Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Arkonidané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Arkon I
Známé obydlené planety:
Arkon I, Arkon II, Arkon III, Iprasa, Mutral, Tats-Tor
Arkonidané
Arkonidané
© FanPro
Arkonidané
Arkonidané
© VFSF

Arkonidané jsou vedle Terranců nejsilnějším humanoidním národem Mléčné dráhy. Centrální oblastí jejich moci byla a je kulovitá hvězdokupa M 13.

Vzhled

Arkonidané jsou vysocí 1.70 až 2.20 metru a bez výjimky albíni s bílými vlasy a červenýma očima. Jejich oči při rozčilení slzí. Místo žeber mají kostní desky, které chrání hrudní koš.

Dodatečný spánkový lalok mozku se dá paramechanicky aktivovat jako extrasmysl. Arkonidané s aktivovaným extrasmyslem jsou v situaci si silou vůle vytvořit takzvaný monoblok. Jedná se o blokádu vědomí, s jejíž pomocí mohou Arkonidanů své myšlenky chránit před telepaty. Dagorské meditační techniky mohou budování monobloku usnadnit.

Jejich domov Arkon I má lehce vyšší gravitaci než Terra a průměrnou teplotu 35°C. Arkonidané platí za sebevědomé, energické, odvážné, ale náchylné k sebepřeceňování – a jejich arogance je téměř legendární.

Původ

Původ Arkonidanů leží v mýtickou temnotou opředené temnotě, protože imperátoři Velkého impéria opakovaně manipulovali arkonidskými dějinami. Mnoho událostí těchto dějin (a jejich prehistorie) ale vstoupilo do arkonidský bájí a pověstí.

Arkonidané se asi před 20.000 lety oddělili od Akonského impéria. Mají s nimi společnou biologickou odchylku (kostní desky místo žeber), která Akonany, Arkonidany a z nich pocházející národy jako Skokani, Arasové a Supertěžcí, odlišuje od ostatních národů z lemurské linie (jako Terranci).

Zajímavé bylo, že již za časů Lemurů existovala v Zeut-Ellwen (kteří fungovali jako kontaktní osoby k megainteligenci ZEUT) národní menšina, která se nápadně podobala Arkonidanům. Zeut-Ellwen měli vedle arkonidských prsních desek dodatečné albínské vlastnosti – jako bílé vlasy a velmi rozšířené červené oči. Také oni slzeli při rozčilení. Se svou drobnou postavou a paranormálním Abijnským smyslem se ale spíše podobali arkonidskému podnárodu Dryhanům a jejich Dryhanskému smyslu.

Speciální sektor mozku, který se nechá aktivovat jako extrasmysl, a který odlišuje Akonany a potomky arkonidanů, se možná vyvinul z pod vlivem ZEUTU vzniklé paražlázy Lemurů.

Za pravlast Arkonidanů se považuje bájný Arbaraith, země Krystalických obelisků. Arbaraith měl ležet v oblasti bývalé Sogmantonovy bariéry. S tímto světem jsou spojeny také mýty o 12ti Heroenech a Vhratoovi.

Historie

Historie Arkonidanů byla již odedávna opakovaně falšována. Většina dějin je shodná s dějinami Velkého impéria a jeho následníků. Arkonidané se asi před 20.000 lety vojensky odtrhli od Akokanů; později to ale bylo zakamuflováno.

Následovala archaická fáze technologické degenerace, takzvaná Archaická perioda. Kolem 10.000 před Kristem se z ní Arkonidané zotavili, vybudovali velkou hvězdnou říši o 50.000 světech a vstoupili do 1000 let dlouhé války s Maahky, do takzvaných Metanových válek. Arkonidané se vyvinuli v dominující národ v M 13 a ve Westside Mléčné dráhy, a založili Velké impérium, také zvané jako Říše tisíce sluncí.

Následovala fáze vleklé duševní degenerace, vyvolaná nedostatkem dalších výzev a přetechnizací. Vedla k tomu, že Arkonidané ztráceli kontrolu nad svým impériem.

Roku 1971 musel Arkonidský 500 metrový výzkumný křižník AETRON nouzově přistát na Měsíci, což vedlo k vzestupu Terranců, kteří se zmocnili arkonidské techniky.

Předky vybudovaný robot Regent – mocná pozitronika, která automaticky řídila kontingenty kosmických lodí, vynucovala Pax Arkon a bez milosti vládla - sesadila v roce 1978 imperátora Zoltrala XII. a dosadila imperátora Orcasta XXI. a nakonec imperátora Orcasta XXII. jako nastrčené figurky. Od roku 2030 vládl Regent přímo, bez nastrčeného imperátora.

Robot Regent poznal roku 2044 na základe bezpečnostní pojistky A-1 a dodatečného naprogramování Senekha Atlana jako pro imperátora kvalifikovaného Arkonidana. Atlan převzal jako imperátor Gonozal VIII. moc.

Na základě akonské manipulace převzal imperátor Minterol I. roku 2105 jako akonská loutka moc. Atlanovi se roku 2106 podařilo moc získat zpět. Robot regent byl díky bezpečnostnímu zařízení zničen.

31. prosince 2114 složil Atlan funkci imperátora Gonozala VIII. Velké impérium Arkon a terranské Solární impérium se spojili a 1. ledna 2115 vytvořili Spojené impérium. Velký administrátor Spojeného impéria byl Perry Rhodan a jeho zástupce Reginald Bull sídlil na Arkonu.

1. července 2115 byla Atlanem, jako doživotně jmenovaným Lordadmirálem, založena policejní organizace Galaktické aliance USO.

Spojené impérium bylo 2329 oficiálně rozpuštěno Perry Rhodanem. Arkon od té doby stále více ztrácel na významu. Krize vyvrcholila zničením Arkonu III roku 2329 Bluesany.

Po Monosově éře začal Arkon znovu stoupat na síle. Také Atlan se účastnil vzestupu druhého Arkonidského impéria (arkonidsky: Len Ark'Tussan), odmítnul ale převzít vládu a titul imperátora.

Když roku 1223 NGL nacionalistický Buddcio Grigor jako První Pozemšťan převzal vedení Ligy Svobodných Pozemšťanů, vzniká 1. června 1223 NGL z republikánského Len Ark'Tussan po intronizaci dosavadní prezidentky Thety da Ariga jako imperátorky Arigy I. monarchistické Křišťálové impérium (arkonsky: Gos'Tussan).

Nástupcem roku 1240 NGL zavražděné imperátorky Arigy I. byl imperátor Bostich I. Přejmenoval 26. prosince 1303 NGL Křišťálové impérium na Božské impérium – arkonidsky Huhany'Tussan.

Arkonidské národy

Arkon je centrem říše několika desítek tisíc světů osídlených Arkonidany. Jako Arkonidané se speciálně označují obyvatelé planet Arkon I, II a III. I když se obyvatelé mnoha koloniálních světů od obyvatel Arkonu prakticky neodlišují, jsou pouze na Arkonu narození arkonidskou společností akceptováni jako praví Arkonidané.

Všechny z Arkonidanů pocházející národy jako jsou Skokani, Arasové, Supertěžcí, Zaliťané a Dryhaňané mluví díky velké kulturní a historické sounáležitosti arkonidskou řečí. Satron je proto lingua franca Velkého impéria.

Imperátor

Arkonidská společnost je směsí mezi feudalismem a demokracií. Určujícím v tomto systému je imperátor, který nad arkonidskou říší panuje (momentálně Bostich I.). Pocházel téměř vždy z vysoké šlechty, oslovován je Zhdopanthi, jeho vojenský titul je Begam.

Je také státním a ministerským předsedou jakož i vrchním velitelem ozbrojených sil a tajných služeb. Jeho kompetence jsou pozoruhodné, může vydávat zákony, jmenovat soudce a udělovat milosti. Úrad je dědičný a nástupce má titul Krystalický princ.

Vládce planety Zalit byl až do likvidace Tai Ark'Tussan považován za Víceimperátora, který měl ale jen reprezentativní funkci.

Šlechta

Proti imperátorovi stojí mocná vrstva šlechticů (má celkem 34 šlechtických titulů) z vlivných rodin, ke kterým patří přibližně 10% všech Arkonidanů.

Šlechta se dělí:

 • Vysoká šlechta (vévodové, knížata), arkonsky: Thi-Khasurn, oslovení: Zdopanthi
 • Střední šlechta (hrabě), arkonsky: ?, oslovení: Zdopan
 • Nízká šlechta (baronové, rytíři), arkonsky: Kator-Khasurn, oslovení: Zdopandel

Tyto vrstvy jsou přístupné pro občany skrze adopce do Khasurnů. Druhá cesta je jmenování skrze Heroldy (výbor Velké rady) nebo skrze imperátora samotného. Ke Khasurnu se počítá často až několik tisíc členů a vládnou lénem, které tvoří až několik set slunečních soustav a vlastní flotila.

Z jejich řad vzniká velká rada Khasurnů, která sídlí na Hoře moudrosti. V této radě jsou zastoupeni také vědci a vojáci. Rada volí imperátora a může ho také odvolat, když se proto vysloví 90 procent hlasů. Nově zvolený kandidát musí ale mít aktivovaný logický sektor.

Kromě toho na každé planetě existuje parlament, který je volen místními obyvateli a pracuje jako zákonodárná moc. Na každé planetě existuje imperátorem jmenovaný »Tato« (guvernér) jako exekutiva.

Společnost a kultura

Arkonidané ve 14. století NGL jsou hrdí na předchozích 20.000 let historického vývoje. Ve společnosti neexistuje žádný rozdíl mezi muži a ženami. Ženy ale působí více v pozadí a radí, zatímco muži působí spíše navenek. Ve starém Tai Ark'Tusan se ale ženy nemohli stát imperátorkami. První ženská imperátorka Křišťálového impéria byla Theta da Ariga.

Počátky národa Arkonidanů jsou kvůli zastírací politice ranných vládců opředeny temnotou. Zachovalo se několik společných vlastností s Akonany (například herladický vzor pro šlechtu, který se opírá o rytiny akonské elity). Pravlast Arkonidanů, planeta Arbaraith, už více neexistuje, protože se všeobecně přijímá, že Arkonidané pocházejí ze soustavy Arkon. To svědčí o tom, že teprve traumatické zážitky za archaické periody stmelili arkonidskou společnost. Za prokázané platí, že základy a zvláštnosti jejich kultury se zcela vyvinuly při druhém výpadu ke hvězdám. Již během této doby se "čistokrevní" Arkonidané cítili být dalece povýšeni nad mnoho koloniálních národů a dokonce nad koloniální Arkonidany (ark. Bras'cooi).

Letopočet

Počátek arkonidského letopočtu se udává podle legendy Arbaraithu: v roce 20.431 před Kristem měl »sestoupit« Heroen Tran-Atlan. Tento rok byl přijat jako rok 1 Arkonu. Roky v arkonidském letopočtu mají dodatek da Ark (»od Arkonu«).

Arkonský rok má 364.78 arkonských dnů po 28.4 hodinách. Počítá se ale s 365 arkonskými dny, takže se každých 50 arkonských let zavádí přestupný rok, který je o 11 arkonských dní delší. V Satronu se den označuje jako Prago, hodina jako Tonta. Rok se nerozděluje na měsíce, ale na 10 period. Jména period zní: Eylion, Hara, Tarman, Dryhan, Messon, Tedar, Ansoor, Prikur, Coroma a Tartor. K nim patří ještě Katany Capitu - pět Prago trvající perioda před koncem roku.

pro detaily viz: Arkonský letopočet

Dagor

Nejdůležitější vlive na arkonidskou kulturu měla Gijahthraky na Iprase podporovaná Dagorská filozofie. V Arkonidštině znamená pojem Dagor "vše rozhodující boj", ve smyslu boje s pomocí všech dostupných prostředků. Z dagorské filozofie pochází mnoho rituálů, pravidel chování a kodexů arkonidské šlechty, meditativní elementy, hledání poznání sebe sama a sebeovládání. Vedle velice efektivní bojové techniky beze zbraně se v Dagoru učí také boj s Dagorským mečem, mečem podobným kataně. Meče mají na ostří zabudované molekuly rozkládající dezintegrační pole, s jehož pomocí se dá proniknout dokonce i energetickými štíty bojových robotů.

Zákony

Celkar je soudní planetou Arkonu. Je tam prováděn nejvyšší trest Arkonidanů, tzv. "neomezený trest smrti", při které je odsouzenec po své popravě lékaři znovu oživen. Poté je provedena nová exekuce delikventa, a to se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo soudcem předepsaného počtu, nebo dokud se už odsouzence nepodaří oživit. Kenterol da Orbanashol, imperátor Ark'tussan byl například oživen desetkrát.

Stráž mrtvých

Stráž mrtvých jsou pro Arkonidany symbolem odpuštění. Umírající Ascari da Vivo tak prosí svého syna Kantirana, aby pro ní držel Stráž mrtvých a tak jí odpustil.

Významní Arkonidané

Slavné Arkonidské rodiny

 • Anlaan
 • Ariga
 • Arthamin
 • Bostich
 • Gonozal
 • Metzat
 • Minterol
 • Monotos
 • Orbanaschol
 • Orcast
 • Quertamagin
 • Ragnaari
 • Tereomir
 • Thetaran
 • Tutmor
 • Vivo
 • Zoltral

Kosmické lodě

Upřednostňovaným tvarem arkonidských kosmických lodí je koule. Typický kulovitý tvar (zpočátku s, později bez rovníkového prstencového zesílení) byl převzat mnoha národy, kromě jiných i Terranci. Viz: Arkonidská flotila.