Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3444
hledat

počátek roku

Gideon Mars je zavražděn Olegem Belcindorem. Mark Richter je pověřen vyšetřováním na Ariovistu. Na ENYLLIA (Rahman Es Said) letí na Ariovist a unikne bombovému atentátu. Aristid Erystach ho nechává unést a odvést na Salome. Když ho chce zabít, uprchne s Richterem. Na Zemi Richter a Erystach zmaří pikle Tri-Star-Corporation (T 123)

1. ledna

Gucky, Čubaj a Bully odlétají na „Ráj svobodných“ (T 118)

2. ledna

Cander, Rotkel a Gesine utečou z Brandixova zajetí (T 118)

3. ledna

Gucky dosáhne s Brandixem určité dohody (T 118)

4. ledna

Podaří se dohoda mezi Outsidery a obyvateli měst; Terranci opouští s Gesine planetu (T 118)

5. ledna

Rhodan se zřekne intervence na planetě; její poloha zůstává tajná (T 118)

leden

Merytot Bowarote je opět zvolen administrátorem Země (PR 570)

konec ledna

ISAAC ASIMOV (Rorvic a a Hainu) potkají loď Černých démunů (Mukbhator). Mukbhator odveze transformovaného Rorvica. Ten je osvobozen a Hainuem a zabije přitom Mukbhatora A Hainu osvobodí Tobiase Schulze z hlubokého spánku (T 168)

konec ledna respektive počátek února

Rhodan pověřuje Rorvica, a Hainua, Guckyho Schulze aby Scanter Thordose a Tolpona přemluvili od provedení pomsty. ISAAC ASIMOV přilétá k přechodovému místu k Symbiontskému universu. A Hainu si nechá implantovat Kraicha, aby mohl komunikovat s Gloomy. Gloomové přemístí ISAAC ASIMOV v blízkosti do kupy Coma. Raub-Gloomové zničí loď až na vnitřní buňku. Cynové zachrání lidi. A Hainu udobří Scanter Thordose a Tolpona; Raub-Gloomové jsou odraženi (T 168)

1. února

Bount Terhera přistává kvůli zahájení voleb na Zemi (PR 570)

2. února

Vysloven první návrh vyslovení nedůvěry Rhodanovi (PR 570)

8. února

Munischo Aerce přilétá na Terru. Terhera se pokouší vydírat Bowarote a postará se o setkání Afriga s Aerce (PR 570)

12. února

EX-887-VRT vystupuje před Sluneční soustavou z lineárního prostoru a přistává o něco později na sibiřském ostrově Kotelnyj. Asporco Heydrac Koat je zachráněn sborem mutantů z lodi (PR 570)

16. února

OSSATA je vyslána do systému Rattley (PR 571)

8. března

Rhodan má projev před administrátory v Solar Hall (PR 571)

10. března

Rhodan odlétá s TIMOR k systému Rattley (PR 571)

14. března

Terhera požaduje předběžné volby (PR 573)

15. března

Deighton pověřuje Sandala Tolka a Oranu Sestore příkazem odletět na Plophos a objasnit pozadí vydírání Munisho Aerce (PR 573)

16. března

Sestore a Tolk odlétají s TOROSA na Plophos (PR 573)

17. března

Sestore a Tolk doráží na Plophos; promlouvají si s agentem SolAbu Derekem Aragonem (PR 573)

18. března

Hlasy trýzně přecházejí z Koata na Lorda Zwiebuse a pokusí se převzít TIMOR (PR 571)

20. března

Tolk je unesen, přivezen k Horcyrovu Vuztonovi a vyslýchán (PR 573)

22. března

Tolkovi se podaří utéct (PR 573)

23. března

Vuztonova základna je zničena; Vuzton je zastřelen během boje Tolkem (PR 573)

27. března

Sestore a Tolk se vrací zpět na Zemi (PR 573)

konec března

Pod Whisperovým vlivem opouští Rhodan TIMOR a přistává na Portzschestu. Whisper přinutí Rhodan, aby ho přivedl k vládci planety Morlchu Vraktovi. Mnetro Kosum zabije Morlcha a Whispera, kteří se spojili v paramonstrum (PR 572). Atlan, Tolot a Gucky zkoumají meteor na Asporcu (PR 574). Hlasy trýzně působí znovu na TIMOR. Corello je ovlivněn. TIMOR opouští planetu (PR 575)

10. dubna

TIMOR přilétá do Sluneční soustavy. Saedelaere potkává Kytomu. Ta jeho a Chirkoo Rakkellse přemístí na cizí svět. Corello prchá z TIMORU (PR 576)

20. dubna

Saedealere je opět přemístěn na Zemi. Rakkells zůstává (PR 576). Saedelaere je převzat Corellem (PR 577)

21. až 26. dubna

Corello ovlivní několik osob. Velkolepý lov na mutanta začíná (PR 577)

28. dubna

a Hainu a Rorvic se podílí na záchranné akci pro Rose a Thomase Caldera u Vahoe. Saedelaere a Corello proniknou do Vauw Onacrovi stanice. Corello probudí Onacra k životu (PR 578)

2. května

Corello přinutí Onacra ke svožení osmi Normalsynthů. Onacro vypěstuje také psychoupíry, které chce použít proti Corellovi (PR 579)

9. května

Corello prchá se Saedelaerem a Synthy, poté co zabijí psychoupíry. Základna exploduje; Onacro a jeho 592 kolegů zemřou (PR 579)

uprostřed května

NATHAN identifikuje mocnosti za Corellem jako osm během krize Second Genesis zesnuvších mutantů. Sytho Illory narazí na časového rytíře, je ale po krátké době odvezen (PR 580)

20. května

Lorc Muhinau objeví asteroidní stanici Vauwa Onacra. Jokida zachrání jedno děvče v Melbourne (PR 581)

21. května

Corello se vynoří v centrální statistice. Eldor Savrin je ovlivněn (PR 581)

22. května

Rhodan identifikuje osm uprchlých Synthů veřejně jako mutanty, kteří zemřeli během krize Second Genesis (PR 581)

23. května

Setkání mezi Rhodanem a mutanty je zmařeno Bount Terherou; mutanti uprchnou (PR 581)

25. května

Duchové mutantů prchají s Corellem a Saedelaerem do Sardinie. Husarským kouskem jsou Corello a Saedelaere osvobozeni Atlanem a Sendalem Tolkem z moci mutantů (PR 582)

28. května

Mutanti se vzdávají (PR 582)

31. května

Sandal Tolk, Chelifer Argas, Edmond Pontonac a Joak Cascal opouštějí Terru a letí na Exota Alfa (PR 582)

1. června

Duše mutantů jsou převezeny na Tahun a dány pod péči Arase Paiha Terzyu; dalšími členy týmu jsou Scarteus a Andresen (PR 583)

2. června

Pokusy mutantů opustit rozpadající se synthská těla, selžou (PR 583)

3. června

UMORA THALO přiváží na Tahun plazmu ze Světa sta sluncí; Synthská těla jsou krátkodobě stabilizována (PR 583)

4. června

Klankys se pokusí mutanty zabít a je odražen (PR 583)

5. června

Blocker Liman Hambug ohrozí neúmyslně existenci mutantů. Mutanti prchnou z kliniky. S pomocí Atlana a Icho Tolota získají loď UNTRAC PAYT (PR 584; PR 585). Rhodan je pronásleduje. ID se opět ohlásí (PR 585)

7. června

MARCO POLO přilétá na Asporc. O něco později dorazí UNTRAC PAYT (PR 585)

14. června Meteorická kosmická loď startuje z Asporcu. UNTRAC PAYT je zničena. Mutanti uniknou v astrálním těle Wuriu Sengua na povrch planety (PR 586).

Paulli a Hainu, syn Caruh a Tatchera a Hainu narozen na Marsu (PR 588)

16. června

Atlan objevuje planetu, na které žijí masová zvířata (PR 586)

17. června

Zvířata jsou určena k lovu, aby hlady umírajícím na Asporcu sloužili jako potrava (PR 586). CMP-34 (Hoc Calvaniyz) přilétá na Terru. Bull a Waringer vypracují s NATHANEM záchranný program (PR 587)

21. června

Bull informuje parlament o záchranné akci. Na Richelieu III jsou masné dodávky nakaženy viry (PR 587)

25. června

Sabotéři postupují; většina spáchá sebevraždu (PR 587). Powlor Ortokur a Neryman Tulocky zničí zločineckou základnu na Hoodhiru (Vega XV). Potom startují s VELATHA (Zimiral Dowo Chatt) na Asporc (PR 588).

27. června

165 lodí (mezi nimi EX-10101) se shromáždí na solárním sběrném bodě a odlétají na Asporc (PR 587)

1. července

Ortokur, Tulocky, a Hainu a Rorvic se setkávají s pomocnou flotilou v systému Rattley. Staromutanti převezmou osm Asporců a stabilizují se díky mnoha tyčím PEZu. Převezmou MARCO POLO, ztratí ale vědomí (PR 588)

3. července

MARCO POLO se vrací zpět na Asporc. Mutanti s Guckyho pomocí znovu prchnou. a Hainu a Rorvic je dočasně stabilizují (PR 589)

8. července

MARCO POLO odlétá k obřímu meteoritu (PR 589)

9. července

MARCO POLO pronásleduje obří meteorit (PR 590)

10. července

Po několika transicích meteorit vystřelí na MARCO POLO. Staromutanti se pozvolna probouzí (PR 590)

11. července

Paramagové na palubě meteoritu se začnou probouzet. CMP-13 (major Khen Dive) je odnesen gravitační bouří na Paradiso a objeví poslední osadníky z Paradiso (PR 590)

12. července

CMP-13 startuje z Paradiso. Paramagové jsou objeveni (PR 590)

14. července

Některé pomocné zboží je zničeno sabotáží (PR 591)

15. července

Staromutanti objeví tajemství paratransových deformací (PR 591)

16. července

Tulocky a Ortokur jsou transmiterem vyzářeni do meteoritu. Galzhasta Rouk je nakažen viry. Ralf Marten přebírá jednoho Paramaga. Meteorit dorazí do systému PLÁSTEV. Staromutanti převezmou všechna těla Paramagů (PR 592)

17. července

Z Rouka vzejduvší viromonstrum je zničeno; Rouk je vyléčen (PR 592). Tolot a Gucky transitují na palubu meteoritu, který se rozplyne (časová cesta mínus 110000 let) a o dvě hodiny později opět materializuje (PR 593). Paramagové zaútočí na MARCO POLO. Kakuta a Toufryová se pokusí paradoxní inteligenci řídit cílenou paratransovou deformací; pokus se částečně podaří. Atlan a Tolot navážou kontakt se paradoxní inteligencí. Paramagové zničí meteorit a vyzvou MARCO POLO k odletu (PR 594)

18. července

Dunbar Vederici z ORION-R-III přijme zkomolený radiogram Rhodana. Erkh Stallinger dorazí na stanici USO-Bolban-Termi a po krátké chvíli opět odletí (PR 595)

19. července

Transmiterová trasa Olymp-Terra je dočasně odpojena. Luxusní loď LIGASTAR s vrchním vedením SGILA na palubě exploduje ve výšce asteroidního pasu kvůli útoku na Ostolli 8 zůstanuvších Paramagů. Dvě další loď přilétají na místo neštěstí a také explodují. Bount Terhera velí útok; osmnáct lodí exploduje. Stallinger může předat zprávu dál (PR 595)

20. července

Bully připravuje Maverickový přehoz lodí PILBO a NEOMAV pro akci proti Paramagům. Hoc Calvaniyz se s CMP-34 vydává na let k Rhodanovi (PR 595)

21. července

ID se ohlásí Rhodanovi (PR 596)

22. července

Powlor Ortokur, Neryman Tulocky a Gucky zničí PLÁSTEV I (PR 596)

23. července

Roi Danton přiváží DINO-386 ze systému Rattley (PR 597)

25. července

Terhera zinscenuje domnělý útok Paramagů; klam je odhalen Bullym. Asteroid PLÁSTEV 1000 je izolován od PEZ-sítě a na DINO-386 odvezen ze systému Paramagů (PR 597)

26. července

Ve stavu puzení se nacházející Haluťan Tondor Kerlak se připojí k DINO-386 a vyzve ho k boji (PR 598)

27. července

V PLÁSTVI 1000 skrytí Paramagové zničí DINO-386; jen několik členů přežije, mezi nimi Cono Matunari. Staromutanti zaženou Paramagy parablokem. Tondor Kerlak se zřítí do slunce Wild Man (PR 598)

28. července

CDIN-3 (major Krym Matoscho) startuje s Atlanem, Dantonem a Tolotem k bodu Para, aby požadoval MARCO POLO. Kamikaze stroje se pokusí Terrance odehnat do PLÁSTVE 1000. Fellmer Lloyd naváže telepatické spojení s Pairun, paradoxní inteligencí z PLÁSTVE 1000. Matunari, Lloyd a Pairun zničí kamikaze stroje. Matoscho dorazí k MOSTONOWU (plukovník Nosla Spitzer) a předává dále zprávu na MARCO POLO, které má přilétnout k Wild Man a stabilizovat PLÁSTEV 1000, dříve než se asteroid zřítí do slunce. Mezi Fellmerem Lloydem a Pairunem je uzavřena smlouva, která obsahuje neustálý pobyt nejméně jednoho staromutanta uvnitř PLÁSTVE 1000 (PR 599)

29. července

MARCO POLO přilétá k USO-238 (PR 599)

30. - 31. července

Rhodan, Atlan, Lloyd a Tolot se vydávají transmiterem přes stanice USO 238, 47, 151, 189, 99 a Olymp na Zemi (PR 599)

1. srpna

Rhodanova skupina doráží na Zemi. Atentát, kterého se účastní také Homer Barth a agentka SGU, je překažen Bullym a Deightonem. Rhodan je téměř osmdesáti procenty opět zvolen (PR 599; T 126)

srpen - listopad

Dochází k atentátům na časově posunuté Cyny: Nulladungspoler zničí několik sluncí (T 119)

13. prosince

Tengri Lethos přemístí IPC-diplomata Telema Poswik Buriana a Vurlasona Garfielda do roku 3364 na Xthor (T 119)

19. prosince

Deighton, Pulker III, Čubaj, Lubomir, Telem Poswik Burian a Vurlason Garfield učiní konec plánům xthorských Cynů v současné době (T 119)


Homer Barth a oba jeho spoluatentátníci jsou osvobozeni Terherovými agenty. Barth se usazuje na Ferrolu (T 126)

Mezi roky 3444 a 3446 zmizí sedm terranských nákladních lodí v Pembrokském trojúhelníku (T 150)

Když se Menchenk Maravin Folk/Jantzon objeví na Zemi, spadne do dimenzionální pasti, která ho přenese na pouštní svět Díra-jedna (T 143)