Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Sbor mutantů
hledat

Zpočátku tajný sbor mutantů byl založen v roce 1971 v počátcích Třetí moci Perry Rhodanem jako zásahová jednotka k ochraně lidstva před mimozemským nebezpečím. Do sboru mutantů patří jen osoby, které disponují parapsychickými schopnostmi. Šéfem sboru mutantů byl až do své smrti v roce 2909 telepat John Marshall. Jeho následníkem byl telepat Fellmer Lloyd.

Mezi 19ti zakládajícími členy byli většinou Japonci, kteří se narodili krátce po výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. 12 z nich bylo v Japonsku Reginaldem Bullem a Tako Kakutou vyhledáno pomocí arkonidského zaměřovače mozkových vln a převezeno do pouště Gobi. Tam se připojili k ostatním mutantům, kteří již byli v Rhodanových službách. Ernst Ellert se přidal k Rhodanovi sám. Poté co kompletně vstoupili do Třetí Moci, byli vybaveni hypnoblokem, aby nemohli prozradit své tajemství. Mutanti byly zpočátku Crestem, později zkušenějšími členy, vycvičováni a vyškolováni na Venuši. Crest přitom začal vyvíjet parapsychickou škálu, která byla později dále rozvíjena.

V následujících letech se přidali další mutanti. Většina z nich předtím patřila do Overheadova sboru mutantů. Několik mutantů přišlo během svých akcí o život, nebo byli zavražděni.

Mutanti, kteří vděčili svému parapsychyckému nadání radioaktivnímu záření atomových bomb, tělesně zemřeli během krize Second Genesis v roce 2909. Později se zpět vrátili jako Staromutanti, a po dlouhém utrpění našli domov v PEZ-kovu a PLÁSTVI 1000.

V roce 3444 založili společně s nově objevenými terranskými mutanty a dalšími inteligentními paranormálně nadanými takzvaný Nový sbor mutantů. Staromutanti a ostatní žijící mutanti přešli, až na Guckyho, Fellmera Lloyda a Rase Čubaje, v roce 3587 do ID, aby pomocí své psionické energie umožnili superinteligenci útěk z materiálního propadu Jarmithara.

Zakládající členové

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Allan D. Mercant polomutant - slabý telepat 1971 10. 7. 1916 1982 2326 2909 -
André Noir hypno a pocitový zaměřovač 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Anne Sloaneová telekinetka 1971 1945 1976 2326 2326 -
Betty Toufryová telepatka a telekinetka 1972 02.02.1966 1996 2326 2909 3587
Doitsu Ataka naslouchač 1971 1945 1976 - 2326 -
Ernst Ellert teletemporarier 1971 7. 8. 1940 - - 2113, 3587 3587
Fellmer Lloyd zaměřovač a telepat 1971 1945 1976 2326 1169 NGL ano
Gucky telepat, telekinet, teleportér 1975 kolem 1830 regenerace v 2436 2931 - -
Homer G. Adams polomutant - fotografická paměť 1971 11. 9. 1918 1980 2326 - -
Huy telepat 1971 ? 1976 - 2114 -
Iši Matsu telepatka a televizorka 1971 1945 1976 - 2347 -
John Marshall telepat 1971 1945 1976 2326 2909 -
Kitaj Išibaši sugestor 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Nomo Yatuhin telepat 1971 1951 - - 2040 -
Ralf Marten teleoptik 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Saburo Jamasaki sugestor 1971 ? 1976 - 2043 -
Seiko Tanaka zaměřovač 1971 1945 1976 - 2326 -
Son Okura vidění ve tmě 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Tako Kakuta teleportér 1971 6. 10. 1945 1976 2326 2909 3587
Tama Yokida telekinet 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Wuriu Sengu zírač 1971 1945 1976 2326 2909 3587
Ras Čubaj teleportér 1971 1947 1976 2326 1169 NGL ano

 

Overheadovi mutanti, kteří vstoupili do sboru

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Elmer Bradley telepat, slabý sugestor 1981 1959 - - 2047 -
Gregor Tropnow hypno 1981 1952 - - 2040 -
Ivan Ivanovič Gorašin zapalovač 1981 1950 1982 2326 3432 -
Roster Deegan telekinet 1981 1955 ? - 2357 -
Taťána Michajlovna telepatka 1981 1956 1982 - 2326 -

 

Později vstoupivší mutanti

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Laury Martenová telapatka, paradezintegrátorka 2035 2015 2045 2326 2436 -

 

Kosmičtí agenti přidělení ke kontrarozvědce

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Jeremy Toffner telepat ? ? ? - ? -
Jost Kulman mikrooptik 2040 2012 - - 2077 -
Ralph Sikeron ultranaslouchač 2040 2013 - - 2040 -
Samuel Goldstein slabý telepat, hledač Molekulárních metamorfů 2043 2023 ? - 2326 (oficiálně) -

 

Další, později vstoupivší mutanti

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Jumpy telepat, telekinet, teleportér 11.11.2435 2403 - - ? ano
Olf Stagge cizo-telepat a pasivní teleportér 2110 2090 - - 2113 -

 

Nový sbor mutantů (založen 3444, bez Staromutantů)

 

jméno schopnost vstup do sboru narození buněčná sprcha aktivátor úmrtí vstup do ID
Alaska Saedelaere kosmostopař, stopař Cappinů 3444 2.12.3400 - 3531 - -
Balton Wyt Telekinet 3444 3078 - 3460 3587 3587
Dalaimoc Rorvic Polocyno, multimutant 3444 ? - - 3587 3587
Galbraith Deighton pocitový mechanik 3444 2869 - 2909 1147 NGL -
Irmina Kotčistovová metabio-seskupovačka 3444 3408 - 3587 1146 NGL -
Lord Zwiebus instinktový strážce, stopař Cappinů 3444 asi 196.600 před Kristem - - 3587 3587
Merkoš frekvenční měnič 3444 ? - - 3587 3587
Ribald Corello hypnosugestor, zesilovač individuálních polí, emovládce, quintadimtvůrce, telepsimat 3444 05.09.2909 - 3300 3587 3587
Takvorian Movator 3444 196.584 před Kristem - - 3587 3587
Tatcher a Hainu intuitivátor, inspirant 3444 3388 - - 3587 3587