2106

14. ledna

když posádka EX-313, až na Helen Mertens, Mirca Sabatila a Franka Sattrose, padne za oběť neznámé nemoci, havaruje EX-313 na planetě Vurga (T 412)

15. ledna

Sabatil umírá na následky úrazu urpěného při pádu (T 412)

18. ledna

Mertens a Sattros objevují léčebné působení Vuržulí (T 412)

počátek února

Quinto a Mercant plánují operaci Epetran. Akonský časoměnič je ukraden (PR 125)

10. února

časový výlet do roku 3917 před Kristem začíná (PR 125)

13. února

INDEPENDENCE DAY (Montak) odváží Mertensovou a Sattrose z Vurgy; jsou vzati do karantény (T 412)

15. února

Regent se sám zničí následkem změn provedených Epetranem před 6023 lety. Minterol I. a Auris z Las-Toóru patří k obětem následného boje (PR 125)

17. února

INDEPENDENCE DAY předává Mertensovou a Sattrose na Mimas. Amanda Singh je vyšetřuje (T 412)

27. února

Amanda Singh zjišťuje u Mertensové a Sattrosovi genetické změny (T 412)

březen

Sattros jedná s Homerem G. Adamsem, nejdříve je ale odmítnut (T 412).

INDEPENDENCE DAY je zničena Skokanskou lodí (T 412)

duben

Sattros a Mertensová jsou uneseni Arasy a Gucky je osvobozuje (T 412)

květen

Sattros a Mertensová zakládají Vurguzz Company. Jejich první náklad jde prudce na odbyt (T 412)


při akci k získávání lodí nyní neřízené robotské flotily Arkonu narazí Gucky a Iltu na Neviditelné (PR 126)

část dezaktivované robotské flotily je shromažďována ve Sluneční soustavě u dráhy Pluta, což je důvod pro zvýšení stavu armády a výdajů na údržbu (AT 60)

Van Moders začíná na univerzitě ve Springfieldu pod vedením Pierra Perfida studovat robotiku (PR 130, PR 139)

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!