho ujišťuje, že se nejedná o Pozemšťanova přítele. V jednotlivých epizodách, ke kterým ukazuje patřičné trofeje, vypravuje asi dva miliony let stará Moira chvástavým způsobem o svém životu:

Před dvěma miliony lety potkala Moira po konci mocných bojů v oblasti Velké prázdnoty, ze kterých má už jen zlomky vzpomínek, legendárního vojevůdce Quidora z Tanxtuunry, Rytíře Hlubiny3), který prohlašoval, že použitím zbraně Porleytů4) se mu podařilo nepřítele porazit během padesáti dnů. Moira se přidává k Rytíři jako Orbiterka5), opustí ho ale brzy, protože se ukáže, že je to podvodník, který přirozený proces vydával za vlastní zázračnou zbraň6).

Za zmizením Porleytů tuší Moira vzpouru proti mocnostem kosmického řádu, vůči kterým je ona sama velice skeptická. Při hledání zmizelých procestuje cluster Coma Berenices a narazí nakonec, sledujíc informaci jednoho insektoida, do M 37), nepozná ale Porleyty, kteří své vědomí integrovali do bezduchých objektů8). Vrací se tedy k Velké prázdnotě, kde národy Tanxtuunry, pět set tisíc let po časech Quidora, zdegenerovaly a roztříštily se.

Zatímco před více než milionem let Armadan z Harpoonu bojoval v Mléčné dráze proti Hordám z Garbeše9), přidala se Moira k Manaxovi z rodu nad galaxií Garmoun vládnoucích Bruillanů, kteří vedou svou armádu proti zkaženým Zreyarům. Když Manax po vítězství má v Dómu Kesdšan na Khratu10) dostat rytířské vysvěcení, nastoupí žoldnéřka, která sama chce být Rytířkou Hlubiny, na jeho místo. Pravý Manax z Bruillanu jí ale usvědčí z podvodu, protože Moira nedisponuje psionickou schopností podobnou daru Mily Vandemar prokouknout různé struktury a vidět je z druhé strany, pomocí kterého Bruillané mohou rozpoznat strukturální štěrbiny dimenzionálních vrás, ve kterých ukrývají své hrady. Podle rozsudku kosmokratů je Moira odsouzena k trestu v dimenzionálním vězení Manaxe z Bruillanu. Teprve když těžce zraněný a nevyléčitelnou nemocí trpící Rytíř Hlubiny Moiru o půl milionu let později požádá, aby ho zabila, osvobodí se válečnice, zatímco Manaxovu useknutou hlavu udržuje nějakou dobu na živu a použije její psionický orgán k tomu, aby si otevřela strukturální trhlinu v dimenzionální vráse.

Později nabídne Moira Lemurům11), kteří zoufale bojují proti bestijním předkům Haluťanů, svou pomoc, je ale odmítnuta. Po rozpadu lemurské říše objeví Moira na Scimoru12) v korvetě GOOD HOPE v minulosti uvíznuvší Pozemšťany13) a dozví se od nich o plánu vybudovat OLD MANA. V roce 2406 navštíví válečnice Mléčnou dráhu, aby se přesvědčila o úspěchu ambiciózního projektu, pozoruje později Rhodana při prvním průniku do obřího robota14), sleduje ho do Magellanových mračen15), zažije jeho dobytí Tro Khonem16) a je nakonec svědkem, jak speciální obvod Černý měsíc k identifikaci Rhodana požaduje, aby zazpíval text jednoho starého hitu17). Válečnice, která získá k Terrancovi náklonnost, odrazí se STYXEM třetí vlnu útočících Dolanů18) na Zemi.

Ve 35. století pronikne Moira do Roje prolétajícím Mléčnou dráhou19) a ukořistí jako trofej hlavu Malého Purpurového20), Kartie21), Černého démona22), Tubboda23), Pai'uhn K'asaltica24), Instalatéra roje25) a přímo před zánikem Karduuhlů26) také bůžka roje Y'Tullamore. S úmyslem získat hlavu Cyna27), opustí válenice v nyní Nostradamusem28) řízeném Roji nepozorovaně Mléčnou dráhu.

Zatímco Mléčnou dráhu ovládá Koncil29), rozšíří Moira svou sbírku o hlavy Hyptona30), Greika31), Keloska32), Zgmahkona33) a pseudohlavu Mastibekka34). Hlavu Lara35) nestačí ukořistit, protože se vydá hleda ztracenou Zemi36) a larská flotila o něco později zmizí černou dírou v Dakkardimballonu37). Hledání Země zavede válečnici do galaxie Ganuhr. Protože je Země vylidněná38), hledá Moira dál a narazí v Kmenovém hnízdě Varbů39) na Rhodana a SOL40). Aby se osvědčila jako ochránkyně, rozhodne se Moira bránit terranskou loď proti blížící se flotile Hulkoů41), ale zkázou gravitační roury mezi Dacommionem42) a Baytuinem43) vyvolaný gravitátorský kolaps 7. prosince 358344) zmaří její plány, protože posádka prchající SOL už nemůže pozorovat bitvu mezi STYX a Hulkoy. Jako jediný úspěch zůstane Moiře hlava Hulkoa.

Několik desítek let poté, co Rhodan Nekonečnou Armadu45) v z Hlubinozemě46) vzniklém systému obřího slunce Taknu47) zanechá jako strážní flotilu kosmonukleotidu TRIICLE-948), navštíví Moira ohromný lodní svaz. Nachor z Loolandre49) ztratil své charisma, a po zániku Armadoplamene50) se Armada začala rozpadat. Po národech jako jsou Zenceni51), Zockové52), Heeterové53), Puschtové54), Dlaribberové a Sanschtorové opustili Armadu také Cygridé55), jejichž velitel Jercygehl An55) po rozhovoru s Nachorem vyhověl požadavkům mladého rebela Dallingen Ora a v obří galaxii Behaynien, ve které už není ani stopa po Saddreykarech56), založil cygridskou říši. Strůjci v pozadí vzpoury proti Nachorovi byly Klany57). Jejich náčelník Ninaus, Klanová hlava insektoidních Krilanů, požadoval moc. Protože to Nachor odmítl, přivolal sem Ninaus s tvrzením, že Nekonečné Armadě hrozí nebezpečí, flotilu Torkrotů58) z M 8259). Jako Neviditelná uzavře Moira pakt s Krilany, kteří Nachorovi spojence napadnou před Bránou Loolandre60). Zatímco Jercygehl An s částí Cygridů přispěchá Nachorovi na pomoc, zaútočí Dallingen Or s větší částí lodí na lodě Klanů. Moira zruší smlouvu s Ninausem, vydá se k Bráně Loolandre a zdecimuje lodě Tokrotů, kteří v předsálí Loolandre61) ničí jednotky Jercygehla Ana. V Hale hvězd62) se Ninaus pokusí Nachora zastřelit, ale Jercygehl An se vrhne vstříc výstřelu a obětuje svůj život. Moira poté zabije klanovou hlavu a vezme si z úcty před mrtvým Cygridem jeho hlavu s sebou63).

Galaktikové nevědí, co si mají o Moiřině poctivosti a loajalitě myslet. Zejména Atlan pochybuje o pravdivosti jejího vyprávění. Rhodan se obává, že se hrozivého paladina už nebude moci zbavit, a odmítne v neposlední řadě proto 31. ledna Moiřin požadavek, ho následovat. Navzdory tomu nechá válečnice své nedobrovolné hosty bez odporu odejít zpět k jejich lodím64).