Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 33
hledat
Velkocyklus:Mírojezdci
Díly:22002299 (100 dílů)
Čas děje: 1330 NGL - 1337 NGL
Autoři:Robert Feldhoff, Hans Kneifel, Susan Schwartz, Michael Nagula, Claudia Kern, Ernst Vlcek, Frank Borsch, Arndt Ellmer, Uwe Anton, Leo Lukas, Rainer Castor, Hubert Haensel, H.G. Francis, Horst Hoffmann, Thomas Ziegler, Frank Böhmert, Michael Marcus Thurner, Gisbert Haefs, Andreas Eschbach
Na scénu přichází syn Perryho Rhodana - Kantiran. V univerzu se zvyšuje hyperimpedance a díky tomu se znovu objeví prastaré nebezpečí.

Intro

Děj cyklu začíná v roce 1322 NGL na planetě Creiff. Tam vyrůstá Kantiran, syn Perryho Rhodana a Ascari da Vivo. Jednoho dne ho tam navštíví Ascari a v roce 1326 NGL ho odveze na Arkon, kde se mladík dozví, kým ve skutečnosti je. Z nenávisti k Ascari, která nařídila vraždu jeho milenky Theremy Kralasenem Šallowainem, Kantiran mascantu málem zabije (1331 NGL). Ascari je vážně zraněna, její tvář znetvořena. Kantiran prchá se svým přítelem Malem Detairem do sféry vlivu LSP (PR 2200).

Oba jsou pronásledováni Šallowainem, až nakonec v Mléčné dráze dojde k hyperšoku a Kantiran se setká se svým otcem Perrym Rhodanem a získá azyl (PR 2201, PR 2202).

Následně se objevují "nová" slunce. Některé světy Hvězdného oceánu Jamondi, po sedm milionů let vyhoštěné v hyperkokonu, se zhmotní v oblasti hvězdného archipelu Hayok. Na LEIF ERIKSSONU se objevuje Lotho Keraete. Požádá Perryho Rhodana a Atlana, aby ho doprovodili do Hvězdného oceánu, kde se probudila hrozba pro Mléčnou dráhu. Kantiran, který se zlobí na otce, že si jako průvodce do Hvězdného oceánu vybral místo něj Atlana, znovu odchází (PR 2203).

Poté se děj rozdělí na tři hlavní dějové roviny a několik menších částí. V PR 2255 se mísí dějové roviny "Hvězdný oceán" a "Hayok". Od PR 2256 začíná nová dějová linie "Výprava do Magellanu", která je patrná již v PR 2247.


Atlan a Perry Rhodan ve Hvězdném oceánu Jamondi

Lotho Keraete, Perry Rhodan a Atlan letí do Hvězdného oceánu ve stříbrokouli z fondu Oldtimerů. Stříbrokoule se zřítí na planetu Baikhal Cain, sám Keraete je uvězněn pod silnou vrstvou ledu (PR 2204).

Rhodan a Atlan bloudí ledovou pustinou Baikhal Cainu a jsou zachráněni domorodými inteligentními tvory, Vay Šessody.

Po příletu do mírného podnebného pásma planety jsou Perry Rhodan a Atlan zajati Kybb-Cranary, kteří je považují za Motany, a jsou nuceni pracovat jako otroci v dolech na pěnový opál ve Svaté hoře. Oběma se však podaří uprchnout (PR 2205). V lesích Baikhal Cainu se setkávají se svobodnými Motany, u nichž najdou útočiště. V lese Pardánu se také setkávají s nomádem Rorkhetou. Ten o sobě tvrdí, že je posledním ze Šozidů (PR 2206).

Když Kybb-Cranaři zaútočí na osadu Motanů, Atlan, Rhodan a Motana Zephyda dokáží na poslední chvíli uniknout. Atlan a Zephyda se do sebe zamilují (PR 2207).

Společně s Rorkhetou je Oceánští věštci teleportují na planetu Aš Irthumo. Během dalšího útěku se Nesmrtelní dozvídají více o historii Jamondi a také o Motanech, tajemných Strážích a Štítonoších z Jamondi. Rorkheta se domnívá, že Perry Rhodan a Atlan by mohli být vysvěceni na nové Štítonoše. Byli by pak důležitými symbolickými postavami pro boj za svobodu národů Jamondi (PR 2216, PR 2217, PR 2218, PR 2219).

Na Šozu uprchlíci najdou jeden z legendárních bionických křižníků. Zephyda se stává velitelkou lodi, která dostává jméno MEČ, a tím i vůdkyní Motanů. Při zkušebních letech se společníci setkávají s poškozenou kosmickou lodí Bešů. Velitel Bešů jim jako poděkování věnuje hvězdný katalog, v němž je zanesen svět, na němž žijí svobodní Motanové. Lotho Keraete je vysvobozen z ledu Baikhal Cainu (PR 2228).

Na Tom Karthay, jediném motanském světě, který není zotročen Kybby, požádá Zephyda o podporu v boji proti utlačovatelům, ale planetární královna Kišmeida odmítne. Překvapivě obdrží zprávu od Corestaara, Karthoga z pevnosti Roedergorm. Karthog jí nabízí svou pomoc. V Roedergormu jsou Motanové vycvičeni jako posádka šedesáti bionických křižníků, které se podaří získat v sousední soustavě na planetě Ham Erelca (PR 2229, PR 2230, PR 2231).

Společníci získávají další cenné informace od Šedého nezávislého. Šedý nezávislý svolí, že přivede zpět k životu bezvědomého Lotha Keraeteho (PR 2240). O tři měsíce později je flotila bionických křižníků připravena k akci. Po vyřešení problémů se Smrtonoši (PR 2241) malá flotila dobývá Baikhal Cain. Perry Rhodan tam objeví věčný azyl Mediální Stráže. Lyressea je probuzena (PR 2243). Motanové zničí Svatou horu. Poté přilétá flotila Kybb-Trakenů vedená Iantem Letoxxem a získává soustavu zpět. Dvacet bionických křižníků je zničeno pomocí kyberneuter (PR 2242).

Lyressea vypráví o době asi před sedmi miliony let, kdy řád Štítonošů udržoval mír a pořádek v Mléčné dráze. Ona sama, šest dalších Stráží a Motanové byli stvořeni TÍM. Paragonový kříž byl nepostradatelný při svěcení nových Štítonošů. Řád Štítonošů zanikl po střetu TOHO se STROWWANEM během Krvavé noci Barinxu. Poté se moci ujali Gon-Orbhon a Tagg Kharzani (PR 2248, PR 2249).

Na radu Šedého nezávislého svolá Zephyda první Konvent královen od Krvavé noci. Asistuje jí Kišmeida. Planetární královny zvolí Zephydu Mezihvězdnou královnou, čímž se stane vůdkyní všech Motanů v Hvězdném oceánu Jamondi. Lyressea zjistí, že její sestra Catiaane má svůj věčný azyl pod Kimte (PR 2250).

Perry Rhodan a Lyressea se podaří Catiaane probudit. Catiaane naštěstí zná polohu zbývajících čtyř azylů. Další čtyři Stráže jsou jedna po druhé vysvobozeny z věčných azylů. Nyní je zapotřebí pouze paragonový kříž, pokud mají být Perry Rhodan a Atlan vysvěceni na nové Štítonoše (PR 2251, PR 2252).

Aby našli úkryt paragonového kříže, vydávají se společníci na Tan-Jamondi II, bývalý hlavní svět Štítonošů a zároveň místo, kde se nachází dóm Rogan. Tam skutečně najdou rozhodující stopu: kříž se nachází v hvězdokupě Arphonie, na planetě Šedopěnná, domovině Štítonošky Carye Andaxi. Vyslechnou také příběh Věčného zahradníka Orriena Alara (PR 2253, PR 2254).

Když se Hvězdný oceán Jamondi 08. září 1332 NGL zhroutí zpět do normálního prostoru, využijí společníci chaosu k výpadu do hvězdokupy Arphonie. S MEČEM přitom proletí pomocí DISTANČNÍ STOPOU (PR 2255). Krátce před zhroucením STOPY dosáhne MEČ hvězdokupy Arphonie. Tam je okamžitě napaden kybbskými loděmi a jen o vlásek unikne. Pronásledování však končí až ve chvíli, kdy zasaženému bionickému křižníku přilétá na pomoc flotila bílých křižníků. Posádku bílých křižníků tvoří Šozidé (PR 2260).

Šozidé dopraví MEČ na planetu, kterou nazývají Šedopěnná, jinak se ovšem nechovají příliš vstřícně. Prozradí, že v době vypovězení hyperkokonu pobývalo na Šedopěnné pouze 200 Šozidů. V roce 1332 NGL žije po Arphonii necelých 100 000 Šozidů, ale jejich genetická rozmanitost je příliš nízká. Rorkheta se proto stává žádaným mužem. Šozidé dále uvádějí, že planety Stínového státu Andaxi byly doposud před nohsledy Tagga Kharzaniho ukryty v časoprostorových záhybech. Kvůli zvýšené hyperimpedanci však spadly zpět do normálního prostoru a jsou bezbranné proti Kybbům. Krátce nato je svět napaden a zničen Kybby. Jak se však ukáže, byla to jen lest. Kybbové zničili planetu Šedopěnná II, skutečná Šedopěnná je stále v bezpečí (PR 2261).

Nyní se společníci dostanou na skutečnou Šedopěnnou. Tam se setkají s Podmořskými architekty a absolvují audienci u Štítonošky Carye Andaxi. Ta je však zřejmě vážně nemocná. Odmítá také Zephydiny válečnícké plány. Válka je pro ni špatná cesta (PR 2262). Teprve když na Šedopěnnou dorazí motoklon Stodevítka a zabije dvě stovky Šota-Magathů, než se ho podaří zajmout a dopravit na oběžnou dráhu kolem slunce Demyrtle, je Andaxi vytržena ze své sebelítosti a vnitřních pochybností. Stále se jí nechce do války, ale prohlásí Zephydu vrchní velitelkou vojsk, která má k dispozici. Lyressea je jmenována nejvyšší rozhodovací instancí. Zephyda poté vyzývá ke spojenectví svobodných národů Jamondi, stínového státu Andaxi a Terranců - chce zformovat Alianci morálky. Carya Andaxi uznává, že Rhodan a Atlan jsou čestní lidé s mimořádnými schopnostmi. Konečně také odhalí předpokládanou polohu paragonového kříže (PR 2263).

Perry Rhodan, Zephyda a Lyressea postupují s MEČEM na Petac. Tam společníci najdou a získají zpět paragonový kříž (PR 2268). Atlan se mezitím vydává na misi s generálem Traverem a Rorkhetou. Cílem je získat strategickou mapu Kybbů. Komandu smrti, speciální jednotce Šedopěnské eskadry, se podaří získat data v blokádní pevnosti Kybbů. Na útěku však tři bílé křižníky ELEBATO, OBMRA a PREST narazí na dva hyperdimy. Pouze OMBRA a PREST dokáží uniknout. Vlajková loď eskadry je přenesena do hyperprostoru. Oficiálně jsou Atlan, Traver, Rorkheta a 250 členů posádky prohlášeni za mrtvé ve 3:08 ráno 27. září 1332 NGL. Rhodan a Zephyda se o šokující nehodě dozvídají 28. září na Šedopěnné (PR 2269).

Pod vedením Rema Quotosta pokračuje zkoumání motoklonu Stodevítky. Stodevítka je přeprogramován a v budoucnu se považuje za útočnou jednotku Aliance morálky. V mylném přesvědčení, že může pro svůj lid vyjednat separátní mír, prozradí Remův zástupce, Schandor Aquist, pozici Šedopěnné Kybbům (PR 2270).

Jak se ukáže, Atlanova rytířská aura zachránila ELEBATO před záhubou. Loď nebyla zničena, ale přenesena na stanici v hyperprostoru zvanou TIMBADOR. Tam se Atlanovi podaří uzavřít smlouvu s Taphero con Chothy (PR 2271).

Mezitím se flotila Kybbů pod velením primdirektora Deitze Duarta nad Šedopěnnou zlověstně rozrůstá. Na planetu zaútočí více než sedm tisíc jednotek, ale narazí na MEČ, který je konečně posílen síťovačem, a na Andaxin štítonošský portýr. Perryho Rhodana však zajímá zejména prohlášení Štítonošky, že proti Kybb-Titánům pravděpodobně existuje speciální zbraň. Carya Andaxi tuto zbraň nevlastní, ale Tagg Kharzani o tom zřejmě nic neví, protože žádné Kybb-Titány nevyšle do soustavy Demyrtle, aby se podíleli na bouři nad Šedopěnnou.

Navzdory veškerému úsilí v boji prostřelého Terrance jsou obránci Šedopěnné bezradní. Když se třetí a rozhodující vlna útoku valí k planetě, objeví se na okraji soustavy ELEBATO a s ním asi deset tisíc Taphero con Chothů. Zničí flotilu Kybbů, ale také štítonošský portýr. Poté vytvoří obranný pruh kolem Šedopěnné. Takže ti, kteří byli považováni za mrtvé, jsou stále naživu. Posila však nevydrží dlouho, protože jakmile se hvězdokupa Arphonie dostane do normálního prostoru, Taphero con Chothové se musí vrátit do hyperprostoru (PR 2272).

Tagg Kharzani mezitím netrpělivě čeká na zprávu Deitze Duarta o dokončení mise. Jeho zpráva o porážce u Šedopěnné thanatofobního bývalého Štítonoše silně zasáhne (PR 2273).

Krátce poté se Lyressea a motoklon Stodevítka vydají na misi na Kherzeš a zničí CLONU nula, centrální řídicí jednotku pevností CLONY. Stodevítka je při tom ztracen, Lyressea zůstává na Kherzeši neodhalena. Vně soustavy se Šedopěnská eskadra a hyperdimové připravují k útoku na soustavu Tagga Kharzaniho (PR 2274).

Eskadra útočí na Kherzeš. Současně sílí vesmírné otřesy. Je jasné, že se Arphonie noří zpět do normálního prostoru. Taggu Kharzanimu se podaří uniknout a prchá s osmačtyřiceti Kybb-Titány. Zabije svého symbionta Enkrina, který mu prodlužuje život, a zcela propadne kouzlu Gon-Orbhona. Ten mu přikáže, aby odletěl do soustavy Sol. Echofágovi se podaří vypočítat tento cíl z dat zaměřovačů. Kherský diamant zanikne při výbuchu samovolně vyhořívajících opálových cihel ze zámku Kherzeš (PR 2275).

Teď, když Arphonie rovněž vypadla z hyperkokonu, se cesty obou Nesmrtelných rozcházejí. MEČ se Zepyhdou, Atlanem a Rorkhetou na palubě se vydává zpět na Jamondi, zatímco Perry Rhodan a generál Traver letí s ELEBATEM do Solárního systému, aby varovali před Kharzaniho flotilou Kybb-Titánů (PR 2278).

MEČ se vydává krátkou oklikou směrem na Hayok, aby získal informace od Juliana Tifflora. Poté pokračuje k Tom Karthay, kde zbývající Stráže a Motanové odvedli skvělou práci. Je aktivováno a obsazeno mnoho lodí flotily Smrtonoš. Sto světů Motanů bylo osvobozeno od Kybbů a slouží jako cvičiště. Po příletu na Tom Karthay se spojenci vydají na Ios V, kam se stáhli Šota-Magathové z Baikhal Cainu právě včas, aby unikli zničení celé soustavy Cain, kterou zavinilo samovolné vyhoření pěnového opálu.

Oceánští věštci se nyní také připojují k Alianci morálky a přesouvají se do Tanského města věštců na Tan-Jamondi II. Do Tan-Jamondi, nejlépe zabezpečené soustavy Kybbů, přivádějí také Stráže, paragonový kříž, Atlana a Zephydu, takříkajíc přímo do jámy lvové. Když náhle šestice Kybb-Titánů opustí Tan-Jamondi a vydá se do Sluneční soustavy, vidí společníci příležitost k útoku (PR 2280).

Atlan přivolá na pomoc Juliana Tifflora, protože se předpokládá, že v soustavě Tan-Jamondi budou použity kyberneutra. Rezidenční ministr přispěchá na pomoc s PRAETORIÍ a pěti tisíci LSP BOXY. Během přepadu na STOPOVÉM DVORCI 01 se Komandu smrti s pomocí Lyressey a Atlana podaří získat identifikační znaky kybbských lodí převážejících kyberneutra. Flotila LSP proto nejprve zaútočí sama a zničí tyto jednotky, načež se k flotile připojí více než 2500 bionických křižníků a podpoří útok.

Motanové se zmocní systému Tan-Jamondi, aniž by způsobili masakr mezi Kybby. Po bitvě Zephyda vyšle do Magellanu ZELENÝ MĚSÍC a ZRAK se skupinou Šota-Magathů a Hytathem, aby pomohli RICHARDU BURTONOVI (PR 2281).

Motanové si zřídí základnu na Tan-Jamondi II. Atlan tam hledá zbraň proti Kybb-Titánům, ale nikdo ze zajatých Kybbů nic neví. Arkonidan tedy sestaví komando, které pátrá ve starých archivech města Whocain na Ledovém Tanu. Operační skupina kolem Hajmo Sideripa a Filany Karonadseové nalezne první stopy ke staré počítačové síti, ale díky přepadení celý podnik ztroskotá. Iant Letoxx, který byl rovněž členem komanda, zmizí (PR 2296).

Na lodi LEIF ERIKSSON se Filaně Karonadseové hlásí Spektr, přiletěl se ZELENÝM MĚSÍCEM z Magellanu. Společně se jim podaří stabilizovat Filaniny implantáty. Komando se opět vydává na cestu na Ledový Tan. Tam Spektr zjistí více o TRAKTÁTU a konečně se mu podaří zajistit 500 kyberneuter. Tato zbraň je účinná nejen proti bionickým křižníkům, ale také proti biodimovým motorům Kybb-Titánů. To vše se podaří i díky pomoci Ianta Letoxxe. Na oplátku mu Atlan věnuje space jet a zajistí volný průchod. Na cestu se s ním vydává i Filana Karonadseová a Spektr.

Mezitím je 26. května 1333 NGL a naděje, že se podaří zachránit Slunce, se zmenšuje. Lotho Keraete se však vrací z Mykronoeru a hlásí, že Šedý autonom Ka Than opustil tuto planetu s neznámým cílem (PR 2297).


Archipel Hayok

Kantiran a Mal Detair přistanou na Hayoku a padnou tam do rukou Šallowaina (PR 2208). Agenti SPL objeví na Hayoku stanici Oldtimerů. Je vystavěná stejně jako stanice, kterou Tyll Leyden kdysi dávno objevil na Imposu. Trim Marath a Startac Schroeder do stanice proniknou a získají nové poznatky o hyperkokonech (PR 2209). Kantiran a Mal Detair jsou mučeni. Guckymu, Icho Tolotovi a Mayk Molinasové se však podaří oba osvobodit. Molinasová je přitom vážně zraněna (PR 2210).

Nová terranská základna Úlomek 44 je ohrožena nasazením arkonidanských jednotek pod vedením Ascari da Vivo. Situaci vyřeší příchod PRAETORIE. Hyperimpedance dosahuje maximální hodnoty 11. září 1331 NGL (PR 2211).

Centrála SPL na Hayoku, ŠPEJCHAR, je odhalena zradou agenta Corga Sonderbona a obležena Šallowainem (PR 2224, PR 2225).

Aš Irthumo se vrací do standardního vesmíru. Je to první planeta Hvězdného oceánu, jejíž obyvatelé přežili pád z hyperkokonu. Mezitím je Trim Marath s Lyrou Morgenovou a Startacem Schroederem na Korphyrii, aby prozkoumali další stanici Oldtimerů. Tam se setkávají s Aagem z Gemu, humanoidem z národa Kremašenů. Ten byl Oldtimery pověřen rolí strážce a vrhá další světlo na historii Oldtimerů a Querionů (PR 2226).

Na Hayoku se odehraje závěrečná bitva mezi Kantiranem a Šallowainem. Rhodanův syn získá převahu, ale ušetří Kralasenův život. Šallowain je vzat do vazby (PR 2227).

Kantiran a Mal Detair osobně hlídají Šallowaina, ale Celistům se ho přesto podaří osvobodit. Ukáže se, že záchrannou operaci naplánoval Reginald Bull, protože se chtěl Šallowaina elegantně zbavit. Z vědomí Mayk Molinasové vznikne Spektr. Ascari da Vivo je plastickým chirurgem obnovena tvář (PR 2232, PR 2233).

Julian Tifflor odlétá na Hayok s RICHARDEM BURTONEM (PR 2234).

Flotila LSP v rámci operace "Krystalická bouře" dorazí na Hayok. Údajně má být v eastside Galaxie vytvořeno terranské předmostí, které má zajistit ložiska hyperkrystalů. Ve skutečnosti jsou lodě flotily Krystalická bouře přestavovány pro výpravu do Velkého Magellanova mračna. Reginald Bull se stává velitelem expedice a předává vrchní velení hayocké flotily Julianu Tifflorovi, který zůstane v hvězdném archipelu. Ascari da Vivo požaduje zastavení akce a dává Terrancům ultimátum. Arkon si nárokuje oblasti těžby hyperkrystalů v eastside. Bluf LSP tedy uspěl, dokonce ani arkonidanská rozvědka neprohlédla skutečný cíl operace. Bull a Gucky přesvědčí Kantirana, aby se k výpravě připojil. Ascari da Vivo se výpravy účastní jako pozorovatel Božského impéria (PR 2246, PR 2247).


Terra, problémy se zvýšením hyperimpedance a Gon-Orbhon

Září 1326 NGL až září 1331 NGL: Mars, který se objevil po zmizení Trokanu, je znovu kolonizován. Mondra Diamondová se stává státní tajemnicí ve štábu ministra zahraničí Ligy Juliana Tifflora. Reginald Bull a Fran Imithová plánují svatbu.

Postupně se projevují důsledky nárůstu hyperimpedance. Dopady na veškerou špičkovou techniku v celé Mléčné dráze a pravděpodobně i v celém Einsteinově univerzu jsou mnohdy katastrofální. V celé galaxii zuří hyperbouře, které svou silou překonávají bouře, jež způsobily nástup Archaických period v minulosti Arkonidanů. Využití transmiterů pro osobní dopravu se stává nemožným, protože procento ztracených přenosů extrémně roste. Veškerá zařízení založená na hypertechnologii spotřebovávají obrovské množství energie, přičemž použité hyperkrystaly se během velmi krátké doby vyčerpají a rozpadnou se na prach. Kosmické lodě mohou dosáhnout nadsvětelné rychlosti pouze při extrémním výdeji energie a po krátkých etapách jsou vrženy zpět do normálního prostoru. Maximální nadsvětelný faktor je také citelně nižší. Dosah hypervysílání je podstatně omezen a syntroniky už nefungují správně nebo zcela selhávají. Již není možné čerpat energii z hyperprostoru. Gravitrafové zásobníky rapidně ztrácejí kapacitu. Nakonec selhává i galorňanský oblek Perryho Rhodana včetně Moa.

Několika vesmírnými sektory roztroušenými po celé galaxii otřásají silné vesmírné záchvěvy. Jeden z těchto sektorů se nachází v bezprostřední blízkosti hvězdného archipelu Hayok.

Všechny tyto jevy se neprojevují hned v plném rozsahu a nemají konečnou sílu od samého počátku - podmínky se v průběhu let spíše zhoršují (PR 2212, PR 2213).

07.09.1331 NGL: Hvězdné okno zhasíná v důsledku zvýšené hyperimpedance. Okenní stanice se vracejí do normálního prostoru, terranské posádky je vyklízejí.

11.09.1331 NGL: Éra vyspělé hypertechnologie prozatím končí. Hyperodpor dosahuje své nejvyšší hodnoty, po jejímž dosažení již nelze naměřit další nárůst. Všude, kde se používá hlavně syntronika, hyperprostorová čerpadla, transmitery, hypervysílačky a další špičková technika, vládne chaos. Nyní se Perrymu Rhodanovi vyplatí jeho preventivní opatření. Na náhle izolovaných planetách LSP, především na Teře, se daří poměrně rychle přejít na sice zastaralé, ale stále funkční technologie. Pozitroniky, nugové Schwarzschildovy reaktory a ještě zastaralejší zařízení zažívají nečekanou renesanci. NATHAN je kompletně převeden na biopozitronický provoz. Solární rezidence musí být upevněna ve své základně. Některé hypertechnologie, které již nejsou funkční, nebudou prozatím sešrotovány - pro případ, že by se nárůst hyperimpedance někdy zvrátil. Zásobování energií na Teře lze rychle zajistit pomocí fúzních reaktorů. Cestování mezihvězdným prostorem je však stále téměř nemožné, v neposlední řadě kvůli prudkým hyperbouřím, které stále zuří. Kontakt se sousedními slunečními soustavami prakticky neexistuje.

Homer G. Adams se vrací na Zemi a je jmenován koordinátorem ekonomiky, financí a strukturálních změn v hodnosti rezidenčního ministra. Pod jeho vedením je okamžitě zahájena obnova zhroucené ekonomiky. Na Zemi převládá duch optimismu a rozletu.

Charismatický kazatel Carloš Imberlock kolem sebe v Terranii shromáždí četné stoupence a oznámí brzký příchod boha Gon-Orbhona, který zničí všechny, kdo lpí na technologii a nevěří v něj. Někteří obzvláště radikální Gon-Orbhonovi žáci mají všichni stejný hypnotický sen, v němž se jim bůh zjevuje v podobě dokonalého humanoida. Tito fanatici opakovaně podnikají útoky na technická zařízení, která považují za ďáblovo dílo, čímž značně brzdí rekonstrukci. SPL je proti orbhonistům bezmocná. K sektě kolem Carloše Imberlocka se přidává i Bré Tsinga. Pokusí se zavraždit Homera G. Adamse, ale je včas zadržena. Zpočátku proti ní není zahájen soud, protože Julian Tifflor se chce pokusit najít důkazy, že jednala pod cizím vlivem.

18.10.1331 NGL: V bezprostřední blízkosti mlhoviny Dýmka, která je od Sluneční soustavy vzdálena asi 500 světelných let, se po prudkých kosmických otřesech objevuje hvězdokupa Arphonie, která je stejně jako Hvězdný oceán Jamondi stále zahalena v hyperkokonu. V oblasti Antares se ve stejné době vytváří Útes Antares: zóna nejtěžší permanentní hyperbouře, v níž je zhola nemožné manévrovat (PR 2214).

Slunce se mění v kosmický maják a vyzařuje záření s šestidimenzionální komponentou. Zjistí se, že špičky tohoto záření jsou prakticky totožné se zářením jádra METANU, tedy mrtvoly superinteligence KABBA. Uvnitř Sol se tedy musí rovněž nacházet mrtvola superinteligence, a to pravděpodobně již miliony let. Ze Slunce také vychází jakýsi tryskový paprsek, který směřuje přímo do Velkého Magellanova mračna. Někdo, kdo se nachází v VMM, zřejmě využívá zbývající 6D energii mrtvé superinteligence. Současně se v soustavě Slunce, především na Zemi, objevují záhadní mimozemšťané. Zhmotňují se z ničeho nic a říkají si Šohaakové. Celkem se objeví 3504 těchto nahých humanoidů, vysokých jen něco málo přes metr. Jejich řeč lze rozluštit, ale kromě svého jména si nic nepamatují. Nevědí, proč a odkud na Zemi přišli. Teprve když se jim mimo jiné ukáže holoportrét Algorriana, projeví náznaky, že takovou bytost poznávají (PR 2215).

01.12.1331 NGL: V Terranii je severně od univerzity založena Waringerova akademie. Zejména se zde zkoumají techniky, které fungují i po hyperšoku, včetně Hawkových kompenzačních konvertorů a vesmírných lodí třídy RAINBOW, které slouží jako mobilní stanice pro čerpání sluneční energie. Vedoucím akademie je bývalý specialista USO Malcolm S. Daellian. Téhož dne se poprvé od hyperšoku podaří navázat hyperprostorové spojení s Ferrolem. Uprostřed Terranie je jako kultovní centrum sekty kolem Gon-Orbhona postaven Chrám degrese. Chrám je slavnostně otevřen 09. dubna 1332 NGL. Do detailu se podobá pevnostem Kybb-Cranarů ve Hvězdném oceánu. V dubnu 1332 NGL vzniká v hlavním městě LSP poprvé organizovaný odpor proti orbhonistům. Domobrana Terranie, kvaziteroristické sdružení vlivných soukromých osob, podniká útoky na zařízení sekty. Šéf domobrany je zneškodněn agenty SPL (PR 2220, PR 2221, PR 2222, PR 2223, PR 2234, PR 2244, PR 2245).

Myles Kantor a jeho tým postupují nejprve s lodí MUNGO PARK a poté se speciální vesmírnou lodí INTRALUX do fotosféry Slunce a objevují tam tři vesmírné stanice. Kantor doufá, že se mu podaří získat další poznatky o ARCHETIMOVI. Na palubě jsou také Inšanina, vysokofrekvenční fyzička, Attaca Meganon a Šohaak Orren Snaussenid. Proniknou ke stanicím a jsou téměř zničeni gigantickou protuberancí. Na poslední chvíli je loď INTRALUX zachráněna jednou ze stanic a dopravena na palubu, ale je uvězněna v hangáru, který nemůže opustit (PR 2276).

Mezitím se na Zemi pohne sekta kolem Carloše Imberlocka. Chrám degrese je v Terranii rozebrán a znovu vystavěn na svazích Vesuvu nedaleko Neapole. Homer G. Adams se snaží podnítit proti sektě novou Camorru. To se mu nepodaří, stane se pravý opak. Kmotr se spojí se sektáři (PR 2277).


Další místa děje

CASINO UNIVERSO

Hyperimpedance a její důsledky jejího zvýšení jsou popsány na příkladu vesmírné stanice CASINO UNIVERSO (PR 2235).

Caiwan

Caiwan, svět pod nadvládou Krystalického impéria. Jedná se o hyperkrystaly (PR 2236, PR 2237).

Quintovo centrum

Při zkušebním letu s TRAJANEM, přestavěným v Quintovu centru, se Roi Danton setkává s Mírojezdci a Algorriany (PR 2238).

Arkon

Také na Arkonu se projevují důsledky zvýšení hyperimpedance. V arkonidanské říši je přechod na starší technologie řízen Aktakulem. Ten včas vyvedl loděnici Yobilyn z hyperprostoru, což umožní postupnou adaptaci flotily. Aktakul také vyvíjí situační transmiter (PR 2239).


Expedice do Magellanu

RICHARD BURTON je na cestě k Velkému Magellanovu mračnu (PR 2247). První etapy z Hayoku k Navo Sever vedou přes sektor Červánky. Zde byla v intervalech přibližně 10 000 světelných let rozmístěna kosmická nádraží. Tyto stanice ČERVÁNKY slouží jako mezistanice a zásobníky Hawků. Na ČERVÁNCÍCH-5 málem dojde ke katastrofě, ale Guckymu a Kantiranovi se podaří zachránit stanici a tím i pokračování expedice (PR 2256).

Začátkem ledna 1333 NGL dosáhne RICHARD BURTON VMM. Poté, co je jsou vyloděny LSP BOXY, se loď vydává hledat Gon-Orbhona. V VVM se také zhmotnil hvězdný oceán, který se již zcela vrátil do normálního prostoru. OBJEVITEL jen o vlásek unikne zničení podivným hyperenergetickým polem a zneškodněn je rovněž robot, kterého sem pravděpodobně propašovali Akonané (PR 2257).

Galaktici získávají důležité informace o situaci ve VVM od ztroskotaných Gurradů, které zachránil RICHARD BURTON. Šroubovicová torpéda útočí na všechny energeticky aktivní lodě. Reginald Bull se rozhodne jít do toho naplno. Nařizuje operaci "Mrtvý muž", jakmile ultražirafa naměří PING torpéda. Tímto způsobem lze torpéda obejít. RICHARD BURTON najde hřbitov vesmírných lodí, při jehož průzkumu je zraněn Gucky a přijde o veškerou srst. RICHARD BURTON je poškozen. Protože oprava ve vesmíru by byla příliš riskantní, vydává se na cestu k blízké planetě (PR 2258).

RICHARD BURTON dosáhne soustavy Cort-Ze a letí k druhé planetě. Tam mají být provedeny nezbytné opravy. Po přistání objeví Terranci město. Ukáže se, že v něm žijí Cortézové, předkové Gurradů. Cortezové jsou bývalí pomocníci Štítonošů z Jamondi. Od Cortezů získají Galaktici cenné informace o hvězdokupě Parrakhon. Po opravě se RICHARD BURTON vydává do soustavy Parr (PR 2259).

Při příletu do soustavy Parr OBJEVITEL detekuje obrovské vesmírné lodě o průměru asi 17 km, Kybb-Titány, jak je patrné ze zachyceného rádiového provozu. Centrální systém Gon-Orbhona, kde končí proudový paprsek, je navíc obklopen UHF ochranným polem. RICHARD BURTON je svědkem toho, jak Kybb-Titáni vlečou ze systému velkou kosmickou loď a pak se rychle stahují. Obrovské zařízení je jakýmsi druhem virtuálu. O chvíli později se dá do pohybu a přitáhne statisíce šroubovicových torpéd, protože ty nejsou pod Gon-Orbhonovou kontrolou. Hyperenergetický ohňostroj si vyžádá oběti: RICHARD BURTON je těžce poškozen, ochranná clona kolem soustavy Parr se hroutí. Na oplátku se zdá, že všechna šroubovicová torpéda byla zničena. Gurradové na palubě vesmírné lodi LSP navrhují letět na Roewis a tam OBJEVITELE opravit (PR 2264).

RICHARD BURTON se dostane na Roewis, dostane se mu přátelského přivítání a může být opraven v loděnici. Bull podává Gurradům zprávu o Gon-Orbhonovi a Cortézech. Apeluje na národy VVM, aby se spojily ve společném boji proti Gon-Orbhonovi. Když konečně dojde ke shodě mezi všemi stranami, přiletí k Roewisovi parrský lovec a shodí dva hyperaktivní krystalové úlomky. Jak se ukáže, jsou to kousky nokturnského úlu Satrugar, které Gon-Orbhonovi poslouží jako relé. Entita přivede Gurrady pod svou mentální kontrolu. Galaktikům se jen tak tak podaří zmizet z Roewisu. Jak oznámí nejvyšší patriarcha Roewisu, obyvatelé mají nového boha, a to Gon-Orbhona (PR 2265).

Zpět v systému Parr se Gucky, Icho Tolot a Bull vydávají na riskantní misi. Propašují se na přilétající loď a přistanou na Parrakhu. Tam zjistí, že na Kybb-Titánech probíhají adaptace na dálkové lety. Gucky je však zpozorován. Tři nositelé aktivátorů jsou zneškodněni motošokem jednoho z Motoklonů a zajati. V tu chvíli se definitivně probudí bůh Gon-Orbhon (PR 2266).

Prostřednictvím Bré Tsingy se posádka RICHARDA BURTONA dozvídá životní příběh Gon-Orbhona. Ukáže se, že Štítonoš stále věří v dobro, ale jen ve vzácných chvílích, kdy procitá. Většinu času je pod kontrolou šíleného Nokturnského úlu. Když se tato nadbytost, která se právě vyvíjí v negativní superinteligenci, dozví o spojení s Bré Tsingou, srazí kosmopsycholožku psionickým úderem. Terranci se také dozvídají o Gon-Orbhonových plánech vyslat do Sluneční soustavy Kybb-Titána. Ten má na palubě úlové relé o rozměrech 100 × 200 metrů, v němž je Gon-Orbhonovo tělo a tři vězni (PR 2267).

Bré Tsinga přežije Gon-Orbhonův mentální útok. Psizosíť zřejmě spolu se život zachraňujícími opatřeními Prak-Noye zachránila kosmopsycholožku před smrtí. Její regenerace potrvá až do dubna, ale nyní je již zcela zbavena Gon-Orbhonova vlivu. Poté, co se zotaví, ji postaví před soud. Je zproštěna viny, protože nejednala z vlastní vůle. Mezitím Arkonidanka Ascari da Vivo pokračuje ve svých proradných hrách. Jak zjistí Kantiran a Mal Detair, několikrát se jí podaří tajně odložit psizosíť. Upozorní velení lodi a vyjde najevo, že mascanta chce navázat kontakt s Gon-O. V polovině dubna konečně dorazí z Mléčné dráhy druhá vlna flotily Krystalické bouře: 10 OBJEVITELŮ třídy SATURN a také několik flotilních tendrů třídy PONTON a rovněž LSP BOXY. Po nezbytné modernizaci RICHARDA BURTONA se Trerok pokouší použít 6D proudový paprsek jako nosné médium k odeslání zprávy do Sluneční soustavy. To se nepodaří, tryskový paprsek se ukáže jako jednosměrný. Přibližně ve stejnou dobu však dorazí v morseovce kódovaná zpráva Mylese Kantora, kterou on a jeho tým z TRIPTYCHONU namodulovali na proudový paprsek. Krátce nato se po celé hvězdokupě vyrojí velké flotilní kontingenty ze soustavy Parr, jelikož Gon-O morseovku rovněž zachytil a podařilo se mu ji rozluštit (PR 2288).

Na Dyonově zemi přijímá robotická nákladní loď DRAGUUN prostřednictvím hypervysílačky ze svého řídicího centra rozkaz k vyrojení. Po dokončení automatických oprav vzlétá (PR 2289).

Malcolm S. Daellian nastupuje na palubu DRAGUUNU, jehož motory po startu definitivně selhávají. DRAGUUN nese dva kybbské BODCE, které Daellian vybavil minihawky. Z Mléčné dráhy přilétá Hytath se dvěma bionickými křižníky. Daellian však nechává Hlídku opět odletět zpět. Hytath má doručit zprávu Mylese Kantora Perrymu Rhodanovi. Když jsou oba kybbské BODCE téměř připraveny, supersaturační pulz spuštěný Mylesem Kantorem dorazí k nokturnskému úlu Satrugar. Daellian okamžitě vydává rozkaz k útoku. V době, kdy RICHARD BURTON a jeho doprovodné lodě dorazí do soustavy Parr, vládne tam chaos, ale přímý útok na Parrakh je odražen Kybb-Titánem. Flotila je přinucena k ústupu (PR 2290).

Ascari da Vivo a její osobní strážce Qertan se zmocní jednoho ze dvou kybbských BODCDŮ DRAGUUNU. Mascanta chce letět na Parrakh, aby nabídla Gon-Orbhonovi spojenectví. Kantiran a Mal Detair ji pronásledují s druhým kybbským BODCDEM. Obě lodě přistanou na Parrakhu, kde stále panuje velký zmatek po šoku, který utrpěl Satrugar. Čtveřice lidí vstoupí do nokturnského úlu. Zdá se, že Satrugar si jich nevšímá, kromě zvýšeného psychického tlaku se pro Galaktiky nic nemění. Uvnitř úlu se dvojice rozdělí, Dron se pak setká s Fuerťanem a zabije se, když se pomocí svého energetického zářiče snaží osvobodit z krystalického bloku. Ascari da Vivo a Kantiran postupují do srdce Satrugaru, kde se také pouštějí do souboje. Mascanta nešťastně dopadne na úlomek krystalu, který ji probodne. Kantiran ji vynese na otevřené prostranství a rovněž Malu Detairovi se podaří uniknout z krystalické hory. Ascari da Vivo požádá svého syna, aby ji zde pohřbil a držel stráž za mrtvou. Umírá 30. dubna, respektive 1. května 1333 NGL. Kantiran její žádosti vyhoví - pro Arkonidany je to znamení odpuštění (PR 2291).


Pád Kartága / Systém Vega

Sekta kolem Gon-Orbhona se připravuje na příchod svého boha. Když stanice ČERVÁNKY ohlásí zpozorování Kybb-Titánů, Homer G. Adams vyhlásí ve Sluneční soustavě celosystémovou pohotovost. Nejprve se z Velkého Magellanova mračna vynoří jeden Kybb-Titán, který však zůstává na okraji soustavy, jako by na něco čekal.

Pak se objeví dalších 48 Titánů; je to flotila Tagga Kharzaniho. Proti tomuto loďstvu je domovská flotila LSP bezmocná. Protože se Gon-Orbhonův Kybb-Titán stále drží stranou, Homer G. Adams nařizuje útok na tuto jednotku. Lao-c' však tento příkaz odmítá, protože krátce předtím superpozitronika Rezidence zachytila rádiovou zprávu od Perryho Rhodana, která obsahuje nadřízený rozkaz Pád Kartága. Dne 13. března 1333 NGL padne Sluneční soustava podruhé za pouhých dvacet devět let bez boje do rukou útočníků.

Gon-Orbhon, který je sám na palubě Kybb-Titána, svrhne poblíž Vesuvu úlomek Satrugaru, aby demonstroval a upevnil svou moc (PR 2278).

Poté, co Perry Rhodan vyhlásil pád Kartága, trvá několik dní, než se flotila shromáždí na místě setkání Gamma-Cenix. Poté Rhodan určí další cíl. Flotila se má přesunout do soustavy Vega. Na Ferrolu se nachází velká základna LSP a Vega je od Sol vzdálená pouhých 27 světelných let. Protože Rhodan z bezpečnostních důvodů neposílá thortovi předběžnou zprávu, Ferroni zpočátku věří, že jde o invazi. Někteří ministři se otevřeně bouří proti stále ještě mladému thortu Kelešovi. Ferroni považují přítomnost Terranců za nebezpečí pro svou soustavu, protože Gon-Orbhon pravděpodobně nebude nečinně přihlížet, jak se domovská flotila SPL shromažďuje u bran jeho systému. Proto má flotila opět odletět, i když mezitím dorazil TRAJAN s Monkeyem a Michaelem Rhodanem a přivezl s sebou novou zázračnou zbraň, disonanční dělo. Tento další vývoj děla s konstantním rozptylem a intervalového děla je přizpůsoben potřebám zvýšené hyperimpedance.

Thort udělí odklad do 7. dubna, ale ještě před uplynutím této lhůty se objeví traponder Kybb-Traků. Lodi se podaří uniknout, takže přítomnost Terranců už není pro Gon-Orbhona tajemstvím. Když se vynoří hayocká flotila s PRAETORIÍ, Thort zuří. Požaduje okamžité stažení LSP ze soustavy Vega. Pak se objeví jediný Kybb-Titán a prorazí málem až k Ferrolu. Pouze soustředěná palebná síla flotily spolu s PRAETORIÍ a novým dělem TRAJANU může být tento jediný Titán zničen. I toto vítězství s sebou nese neuvěřitelné ztráty na lidech i materiálu.

Než Rhodan odletí, Thort mu poskytne veškerou možnou podporu v boji proti útočníkům (PR 2282).

Perry Rhodan, Julian Tifflor a Monkey plánují útok na Sluneční soustavu. Problém je, že Ferroni nejsou schopni postavit disonanční děla, jedinou účinnou zbraň proti Kybb-Titánům. Dne 15. května 1333 NGL dostane Rhodan zprávu od Homera G. Adamse, že se Reginaldu Bullovi, Icho Tolotovi a Guckymu podařilo osvobodit a že Kybbové hodlají ohřát Slunce až do stádia novy. Rhodan okamžitě vydává rozkaz k zahájení mise, KRYSTALOVÁ BOUŘE II je hnána kupředu.

Během útoku na Sluneční soustavu je zničen jeden z Kybb-Titánů, to však není hlavním cílem úderu. Jak ví jen sám Perry Rhodan, jde o vyzvednutí agregátů z výrobní linky v Cvíbasově kráteru na Luně. Tento podnik se podaří s velkými ztrátami. Po stažení flotily Rhodan vysvětluje, že nyní jsou schopni vyrobit 1120 disonančních děl (PR 2295).


ARCHETIM a TRIPTYCHON

Na stanicích TRIPTYCHON prožívá Orren Snaussenid život svého krajana Drubena Eskuriho. To mu umožní předat svým druhům další informace o ARCHETIMOVI. Tato superinteligence byla před zhruba dvaceti miliony let vládnoucí entitou v Mléčné dráze a zemřela vysílením poté, co spolu s dalšími superinteligencemi iniciovala retroverzi negasféry. Její mrtvolu, vytvořenou z psimatérie, odvezly její pomocné národy na místo odpočinku, které si sama vybrala, do Slunce (PR 2279).

13. března je Orren Snaussenid vpuštěn do nitra stanice. Přenášejí se na něj vzpomínky Mamora Ir'khama a způsobují mu velké duševní utrpení. Tato krize v něm však probudí vzpomínky na jeho vlastní minulost. Orren Snaussenid si uvědomí, že byl přítomen v Tare-Šarmu během retroverze negasféry. Mučen hladem, žízní a Ir'khamovými nočními můrami se vydává za signály, které mu stanice dává v podobě šipek. Ty ho nakonec zavedou do centrály. Než zkolabuje, podaří se mu legitimovat posádku INTRALUXU. 3. dubna je jeho zcela dehydrované tělo vráceno do hangáru. Legitimace přechází na Mylese Kantora (PR 2283).

Na Zemi se moci ujímá Carloš Imberlock a vyhlašuje nové státní náboženství. Maurenzi Curtiz je ovládnut Gon-O. Homer G. Adams a Mondra Diamondová jsou označeni za zločince a pronásledováni. Oběma se však podaří ukrýt. Útočiště najdou v Cirkusu Rochette, který právě vystupuje ve Vídni. Homer naplánuje útok na úlové relé u Vesuvu, aby zlikvidoval Gon-O. Ředitel cirkusu Matti di Rochette je amatérský geolog a má Adamsovi pomoci. Babett Bündchenová, artistka cirkusu Rochette, se do Adamse zamiluje (PR 2284).

Cirkus Rochette opouští Vídeň a přesouvá se do Neapole. Tam jsou artisté angažováni pro představení na počest Dne zvěstování a využívají této příležitosti k přípravě na útok. Poté opět opouštějí Neapol a posílají dvě sondy Krakatoa na cestu mimo město. Babett Bündchenová při tom přijde o život. Homer jí dal jasně najevo, že její lásku nemůže opětovat. Poté ji převzal Gon-O (PR 2285).

Mezitím se posádce lodi INTRALUX podaří proniknout hlouběji do stanice TRIPTYCHON a odhalit některá tajemství. Jsou svědky toho, jak MUNGO PARK ovládne Gon-O a jak Kybb-Titáni zpracovávají Slunce pomocí pěti- a šestidimenzionálního záření. Toto záření dokonce ohrožuje poutní místo ARCHETIMA. Na základě zaměřovacích údajů si Inšanina uvědomí, že Titáni právě zahříváním mění Slunce v novu. Tento proces bude nevratný 27. května (PR 2286).

Situace na TRIPTYCHONU se postupně stává beznadějnou. Orren Snaussenid bezcílně bloudí chodbami a izoluje se od ostatních. Vědcům se podaří namodulovat pulz na proudový paprsek, aby alespoň informovali RICHARDA BURTONA v VMM. Situace se stává ještě tísnivější, když Kybb-Titáni zahájí hon na TRIPTYCHON. Gon-O zřejmě také dokázal zaznamenat modulované impulzy. Vědci pak vymyslí sebevražedný plán, protože ochranné štíty stanic TRIPTYCHON se dříve či později nevyhnutelně zhroutí a kapitulace nepřipadá v úvahu. Chtějí stimulovat ARCHETIMŮV korpus k samovolnému výboji, a tím Gon-O přesytit. Zpočátku plán selže, protože Orren Snaussenid nesouhlasí, ale tento problém se vyřeší, když se Orren promění v inkarnaci. Kybb-Titáni opět střílejí na stanice TRIPTYCHON. Všichni umírají až na Mylese Kantora, kterému se podaří odeslat impulz. Poté zahyne spolu se stanicí. Slunce vzplane, spirální galaxie se za strukturálních otřesů rozšíří po celé Mléčné dráze a všem oznámí smrt nositele buněčného aktivátoru. Jeho příběh a příběh ARCHETIMA jsou však zachráněny. Vzpomínky Mylese Kantora a všech inkarnací jsou přeneseny na 2535 Šohaaků žijících na Teře (PR 2287).

Finále

Tagg Kharzani je na pokraji smrti a zcela zoufalý. Požádá Gon-O o čipy buněčných aktivátorů zajatých Nesmrtelných, ale samozvaný bůh odmítne. Má se třemi Nesmrtelnými jiné plány, zatímco padlý Ochránce Kharzani už nehraje žádnou roli. Gon-O předává velení Kybb-Titánů Deitzu Duartovi. Kharzani se poté pokusí Kybb-Rodiše zavraždit, ale neuspěje. Aby toto divadlo ukončil, Gon-O nařídí robotovi Millitronovi, aby Kharzaniho popravil. Krátce poté Gon-O ztratí vědomí v důsledku manipulace, kterou inicioval Myles Kantor (PR 2292).

NATHAN s pomocí úklidového technika Jacka C. Reuter naváže kontakt s Perry Rhodanem v soustavě Vega a spustí na Luně operaci KRYSTALOVÁ BOUŘE II (PR 2293). Mezitím se Reginaldu Bullovi, Ichu Tolotovi a Guckymu podaří během Satrugarovy fáze zmatku opustit úlové relé. Bohužel musí na místě zanechat Gon-Orbhona, ale podaří se jim zničit Millitrona a dva motoklony. Gon-Orbhon však Bullovi prozradí podrobnosti o zahřívání Slunce. Dne 14. května 1333 NGL se stav Gon-O opět stabilizuje. Homer G. Adams a Mondra Diamondová pozorují útěk svých tří nesmrtelných přátel (PR 2294).

Dne 27. května 1333 NGL, v den "Point of no return", se odehraje obrovská rozhodující bitva. Perry Rhodan posílá celou flotilu, kterou shromáždil u Vegy, do Sluneční soustavy. Útok vede z centrální buňky PRAETORIE. Přibližně 60 000 terranských jednotek všech velikostí se postaví 53 Kybb-Titánům, ale početní převaha Terranců je vzhledem k nadřazené moci Kybb-Titánů bezvýznamná.

V prvním dějství bitvy se Terrancům podaří zničit jednoho Titána disonančními děly vyrobenými NATHANEM, ale slabší jednotky musí ustoupit. Pak se objeví Atlan s 5500 jednotkami flotily Smrtonoš. Na palubě 498 z těchto vesmírných lodí jsou kyberneutra. Ty byly sice vyvinuty jako zbraň proti bionickým křižníkům, ale lze je použít i proti Titánům. Válečná štěstěna se obrací, ale i jednotky Smrtonoš jsou k/neuty víceméně zneschopněny. Když si to Kybb-Titáni uvědomí, zaměří své útoky na jednotky Motanů. Kyvadlo válečného štěstí se opět vychýlí.

Homer G. Adams odpaluje obě sondy Krakatoa poté, co Kybb-Titán opustí svou pozici nad Neapolí. Exploze sond vyvolá sopečnou erupci. Chrám degrese je zničen a úlové relé poškozeno. V chaosu těchto orgií destrukce se Gucky a Icho Tolot znovu odhodlají postoupit k úlovému relé a osvobodit Gon-Orbhona ze spárů Satrugara. Gucky dostane sebe, Haluťana a Ochránce do bezpečí. Když se Gon-Orbhon probere, je zpočátku velmi slabý. Uvědomuje si křivdy, kterých se dopustil, a chce pomoci. Gucky nahradí Satrugara jako dárce psionické energie a s jeho pomocí Gon-Orbhon ovládne některé Kybb-Titány. Titáni se začnou navzájem ničit.

Bitva tím sice končí, ale vítězové jsou vlastně poraženými, protože pro záchranu Sluneční soustavy zahynulo příliš mnoho živých bytostí. Terranci a jejich spojenci, Motanové, zaplatili za vítězství vysokou cenu. Terranská flotila utrpěla těžké ztráty, ale ještě hůře dopadla motanská flotila Smrtonoš: byla téměř zcela vyhlazena. Kybb-Titáni byli až na šest zničeni. Zahřívání Slunce se podařilo včas zastavit.

Gon-Orbhon je omilostněn a znovu vysvěcen. Spolu se všemi národy Hvězdného oceánu opouští on a Carya Andaxi, poslední dva Ochránci, Mléčnou dráhu. S ochráncovskými archami se vydávají hledat Ahandabu. Ka Than zpacifikuje Satrugara a splyne s ním. Tím se kolem Parrakhu vytvoří zóna míru. Mal Detair a Kantiran zůstávají na Parrakhu. V roce 1337 NGL se tam objeví Alaska Saedelaere s lodí Mírojezdců (PR 2298, PR 2299).

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Der Sternenozean (Zyklus)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)

Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
2200. Robert FeldhoffDer SternenbastardHvězdný bastard
2201. Hans KneifelDer ArkonidenjägerArkonidský lovec
2202. Susan SchwartzDer HyperschockHyperšok
2203. Michael NagulaDie neuen SonnenNová slunce
2204. Claudia KernPlanet der MythenPlaneta mýtů
2205. Ernst VlcekDas Blut der VeronisKrev veroniů
2206. Frank BorschGesang der HoffnungPíseň naděje
2207. Frank BorschDer letzte GesangPoslední píseň
2208. Arndt EllmerAgentennest HayokHayok, hnízdo agentů
2209. Uwe AntonStation der OldtimerStanice Oldtimerů
2210. Leo LukasDer Ilt und der MaulwurfIlt a Krtek
2211. Rainer CastorPraetoriaLoď PRAETORIA
2212. Hubert HaenselMenschheit im AufbruchLidstvo na vzestupu
2213. H.G. FrancisDer Traum von Gon-OrbhonGon–Orbhonův sen
2214. Hubert HaenselAm SternenriffU Hvědného útesu
2215. Horst HoffmannDer SchohaakeŠohaaka
2216. Arndt EllmerTau CaramaTau Carama
2217. Arndt EllmerDie FemesängerPěvci pomsty
2218. Ernst VlcekDie Epha-MatrixEpha-matrix
2219. Frank BorschRorkheteRorkheta
2220. Hubert HaenselTote leben längerMrtví žijí déle
2221. H.G. FrancisDie Sekte erwachtSekta se probouzí
2222. Horst HoffmannRendezvous mit der EwigkeitSchůzka s věčností
2223. Michael NagulaDie GotteskriegerinBoží bojovnice
2224. Leo LukasSpezialagent 707Zvláštní agent 707
2225. Rainer CastorTerraner als FaustpfandPozemšťané jako rukojmí
2226. Uwe AntonZwischen den ÄonenMezi eony
2227. Hans KneifelMenschenjagd auf HayokŠtvanice na Hayoku
2228. Robert FeldhoffDer Bionische KreuzerBionický křižník
2229. Frank BorschZuflucht der MotanaÚtočiště Motanů
2230. Arndt EllmerKrieger für JamondiBojovníci pro Jamondi
2231. Ernst VlcekDer Klang des LebensHlas života
2232. Leo LukasWiedergeburtZnovuzrození
2233. Leo LukasDas SpecterPřízrak
2234. Arndt EllmerExpedition ins UngewisseExpedice do neznáma
2235. Thomas ZieglerTodesspieleHra se smrtí
2236. H.G. FrancisDer Finger GottesPrst boží
2237. H.G. FrancisDie Welt der HyperkristalleSvět hyperkrystalů
2238. Uwe AntonDie FriedensfahrerMírojezdci
2239. Rainer CastorVerrat auf der KristallweltZrada na Krystalickém světě
2240. Frank BorschDer Graue AutonomŠedý poustevník
2241. Arndt EllmerDie TodbringerSmrtonoši
2242. Robert FeldhoffLetoxx der FälscherPadělatel Letoxx
2243. Frank BorschDie Mediale SchildwacheMediální stráž
2244. Horst HoffmannBürgergarde TerraniaObčanská garda Terranie
2245. Arndt EllmerOperation KristallsturmOperace Krystalová bouře
2246. Leo LukasKavuron, der SpielerHráč Kavuron
2247. Uwe AntonAttentat auf HayokAtentát na Hayoku
2248. Hubert HaenselFriedenskämpferBojovníci za mír
2249. Hubert HaenselDie Blutnacht von BarinxKrvavá noc Barinxu
2250. Robert FeldhoffZeuge der ZeitSvědek času
2251. Frank BöhmertDas Land unter dem TeichZemě pod jezerem
2252. Arndt EllmerWelt der UrsuppeSvět prapolévky
2253. Frank BorschKybb-JägerLovci Kybbů
2254. Horst HoffmannDer Ewige GärtnerVěčný zahradník
2255. Uwe AntonDie DISTANZSPURDISTANČNÍ STOPA
2256. Thomas ZieglerBahnhoff im WeltraumKosmické nádraží
2257. Arndt EllmerDer MikrodiebMikrozloděj
2258. Michael NagulaMedusenklängeZpěv medúzy
2259. Horst HoffmannTod von den SternenSmrt z hvězd
2260. Horst HoffmannIm Arphonie-SternhaufenV hvězdokupě Arphonie
2261. Hubert HaenselJenseits der HoffnungMimo veškerou naději
2262. Arndt EllmerDer Submarin-ArchitektPodmořský architekt
2263. Arndt EllmerDas Ding aus dem AllZkáza z vesmíru
2264. Uwe AntonDie verlorene SchöpfungZtracené stvoření
2265. Michael Marcus ThurnerDie Krone von RoewisKoruna Roewisu
2266. Michael NagulaBastion von ParrakhBašta Parrakhu
2267. Leo LukasIch, Gon-OrbhonJá, Gon-Orbhon
2268. Horst HoffmannDas ParagonkreuzParagonový kříž
2269. Horst HoffmannDie TodesgruppeKomando smrti
2270. Arndt EllmerVerrat auf GraugischtZrada na Šedopěnné
2271. Uwe AntonStation im HyperraumStanice v hyperprostoru
2272. Hubert HaenselSturm auf GraugischtBouře na Šedopěnné
2273. Horst HoffmannDer gefallene SchutzherrPadlý Štítonoš
2274. Michael Marcus ThurnerMotoklon HundertneunMotoklon Stodevítka
2275. Hubert HaenselFinale für ArphonieArphonijské finále
2276. Uwe AntonTanz auf dem VulkanTanec na sopce
2277. Michael NagulaDie Macht der SekteMoc sekty
2278. Arndt EllmerBrennpunkt TalanOhnisko Talan
2279. Horst HoffmannZeit der SchattenČas stínu
2280. Michael Marcus ThurnerExil der OrakelÚtočiště věštců
2281. Arndt EllmerSturm auf Tan-JamondiÚtok na Tan-Jamondi
2282. Hubert HaenselDer Traum des ThortThortův sen
2283. Horst HoffmannZwielichtklingenTemné meče
2284. Leo LukasDie Fliegenden RochettesCirkus Rochette
2285. Leo LukasTag der VerkündungDen zvěstování
2286. Uwe AntonTRIPTYCHONTriptychon
2287. Uwe AntonDie Träume der SchohaakenSny Šoaaků
2288. Arndt EllmerNotruf von TerraZemě volá o pomoc
2289. Gisbert HaefsDer eiserne Finger GottesŽelezný Prst boží
2290. Michael Marcus ThurnerDaellians KampfDaellianův boj
2291. Hubert HaenselDuell in MagellanSouboj v Magellanu
2292. Michael NagulaDreimal ewiges LebenTřikrát věčný život
2293. Horst HoffmannEin Held für alle FälleHrdina každým coulem
2294. Arndt EllmerKristallchaosBoje v krystalu
2295. Andreas EschbachDie RückkehrRhodanův návrat
2296. Leo LukasIn der Hölle von WhocainV pekle Whocainu
2297. Leo LukasUnter dem Kondensator-DomPod Kondenzátorovým dómem
2298. Uwe AntonBericht eines TotenZpráva od mrtvého
2299. Uwe AntonAhandabaAhandaba