Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1161
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1161
Název:Tanec smrti v M 82
(Totentanz in M 82)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Poslední hra superinteligence
Hlavní postavy románu:

Seth-Apophis - superinteligence sehrává svou poslední hru

Perry Rhodan - Terranec se má stát otrokem

Waylon Javier a Nachor z Loolandre - Perry Rhodanovi průvodci

Atoresk - služebník Seth-Apophis

Simsin - mrtvý pomůže

V kosmickém člunu Seth-Apophis odveze Waylon Javier Perryho Rhodana a Nachora z Loolandre na Aitheran. Atoresk, červovitá bytost s prstencovitým tělem, dvěma malýma očima, širokými ústy a dvěma štíhlýma rukama, zavede oba Terrance a Armadoprince přes pochmurné, hrozivě působící močály temného světa k Apoštolovi1), kterého obyvatelé planety označují za misionářskou budovu, Seth-Apophis jí ale označuje jako Zlatý palác. Harman zavede vězně do Komory mlčení, do které superinteligence uložila stařičké, pergamenovitou kůží pokryté tělo androidky2). Spleť bezpočtu vláken spojuje mumifikované tělo se stropem a stěnami místnosti. Rhodan prokoukne pokus superinteligence vyvolat touto hrozivou inscenací strach. Když Seth-Apophis vytýká, že jedná jako zvíře poslouchající instinkty, omráčí ho superinteligence v záchvatu hněvu, protože se, stejně jako předtím Gesil, dotkl jejího potlačovaného a tabuizovaného původu.

Aby vůli reprezentantů svého největšího nepřítele, superinteligence ID, zlomila, nechá Seth-Apophis Rhodana podrobit řadě fyzických a duševních mučení. Když Terrancovi hrozí ztráta rozumu, zobrazí jeden počítač Apoštola generovanou psionickou projekci Simsima2), která deaktivuje mučící mechanismu a Rhodanovi prozradí historii Seth-Apophis1). Po návratu Rhodana k ostatním oznamuje Javier, který v klatbě moci Seth-Apophis stál jen dočasně, že Jercygehl An přistál na Aitheranu s dvěma tisíci Cygridy. Na Rhodanovu prosbu odvede Simsim několik z nich do Apoštola. Tam začnou Armadisté podle pokynů projekce měnit programování parsynnského stroje.

Mezitím nasadí Seth-Apophis svou nejnebezpečnější zbraň, Hořící vojsko3), protože útoky jejích pomocných národů na Nekonečnou Armadu selhaly.

Když Rhodan a Nachor Apoštola opustí a jsou ohrožovány hrozivými listovými bytostmi, ukáže se, že Simsim vytvořil jako druhou existenci projekci Harmana, aby Seth-Apophis ukolébal a mohl v nepozorovaně jednat. Harman ukáže Rhodanovi a Nahcorovi cestu k mauzoleu, ve kterém je uložena mrtvola Heelky2). Seth Apophis pozná zradu Harmana a rozpustí projekci, ale Rhodan a Armadoprinc tělo Heelky získají do své moci. V posledním vzepjetí se jim ukáže Seth-Apophis v obrovském zjevení mladistvého těla androidky a hrozí, že Rhodana zničí jaderným požárem. V tuto chvíli se ale aktivuje nové naprogramování Apoštola, přeruší se energetické zásobování ze sluncí Aitheranu2) a Seth-Apophis tak přijde o své mocenské prostředky. Nesčetné odštěpky vědomí, které superinteligence v průběhu milionů let přijala do sebe nebo uložila do Frostrubinu, uniknou a vrátí se buď do svých originálních těl, nebo pokračují v existenci dále jako čistě duchovní bytosti. Vědomí Seth-Apophise se vrátí zpět do těla Heelky. Ten zmizí v pustině planety Aitheran, jejíž přítmí ustoupí zářivé jasnosti. Nakonec odpojí Simsinova projekce také Apoštola a ukončí tak svou vlastní existenci4).

Rhodan, Nachor, Javier a Cyrgridové se vrazí zpět k BÁZI5).