Menu
Informace o postavě:
Přezdívka:mrkvožrout
Datum narození:pravděpodobně 1832/1833
Místo narození:Tramp
Úmrtí:-
Výška:1 m
Národ:Iltové
Tituly:Člen nového Sboru mutantů, Člen starého Sboru mutantů, Mutant - telekinet, Mutant - telepat, Mutant - teleportér, Poručík
Gucky
Gucky
© VPM kg.

Gucky je Ilt a pochází z planety Tramp. Jeho původní jméno zní Plofre.

Vzhled

Gucky je asi metr vysoký a podobá se, jako všichni Iltové, přerostlému bobrovi s hlavou myši a jedním velkým hlodákem; proto se pro Ilty používá všeobecně pojem myšob nebo bobromyš. Gucky má hedvábný kožich, který se narudle třpytí, bobří ocas a značnou nadváhu, což je nejlépe vidět na jeho kolébavém způsobu chůze. (PR 18)

Jeho oči jsou hnědé. (PR 1334)

Gucky byl většinou tajemný ohledně svého stáří a doby života Iltů. Všeobecně se za jeho rok narození počítá 1832/1833, podle jeho výroku z roku 1983. (PR 36)

Normální délka života myšobů je přes 600 let.

Poznámka: V PR 36, kapitola 7 Gucky tvrdí, že je stár asi 150 let. Podobně ale nazval Reginalda Bulla narozeného roku 1938 čtyřicátníkem. V PR 361, kapitola 2, říká Gucky, »že je mu asi šest set terranských let«; pak by se narodil o několik let později než v roce 1832 nebo 1833.

Paraschopnosti

Gucky je jedním z nejvšestranějších žijících mutantů, protože je zároveň telekinet, telepat a teleportér. Navíc jsou jeho schopnosti velice silné. Zpočátku tajil svůj plný potenciál, protože Terrance ještě tak dobře neznal.

Telekineze

Gucky je telekinet, který dokáže pohybovat vzdálenými předměty silou vůle a dokonce je dokáže přeměňovat.

Teleportace

Myšob je teleportér, který dokáže překonávat velké vzdálenosti.

V roce 3438 se mu podařilo teleportovat přes více než čtyři světelné roky. (PR 489)

V roce 3581 je jeho maximální výkon při teleportační skoku 500000 kilometrů (PR 742)

Pomocí časoprostorové bariéry ležící kolem Guckys Inn byl schopen skákat z jedné sluneční soustavy do druhé. (PR 955)

Telepatie

Ve srovnání s jinými telepaty je jeho telepatický potenciál rovněž mimořádný. Skutečný rozsah držel zpočátku v tajnosti. Je tak silný, že mu nemohla uškodit ani mocná hypnóza. (PR 27)

Poznámka: v PR 30 nechá Gucky svůj hlas telepaticky zaznít v mozku Skokana Hollorana - chyba autorů. To by bylo možné pouze v případě, že byl Holloran také telepat, což nebyl. Telepat může jen přijímat myšlenky jiných, a proto dokáže komunikovat jen s jiným telepatem. Telepaticky nenadané bytosti nemohou přijímat žádné myšlenky, ani když jsou jim telepaticky poslány.

Divestor

V roce 1514 NGL se Gucky probudí z více než dva roky dlouhého komatu a ztrácí všechny své dosavadní paradary. Místo toho se stal parazlodějem: při dotyku s jiným mutantem převezme jeho schopnosti. Vedle existujících paradarů ale na něj přejde také celá vitální energie postižené osoby a dotčený mutant zemře. Gucky nemá žádnou kontrolu nad touto schopností. (PR 2721)

Stal se tak slabým telekinetem, obrazovidcem (přitom přišli o život mutnati Fock a Muaz Riocourt) (PR 2721), jakož i blízkodistančním teleportérem a bolestivým teleportérem. (PR 2790)

Charakteristika

Gucky
Gucky
© Johnny Bruck, Pabel-Moewig Verlag KG
Gucky je hravý, rozpustilý a humorný, přičemž je jeho povaha v prvních stoletích života obzvláště vyhraněná. Občas hraje »dvorního šaška«, který může nastavit zrcadlo Perrymu Rhodanovi a všem ostatním. Gucky má také velice rád drbání na zátylku.

Navenek se tak žertovně a roztomile působící Ilt s přibývajícím věkem stává stále moudřejším a vyzrálejším, dokáže to ale skrývat za svými rozpustilými žertíky. Ačkoliv se dopustil mnoha přehmatů, je nepřehlédnutelným bojovníkem za Terrance a svým osobním nasazením zachrání několikrát život nejen řadě vůdčích špiček.

O samotě má tendence mluvit sám se sebou. (PR 1334)

Má sklon koketovat se svou jedinečností. (PR 2721)

Je mentálně stabilizovaný. (PR 1306)

Zvlášní vztahy

Gucky je osoba velice schopná navazovat vztahy, zřejmě na základě svého humoru a prohnaného chování. Získá tak mnoho malých a velkých přátelství.

Ilt je jeden z nejdůležitějších a nejspolehlivějších přátel Perryho Rhodana. Speciální celoživotní přátelství ho spojuje s Reginaldem Bullem, který myšoba zpočátku nebral zcela vážně. Z té doby pochází mnoho úštěpačných Bullyho poznámek, jako označení Ilta za Mickey Mouse, které Gucky považuje za smrtelnou urážku. (PR 18, PR 22)

Citát: »Tenhle směšnej Mikymaus se má stát členem naší elitní jednotky? To snad nevydržím…« Zmlkl, jeho nohy ztratily pevnou půdu pod nohama a zase se pomalu začal vznášet. Ale jen na pár vteřin. Pak zase měkce přistál. Gucky ho chtěl jen varovat, nic víc. (PR 18)

V rozporu s Perrym, kterému projevoval (citát) »...úctu zvláštní povahy...« (PR 42), nechával Bullyho častokrát létat pomocí telektineze, kdykoliv se cítil rozzloben.

Silné přátelství ho pojilo s Hanzovním kapitánem Heimo Gullikem.

Strava

Gucky je vegetarián. Jeho oblíbeným jídlem je mrkev a jemné chřestové výhonky; vejce naproti tomu odmítá.

Citát: »Copak jsem netvor, abych požíral nevinné zárodky?« Gucky se zděšeně otřásl. (PR 248)

Tento historický záznam poskytuje informace o tom, jak mrkev preferoval:

Citát: "Servo, jednu mrkem, umytou, neloupanou!" (PR 2524)

Vojenská kariéra

Zpočátku byl Gucky veden jako poručík Guck u Sboru mutantů. V roce 1975 byl jeho prvním mimozemským členem. Vedle řady povýšení čelil také mnoha degradacím, takže ani sám Perry Rhodan v roce 2169 přesně nevěděl, zda je Gucky už nadporučík nebo zase obyčejný poručík. (PRAC 25)

Na základě své později zjištěné střední doby života 500 až 600 let a jeho vojenských zásluh pro lidstvo byl Gucky vyjmut z vojenského zařazení, kterému stejně nepřikládal žádnou hodnotu, a byl označen za zvláštního důstojníka. Zůstal ale ve Sboru mutantů. V časech střetnutí s Mistry ostrovů v letech 2400-2406 byl několikrát označován za Specialistu USO, protože v neznámé době absolvoval desetiletý speciální výcvik USO. (PR 259)

Promoce

Gucky nemůže být nazýván jinak než neobyčejně inteligentní. Přicházel ze světa, kde nebyla známa žádná technika a musel se všechno naučit od základů, jako obyčejné společenské způsoby, čtení a psaní, matematiku a mnoho dalšího. Ačkoliv jistě absolvoval mnoho hypnoškolení, jeho výkon se nedá podceňovat.

V průběhu svého dlouhého života absolvoval Gucky několik studijních cyklů na univerzitě v Terranii, například v Terrania Institute of Technology (TIT), stejně jako další studijní směry. Podle vlastních slov se honosí celkem deseti nebo dvanácti doktorskými tituly a mnoha dalšími čestnými tituly. (PR 1973)

Epické básně a ostatní literární díla

Gucky
Gucky
© Dirk Schulz, Pabel-Moewig Verlag KG
Gucky byl za svůj dlouhý život častokrát, ovšem s nestálým úspěchem, činný jako autor. Známá díla jsou:

 • Vesmírný pirát (PR 199)
 • Epos o dobytí universa (PR 258)
 • Guckyho sbírka citátů (PR 481)
 • Zlatá gondola (pod pseudonymem Klaus I. Bieber) (PR 1120)
 • Poslední opravdový hrdina (PRPT 2)

Napsal přinejmenším jednu, ale pravděpodobně dokonce několik, učebnic o telepatii, které se pravděpodobně v příslušné mutantské škole používaly jako standardní studijní pomůcka. (PR 2701)

Poznámka: v PR 2701 mluví Shanda Sarmotte o »standardní pomůcce«

O jeho životě byly zpracovány různé zprávy, dokumenty nebo satiry:

 • Dobrodružství myšoba Guckyho; dětem určená trividová série (PR 2906)
 • Gucky, zachránce universa; série, kterou vydávalo nakladatelství Regy Bullna (PR 224)
 • Guckyho dobrodržuství na zeleninovém ranči; sitcom z roku 2169 (PRAC 25)
 • Impérium Iltů; směs sitcomu a interaktivní holohry (PR 2721)

Speciální výbava 1001/b2

Pod názvem Speciální výbava 1001/b2 je u Ligy svobodných Pozemšťanů katalogizováno pouzdro pro bobří ocas pro kosmický skafandr. (PR 2303)

Ovládané řeči

V roce 1976 se Gucky naučil interkosmo a angličtinu jako první cizí jazyky svého života pomocí hypnoškolení. (PR 18). Později k tomu přidal arkonštinu (PR 22). V roce 3581 se při hypnokursu naučil řeč Zgmahkonů. (PR 729)

Identity a přezdívky

Gucky
Gucky
© Arndt Drechsler, Pabel-Moewig Verlag KG

 • Císař mlhoviny Andromeda (PR 81)
 • Chundeláč (PR 1333)
 • Kožešinomutant (PRAC 11)
 • Psionická bestie (PRAC 11)
 • Zachránce unviersa (T 28)
 • Bůh Tambu
 • Všudypřítomný zabiják (PR 232)
 • Wuhuf
 • Kořenotrpaslík (PR 289)

Historie

Raná léta

Plofre se pravděpodobně narodil kolem roku 1832/1833. (PR 36)

Do roku 1976 žil velice klidný a značně nudný život na Trampu. V rozporu s ostatními Ilty neztrácel v noci svou inteligenci. (PR 18)

Třetí moc

Vstup do Sboru mutantů

Když STARDUST II přistál v roce 1975 na Trampu při luštění Galaktické hádanky od ID, vkradl se Plofre na palubu. Všednost jeho domovského světa ho začínala nudit a chtěl si nadále »hrát« s Terranci, kteří způsobili velkou změnu v jeho dosavadním životě. Po jeho objevení jako černého pasažéra (našli ho hodovat na čerstvém ovoci ve skladu zásob palubní kuchyně) ho Perry Rhodan na základě velkých očí nazval krátce Gucky a rozhodl se ho díky jeho paraschopnostem nechat na palubě. (PR 18)

Poznámka: V PR 18 se zcela na počátku ještě explicitně mluví o tom, že myšob - jako každý z mnoho tisíců dalších - nemá žádné jméno. Plofre bylo poprvé zmíněno v PR 98. Podruhé se tento výraz objevil v rámci dočasné Guckyho poruchy osobnosti v PR 2137.

Gucky získal díky hypnoškolení rozsáhlé vědomosti Arkonidanů. Krom toho se naučil anglicky. (PR 18)

Na Tuglanu se vydal hlavního města Tugly, aby si zde mohl »hrát«. Způsobil tu značný chaos a zabil dokonce jednoho Tuglana, který na něj zaútočil, což ale těžce nesl. Když zjistil, že byl Rhodan unesen, spojil se Gucky s Karolanem a jeho muži, našel Rhodana a osvobodil ho. Přitom zabil vysokého lorda Tuglanů Albana, který se vzbouřil proti Velkému impériu. (PR 18)

V roce 1981 doprvázel misi GOOD HOPE V na Venuši, aby zde pátral po nezvěstném Perrym Rhodanovi. (PR 22)

Uprostřed roku 1981 se při bojích proti Overheadovi dokázal snadno ubránit jeho hypnotickému vlivu. Přitom se ukázalo, že jsou jeho telepatické síly pravděpodobně stejně tak silné jako telekinetické, které již působivě ukázal. Vmetl přitom Reginaldu Bullovi do tváře, že byl totálně podceňován (do té doby platila za nejsilnější telepatku ve Sboru mutantů Betty Toufryová), ale i to, že svůj skutečný potenciál ještě skrývá. (PR 27)

Skokanská hrozba pro Terru

V roce 1982, když Skokani ohrožovali Terru, Gucky pomohl unesenému Julianu Tifflorovi a dalším kadetům, kteří uvízli na Snowmanu, a doručil jim zásoby. Pak se zmocnil malého pomocného člunu Skokanů a nechal se jejím pilotem odvézt na ETZ XXI, aby tam pátral po informacích. Z Etztakových myšlenek zjistil, že plánuje zničit Snowman arkonskou bombou, aby se žádný jeho sok nedozvěděl o Zemi. Gucky ale jeho plán zmařil. (PR 30)

Kromě toho zjistil, že Skokani používali na Zemi roboty jako špiony, kteří tak nemohli být vypátrání telepaty (PR 30). Poté pomohl skupině Juliana Tifflora ukrýt se před Skokany. (PR 31) Nedokázal zabránit, aby na konci byla přeci jenom na planetě odpálena arkonská bomba. Potrestal odpovědného velitele Orlganse a jeho posádku, zatímco donutil jeho kosmickou loď k přistání, ale nedokázal zabránit téměř definitivnímu zničení druhu Polospáčů. Pouze padesát z nich bylo evakuováno a odvezeno na Terru. (PR 33)

Počátkem roku 1983 přišel Gucky na Goszulově planetě na pomoc několika mutantům, kteří zde prováděli operaci Galaktické šachy a dostali se do potíží. Společně s Takem Kakutou odchýlil pronásledovatele a zničil přinejmenším půl stovky hlídkových lodí. Počet přitom usmrcených členů posádky činil přinejmenším 50. (PR 35)

Gucky se rozhodnou měrou účastnil dobytí nejnovějšího prototypu skokanské lodi, která byla později pojmenovaná GANYMED. (PR 37)

Expedice na Arkon

Gucky se účastnil v roce 1984 průniku na Arkon. Podstatnou zásluhu měl na ukradení TITANU. (PR 39) Na útěku před Regentem dorazil TITAN na Zalit a Gucky rychle rozpoznal, že v pozadí tajně vládnou Mooffové. Společně s Tamou Jokidou se postaral o to, aby byli nenápadně usmrceni, čímž se Zaliťané opět stali svými pány. (PR 40)

Na Honuru byl jedním z mála, kdo se neinfikoval morem Nonů. Přišlo mu, že Nonové strašně páchnou, a proto na ně nesahal. Beztak byl vůči nim imunní. (PR 42)

Zánik údajné Země

Po návratu na Zemi v listopadu 1984 si chtěl Gucky udělat dovolenou. Ta ho ale brzy nudila a chtěl být raději na frontě, a proto jako černý pasažér pronikl na palubu CENTURIA, která byla vyslána do soustavy Betelgeuze, kde se mělo předstírat domnělé zničení Země. Velice zde pomohl, aby ošálil Topsidery sídlící na Aquě. Pro jeho neposlušnost mu ale Perry Rhodan na půl roku odebral všechny příděly mrkve. Tento trest ho ale nijak nezasáhl, protože krátce před tím vyhrál sázku s Conradem Deringhousem, což mu dodávky mrkve zajistilo. (PR 48).

Během bitvy Skokanů proti Topsiderům v systému Betelgeuze se Gucky zaobíral nalezením Topthora, který si jako jediný uvědomi klamný manévr Terranců. Topthor nakonec uvízl na Aque a Gucky Supertěžkého přinutil, aby sám sebe zastřelil. Gucky pak zničil TOP II. Za odměnu dostal od Rhodana celé silo mrkve. (PR 49)

Poznámka: v Silberbandu 7 byla poprava vyškrtnuta. Místo toho Topthor zemřel v boji proti Topsiderovi Ber-Kaovi.

Gucky účinně podporoval Perryho Rhodana žádosti Thory o ruku. (Krátký příběh »Let do Edenu«)

Atlan a Arkon

Císař mlhoviny Andromeda

V roce 2043 Gucky na otázku strážce kosmické lodi předků, kdo je, posměšně odpověděl, že Císař mlhoviny Andromeda. S touto odpovědí si robot nedokázal nic počít. (PR 81)

Poslední Iltové

V roce 2045 navštívil Tramp a zažil, jak byla planeta zničena při experimetech insektoidních Orghů. Guckymu se podařilo zachránit 28 Ilťíčků. Byli usídleni na Marsu. (PR 98)


V roce 1975 se na své domovské planetě Tramp tajně dostane na palubu lodi STARDUST II a brzy poté je přijat do Sboru mutantů. Sám sebe nazývá »Zachránce vesmíru« a je znamenitý telekinet, telepat a teleportér. Během času se vyvíjí jeho srdečné přátelství s Perrym Rhodanem, ale především s Reginaldem Bullem, který ale často musí snášet Guckyho žerty. Kromě své milované mrkve se dokáže na celé hodiny nadchnout pro kraul.

Jako jeho koníčky by se daly označit jeho neúnavné pokusy o sepsání hrdinských eposů v hlavní roli s ním. Po sňatku s Iltu v roce 2402 se Gucky stane hrdým otcem malého, rovněž paranormálně nadaného myšobího chlapce Jumpyho. Pro extrémní střední délku života svého národa okolo 500 až 600 let dostane teprve v roce 2931 aktivátor buněk, poté co se v roce 2437 na planetě Monol v galaxii M 87, na krystalickém světě, kde byli oživováni mrtví Okefenokové, podrobí biofyzikálnímu hyperregenerování, které ho omladí přibližně o 500 let.

Jako jeho pozemští společníci musí také Gucky v říjnu 1169 NGL odevzdat svůj aktivátor buněk ID. Také on dostane v roce 1173 NGL od ID aktivační čip a společně s Alaskou Saedelaerem bude pátrat po zrcadlově narozených.