Menu

Poslední změny v databázi


10. srpna 2022
13:10:03 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 289 ... (systém)
13:10:03 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 289: V zemi Catron ... (Thora)
13:09:19 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 288 ... (systém)
13:09:19 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 288: Payntecká horečka ... (Thora)
13:08:13 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 287 ... (systém)
13:08:13 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 287: Květy Raytschatu ... (Thora)
13:06:51 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 286 ... (systém)
13:06:51 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 286: Kartel otců poutníků ... (Thora)
13:05:02 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 281: Lovkyně ceynachů ... (Thora)
13:04:41 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 284: Kartaniňančina kletba ... (Thora)
12:59:55 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 282: Muž z minulosti ... (Thora)
06:09:11 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1941: Když světy oněmí ... (Tyric)
8. srpna 2022
10:39:41 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1952: Poplach pro Alašan ... (Tyric)
7. srpna 2022
15:55:03 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3183 ... (systém)
15:55:03 ... přidáno:     Perry Rhodan 3183: V primordiálním koridoru ... (Tyric)
15:53:46 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3182 ... (systém)
15:53:46 ... přidáno:     Perry Rhodan 3182: Andělé Pallasu ... (Tyric)
6. srpna 2022
17:56:58 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3181 ... (systém)
17:56:58 ... přidáno:     Perry Rhodan 3181: Rudá hvězda nad Porúřím ... (Tyric)
17:54:55 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3180 ... (systém)
17:54:55 ... přidáno:     Perry Rhodan 3180: Extemporální bitka ... (Tyric)
17:47:00 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3179 ... (systém)
17:47:00 ... přidáno:     Perry Rhodan 3179: Mistrovská žákyně ... (Tyric)
13:00:21 ... změněno (m):     Cykly Perry Rhodana 43: Chaotarchové ... (Tyric)
12:56:52 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty cyklů: CPR 44 ... (systém)
12:56:52 ... přidáno:     Cykly Perry Rhodana 44: Fragmenty ... (Tyric)
11:03:52 ... změněno (m):     Atlan 733: V pověření osvícenců ... (Atlan)
5. srpna 2022
10:54:53 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3178 ... (systém)
10:54:53 ... přidáno:     Perry Rhodan 3178: Rozklad a příslib ... (Tyric)
4. srpna 2022
20:08:39 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1417: Let vstříc věčnosti ... (Tyric)
3. srpna 2022
06:21:40 ... změněno (m):     Perry Rhodan 496: Flotila klanů ... (Tyric)
06:21:26 ... změněno (m):     Perry Rhodan 497: Vojsko válečníků ... (Tyric)
06:21:07 ... změněno (m):     Perry Rhodan 498: Takerův návrat ... (Tyric)
06:20:52 ... změněno (m):     Perry Rhodan 499: Rozhodnutí u Pluta ... (Tyric)
06:19:17 ... změněno (m):     Perry Rhodan 400: Lidstvo v přítmí ... (Tyric)
1. srpna 2022
12:35:26 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 283: Širá dálava ... (Thora)
12:31:00 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 282: Muž z minulosti ... (Thora)
12:27:02 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 281: Lovkyně ceynachů ... (Thora)
30. července 2022
18:01:28 ... upraveno:     Perry Rhodan 3177: Rezozemě ... (Tyric)
15:44:42 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3177 ... (systém)
15:44:42 ... přidáno:     Perry Rhodan 3177: Rezozemě ... (Tyric)
15:41:18 ... upraveno:     Perry Rhodan 3176: Černé odvanutí ... (Tyric)
15:39:55 ... upraveno:     Perry Rhodan 3176: Černé odvanutí ... (Atlan)
09:22:48 ... změněno (m):     Kategorie: Úvodní stránka ... (Atlan)
09:20:10 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3176 ... (systém)
09:20:10 ... přidáno:     Perry Rhodan 3176: Černý vánek ... (Atlan)
29. července 2022
19:06:00 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3175 ... (systém)
19:06:00 ... přidáno:     Perry Rhodan 3175: Rudá hvězda ... (Tyric)
08:44:23 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 280: Cizejší než cizinec ... (Thora)
26. července 2022
04:59:56 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1940: Tanec Snílků ... (Tyric)
04:52:50 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1941: Když světy oněmí ... (Tyric)
17. července 2022
14:25:06 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: SILB 160 ... (systém)
14:25:06 ... přidáno:     Silberband 160: Stopa Kartaniňanů ... (Atlan)
14:23:56 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: SILB 159 ... (systém)
14:23:56 ... přidáno:     Silberband 159: Síťochodci ... (Atlan)
14:22:33 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: SILB 158 ... (systém)
14:22:33 ... přidáno:     Silberband 158: V zahradě ESTARTU ... (Atlan)
12:35:06 ... změněno (m):     Kosmické lodě: JISKRA ... (Tyric)
12:34:08 ... změněno (m):     Kosmické lodě: JISKRA ... (Tyric)
16. července 2022
14:18:37 ... změněno (m):     Postavy (důležité): Parr Fiorano ... (Tyric)
14:18:16 ... změněno (m):     Postavy (důležité): Parr Fiorano ... (Tyric)
06:26:52 ... přidáno:     Kosmické lodě: JISKRA ... (Tyric)
11. července 2022
16:51:11 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1800: Trokan se probouzí ... (Tyric)
16:26:12 ... přidáno:     Budovy a stanice: HQ-Hanzy ... (Tyric)
10. července 2022
15:32:10 ... přidáno:     Fenomény a jevy: Časosběrné pole ... (Tyric)
13:50:53 ... změněno (m):     Národy: Herreachové ... (Tyric)
28. června 2022
16:02:26 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1948: Na hranicích moci ... (Tyric)
16:02:01 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1948: Na hranicích moci ... (Tyric)
15:59:50 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1944: Nenávist k Alašanu ... (Tyric)
15:56:31 ... změněno (m):     Perry Rhodan 2138: Bitva o Gh'ipan ... (Tyric)
15:54:48 ... změněno (m):     Perry Rhodan 2137: Operace Myšák ... (Tyric)
15:53:26 ... změněno (m):     Perry Rhodan 2136: Troskoskauti ... (Tyric)
11:06:17 ... změněno (m):     Cykly Perry Rhodan Neo 28: Odysea ... (Thora)
11:05:49 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 285 ... (systém)
11:05:49 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 285: V mrazivém lese ... (Thora)
11:04:26 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 284: Kartaniňančina kletba ... (Thora)
11:04:26 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 284 ... (systém)
11:02:32 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 283: Daleko od nás ... (Thora)
11:02:32 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 283 ... (systém)
11:01:16 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 282: Muž z minulosti ... (Thora)
11:01:16 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 282 ... (systém)
10:59:27 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 281: Lovkyně ceynachů ... (Thora)
10:59:27 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 281 ... (systém)
10:57:43 ... přidáno:     Perry Rhodan Neo 280: Cizejší než cizinec ... (Thora)
10:57:43 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PRNE 280 ... (systém)
10:49:02 ... přidáno:     Cykly Perry Rhodan Neo 28: Odysea ... (Thora)
10:49:02 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty cyklů: CNE 28 ... (systém)
10:32:31 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 279: Leticronův pád ... (Thora)
09:26:07 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 276: Fáze Cybora ... (Thora)
09:23:45 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 278: Temné srdce Makka ... (Thora)
08:47:52 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1914: Tavicí kotel Kristan ... (Tyric)
27. června 2022
13:35:15 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 279: Leticronův pád ... (Thora)
13:32:40 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 278: Temné srdce Makka ... (Thora)
13:10:55 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 277: Spící bohyně ... (Thora)
13:07:07 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 276: Fáze Cybora ... (Thora)
12:44:34 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 275: Plíživý chlad ... (Thora)
12:37:14 ... upraveno:     Perry Rhodan Neo 275: Plíživý chlad ... (Thora)
12:24:47 ... změněno (m):     Perry Rhodan Neo 277: Spící bohyně ... (Thora)
26. června 2022
08:18:50 ... změněno (m):     Perry Rhodan 1940: Tanec Snílků ... (Tyric)
07:12:51 ... přidáno:     Národy: Rawweni ... (Tyric)
07:11:54 ... změněno (m):     Národy: Rawwové ... (Tyric)
07:09:10 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3174 ... (systém)
07:09:10 ... přidáno:     Perry Rhodan 3174: Telepatická aliance ... (Tyric)
07:06:44 ... přidáno:     Technologie: Pozemní kluzák ... (Tyric)
07:04:20 ... přidáno:     Postavy: Ensaf Jajjan ... (Tyric)
21. června 2022
19:41:50 ... automaticky vytvořené přesměrování:     Redirecty dílů: PR 3173 ... (systém)
19:41:50 ... přidáno:     Perry Rhodan 3173: Mistryně nepřemožitelných stínů ... (Tyric)