Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Porleyti
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Norgan-Tur
Domovská planeta:později Nový Moragan–Pordh
Příslušnost:Kosmokraté
Známé obydlené planety:
Nový Moragan–Pordh, Ghattom
Porleyti
Porleyti
© VPM kg.

Lid Porleytů stál do doby před 2,2 miliony roky ve službě kosmokratů. Mnozí je označovali jako Duhové inženýry. Ve své podstatě to byli přímí předchůdci organizace Rytířů Hlubiny.

Vzhled

Když Pozemšťané v 5. století NGL narazili v M 3 na Porleyty, byli Duhoví inženýři integrováni do nejrůznějších objektů. Porleyti totiž po svém odchodu z řad pomocných národů kosmokratů započali s experimenty, které jim měly umožnit spojení s neživou hmotou. Aby se mohli znovu osvobodit, potřebovali Porleyti náhradní tělo. Tato akční těla byla ukryta v různých lokalitách po celé M 3. Postupem času ovšem Duhoví inženýři ztratili schopnost opustit objekty, v nichž byli integrováni, takže se stali zajatci.

Akční těla vypadala identicky, byla 165 cm vysoká a vypadala jako vzpřímeně chodící obří krab s bledě šedým pancířem. Řeč Porleytů se podobá jazyku Mocných.

Původní vzhled Porleytů byl poněkud neortodoxní. Trup se skládal ze čtyř válcovitých segmentů tloušťky půl metru, uspořádaných do čtverce. Z každého segmentu čněla půl metru dlouhá ruka se šesti klepety jako prsty na konci. Hlava byla kulovitá, nesená čtyřmi krky. Zdála se být tvořena sítí chapadel, a dalo se na ní nalézt osm zářivých kuliček, představujících smyslové orgány. Z každého segmentu vyrůstaly čtyři nohy, které tělu dodávaly značnou pohyblivost. Celá tělesná výška těla činila 85 centimetrů. Kůže byla hladký, tmavozelená.

Životní prostor

Původním domovem Porleytů byla galaxie Norgan-Tur. Od skončení služby kosmokratům před 2,2 miliony lety až do 5. století NGL byli Duhoví inženýři ukryti v M 3, kulové hvězdokupě vzdálené zhruba 35 000 světelných let od Sluneční soustavy. Po útoku Galaktiků nalezli bezpečný přístav na Ghattom v soustavě Borea. Když je v roce 1143 NGL ještě jednou vyhledal Perry Rhodan, transportovali se i s celou soustavou s neznámým cílem.

Dějiny

13 000 000 před Kristem:

Již před 13 miliony lety vstoupili Porleyti do služeb kosmokratů a zasazovali se za udržení vesmírného Řádu. Zásady a cíle Porleytů byly shrnuty na takzvané Kamenné chartě Moragan – Pordhu. Po milionech let služby se u Porleytů objevily příznaky únavy. Velkou ranou bylo pro techniky Vysokých mocností zjištění, že nebudou schopni pokročit na další vývojový stupeň a nikdy se nestanou superinteligencí.

Porleyti stvořili v průběhu času Voira: Každý z inženýrů odevzdal nejlepší část své duše, takže vznikla bytost, představující nejvyšší ideály Porleytů. Od té doby byla entita Voire svědomím Porleytů. Bylo na ní, aby nedošlo k dalšímu zkorumpování inženýrů Mocnostmi Chaosu. Jako protějšek k Voirovi vznikl také Cosino, věčný bojovník Porleytů.

Přibližně 7 000 000 let před Kristem:

Ochránkyně Carya Andaxi, bývalá zmocněnkyně kosmokratů, využila před asi sedmi miliony lety porleytskou substanci 101 při stavbě bionických křižníků a jejich biotronik.

Asi 2 200 000 let před Kristem:

Posledním velkým činem Porleytů bylo zakotvení zdegenerovaného kosmonukleotidu TRIICLE - 9 (Frostrubinu).

S Frostrubinem související exploze supernovy v galaxii Andromeda byla před 2 200 000 roky pozorována Porleyty. Přitom přišlo množství porleytských pozorovatelů o život. Úlomky jejich vědomí se spojili s primitivními humanoidy, čímž byly položeny základy národa Errantů, Kosmických továrníků.

Porleytům se podařilo stanovit další dráhu Frostrubinu a při průchodu 30 miliónů světelných let od Norgan–Turu vzdálené trpasličí galaxie ho zakotvili pomocí nadbytečné rotační energie.

Když následně Porleyti zasvětili do své role Rytíře Hlubiny, určili jim kosmokraté úkryt, v němž měli být Duhoví inženýři v bezpečí před negativními mocnostmi vesmíru. Mnohé z jejich vyspělých zbraňových systémů byly uskladněny v katakombách pod dómem Kesdšan, mimo jiné šlo o časovou výhybku a počítačovou zárodečnou buňku.

70 000 Porleytů se nakonec před 2,2 miliony let usídlilo v kulové hvězdokupě M 3 a založilo tam tajnou říši: Nový Moragan–Pordh (zahrnující pět planetárních systémů). Po létech experimentů získali inženýři schopnost opustit své tělo (to přitom bylo zničeno) a integrovat se do neživých předmětů.

Asi 2 000 000 před Kristem:

V této době používal Rytíř Hlubiny Quidor z Tanxtuunry zbraně Porleytů k obraně před vojsky z arresa.

Na základě pozorování Rytíře Hlubiny Permanocha z Tanxbeechu ve Sluneční soustavě experimentovali Porleyti v M 13 a v M 3 s oslabením hranice mezi arresem a parresem. Během 2000 let vyvinuli přístroj, kterým mohla být oslabení vykompenzována a předala jeho plány Permanochovi z Tanxbeechu.

Následně ztratili Porleyti možnost opustit objekty, do nichž se ponořili a po dva miliony let byli uvězněni.

425 NGL:

Když v roce 425 NGL vstoupili Pozemšťané do M 3, bylo posledních 2011 Porleytů osvobozeno vyslancem negativní superinteligence Seth–Apophis.

Na Novém Moragan–Pordhu se Porleyt Turghyr–Dano–Kerg pokusí zmocnit těla Cliftona Callamona, aby si mohl prodloužit vlastní existenci. Voire se obětuje, aby Turghyra–Dano–Kerga zničil za jeho negativní jednání.

Osvobození téměř zcela ztratili svou vznešenou morálku a stali se z nich agresivní, neklidní tvorové. Dokonce se pokusí proniknout do Sluneční soustavy, kde převezmou kontrolu nad NATHANEM.

426 NGL:

Když narazí na odpor, ochromí Porleyti počátkem roku 426 NGL kosmické lety pomocí částečné deformace struktury hyperprostoru.

Nakonec změní Porleyti díky zásahu Rytířů Hlubiny Jena Salika a Perry Rhodana své jednání a zaváží se, že pomohou v boji proti Seth–Apophis. V březnu 426 NGL se přeživších 2009 Porleytů stáhne zpět do Nového Moragan–Pordhu.

429 NGL:

Porleyti uzavřou spojeneckou smlouvu s národy Mléčné dráhy a podpoří je v boji s Pánem prvků.

Roku 429 NGL předají Perrymu Rhodanovi devolátor, jímž může být eliminován Pán prvků. Upozorní také na Nokturny z Fornaxu, jako na porodníky ID.

48 NGL:

Také ve stoleté válce (448 – 549 NGL), propuknuvší po velké kosmické katastrofě, dodávají Galaktiku rozličné zbraně.

Když posléze odmítnou další výrobu zbraní, jsou napadeni loďstvem Galaktiků. Útok na Nový Moragan–Pordh je sice odražen, ale Porleyti jsou jím naprosto roztrpčeni. Zničí světy své říše a vyhledají novou skrýš v systému Borea.

1143 NGL:

Když je v roce 1143 NGL vyhledá Perry Rhodan, zmizí Duhoví inženýři i se celou soustavou Borea neznámo kam.