Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3582
hledat

4. ledna

Země se materializuje v galaxii Ganuhr. Výzkumník Císařovny z Thermu Douc Langur objeví systém Medaillon a přilétá na Zemi (PR 757). Sante Kanube a Jan Speideck se probudí z bezvědomí (PR 758)

5. ledna

Na palubě SOL spáchá Herthor Smolk, který se zdá být Rhodanem zrazen, sebevraždu (PR 761)

10. ledna

Alaska Saedelaere se materializuje na Zemi v Tiahuanaco (PR 757)

11. ledna

Setkání mezi Janem Speideckem, Sante Kanubem a Marou Bootes (PR 758)

12. ledna

Walik Kauk se probouzí z bezvědomí (PR 759)

15. ledna

Arlo Corbucetti, který byl dlouhé roky chorobomyslný, zemře po těžkém pádu v kosmické lodi Douca Langura (PR 757). Loď Hulkoo z pověření CLERMACU přilétá do systému (PR 758)

16. ledna

K-2 Z2819-078-001 (Augustus) se připojuje ke Kaukovi (PR 759)

17. ledna

Saedelaere se s Kanubeho skupinou a Doucem Langurem vydá do Terranie (PR 758)

uprostřed ledna

Mucyové z temného mračna Yolschor si vyvinou syndrom lidskosti a uvězní lidské posádky. Scarlon Thorab odkáže Atlana na možné selhání Mucyů. Tennyson Imps (Betty Toufryová) přiletí s LYCKOLA k mračnu; vědomí Toufryové je Mucyi neutralizováno. Na SOL varuje Asa Degorah před rozsáhlou nestabilitou Multi-Cyborgů. Gucky, Čubaj, Rorvic a a Hainu prozkoumávají temné mračno. Představitelé Mucyů navštíví Hotrenor-Taaka a všechno prozradí (PR 762). Rorvic ztratí lidskou podobu, je ale stabilizován a Hainuem a Čubajem. Rhodan pošle Impse na Atlanovu DEMETER. Larská flotila pod vedením Hotrenor-Taaka zničí pseudo-NEI; všichni Multi-Cyborgové zemřou. Atlan věří ve zradu; jeho svaz obklíčí SOL (PR 763).

27. ledna

Tingmer, Kauk a Pollard se spojí (PR 759)

29. ledna

Trojice z Nome poprvé spatří kosmickou loď Hulkooů (PR 759)

31. ledna

Bjo Breiskoll pomůže Joscanu Hellmutovi k úniku ze SOL. Hellmut se setká s Atlanem a oklame Rhodana o jeho úmyslech (PR 765)

leden

Icho Tolot a Lraton Perlat přistanou na Wardallu. Najdou vrak DREADFULU. S pomocí Kermora Tagera může být přemožen Herthigo Aden, který je zabit odraženým energetickým paprskem. Tolot si vezme Adenův buněčný aktivátor (PR 764)

1. února

SOL přistane na Gäa. Multi-Cyborgové začnou páchat sebevraždu. Hotrenor-Taak se dozví o zakonzervování Dakkardimballonu (PR 765)

3. února

Menší zemětřesení v Uelenu (PR 766)

4. února

Volání o pomoc Chary Shamanové (obležena zvířaty) je zachyceno „třemi mušketýry“ (PR 766)

5. února Hulkoové přistanou z pověření CLERMACU na Zemi (PR 766)

7. února

Shamanovo je zajat se třemi mušketýry. Augustus může uniknout (PR 766)

8. února

Augustus přemůže Shamanovu. Skupina se vydá na cestu do Palatky (PR 767)

9. února

Skupina dorazí do Palatky (PR 767)

10. února

Setkání s Kulliakem Jonem a Raphaleme v Palatce. Shamanovo zemře, Jon zůstane v Palatce (PR 767)

15. února

V referendu se 19‘823 (z pěti miliard) Gäaňanů rozhodne pro Rhodanův plán k návratu na Zemi (PR 765)

17. února

SOL opouští Gäa; Atlan vstupuje v poslední minutě na palubu (PR 765)

26. února

SOL potkává Zelenou nicotu (T 171)

27. února

Posádka SOL upadne až na Rurika Conice, Rosy Breuer, Dobraka a Rhodana do spánku. Kolektiv Pehrtů se materializuje na palubě SOL (T 171)

28. února

Rurik Conic se integruje do kolektivu a dematerializuje (T 171)

1. března

Kaukova skupina dorazí do Terrania City (PR 768)

2. března

Jentho Kanthall se probudí na palubě záchranné kapsle z bezvědomí (PR 768)

4. března

Saedelaere, Sante Kanube, Mara Bootes, Jan Speideck, Baldwin Tingmer a Douc Langur zakládají TERRA-PATROLU (PR 768)

5. března

SOL přistane na Rasterstop. Perm Merveur objeví několik zvláštních fenoménů (PR 769)

6. března

Galto Quohlfahrt opustí s Elaine Foxanem nedobrovolně SOL; jsou přemístěni do Avalianu (T 158)

7. března

Na Avalianu jsou Quohlfahrt a Foxan testováni (T 158)

9. března

Douc Langur dostane Kanthalla z orbitu (PR 768)

10. března

Kanthall přiměje Augustuse ke vstupu do Terra-Patroly (PR 768)

11. března

Když Avalian postihne zemětřesení, je Quohlfahrt uvězněn ženami planety; později je Foxan rovněž zatčena (T 158)

12. března

27 žen na SOL porodí neplánovaně děti (PR 769)

13. března

Mutované děti terorizují posádku SOL (PR 768)

14. března

Avalianerka Doyana pošle Foxana a Quohlfahrta zpět na Rasterstop (T 158)

17. března

Když SOL odstartuje, děti dematerializují (PR 769)

18. března

Saedelaere a Langur objeví Bilora Wouznella (PR 768)

konec března

Jota Velká hora strhne SOL do normálního prostoru, přistane na „planetě“ Styx a vyhotoví materiální projekci Thory, která je Čubajem, Hommy Uglishem, a Hainuem, Rorvicem a Rhodanem objevena a uvedena na palubu. „Thora“ se pokusí převzít SENECU/Shetanmargt a je odražena Rorvicovým daraausem. 31členný kolektiv Joty Velké hory prchne na Styx a vstoupí do kolektivní inteligence planety. SOL pokračuje v letu dál (T 160)

2. dubna

SOL dorazí do Maelstromu. Oddělující se Shetanmargt je Kelosky integrován opět do SENECY (PR 770)

3. dubna

Pod vedením Joscana Hellmuta a Hoggarda Zanty propukne na palubě SOL revoluce (PR 770)

5. dubna

Pomocné čluny opustí SOL, která na základě nedostatku pohonných hmot driftuje do Schlundu (PR 770)

6. dubna

Quohlfahrt přivolá z pověření Solánců pomocné čluny zpět (PR 770)

7. dubna

Quohlfahrt potká KI-loď Patrie, který mu dá informace o majáku Maelstromu (PR 770)

14. dubna

Verris Kishtan zabije neúmyslně na Ovaronově planetě Welker Koru a je popraven Kayly Hildenbrandtovou (PR 771)

21. dubna

SOL přistane na Ovaronově planetě (PR 771)

23. dubna

Lišejníky z Rasterstopu napadnou Solánce a Ovaroňany (PR 771)

24. dubna

Lišejníky jsou přemoženi; NATHANEM připravená zařízení na výrobu NUGASu jsou zabudovány na palubu jednoho vraku fragmentárního křižníku a do SOL (PR 771, PR 772)

uprostřed dubna

Skan Mavrees se připojuje k Terra-Patrole. Při sebevražedném útoku proti Hulkooům je zabit (PR 776)

Bluff Pollard je zajat a preparován Hulkooy. Jeho duch se poplete (PR 777)

25. dubna

MODUL havaruje (PR 778)

28. dubna

Počátek boje mezi Doucem Langurem a jeho s-Tarviorem (PR 778). Gus Gustavson zabije Gary UCLA Smith (PR 778)

29. dubna

Baldwin Tingmer vede útok na malé majestáty a zahyne při tom (PR 778). Gustavson spáchá sebevraždu (PR 778)

30. dubna

Steven Skirpan zemře při nehodě (PR 778). Langur přivede Sailtrita Martlinga k Terra-Patrole; o něco později přemohou s-Tarviora (PR 778)

květen

Mucier Warcy zabije čtyři mužské členy posádky stanice. Bluff Pollard se připojí k Mucierům. Vleeny Oltruun se připojuje k Terra-Patrole (PR 784)

červen

Alaska Saedelaere se dostane do moci CLERMACU, ukradne KOBYLKU a odletí na Namsos. Je konfrontován s CLERMACEM a vyslýchán Hulkooem Progmyrshem. Nasazením fragmentu Cappina se Saedelaeremu podaří uniknout; je zachráněn Langur (PR 785)

29. června

Douc Langur proskenuje svůj LOGIKOR a objeví uvnitř krystalické předivo. Kanthall a Oltruun uzavřou svatební smlouvu (PR 785)

počátek července

Impulzy Malých majestátů zesilují; Terra-Patrola začne hledat kosmickou loď. Svatba mezi Walikem Kaukem a Marou Bootes (PR 799)

červenec

Maylpancer etabluje falešný hlavní stan na Teringe Khan; administrátor Neufdur je zabit Larem Senghor-Laaem (T 157)

18. července

Trohrský astronaut Sroncholl je Varby vypovězen do Posledního hnízda (PR 818)

25. července

Augustus objeví v Ihsienu korvetu, kterou Kauk pokřtí na BALDWIN TINGMER (PR 799)

29. července

BALDWIN TINGMER unikne Hulkooům pod velením Xalliosche. Bluff Pollard je odvezen z Goshmos Castle (PR 799)

30. července

BALDWIN TINGMER přistává na Intermezzo (Kanthallova hvězda II). (PR 799). Na Zemi se Glaus Bosketch dostane pod vliv myšlenkového řízení (PR 799)

2. srpna

Ovaroňanka předá Rhodanovi ultimátum. Dobrak informuje Rhodana o konfliktu superinteligencí (PR 772)

3. srpna

Asteroid Vrinos se blíží k SOL. Homunk II naváže kontakt s Guckym a informuje o nebezpečí vycházejícím z BARDIOCA. Sňatek mezi Taro Higgins a Fenem Sandersem; Tim Whalen zůstává nedobrovolně na Vrinosu, aby tam žijící Morkerny podporoval při stavbě pohonných systémů (PR 772)

17. srpna

SOL přilétá do galaxie Dh'morvon; lodě Tbahrgů jí zahradí cestu a eskortují do Xumanthu (Mytharton II), kde přistane; SZ-1 (Atlan) přistane první. Rorvic a a Hainu prozkoumávají planetu; Marťan se dostane do emoční propusti (PR 733)

konec srpna

Spolk Taicichi a Jusca Jathin proniknou do šťastného města Tbahrgů a naruší tak psychologickou rovnováhu planety. Atlan podnikne se SZ-1 útok na Xumanth; Tbahrgové propustí Jathina a Taicichiho (PR 774)

Feyerdalové Kordahl a Hammersolth unesou Quohlfahrta, Posbie Söhrloxe a Willíka Kleenze na měsíc Sh'donth; Quohlfahrt je vyslýchán. Feyerdalové vrátí unesené zpět a dají se poznat jako zmocněnci Císařovny z Thermu (PR 775)

září

SOL přilétá ke Kurstobilthu, kde je připravována výměna regentů. Gucky a Dajnsher objeví intriky Agmenstortha a Herreratha; organizace Zharyox je rozpuštěna a Gucky se stává duchovním otcem nového regenta Xharyoxu. SLOVO se objeví krátce na Kurstobilthu a letí dál na Pröhndome (PR 779)

11. října

SOL přilétá do Caljoohlu (Truhterflieng VI). Rhodan, Bully, Quohlfahrt a několik společníků je testováno. Feyerdalové Maltsaan a Jorkdahl zbaví moci Jemněmluvícího Joftblahna. Joftblahn spáchá sebevraždu (PR 780)

říjen

Rhodan a sedm společníků (Sagullia Et, Asuah Gemroth, Amja Luciano, Garo Mullin, Honth Prynth-Fermaiden, Goor Toschilla, Cesynthra Wardon) jsou převezeni na Pröhndome (Truhterflieng IV). Je na ně spácháno několik atentátů; vězí za nimi SLOVO, skupina Jemněmluvících, které převzali Molekulární metamorfové ve službách VERNOCU (PR 781)

Sagullia Et a Rhodan jsou školeni v umění Jemněmluvících; objeví zátoku modrých supů. Et objeví amulet, který si vezme (PR 782)

listopad

Rhodan, Et a bývalí Tvůrci předpisů Waagnohm a Fahlenz varují Santhogenose a Rezalsrohna před agenty VERNOCU. Jeden Metamorf převezme vzhled Tvůrce předpisů Löschyora, je ale zabit kontaktem s Etiným amuletem. Kontaktní centrála na Pröhndomu zničí sama sebe (PR 783)

1. prosince

Na Moeckdöhne (Kemoffrika VII) se dozví vládní komise o zničení kontaktní centrály na Pröhndome (PR 786)

9. prosince

Fyzik Tehlarbloe je vyzván, aby regeneroval národ Feyerdalů. Postaví se se stovkou lodí proti SOL (PR 786)

prosinec

Rhodan, Quohlfahrt, Nemo Iljew Jenkins, Pia Calau, Charyb a Skyllo Pegasus a Amara Orloff hledají styčný kruh Císařovny na Blotgrähne (Kaylaandor III) a jsou tam chyceni. Tehlarbloe zaútočí na SOL. Corello, Gucky, Kotčistovová, Lloyd, Takvorian a Čubaj zaútočí proti hlavnímu městu. Feyerdalové kapitulují. Tehlarbloe provede reformy (PR 787)


Gucky dostane jednu z v roce 2113 požadovaných přikrývek (PR 788, PR 132)

Flotila lodí Hulkoo pod velením Kaarmansch-Xese dorazí na stanoviště MODULU v Courstebouthské pasti; až na Taula Daloora, Froula Kaveera a Ranca Posera jsou všichni výzkumníci zabiti (PR 788). GRAVIHOLL dostane Čubaje, Quohlfahrta, Tolota, Taula Daloora a Hulkoa Toorkensch-Xayose pod svůj vliv; posledního z nich zabije. Tolot a Čubaj odvedou Daloora, Kaveera a Posera na palubu SOL. Díky Quohlfahrtovi je GRAVIHOLL zničen paratronovým štítem SOL; Galto je „odměněn“ Elaine Foxanovou (PR 789)

Na Delenblooku je krvavě potlačeno povstání proti Larům a Supertěžkým; Derl Kaarlberk přitom ztrácí rodiče (PR 846)