Parrakh

Astronomická data:
Galaxie:Amringhar
Soustava:Parr
Průměr:větší než Země
Doba rotace:27 hodin
Doba oběhu:zhruba 180 dnů
Gravitace:menší než 1 grav
Pořadí od hvězdy:2
Počet měsíců:0
Obyvatelé planety:
nejdříve Beš'reové, posléze Arvezové, Kybb-Cranaři a Kybb-Trakeni, nakonec Gurradové

Parrakh byl domovskou planetou Beš'reů.

Přehled

Je to druhá planeta slunce Parr. Ve tmavomodrých oceánech leží celkem čtyři velké kontinenty. Malá polární čepička jen stěží ovlivňuje teplé podnebí.

Parrakh je něco větší než Země, má však menší gravitaci. Den trvá 27 hodin, doba oběhu kolem slunce odpovídá polovině pozemského roku. Jelikož sklon rotační osy činí pouze pět stupňů, změny počasí v jednotlivých ročních obdobích jsou jen minimální. Planeta nemá žádné měsíce.

Bašta Parrakhu a Nokturnský úl stojí na kontinentu Pallut. Obě místa obklopuje kráterové jezero, které vzniklo při pádu Satrugaru. Bašta je přitom dvěma třetinami ponořena ve vodě.

Metropole planety je obyvateli nazývána Pallturno a také ona leží na kontinentu Pallut. Na severním okraji města byl vybudován stokilometrový kosmodrom. Navíc zde stojí takzvaný P-dok, obrovský komplex loděnic, v němž může být umístěn dokonce i Kybb-Titán.

Dějiny

Štítonoši z Jamondi zřídili na planetě přibližně sedm milionů let před Kristem dóm Parrakh, aby tím získali základnu pro boj s Kybby. V dómu mohla být poskytnuta štítonošská aura. První tři Štítonoši, vysvěcení na Parrakhu, zahynuli v boji s Kybb-Cranary. Mrtvá těla nechal Gon-Orbhon pochovat pod základy dómu.

Po rozhodující bitvě proti pomocným národům superinteligence STROWWAN se zraněný Nokturnský úl Satrugar zřítil na Parrakh . Šíleného Nokturna se pokusil zachránit Gon-Orbhon, avšak žalostně selhal. Z jeho spojení s úlem vznikla negativní entita Gon-Orbhon. Dóm byl přejmenován na baštu Parrakhu a stal se centrem nově vzniknuvšího impéria Orbhon.

Na planetě žili příslušníci nejrůznějších ras; převládali Arvezové, Kybb-Cranaři a Kybb-Trakeni (tyto údaje se vztahují na časy v hyperkokonu).

Během realizace operace předávkování zemřelo mnoho obyvatel Parrakhu díky mentálnímu výkřiku Satrugaru. Po uklidnění Nokturna Ka Thanem se planeta změnila v malou oázu míru. Po odchodu národů Hvězdného oceánu s karavanou Ahandaba pro sebe planetu zabrali Gurradové. Mal Detair zde spolu s Kantiranem otevřel veterinární kliniku.

Roku 1337 NGL přistál na Parrakhu zcela neočekávaně Alaska Saedelaere s kosmickou lodí Mírojezdců. Odvedl Kantirana, aby ho získal jako nového Mírojezdce. Mal Detair zůstal na Parrakhu (PR 2333).

Zdroje

PR 2248, PR 2249, PR 2266, PR 2299, PR 2333

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!