Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan
hledat

Perry Rhodan

1. cyklus: Třetí moc
Česká obálka
díly: 1 - 49
čas děje: 1971 - 1984

Perry Rhodan jako první člověk přistane na Měsíci a objeví tam křižník Arkonidanů, který tam nouzově přistál. S pomocí vyspělejší technologie tohoto národa se mu podaří zabránit světové válce na Zemi, založí Třetí moc a ubrání se prvním nepřátelům z vesmíru.
2. cyklus: Atlan a Arkon
Česká obálka
díly: 50 - 99
čas děje: 2040 - 2045

Arkonidan Atlan se probudí ve své podmořské kopuli po dlouhé periodě hlubokého spánku. Je založeno Solární impérium. Kromě toho se Perry Rhodan musí vypořádat s Druufy a arkonským Regentem.
3. cyklus: Posbiové
Česká obálka
díly: 100 - 149
čas děje: 2102 - 2114

S pomocí první dálkové kosmické lodi proniknou Terranci do Modré soustavy Akonanů. Perry Rhodan je zvolen Velkým administrátorem a od ID dostane buněčný aktivátor, čímž se stává relativně nesmrtelným. Vynoří se Posbiové a o něco později pak Laurinové, které jsou ale s pomocí Posbiů poraženi.
4. cyklus: Druhé impérium
Česká obálka
díly: 150 - 199
čas děje: 2326 - 2329

ID roztrousí v Mléčné dráze 25 buněčných aktivátorů. Objeví se červouni a Terranci objevují impérium Bluesanů. Nakonec dochází k prvnímu povstání lidských osadníků vůči Zemi; Plophosané pod vedením Iratia Hondra revoltují proti dominaci domovského světa.
5. cyklus: Mistři ostrovů
Česká obálka
díly: 200 - 299
čas děje: 2400 - 2406

Terranci objevují cestu do Andromedy a odkryjí pozadí války mezi Haluťany a Lemury. Rozluští tajemství Mistrů ostrovů a Prvního lidstva.
6. cyklus: M-87
Česká obálka
díly: 300 - 399
čas děje: 2435 - 2437

Znenadání se v Mléčné dráze vynoří OLD MAN a je ovládnuty krystalovými agenty. Na hodbě za krystaly objeví Terranci v Magellanově oblaku Časovou policii. Další stopa je vede do M 87, přemůžou První vibrační moc a Perry Rhodan pozná historii Haluťanů.
7. cyklus: Cappinové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 400 - 499
čas děje: 3430 - 3438

Uplynulo téměř 1000 let. Perry Rhodan se musí vypořádat s hvězdnými říšemi, založenými bývalími pozemskými kolonisty. Následně čelí Satelitu smrti a jeho stavitelům, Takerům. V boji proti nim v Mléčné dráze i galaxii Grulfin ho podporuje Ganjo, vládce Ganjasů, dalšího kmene Cappinů.
8. cyklus: Roj
Německá obálka (1. vydání)
díly: 500 - 569
čas děje: 3438 - 3443

Perry Rhodan se po návratu domů setká s Hejnem, mobilní minigalaxií, které v Mléčné dráze vyvolalo kompletní zhloupnutí. Rhodan se vydá do boje proti Bůžkům Hejna a nakonec útvar předá jeho původním vládcům, Cynům.
9. cyklus: Staromutanti
Německá obálka (1. vydání)
díly: 570 - 599
čas děje: 3444

Mutanti, o kterých se myslelo, že zahynuli za krize Druhá genesis, se znovu objeví. Rhodanovi se podaří s pomocí Asporců a PEZ-kovu nalézt domov pro své beztělné přátele.
10. cyklus: Kosmické šachy
Německá obálka (1. vydání)
díly: 600 - 649
čas děje: 3444 - 3458

Superinteligence ID a Anti-ID začínají kosmickou hru v šachy. Perry Rhodan mizí do zrcadlově převráceného paralelního vesmíru. Jeho mozek je ukraden a poslán do galaxie Naupaum.
11. cyklus: Koncil
Německá obálka (1. vydání)
díly: 650 - 699
čas děje: 3459 - 3460

Koncil Sedmi přebírá vládu nad Mléčnou dráhou, začíná invaze Larů. Perry Rhodan může lidstvo zachránit jedině tak, že transferuje Zemi do Hvězdného víru. Terra nyní obíhá kolem slunce Medailon.
12. cyklus: Afilie
Německá obálka (1. vydání)
díly: 700 - 799
čas děje: 3580 - 3582

Záření slunce Medailon se na lidstvu podepíše. Rhodan se pokouší dosáhnout rodné Mléčné dráhy a ukončit nadvládu Larů. Lidstvo mizí ve Hvězdném víru, objevují se superinteligence BARDIOC a Císařovna z Thermu. Atlan a Rhodan se pohádají, protože každý z nich má jiný názor, jak postupovat proti Larům.
13. cyklus: BARDIOC
Německá obálka (1. vydání)
díly: 800 - 867
čas děje: 3582 - 3586

Perry Rhodan se spojí s Císařovnou z Thermu proti BARDIOCu. V Mléčné dráze se začíná nadvláda Larů rozpadat. Rhodan se pokouší řešit konflikt mezi oběma superinteligncemi.
14. cyklus: PAN-THAU-RA
Německá obálka (1. vydání)
díly: 868 - 899
čas děje: 3586 - 3587

Je nalezena spórová loď BARDIOCA, na její palubě se ale vyvinulo nové nebezpečí. Je objeveno tajemné Všehokolo, které ovládá civilizaci Wyngerů. Perry Rhodanovi se podaří rozluštit záhadu kolem obou událostí.
15. cyklus: Kosmické hrady
Německá obálka (1. vydání)
díly: 900 - 999
čas děje: 3587

V Kosmických hradech Mocných se nalézá klíč, který společně s Laireho okem, otevírá cestu za Materiální zdroje. Perry Rhodan se tam chce pokusit dospět, musí se ale nejdříve vypořádat s Gäajským mutantem Boytem Margorem.
16. cyklus: Kosmická Hanza
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1000 - 1099
čas děje: 424 NGL - 426 NGL

Perry Rhodan podporuje ID v boji proti nepřátelské superinteligenci Seth-Apophis. Opírá se přitom o zdroje Kosmické hanzy, kterou přibližně před 400 roky z pověření ID založil. Quiupu pracuje na rekonstrukci Viroimpéria a Perry Rhodan dostává titul Rytíře Hlubiny.
17. cyklus: Nekonečná Armada
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1100 - 1199
čas děje: 426 NGL - 427 NGL

Galaktická flotila se kvůli Frostrubinu vydává do galaxie M 82. Tam se Perry Rhodan pokouší v dramatickém závodě s Armado-kovářem získat vládu nad Nekonečnou Armadou. V Mléčné dráze se mezitím snaží Višna podrobit si lidstvo.
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1200 - 1299
čas děje: 427 NGL - 430 NGL

S Nekonečnou ArmadouPerry Rhodan přiletět k Chronofosíliím, aby je aktivoval. Až se mu to podaří, může být Frostrubin ukotven na svém původním stanovišti. Mezitím má Atlan a Jen Salik připravit Hlubinu na příchod Armady a Frostrubinu. Zatímco se Stalker pohybuje Mléčnou dráhou jako posel ESTARTU, lidstvo se vydává s Viroloďmi na cestu do všech končin vesmíru.
19. cyklus: Síťochodci
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1300 - 1349
čas děje: 443 NGL - 447 NGL

Pozemšťané poznávají organizaci Síťochodců, která pečuje o Morální kód. Několik galaktiků se k této organizaci přidá. Mezitím dochází ke střetnutí mei Věčnými válečníky ESTARTU a Kartaniňany.
20. cyklus: Tarkan
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1350 - 1399
čas děje: 447 NGL - 448 NGL

Perry Rhodan se dostává do cizího vesmíru Tarkan, který právě skonává. Při transferu galaxie Hangay do standartního vesmíru dojde ke katastrofě, a Terranci jsou s malým svazem uzavřeny do pětirozměrné strukturální trhliny. Zatímco pro ně uplynou jen vteřiny, v Mléčné dráze uběhne 695 let.
21. cyklus: Cantarové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1400 - 1499
čas děje: 1143 NGL - 1147 NGL

Když se Perry Rhodan chce vrátit do Mléčné dráhy, zjistí, že jeho rodná galaxie je obklopena nějakou bariérou. Za ní vládnou Cantarové, dochází k prvním bojům. Přitom se ukáže, že za tímto národem stojí jen jedna bytost: Monos, který umírá v souboji s Vario-500.
22. cyklus: Linguidové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1500 - 1599
čas děje: 1169 NGL - 1174 NGL

ID tvrdí, že lhůta pro lidstvo uplynula, a žádá zpět aktivátory buněk. Jeho novým vyvoleným národem jsou Linguidové s Mírostrůjci čele. Omyl se vysvětlí a superinteligence dodává nové čipy buněčné aktivace.
23. cyklus: Ennoxové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1600 - 1649
čas děje: 1199 NGL - 1202 NGL

Hyperprostor zkolabuje a vypadnou všechny vícedimenzionální přístroje. ODIN je zachycen Zónou smrti, Ennoxové navštěvují Mléčnou dráhu a galaktikové zkoumají význam Arcoanů.
24. cyklus: Velká prázdnota
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1650 - 1699
čas děje: 1202 NGL - 1216 NGL

Podle rady Philipa, Ennoxe, se BÁZE s Perry Rhodanem vydává na cestu k Velké prázdnotě. Tam narazí galaktikové na záhadu Samplerských planet a Vřeten a naleznou patřičné segmenty Vřeten.
25. cyklus: Ayindiové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1700 - 1749
čas děje: 1216 NGL - 1218 NGL

Díky zažehnutí planet Sampler se Perry Rhodan dostává do Arresa, negativní strany našeho vesmíru. Tam narazí na Ayindie, kteří už eony bojují proti Abruse. V Mléčné dráze otevírají Hamamešané své trhy.
26. cyklus: Hamamešové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 1750 - 1799
čas děje: 1218 NGL - 1220 NGL

Na Imprintovaném zboží závislí galaktikové se v zoufalství vydávají do Hirdobaanu a dostávají se do moci Gomaše Endreddeho. Perry Rhodan se vrací s BÁZÍ z Velké prázdnoty a podaří se mu zachránit galaktiky tím, že po střetnutí s Hamamešany a Maštary pronikne do Endreddova okrsku.
27. cyklus: Tolkandové
Česká obálka
díly: 1800 - 1875
čas děje: 1288 NGL - 1289 NGL

Zatímco se Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere po Mostě do nekonečna přesunou do cizí galaxie a dozví se o tajemné Koalici Thoregon, běšní v Mléčné dráze Tolkandové, kteří jsou nakonec zničeni společně s Filozofy a svou »matkou« Goeddou.
28. cyklus: Heliotské tvrze
Česká obálka
díly: 1876 - 1899
čas děje: 1289 NGL

Nonggové přivezou do Sluneční soustavy Helitskou tvrz, která exploduje. Džerrové ohrožují Terranii, zatímco Perry Rhodan na palubě KAURRANGu pátrá po Baoli-Ndaech.
29. cyklus: Šestý posel
Česká obálka
díly: 1900 - 1949
čas děje: 1289 NGL - 1290 NGL

Perry Rhodan pátrá s přáteli po SOL, kterou má v rukou nepřítel Thoregonu - Šabazza. Mezitím se Tifflor, Tolot, Gucky a Michael Rhodan potýkají se Snílkou z Puydoru a v DaGlauši se snaží etabloval národ Alašanů. Problémy se nevyhnou ani Mléčné dráze, kde procitne nová hrozba - Vincent Garron.
30. cyklus: MATERIE
Česká obálka
díly: 1950 - 1999
čas děje: 1290 NGL - 1291 NGL

Perry Rhodan získal SOL a vrací se domů. Atlan se s GILGAMEŠEM vydává na pomoc Gharrům do galaxie Chearth. Rhodan se vypořádá se Šabazzou, ale musí čelit jejímu mistrovi, kosmokratickému sluhovi Torru Samahovi a jeho továrně MATERIE. Nakonec je v PULZU ustaven Thoregon.
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2000 - 2099
čas děje: 1300 NGL - 1304 NGL

Zatímco v Mléčné dráze Arkonidané usilují o vojenskou nadvládu a Perry Rhodan se musí postarat o Monochrom-mutanty a Morkhero Seelenquella, je Atlan se SOL vržen 18 miliónů let do minulosti, aby vykonal příkaz superinteligence...
32. cyklus: Říše Tradom
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2100 - 2199
čas děje: 1304 NGL - 1312 NGL

33. cyklus: Hvězdný oceán
Česká obálka
díly: 2200 - 2299
čas děje: 1330 NGL - 1337 NGL

Na scénu přichází syn Perryho Rhodana - Kantiran. V univerzu se zvyšuje hyperimpedance a díky tomu se znovu objeví prastaré nebezpečí.
34. cyklus: TERRANOVA
Česká obálka
díly: 2300 - 2399
čas děje: 1344 NGL - 1346 NGL

Lokální skupina je přepadena Terminační kolonou TRAITOR, ohromnou válečnou flotilou Chaotarchů. Zatímco je Mléčná dráha podrobena invazorům, Pozemšťané, ukrytí za štítem TERRANOVA, kladou nepříteli zoufalý odpor...
35. cyklus: Negasféra
Česká obálka
díly: 2400 - 2499
čas děje: 1346 NGL - 1348 NGL

Pozemšťané a jejich spojenci pokračují v boji proti chaotarchům,snažícím se urychlit vznik negasféry Hangay.
36. cyklus: Stardust
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2500 - 2599
čas děje: 1463 NGL

Lidstvo zkoumá polyportsíť, mocný transportní systém, avšak zaplete se do boje proti Frekvenční monarchii. Současně se rozhoduje o dalším osudu ID...
37. cyklus: Neuroversum
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2600 - 2699
čas děje: 1469 NGL - 1470 NGL

Sluneční soustava je unesena a Perry Rhodan a lidstvo musí na několika frontách bojovat proti nové hrozbě, kterou představuje entita QIN SHI...
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2700 - 2799
čas děje: 1514 NGL - 1517 NGL

Sluneční soustava se vrací do Mléčné dráhy, avšak v té se angažuje zlověstný Atopický tribunál, který chce Rhodana odsoudit za jeho zločiny.
39. cyklus: Začasá země
Česká obálka
díly: 2800 - 2874
čas děje: 1517 NGL

Perry Rhodan a Atlan se vydávají do Začasé země, domoviny Atopů, jejichž tribunál si podmanil Mléčnou dráhu.
40. cyklus: Hvězdná hrobka
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2875 - 2899
čas děje: 1519 NGL - 1522 NGL

Bližší informace o ději tohoto cyklu zatím nejsou k dispozici. Dle autorů exposé půjde o most mezi součaným cyklem Začasá země a dějem svazků 2900 a dál.
41. cyklus: Genesis
Německá obálka (1. vydání)
díly: 2900 - 2999
čas děje: 1551 NGL - 1552 NGL

Do Mléčné dráhy, opuštěné superinteligencí TO, přicházejí zástupci různých mocností. Současně propuká světopožár, před nímž varoval Atopický tribunál.
42. cyklus: Mýtus
Německá obálka (1. vydání)
díly: 3000 - 3099
čas děje: 2045 NGL - 2046 NGL

Perry Rhodan a posádka RASE ČUBAJE se vrací do Mléčné dráhy, kde mezitím uplynulo 493 let. Rhodan se tak musí zorientovat v docela nové situaci.
43. cyklus: Chaotarchové
Německá obálka (1. vydání)
díly: 3100 - 3199
čas děje: 2071 NGL - 2072 NGL

44. cyklus: Fragmenty
Německá obálka (1. vydání)
díly: 3200 - 3299
čas děje: ? - ?