3445

jaro

Waringer připravuje osm Hybraků, roboty s organickými a PEZ-příměsmi, které mohou přijmout vědomí Staromutantů z PLÁSTVE 1000 (PR 599)

Cimarosa Holding je řízen Spencerem Doughlasem Cimarosou III. (T 122)

Na Exota Alfa uzavírá Sandal Tolk svazek s kmenovým knížetem Assorem (T 121) Scarron vyzve Kazuhiko Volpine k útoku na Free Port; ten je odražen (T 121; T 122). Tolk získá Niplestha jako přítele (T 121). Cascal plachtí k ostrovu Scarron (T 121)

Je objeven Volpineský mech a používán jako vývozní artikl Exota Alfa. Korybantin Prokne je zatčen Assorem. Volpine útočí na Free Port; útok je krvavě odražen (T 121). Počátek vztahu mezi Edmondem Pontonacem a Prokne (T 122)

Cascal naváže spojení se Scarron a přemluví jí ke spolupráci se Sandalem Tolkem (T 122)

Zodiak Goradon přistává na Exota Alfa. Ve stejnou dobu se setkává CANNONAU-BETA (Athos Clanfredder) s Cimarosa Holdingem. Planetu postihuje zemětřesení (T 121)

CANNONAU-BETA odlétá zpět na Terru (T 121)

Ras Čubaj provádí těžkou misi v M 13 (T 124)

8. června

Rhodan oslavuje své 1509. narozeniny (T 124)

9. června

Na Rhodana je spáchán atentát, který je zmařen Modrými tygry pod vedením Tolka Manzy. NATHAN nařídí celosystémový transmiterový klid (T 124)

10. června

Rhodan, Manza a a Hainu prohledávají zařízení Pramarťanů; Yokish Kendall, Telem Poswik Burian a Lubomir se k nim připojí (T 124)

12. června

Rhodan, Kendall, a Hainu, Burian a Lubomir přilétají s LUNA CLAN na planetu Šuwašů (T 124)

16. června

Šuwašové jsou zkoumáni; Kendall a a Hainu jsou prostřednictvím Inquosů přemístěni na planetu Andromedy Look-out a jsou přivedeni Okrillem Sherlockem k Omaru Hawkovi, kterého opět probudí. Burian a Rhodan jsou přemístěni na Rebirth a dostanou se do moci Kon Tiksi Illi Wirakoshy (T 124)

17. června

Maahkské lodě setkávají nad Rebirthem. Hawk, Kendal a a Hainu potkávají Wirakoshu, který spáchá sebevraždu. Maahkové konferují s Terranci; diplomatická situace je vysvětlena (T 124)

19. června

Při plánovaném návratu do Mléčné dráhy jsou Rhodan a Hawk přemístěni na Rayan (Utush IV) v galaxii M 51 (T 128)

20. června

Baar Lun se nechá Jurem přesunout do přítomnosti. Jergus pozoruje jeho vynoření. Lun navštíví Bullyho; rozhovor s Adamsem (android).

M 51: Rhodan a Hawk ukořistí malou kosmickou loď a uprchnou, přičemž je Rhodan těžce zraněn (T 128)

21. června

Na Zemi jsou zabiti tři spiklenci Carstairs Bolton, Jerome Kroschnin a Evelyne Rodez (T 128)

22. června

Mléčná dráha: Baar Lun odhalí Basil Keith/Tarjan Baijuka; android Adamse zemře.

M 51: Hawk obrací loď do sousední galaxie. Let zachytí SKOLD (Siggdra Sontorrek) (T 128)

24. června

M 51: Rhodan a Hawk mají audienci u věštkyně Voely (T 128)

počátek července

Hypnoparazit z M 51 jsou přeprogramovány protiviry; M 51 je osvobozena (T 128)

23. července

Rorvic, a Hainu, Lubomir a Baar Lun přistávají na tefrodském světě Junktyr (T 133)

25. července

Voela posílá Rhodana a Hawka do Gynungagapu. Rhodan deaktivuje temnozařízení. V Andromedě je do provozu uvedena spící základna Šuwašů. Tengri Lethos přichází na Gynungagap a krátce na to odveze Rhodana, Hawka a Sontorreka do Andromedy, poté co Lun aktivuje sluneční signál. Rozhovor Grek-1 s Ra-Traahnakem proběhne neuspokojivě (T 128)

26. července

a Hainu a Sherlock najdou útočiště u Ghursie Rhamend, když planetu obsadí šuwaští roboti. Baar Lun potká Bahali; její láska obrátí spiklence kolem Hawla Jurwala a ukonejší Khali, Černou moc (T 133)

léto

Taer Corbeddu je převezen z Olympu na Exota Alfa (T 122)

Pontonac a Goradon vyplaší Akonany, kteří pronikli na planetu (T 122)

Tolk, Corbeddu a Pontonac zajmou dva Akonany. Goradon, Nipleseth a Cascal zajmou devět Akonanů (T 122)

konec roku

Tolk zabije předchozí akonské agenty. Reginald Bull přistane na planetě. Je odsouhlaseno připojení systému Otinarm k Solárnímu impériu (T 122)

Mark Richter je jako zvláštní agent Solární kontrarozvědky podřízen výhradně Franku Beaulieuvi a Galbraithu Deightonovi (T 143)

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!