Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2249
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2249
Název:Krvavé noci Barinxu
(Die Blutnacht von Barinx)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:24. září 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Na prahu bratrovražedné války – nikdo nemůže zabránit rozhodující bitvě
Hlavní postavy románu:

Lyressea – Stráž vidí blížící se zkázu.

Gimgon – Dva Štítonoši brání Barinx.

Jopahaim – Dva Štítonoši brání Barinx.

Tagg Kharzani – Vládce Kybbů přechází k plánu B.

Gon-Orbhon – Proti jeho vůli se ze Štítonoše stává nebezpečná bytost.

ID – Superinteligence oznamuje vyhnanství.

V Galaxii zuří strašlivá bitva mezi obyvateli Mléčné dráhy a hordami negativní superinteligence STROWWAN, která pro obě strany znamená stěží představitelné ztráty. Paratechnikou vybavené křižníky STROWWANU zaútočí na Poutník a podaří se jim ho vytrhnout z jeho hyperprostorového úkrytu. Pak nečekaně zasáhnou tisíce bionických lodí a dva úly Nokturnů z galaxie Laxaron (nyní Fornax), které na pomoc povolal ID a střetnutí skončí ve prospěch Štítonošů. Cena za vítězství je ale vysoká, vojenská moc Štítonošů vyšla z konfliktu těžce oslabena. Nepřátelské jednotky sice uprchly, stále by však mohly ohrozit hlavní světy Štítonošů, pročež se na ně teleportují vážně poškozené úly Nokturnů. Antallin míří na Tan-Jamondi II, úl Satrugar se odebere k Parrakhu. Antallin se však odkloní z kurzu a spadne na planetu Baikhal Cain, kde zemře. Zapadne do planetární kůry, jeho substance vzkypí a smíchá se planetární hmotou – tímto způsobem vznikne Svatá hora. Uvolní se mocná psionická vlna a zmizí do vesmíru. Z této paraenergie později vzejde Šedý nezávislý.

Nokturnský úl Satrugar spadne na Parrakhu blízko štítonošského dómu. Vytvoří se vnitrozemní moře, z něhož trčí část úlu a šest mohutných vulkánů. Satrugar se po pádu pomátl. Na pomoc mu přispěchá Gon-Orbhon, avšak při pokusu o záchranu Nokturnů se nechtěně propojí s šílenou myslí úlu a vznikne nová zlá bytost, která sama sebe považuje za boha. O několik desetiletí později je STROWWAN konečně poražen. Mocenská oblast superinteligence ID prosperuje, ale se Štítonoši to jde z kopce. Tím je postižen i Prastarý Trummstam: Strom uschne. Paragonový kříž zmizel, takže už nelze vysvětit nové Štítonoše. Gon-Orbhon se chopí moci v Amringharu. Tamější dóm je změněn v jádro jeho říše a nese od té doby jméno Bašta Parrakhu. V boji proti Říši Orbhon, která začíná útočit na Ammandul, hraje rozhodující roli Tagg Kharzani a jeho kybernetické národy. Jejich nejsilnější zbraní jsou Kybb-Titáni. Tyto 16 – 17 kilometrů dlouhé, deformované míče připomínající útvary jsou zvláštním způsobem živé. Jejich vnitřek je zaplněn nanokyborgy, schopnými vyrobit veškeré potřebné vybavení. Kolem Kybb-Titánů a jejich původu se rozprostírá pavučina tajemství, všechno o nich neví ani Tagg Kharzani. V oblastech uvnitř objektů, kam nikdo nesmí, vznikají Motoklony.

Gon-Orbhon získává pomocí dálkového sacího proudu energii slunce Talan, resp. její šestidimenzionální komponentu a začíná parapsychicky ovládat celé národy Ammandulu. Brzy poté vyšle do Galaxie obrovský vojenský kontingent – zase jednou začíná válka. Útok Štítonošů na Parrakh se nezdaří. Tu zasáhne ID a všech 16 hvězdokup, náležících k pravomoci Štítonošů a Impéria Orbhon v Ammandulu, Amringharu a Khyrangharu, zapečetí do hyperkokonů. Izolované kokony už nemají kontakt s okolním vesmírem ani mezi sebou. Válka je tedy nečekaně u konce a ID může bez potíží budovat svou mocenskou oblast. Také v Jamondi zpočátku panuje mír. Několik zbylých Štítonošů realizuje projekt DÁLKOVÁ CESTA. Snaží se vytvořit stabilní spojení mezi Jamondi a Arphonií. Náhodou je zjištěno, že se všude v Jamondi soustřeďují mohutné flotily Kybbů. Za vším stojí Tagg Kharzani: Chce na sebe strhnout vládu nad hvězdnými oceány. Štítonoši stáhnou všechny síly, které se zachránily z těžkých bojů, ke Kruhu devíti sluncí Barinxu. Tam dojde ke konečné zkáze řádu Štítonošů. Stráže se včas stáhnou a ukryjí se na různé planety oceánu. Kybb-Titáni zničí Barinx a soustavu devíti sluncí.

Tím skončí Lyressea své vyprávění. Současně přichází na Tom Karthay první účastníci velkého shromáždění - Konventu královen...