Bašta Parrakhu

Kvůli z bašty Parrakhu vycházející hrozbě letěl Lotho Keraete společně s Perry Rhodanem a Atlanem da Gonozal na palubě stříbrokoule do Hvězdného oceánu Jamondi. Keraete se snažil oba své průvodce před baštou varovat, avšak poselství bylo jen útržkovité: „Bašta Parrakhu… nesmí nikdy…“

Ve skutečnosti je bašta Parrakhu identická s mocenským centrem Gon-Orbhona ve Velkém Magellanově mračnu. První upozornění na to objevil Perry Rhodan v záznamu šozidského generála Trošmouda, podle něhož se bašta Parrakhu nachází ve hvězdokupě Parrakhon v Amringharu. Souvislost s až doposud tajemnou sektou Gon-Orbhon vyjde pro Mondru Diamondovou najevo během tiskové konference Carloše Imberlocka. Ten ve vizi viděl pochmurnou baštu (PR 2221).

Dějiny

Na planetě Parrakh byl na Gon-Orbhonův popud s pomocí paragonového kříže zřízen druhý dóm Štítonošů z Jamondi, v němž bylo rovněž možno propůjčovat auru Ochránce. Po poslední bitvě proti pomocným národům superinteligence STROWWAN se poblíž dómu na Parrakh zřítil umírající Nokturnský úl Satrugar a způsobil tam těžké škody. Na místě dopadu vznikl mořem naplněný kráter, do něhož byly ponořeny dvě třetiny dómu.

Při pokusu vyléčit Nokturnský úl splynul Gon-Orbhon se Satrugarem a byl zachvácen jeho šílenstvím. Z tohoto spojení vzešel „bůh“ Gon-Orbhon. Nokturnský úl a štítonošský dóm byly přejmenovány na baštu Parrakhu. Odtud se Gon-Orbhonova moc rozprostřela po celé hvězdokupě Parrakhon. Impérium Orbhon pravděpodobně zahrnovalo celkem čtyři kulové hvězdokupy v Amringharu a Kyrangharu.

Dle vyprávění Lyressey se mezi Impériem Orbhon a Štítonoši z Jamondi před miliony lety rozpoutala válka. Homunk, posel ID, pak oznámil její ukončení, které zajistilo vypovězení šestnácti hvězdokup obou mocenských seskupení do hyperkokonů.

Po uklidnění a vyléčení Satrugaru Ka Thanem v roce 1333 NGL vznikla v Parrakhonské hvězdokupě zóna míru, jejímž centrem byl Nokturnský úl a dóm Parrakh.

Zdroje

PR 2221, PR 2249, PR 2299 a jinde

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál