Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Regent z Arkonu
hledat
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 41: Přítel giganta
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 124: Souboj mozků
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Když Arkonidané poznali, že jejich národ je odsouzen k degeneraci, navrhli Robota Regenta, pozitronický mozek obrovských rozměrů na Arkonu III, který měl řídit osud Velkého impéria, když už na to sami Arkonidané nebudou stačit (podle katastrofického programu Epethus).

Základy vývoj takto gigantické pozitroniky byly v roce 12402 da Ark (5772 před Kristem) vytvořeny Joriegou da Zogeenem v pozitronickém výzkumném středisku Katrok na Arkonu III v rámci projektu Kouzelný mozek. Zkoumal kromě jiného možnost, jak optimalizovat provozní rychlost pozitroniky, a jaké důsledky má paralelní zpracování různých problémů na rychlost a flexibilitu pozitroniky jakož i na kvalitu navržených řešení. Cílem byla podpora a ulehčení odpovědným arkonidským flotilním velitelům, jakož i vývoj příslušné vlastní iniciativy ze strany pozitroniky.

Ironií ovšem bylo, že zapojením hvězdného lana časové stanice Mistrů ostrovů na Traversanu do minulosti přesunutý Atlan dodal výzkumníkovi cenné podklady, které nakonec vedly k průlomu v základním výzkumu a umožnili tak vývoj a stavbu Regenta (Traversan 10).

Rozhodující odpovědnost za definitivní konstrukci a programování se přisuzuje Ka'Marentisovi Epetranovi. V arkonidské terminologii se Regenta nazýval Velký koordinátor.

Regent byl chráněn energetickou kopulí, zabíral plochu přes 10000 km2 a byl vybudován ve 2 km hlubokém kráteru, který vznikl po výbuchu bomby, kterou tam Gucky v minulosti uložil.

Krátce po nouzovém přistání arkonidského výzkumného křižníku na Měsíci převzal Regent v roce 1978 kontrolu nad Velkým impériem. Sesadil imperátora Zoltrala XII., uvedl do chodu gigantický zbrojní průmysl a začal vyrábět – na základě starých konstrukčních podkladů z ranných období Velkého impéria – obrovskou robotskou flotilu, se kterou bez milosti potlačoval jakýkoliv odpor v Impériu.

Speciální programy a zapojení

Epetran da Ragnaari nainstaloval při stavbě Regenta katastrofický program Epethus, jakož i integrovanou Bezpečnostní pojistku A-1 a Bezpečnostní zapojení Senekha. Jako konečnou pojistku nainstaloval Zmatenostní zapojení.

Historie

Regent a Země

V roce 1984 se v soustavě Arkon objevuje expedice až dosud neznámých Terranců. Perry Rhodan ukradl VEAST'ARK a následně dal Regentovi nabídku, že ukončí nastávající rebelii na Zalitu. Při akci odhalí Rhodan spiknutí Arasů, kteří šířili nákazy a dlouhodobě plánovali převzetí Arkonu. Regent poznal, že Terranci by se mohli stát po činech dychtícím pomocným národem.

Perry Rhodan musel předstírat zničení Země a svou vlastní smrt, aby zabránil hrozbě vycházející ze stroje. Kdyby Regent zjistil galaktickou polohu Země, pak by planetu podle svého naprogramování integroval do Velkého impéria za použití ozbrojené moci.

Následně a se zřetelem k nebezpečí, které vycházelo z Druufů se Perry Rhodan zřekl anonymity a stal se partnerem Regenta, aniž by prozradil pozici Terry.

Protože ale Druufské nebezpečí mělo samo v dohledné době kvůli vzrůstající nestabilitě překrytové fronty vyřídit, bylo jisté, že se Regent s celou flotilou vydá pátrat po Zemi.

Na základě toho se Terranci s Atlanem v roce 2044 pustili do akce, která měla vést k vyřazení Regenta nebo v případě nouze k jeho zničení.

Když jejich operace selže a Regent se zahalí do neproniknutelného Plástového štítu, plánoval Perry Rhodan pro blaho lidstva zničit Arkon III pomocí arkonské bomby. Plán byl ale zmařen. Když komando chtělo prchnout na robotské lodi, nechal Regent odletět pryč všechny lodě ve své blízkosti, zmařil tak i tento plán a vyslal roboty se šokovými zbraněmi. Chtěl Terrance získat živé a vyslechnout je, a dozvědět se tak galaktickou polohu Země.

Převzetí Atlanem

Když už byla prohra neodvratná, Atlan rezignoval a přiblížil se v téměř sebevražedném úmyslu k plástovému štítu. Nechal se poznat jako Krystalický princ říše a oprávněný čekatel na imperátorský trůn, a požadoval podrobení se a poslušnost Regenta.

Ačkoliv se to stalo jen ze zoufalství, zareagovala bezpečnostní pojistka A-1 a vyřadila Regenta po ověření, že se Atlanovy mozkové impulzy shodují s daty ve starých pamětech. Stalo se to na základě Epetranem naprogramovaného bezpečnostního obvodu Senekha, součásti bezpečnostní pojistky A-1, podle kterého měla A-1 předat absolutní velení takovému Arkonidanovi, který zůstal aktivní a dosáhl inteligenčního stupně přinejmenším 50 Lerc.

V budoucnu vládl Atlan jako imperátor Gonozal VIII. s podporou Regenta a Terranců.

Převzetí Carbáem

V rámci spiknutí Akonanů a Antiů za účelem svrhnutí Atlana v roce 2105 pronikli Akonané pomocí časoměniče do A-1 a zmanipulovali jí. Manipulacemi Akonanů byl aktivován Epethus a A-1 byla donucena ke konfrontaci současné politické situace se záznamy ve starých pamětech. Protože se aktuální politická situace dala charakterizovat jako závislost Atlana na podpoře Terranců, označila A-1 Atlana za neschopného vlády. Přiměřeně podle naprogramování převzala A-1 okamžitě a neodvolatelně absolutní kontrolu a Regent se opět stal samovládcem.

Carbá da Minterol, nástroj spiklenců proti Atlanovi, se na Kusamě podrobil zvýšení inteligence a získal tak inteligentní kvocienty vyšší než 50 lerců. Požadoval proto od A-1 uznání za nového imperátora. Bezpečnostní zapojení se vzhledem ke skutečnostem, že dvě osoby jsou oprávněné převzít moc, rozhodlo otestovat Carbáa a Atlana v psychoduelu. Atlan prohrál a Regent jmenoval Carbáa imperátorem Minterolem I.

Na základě přemrštěného růstu inteligence Carbáa zešílel a stal se hračkou Akonanů, kteří přes něj mohli Regentovi vnucovat svou vůli. Ačkoliv byl stvořen k zachování Velkého impéria, sloužil Regent nyní k jeho rozbití. Zemi hrozila invaze robotské flotily. Pokus o zničení Regenta bombou, která měla být do Regenta poslaná transmiterem, který tam Atlan ukryl, selhal.

Konec Regenta

V roce 2106 vymyslel Allan D. Mercant a Nike Quinto Operaci zoufalství.

S pomocí časoměniče Akonanů, také známého jako Epotron, Atlan a Terranci pronikli 6023 let do minulosti na kopii arkonidské lodi SOTALA, jejíž originál se ztratil v chaosu metanových válek, na Arkon III a setkali se s Epetranem da Ragnaarim, konstruktérem bezpečnostní pojistky A-1.

Rozpoznal a schválil úmysl Atlana a Perryho Rhodana vytvořit časový paradox a bez jejich vědomí nainstaloval Zmatenostní zapojení. Zatímco Atlan uložil časovanou atomovou bombu, která měla 15. 2. 2106 zničit bezpečnostní pojistku, nechal Epetran loď, se kterou odcestovali do minulosti, odstranit z blízkosti Regenta, čímž se Atlan a Perry Rhodan dostali z oblasti působnosti časoměniče na lodi a dostali se do jeho proměnného pole.

Tím se dostali zpět do přítomnosti, a Atlan se kvůli útočícím Akonanům a Antiům, kteří obsadili Regenta, dostal do nebezpečí života. V tomto okamžiku zasáhlo Zmatenostní zapojení. Zapojení vyslalo vozidlo, které Atlana a Rhodana odvezlo do bezpečí a zničilo Regenta. V důsledku toho přestaly reagovat všechny robotské lodě a potulovaly se vesmírem, což z nich dělalo dobrý cíl pro piráty.