Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Události > Archaická perioda
hledat

Archaická perioda, arkonidsky: Zarakhgoth-Votanii, je označení pro období arkonidských dějin, které zahrnuje roky od asi 3000 da Ark až 3700 da Ark (16.884 před Kristem až 15.986 před Kristem).

V této době panovaly v Mléčné dráze gigantické a neobyčejně silné hyperbouře, které vycházely z galaktického centra, a na staletí znemožňovali používání pětidimenzionální techniky.

Kontakt mezi jednotlivými světy zatím ještě relativně mladého Velkého impéria se přerušil. Izolace některých planet trvala až tisíc terranských let, mnoho světů upadlo zpět do barbarství.

Po skončení archaické periody museli Arkonidané znovu vyvinout kosmické lety. Stejně tak museli znovu vybudovat Impérium. Kolonizace Zalitu se všeobecně pokládá za konec této epochy.

Během archaické periody se vedle technických ztratilo také mnoho historických vědomostí. Dějinami manipulující aktivity bývalých imperátorů (jako například potlačení vědomí o původu z Akonanů) byly tímto obdobím ještě podpořeny. Kromě toho přišli Arkonidané také o mnoho výdobytků lemursko-akonské techniky (jako lineární pohon).