Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Seth-Apophis
hledat
Informace o postavě:
Další jména:S'Etha-P'Oph'Is, Vailemena, Ipotherape, Nada-chu-vannisor
Místo narození:Förderuxen
Úmrtí:427 NGL
Národ:Heelové
Tituly:Superinteligence (negativní)

Negativní superinteligence Seth-Apophis byla po mnoho milionů let významnou protihráčkou ID.

Historie

Vznik

Seth-Apophis vznikla z ženské Heelky Nehoda číslo Tři z galaxie Ux-Förd-II. Heelové jsou zvířata podobná pozemským krysám. Parsynne ji dal jméno S'Etha-P'Oph'Is (v jeho řeči to znamenalo Nehoda číslo Tři). Jinak vysloveno, znamená Seth-Apophis Ta, která překoná všechny obtíže. Později se nechala nazývat také Nada-chu-vannisor, Zdroj kosmické moci, Vailemena, Stabilizující nebo Ipotherape, Tvůrkyně pořádku.

Ženská Heelka se dostala na palubu Apoštola, zařícení vyrábějící hypnosugestivní paprsky s dosahem 10 světelných let, když byl tento přístroj vyhozen z parsynnské dálkové lodi MISIONÁŘ I. Apoštol přistál na planetě Aitheran v galaxii M 82 a používal Heelku jako katalyzátor, aby dále s dostatečnou výrazností rozšiřoval poselství Uxfördu. Díky interakci s Apoštolem si Heelka vyvinula samostatnou inteligenci a uvědomila si sama sebe.

Přilákáni hypnosugestivím zářením Apoštola, přistála na Aitheranu výzkumná expedice pavoukovitých Anximenů. Heelka přinutila Anximeny přemístit své vědomí do syntetického ženského humanoidního těla. Staré tělo Heelky bylo zakonzervováno. Podporována Anximeny převzala Seth-Apophis ve svém novém tělu kontrolu Apoštola a použila ho k přilákání a podrobení okolních hvězdných národů.

SETH-APOPHIS

S podporou svého poradce Simsina, posledního z Anximenů, vyvinula Seth-Apophis psionický zářící paprsek, se kterým mohla přes extrémní vzdálenosti ovlivňovat inteligentní vědomí. Založila si tak zásobu oduševnělých vědomí a vědomých fragmentů.

Díky spojení s těmito vědomými odštěpky na psionické úrovni se z ní stala superinteligence Seth-Apophis.

Klíčovou roli jako sklad vědomí sehrál pro Seth-Apophis pozdější Frostrubin, toulající se kosmonukleotid TRIICLE-9. Před asi 11 miliony lety se Seth-Apophis pomocí psionického paprsku podařilo na vzdálenost 60 milionů světelných let vypátrat už 89 milionů let se toulající kosmonukleotid TRIICLE-9 a využila ho jako sklad vědomí.

Před 2.2 miliony lety, po jeho ukotvení Porleytery s rotační energií malé galaxie, se TRIICLE-9 stal rotující nicotou.

Vzdálený dvojkvasar a0957+561 A/B používala Seth-Apophis jako reflektor pro svůj psionický paprsek.

Mocenská oblast

Z její mocenské oblasti byly podrobně známy jen obě dvě hlavní galaxie Sethropoon (M 82) a Hedropoon (M 81). Sídlo superinteligence se nacházelo na planetě Aitheran v M 82, také zvané Sethdepot. O galaxiích Brecktinoon, Parlzereeth a Wethromoon je známo jen to, že patřili ke galaktické kupě kolem galaxi M 81.

Frostrubin

Zatímco Seth-Apophis do kosmonukleotidu ukládala stále víc odštěpků vědomí, TRIICLE-9 se změnil a stal se kolem o průměru 2000 LY a tloušťce 100 světelných let. Kurs Frostrubinu se stal nevypočitatelným a vedl opakovaně ke gigantickým výbuchům supernov.

Oba výbuchy v galaxii NGC 5253 před asi 15 miliony lety se ale příliš nehodí k časovému údaji, podle kterého první kontakt Seth-Apophis s kosmonukleotidem nastal před 11 miliony lety.

Po explozích v Andromedě před 2.2 miliony lety se Porleytům podařilo předpovědět další dráhu Frostrubinu. Ukotvili Frostrubin při průchodu kolem trpasličí galaxie vzdálené 30 milionů světelných let od Mléčné dráhy ve směru k Norgan-Turu pomocí nadbytečné rotační energie, kterou Frostrubin nemohl zpracovat.

Rotující nicota

Frostrubin se proměnil v rotující nicotu. Ačkoliv ho superinteligence mohla nadále využívat jako skladiště vědomí, snažila se kotvu uvolnit pomocí brzdné hmoty, ovšem marně.

Hordy z Garbeše

Před 1.4 miliony lety napadly Hordy z Garbeše na rozkaz Seth-Apophis galaxie Lokální skupiny. V Mléčné dráze byli odraženi před 1.2 miliony lety pod vedením Rytíře Hlubiny Armadana z Harpoonu.

V roce 3587 bylo kvůli vesmírotřesení aktivováno ZAŘÍZENÍ Armadana z Harpoonu, protože vesmírotřesení bylo interpretováno jako průvodní jev návratu Garbešanů. Současně to vedlo k procitnutí vůdce hord Amtranika, který své Laborie skrýval v galaktickém centru na Arpa Chai. S pomocí Margorovy peřeje byla Provconova pěst, obranná zbraň Armadana z Harpoonu, aktivována a garbešanské nebezpečí odstraněno.

Kosmická hanza

Kosmická hanza byla založena v roce 1 NGL, aby odrážela opětovné útoky Seth-Apophis. Kolem roku 424 NGL její aktivity v Mléčné dráze zesílili. V Mléčné dráze se vynořili lodě pomocného národa Sawpanů. S pomocí psionického paprsku rekrutovala Seth-Apophis agenty mezi galaktickými národy.

Jako nejprominentnější případ se ukázal být Icho Tolot, který byl přemístěn k Rotující nicotě a tam se osvobodil z vlivu superinteligence.

Negativní superinteligence nasadila proti Kosmické hanze časové výhybky a počítačové zárodečné buňky. Některé z nasazených zbraní jako Rukavice byly ukradeny z Dómu Kesdšan.

Konec

Jako následek pádu Nekonečné armady v roce 426 NGL skrze Frostrubin ztratila Seth-Apophis vědomí. Když se v roce 427 NGL opět probudila, ukázali se být nositelé Armadoplamene vůči Seth-Apophis imunními. Na planetě Aitheran tak na palubě Apoštola došlo k finálnímu střetnutí mezi ní a Perry Rhodanem. Perry Rhodan, v tu dobu nositel Armadoplamene, byl podporován počítačovou projecí Simsina, bývalého důvěrníka superinteligence. Seth-Apophis prodělal zpětný vývoj zpět na Heelku.

více o historii viz obsahy dílů PR 1158, PR 1159, PR 1161