33. cyklus

Hvězdný oceán

z Databáze Multiversa

Po porážce Říše Tradom a konci THOREGONU vládne v Mléčné dráze relativní klid. LSP se pod vedením Perryho Rhodana připravuje na to, co kosmokratický robot Cairol označil jako zvýšení hyperimpedance. Ekonomiky jednotlivých planet jsou za značných nákladů přebudovány tak, aby se dokázaly plně uživit i bez mezihvězdného obchodu.

Mezitím pokračuje Arkon ve své expansní politice. Ve středu zájmu opět stojí hvězdokupa Hayok, která má být pro Arkon odrazovým můstkem do sféry moci Ligy svobodných Pozemšťanů. Od roku 1315 NGL je prostor kolem Hayoku přeměněn ve vojenskou oblast.

V roce 1313 NGL se narodí Kantiran, syn Perryho Rhodana a Ascari da Vivo. Podle vůle imperátora Bosticha I. má posloužit jako zbraň proti svému otci. Mladík vyrůstá bez vědomosti o svých rodičích. Když se Kantiran roku 1331 NGL dozví od své matky pravdu o svém původu, uprchne ve směru Země, kde se chce dát poznat otci.

Právě v té době projdou Mléčnou dráhou mocné hyperbouře, a v září dojde k ohlášenému zvýšení hyperimpedance, což dalekosáhle poznamená kosmické lety. Vyspělá technika jako metagravový pohon nebo syntronické počítače jsou rázem díky velkému opotřebovávání 5D krystalů k nepotřebě, o čerpání energie z hyperprostoru ani nemluvě. Hospodářství mnohých národů se ocitne na prahu kolapsu a jen za nesmírných nákladů se je daří stabilizovat.

Stoupající hyperimpedance také zasáhne dědictví minulosti, projektorové stanice Hvězdného okna do Tradomu jsou nepoužitelné a okno zanikne. Současně spadne zpět do normálního prostoru 13 hvězdokup, které kdysi ID zapečetil do hyperkokonů. To se týká i sektoru Hayok, kde se vynoří hvězdný oceán Jamondi. Arkonidané zde budují odrazový můstek pro útok na LSP s cílem dobýt planety Siga a Olymp. Pozemšťané pod Reginaldem Bullem však za pomoci low level technikou vybavené bojové stanice PRAETORIA vybudují předmostí blízko Hayoku a odrazí arkonidské útoky. Vzrůst hyperimpedance zmaří plány Arkonu na další rozšiřování území.

Na scénu se vrátí Lotho Keraete a v doprovodu Perryho Rhodana a Atlana se vydá do Jamondi, aby zažehnal nebezpečí, které skrze rematerializované hvězdokupy hrozí Mléčné dráze. Zřítí se však na svět Baikhal Cain, přičemž Lotho Keraete zamrzne do ledu v oblasti pólu a oba Nesmrtelní přijdou o svou výstroj. Putují po planetě a narazí na Kybb–Cranary utlačovanou civilizaci lidí podobných Motanů. Technicky orientovaní Kybbové zotročili Motany k dobývání psionického pěnového opálu ve Svaté hoře, zbytku zříceného Nokturnského úlu. Sem jsou po svém zajetí Kybby dopraveni také Perry Rhodan a Atlan. Nesmrtelní po několika dnech v dolech uniknou a naváží kontakt s volně žijícími Motany. Později musí planetu s pomocí Oceánského orákula, které kdysi přijalo mladého sirotka Rorkheta a nyní chce prozkoumat status Perryho Rhodana, jakož i Atlana, po útoku Kybbů opustit pomocí teleportace. Doprovází je mladá Motana Zephyda a poslední Šozid – Rorkheta. Uprchlíci se dostanou na svět jménem Aš Irthumo. Tam se v Motanech probudí prostřednictvím chorálů uvolňované psionické síly, které se Kybbové marně pokoušeli vymýtit, a pod Zephydiným vedením se Motanové po dlouhé době vydají na první psionický vesmírný let. Zephyda se stane vůdkyní Motanů a je Planetárním veličenstvem z Aš Irthuma prohlášena vyšší instancí – Hvězdným veličenstvem. Také Kybbové se kvůli pohyperšokové krizi pokoušejí těžit z parapsychického nadání Motanů a začnou s jejich výcvikem. První zkušební let zavede loď na Aš Irthumo a do vzpoury. Motanové se zbaví svých utlačovatelů a navštíví sousední planetu Aš Irthuma – Plotter, kdysi nazývaný Šoz. Na této domovské planetě Šozidů nalezne Rorkheta informace o minulosti svého lidu a hlavně jeden legendární bionický křižník.

Na Zemi mezitím Homer G. Adams začíná s rekonstrukcí ekonomiky. První úspěchy jsou však narušeny přívrženci nového kultu kolem boha Gon–Orbhona. Vědci ve Sluneční soustavě zjišťují, že se Sol změnila ve vesmírný maják a vysílá 6D záření.Na Zemi se objeví cizí bytosti, Šohaakové, které později Algorrian Curcaryen Varantir identifikuje jako důležitý pomocný lid pozitivní superinteligence ARCHETIM. Zbytky SI se nalézají uvnitř Sol a tvoří tam zdroj energie, z níž kdysi profitoval ID a nyní zřejmě také Gon–Orbhon, sídlící kdesi ve Velkém Magellanově mraku.