Perry Rhodan 2007 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2007
Název:Lovci pokladů
(Die Schatztaucher)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:8.2.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Mezi Mundäny a Galaktickou Korunou - v Segafrendu je SOL sama
Hlavní postavy románu:

Necker Ravved - mladý lovec pokladů jde do akce s těžkým handicapem

Marth a Dustaff Ravved - dva Dookiové pátrají po Kosmologickém divadle

Atlan - Arkonidan dostane šokující zprávu

Lereffe - velitelka oddílu se cítí ohrožená konkurencí

Imatiom - Mundän je perfektní v násilí

Shriftenz - louda učiní rozhodnutí

Po opuštění Peřeje stojí SOL na okraji Hesp Graken znovu před velkou přesilou Mundänů. Paratronové štíty jsou sice kvůli útokům Munských moždířů a katapultů přetížené, ale caritový trup odzáří podstatnou část energie, a odvážným letovým manévrem se emocionautovi Romanu Muel-Chenovi podaří uniknout. Zaměřovací antény a projektory virtuálních obrazů na trupu lodi jsou ale značně poškozené. SOL odlétá do sedmnácti planetárního systému slunce Torm Karaend, aby získala další informace a opravila škody. Systém je naplněn bezpočtem vraků Galaktické Koruny, a z druhé a sedmnácté planety jsou už jen trosky. Ačkoliv SOL hledají jednotky Mundänů, dovolí Cart Mantoroka, hlava státu Serimů, aby činkovitá loď nesoucí symbol ESTARTU přistála na hlavním světě Pragaend, na třinácté planetě.

Mozky malých Serimů visí jako hlízovité laloky na levé i na pravé straně lebky. Protože Serimové žijí stejně krátkou dobu jako Mom'Serimové, je i jejich život ovlivněn neustálým shonem. Rty ústních otvorů na spodní straně hlavy jsou v nepřetržitém pohybu, stejně jako nosní otvor. Pod ním mají dva menší čichové otvory.

Když se Atlan zeptá na pojmy Auroch-Maxo-55 a Kym-Jorier, Cart Mantoroka tvrdí, že Soláncům nemůže pomoct, ale Arkonidan i ostatní cítí, že jim ministerský předseda něco zamlčuje.

Mezitím dvanáct mužů neúnavně zkoumá zničené korragské zařízení1) v prostřední části SOL. Všech dvanáct jsou prostředí přizpůsobení lidé z planety Doo XIII, kterou v roce 135 NGL společně osídlili Terranci a Rusufané2). Dvanáct holohlavých a beznosých Dookiů, kteří jsou posměšně označováni jako Lovci pokladů, zatím nic potřebného neobjevilo. Ve dva metry vysokém a čtyři metry dlouhém bloku narazí Marth Ravved, velitel Dookiů, na cizorodou nebezpečnou formu života o velikosti několika molekul. Aby se vyvaroval jakémukoliv riziku, zničí celý blok.

Protože jsou už znechuceni posměchem ostatní posádky, tlačí Dookiové na to, aby se mohli zúčastnit mise na Pragaendu. I Necker Ravved, trojče Martha a Dustaffa Ravvedových, se přidá k oddílu, ačkoliv zrovna utrpěl velký úraz při antigravitačním sexu se svou ertrusanskou milenkou Deuteroau Westovou.

Kvůli neúnavnému způsobu života Serimů působí palác hlavního města planety nedokončeným dojmem. Neotesaní Dookiové se sice nejdříve kvůli své zálibě v lukillských specialitách a sladkostech ztratí, ale pak v knihovně zjistí, že Mundäné Segafredo před 350 segafy (asi 30 let) zavlekli ještě do krutější války než byla předtím. Dne 944.8739.3 segafu a 944.8739.5 segafu, tedy před dvaadvaceti a dvaceti lety, utrpěla Galaktická Koruna u Torm Karaendu a Rondellu rozhodující porážku3). Po té se Mundänové koncentrovali na Pragaend, protože byl důležitou základnou Kosmologů ze Segafrenda, na které byla vláda superinteligence ESTARTU nad touto galaxií protokolována a interpretována. Dookiové proto zkoumají amfiteátr připomínající zbytky Kosmologického divadla, ve kterém Kosmologové předkládali své poznatky veřejnosti.

Mezitím SENECA vypočítá, že Segafrendo je identické se šestatřicet miliónů světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxie Hazel 14, a že SOL byla při transferu Mega-Dómem přesunuta osmnáct miliónů let do minulosti. Ohromený Atlan okamžitě odvolá všechny průzkumné oddíly. Protože právě objevili jeden Holoproketor, ignorují Dookiové zpočátku jeho volání. Projektor sice exploduje, ale Necker Ravved zachrání tři zlatě se třpytící kotoučky s daty.

S osmi Válečnými transportéry a Válečnými bojovými loděmi letí Munská velitelka třetí třídy Lereffe po stopách SOL. Její první důstojník Imatiom je přesvědčený, že se činkovitá loď ukryla v systému Torm Kaerand. Protože ale považuje Imatioma za zbabělce, ale i za svého soka, nechá Lereffe nejdříve prohledat okolní systémy. Když svaz nakonec vletí do systému Torm Kaerand a SOL tam najdou, zkusí Imatioma vyprovokovat k souboji. Protože ten ho ale odmítne, nechá ho jako zbabělce popravit. SOL opustí Pragaend a zničí jedenáct válců agresorů. Než ale činkovitá loď může opustit systém, objeví se Munský velitel čtvrté třídy Shrifenz, kterého Imatiom tajně informoval, se sedmi tisíci pěti sty jednotkami, obklíčí galaktiky a požaduje od nich kapitulaci4)

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál