2105

Admirál Thekus je zavražděn, robotský dvojník je nasazen na jeho místo. Oddělení III (Landry, Randall, Patterson, Hannigan) pod velením Nike Quinta začíná s vyšetřováním a na Kusmě objeví zapletení Carbá z Minterolu do tohoto spiknutí. Carbá si nechává aktivovat extramozek (PR 122)

díky časovému skoku se akonské komando dostává do nitra Regenta a přeprogramovává bezpečnostní pojistku A-1. Nasazené protikomando (Atlan, Rhodan, Gucky, Čubaj, Lloyd, Marshall, Sengu, Išibaši a další) nemůže zabránit zprvu nerozpoznanému přeprogramování. Joe Luklein při tom zabije revolucionáře Hogu. Regent vypovídá všechny pozemšťany z oblasti Velkého Impéria (PR 123)

listopad

Regentem nařízený simulovaný souboj mezi Atlanem a Carbá z Minterolu prohrává Atlan. Regent ho sesazuje a jmenuje Carbáa jako Minterola I. novým Imperátorem Arkonu (PR 124)

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál