Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Nokturnové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Fornax

Nokturnové je výraz pro mimořádnou, fascinující rasu z galaxie Fornax (Laxaron).

Nokturnové vzešli z Vojaridů. Život Nokturnů probíhá ve dvou životních fázích.

Životní fáze

Fáze hejna

V prvním životním období Nokturnové vypadají jako dva až sto metrů v průměru měřící tenoučká membrána z pětidimenzionálního oscilačního křemene.

Fáze úlu (neboli Usedlí Nokturnové)

Jakmile příslušníci hejna dosáhnou maximální velikosti sto metrů, vchází hejno do druhé fáze. Jednotliví členové hejna se spojí dohromady a srostou v úl.

Tyto velké úly tímto způsobem vyvíjejí mocnou inteligenci. Mohou se volně pohybovat ve vesmíru a díky přijetí mladých hejn se dále rozrůstat. Nejstarší pak zůstávají na asteroidech, měsících a dalších nebeských tělesech s nižší gravitací, kde během tisíciletí lákají další hejna a dorostou do věží z tmavého oscilačního křemene.

Historie

Před 14000000 lety

Mezi 15 a 14 miliony lety př. Kr. objevili Vojaridové z Laxaronu v Ammandulu zónu míru kolem Sluneční soustavy a dostali se do kontaktu s ID. Byli to porodníci při přeměně ID v superinteligenci a proměnili se při tom v Nokturny.

Za nejstarší Nokturnoúl platí Mudrc z Fornaxu. Toto jméno obdržel od prvního pověřence Kosmokratů, který ho navštívil.

Před 7000000 lety

Před asi 7 miliony lety dva úly Nokturnů Antallin a Satrugar rozhodly boj mezi pochopy negativní superinteligence STROWWAN a ID věrnými Štítonoši z Jamondi ve prospěch obránců a ID.

Když se Ambur mohl stáhnout zpět do hyperprostoru, vydaly se oba úly Nokturnů na Tan-Jamondi II a Parrakh, aby ochránili tamější dómy. Antallin se zřítil na Baikhal Cain. Z jeho těla vznikla Svatá hora. Z jeho psionické složky se stane Šedý nezávislý Ka Than.

Satrugar spadl vedle Dómu Parrakh a pomátl se. Štítonoš Gon-Orbhon se pokusil s ním spojit, aby mu pomohl. Přitom z nich ale vznikne negativná entita, která se nazývá Gon-Orbhon. Přemění Dóm Parrakh na Baštu Parrakh, stvoří Impérium Orbhon, začne čerpat sextadimový klenot ze Slunce a zahájí válku proti Štítonošům z Jamondi.

Před 4000000 lety

V soustavě Kyklop se vytvoří Nokturnoúl, který je později nazván jako Blázen z Fornaxu.

50027 před Kristem

Oogh at Tarkan zjistí při jedné expedici do Fornaxu od Mudrce z Fornaxu, že Nokturnové od zvyšování psíkonstanty kvůli manipulacím kosmonukleotidu DORIFER vyrábí pararosu. Mudrc z Fornaxu požádá Oogha at Tarkan, aby se postaral o odstranění odpadu pararosy.

Při pokusu s pararosou se zjistí, že díky pararose získalo mnoho Kartaniňanů psionické schopnosti. Díky vznícení velkého množství pararosy mělo být možné prolomení bariéry mezi Meekorahem a Tarkanem.

Oogh at Tarkan plánoval na základě strangeness šoku, vyzbrojit NARGA SANT Noktrurnoúlem jako zásobárnou vědění. Proto přilákal obrovské nokturní hejno k NARGA SANT. Jejich vyloučení pararosy způsobilo ohromnou psionickou bouři, kvůli které byl poškozen sousední Nokturnoúl, starý čtyři miliony let. Z něj se stal Blázen z Fornaxu. Na NARGA SANT se vytvořil Nokturnoúl sestávající z osmnácti sloupů.

3587

Kvůli vesmírotřesení se roku 3587 dostala do M 33 pararosa a materializovala u slunce N'jala. Kartaniňané, kteří mezitím opět vyrazili do vesmíru, objevili Slzy N'jaly. Díky pararose se kartaninským esperům podařilo rozhodnout druhou toxickou válku proti Maakarům.

S pomocí obrovské kosmické lodě podnikli výpravu za původem pararosy do 2,5 milionů světelných let vzdálené galaxie Fornax. Tam uzavřeli Kartaniňané s Mudrcem z Fornaxu smlouvu o odstraňování odpadů pararosy.

429 NGL

Kosmická hanza založila roku 429 NGL v soustavě Faalin kancelář Fornax.

V boji proti přívržencům Permanentního konfliktu z mocenské oblasti ESTARTU nasadila GOI (Group Organic Independence) paratenzory, kteří s pomocí pararosy nabyli psionické schopnosti.

446 NGL

V rámci operace Skříňka bohů byly odhaleny agenty GOI Tyg Ianovi plány budoucího postupu. Chtěl mimo jiné vyhubit Nokturny.

447 NGL

Kartaniňané mezitím pravidelně sklízejí pararosu z galaxie Fornax. V rámci projektu Lao-Sinh je přiváženo velké množství pararosy do mocenské oblasti ESTARTU. Roku 447 NGL dochází k vyhoření těchto zásob pararosy a k počátku transferu Hangaye do Meekorahu.

V budoucnosti opět dochází ke zvyšování psíkonstanty a tedy i pararosa ztrácí svůj účinek.

Od roku 447 NGL je hanzovní kancelář Fornax kvůli nokturním rojům izolována od vnějšího světa. Na Faalinu XIV vzniká nový nokturní úl OTEC.

1218 NGL

Během událostí v Arresu roku 1218 NGL je oběma nejstaršími nokturními úly – Mudrcem z Fornaxu a Bláznem z Fornaxu – přemístěno 8423, resp. 5130 věží do Arresa, k tomu ještě dalších 710 křemenových věží mladých Nokturnů. Tam mají pomoci umožnit šíření nového života.

1331 NGL Roku 1331 NGL je spojení Gon-Orbhon/Satrugar znovu aktivováno poté, co oblak Parrakhon vypadne ze svého hyperkokonu.

Známí Nokturnové