Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3583
hledat

1. ledna

Rhodan, Bjo Breiskoll, Kosum, Tolot, Čubaj, Kaveer, Daloor a Poser dosahují k MODULU; jejich space-jet je sestřelen Kaarmansch-Xesem (PR 790)

4. ledna

COMP je zachráněn z MODULU (PR 790)

6. ledna

SOL opouští mračno Courstebouth (PR 790)

uprostřed ledna

Joscan Hellmut je ovlivněn COMPEM, stejně jako roboti Romeo a Julia. Po delším střetnutí s COMPEM a zkouškami zařízení převezme Rhodan opět velení nad SOL (PR 791)

COMP vytvoří odnož, kterou vydává za Antapexe, dítě Amby a Petera Grunellových. Choolkové přijdou na palubu SOL. Antapex umírá. Choolkové nutí SOL odletět k Alwuurku (PR 796)

22. ledna

SOL dosahuje Alwuurku (Alwuurk IV) v Alfa-morvon. COMP opouští loď; Duun 13 předá rozkaz ke startu, který Rhodan odepře. Čubaj vyjednává s Duun 13; s Guckym prozkoumají údolí života a jsou zajmuti Pyttcorem 17 (PR 797)

24. ledna

Duun 13 osvobodí Čubaje a Guckyho; vstoupí do Muulkluru. Vyklube se nosič válečného krystalu Puukar (PR 797)

5. února

Quohlfahrt a Joan Connerford startuje na průzkumnou misi do údolí života (PR 798)

7. února

Quohlfahrt, Willík Jaoul a Connerford unesou Puukara. COMP propustí vězně Quohlfahrta a předá souřadnice Císařovny z Thermu (PR 798)

11. dubna

SOL doráží do Drackriochu (Yoxa Sant III), sídla Císařovny z Thermu. Shetanmargt se uvolní ze spojení se SENECOU a vstoupí společně s Kelosky do Císařovny. Solánci se dozví její historii (PR 800, PR 801)

12. dubna

Při přistání na Drackriochu jsou mutanti neúmyslně ovlivněni Kelsiry (PR 801)

15. dubna

Bjo Breiskoll zachrání život Cornu Ressackerovi. Rhodan dostane krystal Císařovny (PR 801)

1. až 8. května

SJ-SZ-12 (Gucky, Icho Tolot, Avery Talcot, Caral Pent) přilétá k Lugh-Pure (Yoxa-Sant IV) a objeví tam černý COMP (PR 801, PR 802)

10. května

Roi Danton, Čubaj, Quohlfahrt a Zwiebus překazí pokus o normalizaci na Troltunghu (PR 803)

červenec

Bosketchova skupina (47 lidí) dorazí na Namsos; přitom zemře Kim. Skupina je ovlivněna a emituje paramentální signály, které spustí efekt časového kladiva. Spontánní koncept (Ofedam) se nakrátko materializuje na Goshmos-Castle. SOL doráží do systému Medailllon. Kulliak Jon se probudí z hlubokého spánku a je CLERMACEM nalákán na Namsos; Raphael ho zachrání (PR 804)

Walik Kauk se v nouzí seznámí s Hulkooem Huatlem. SOL odveze Terra-Patrolu z Intermezza. Další spontánní koncept se materializuje na Intermezzo (PR 805)

Třetí spontánní koncept (Etlayn Pherenz, Magulya Triborh, Czesrom Stavrek, Lever Tschugor a nejméně jedno další vědomí) se materializuje krátce na palubě SOL (PR 806). Molekulární metamorfové Kaalech a Naphoon převezmou z pověření CLERMACU Dalaimoca Rorvica a Roie Dantona. Tatcher a Hainu zůstane po odletu SOL na Zemi a osvobodí Rorvica; malý majestát je zabit Rorvicem (PR 806, PR 807)

Ozývá se Raphael; Bully, Danton a Waringer zůstávají na Měsíci (PR 807)

Atlan, Čubaj, Lloyd a Cortwein „Jade“ Khan odlétají na Lusamuntru (Schannion II). Tamní malý majestát je zabit. Flotila Hulkooů zaútočí na SOL, je ale odražena Puukarovými Choolky. CLERMAC, VERNOC a SHERNOC věří v moc čtvrté inkarnace BULLOC (PR 808)

srpen

Larové líčí past na Tifflora. Harno ho může varovat s pomocí kolonistů z No (PR 792)

20. srpna

Quohlfahrt a Elaine Foxan opouští SOL kvůli průzkumnému letu; Max Gloundky se vplíží na palubu. Space-jet SJ-443 přistane na planetě Volga. Po prohlídce planety, ze které se Quohlfahrt vrátí jako první, přemůže Gloundky robotologa a hledá Elaine. Je ale nakonec zabit (T 163)

21. až 23. srpna

Quohlfahrtovi a Foxaně se podaří s pomocí hnutí odporu vyřadit pod Khartratem sídlícího obřího robota (T 163)

24. srpna

Quohlfahrt a Foxan se vrací na SOL (T 163)

září

Ertrusanský triumvirát je pronásledován. Runeme Shilter je zajat Hotrenor-Taakem; jemu odebrán aktivátor (PR 793)

Runeme Shilter umírá. Jeho aktivátor je zničen při testu pole destrukce genetického kódu. Gys-Voolbeerah Undaak naláká Tersera Frascatiho do pasti; oba zemřou. Vigaland zachrání Frascatiho aktivátor a uteče (PR 794)

Nos Vigeland je svými lidmi vysazen na Legga II. Jennifer Thyron a Tekener přistávají na Legga II. Vigeland zajme Thyronovou a předá jí buněčný aktivátor Tersera Frascatiho. Vigeland prchne z Legga II. Tekener a Jennifer Thyron opouští galaxii. Pět aktivátorů je zničeno při aktivaci GKD-pole; Vigeland přitom zemře (PR 795)

Bluesanská loď zaměří zničení buněčného aktivátoru na Wardallu a objeví Neowardallany pod vedením Dayne Collanzora. Jsou vzáni na palubu a vysazeni na planetě, na které před 146 lety havarovala ETERNITY (T 170)

30. září

Ve stanici SI-RS-290 se materializuje jeden spontánní koncept (Hubert Kelassny, Chung Lo, Abd el Puman, Pynther Äslinnen, Tamoe Pheuch, N´kamo Fassa, Vanni Delgiudice)

1. října

Hubert Kelassny je pozitronikou stanice označen jako protivník; pozitronika po něm začne jít (PR 809)

2. října

Koncept uprchne ze stanice, která krátce na to exploduje, je přijat gataskou lodí a převezen na Wirgler (Soluman III) (PR 809)

15. října

Počátek vztahu mezi Kelassny a Tobby Beugnerem (PR 809)

20. října

Po zničení šesti malých majestátů objeví SOL vrak kosmické lodi s těžce zraněným Verbem Koerlaminthem (PR 816)

21. října

Koerlaminth umírá. Pohled na jednu přezku spustí Atlanovy vzpomínky na vynoření Pthoru (PR 816)

22. října

SOL přilétá do Wassytoiru (Poslední hnízdo). Tisíc Solánců povolí přistání na planetě. Terly Anternach, Gondor Grayloft a Khun Zburra jsou uneseni Těžkým mágem (CLERMAC) (PR 816)

23. října

Supertěžcí a Larové přistávají na Wirgleru; Tobby Beugner a Kelassny jsou vyslýcháni. Kelassny se vrátí zpět do ID (PR 809).

Bjo Breiskoll a Atlan prozkoumávají příbytek Těžkého mága na Wassytoiru, jsou ale chyceni (PR 816)

listopad

Na Korietu dorazí Rorvic a a Hainu ke Gondoru Grayloftovi, Terly Anternachovi a Khunu Zburrovi, kteří se nacházejí v moci Těžkého mága; přitom potkají Hulkooy (PR 817)

15. listopadu

SOL doráží k Baytuinu (PR 818)

16. listopadu

Terranský tým (Wyt a Čubaj) se přesunuje na Baytuin (PR 818)

17. listopadu

Flotila Hulkooů s 10108 loděmi přilétá k Varbským hnízdům (PR 818)

18. listopadu

Wyt a Čubaj objeví Bezgravitační (PR 818)

19. listopadu

Po ukončení tankování SOL se opět vznese (PR 818)

20. listopadu

Rhodan, Breiskoll, Saedelaere a Langur procházejí gravitačním stavidlem (PR 818, PR 819)

22. listopadu

Rhodanova skupina je unesena VERNOCEM (PR 819)

23. listopadu

Aktivity BULLOCU vzrůstají (PR 819)

24. až 30. listopadu

Rhodan, Saedelaere, Breiskoll a Langur potkávají Bezgravitační. Anternach, Grayloft a Zburra prchají, jsou ale opět chyceni Hulkooy. Rorvic a a Hainu proniknou k Rhodanově skupině (PR 820)

4. prosince

Icho Tolot pronikne k Bezgravitačním. Sroncholl se k němu připojuje (PR 821)

6. prosince

Gravitační propusti jsou zničeny (PR 821)

7. prosince

Sroncholl umírá. Solánci se vrací na SOL. SOL prchá z Varbího hnízda (PR 821)


Android Sanssouq se materializuje na Gäa. Při hledání informací o Bodu návratu je zatčen Sinklarem Geddinem; Tifflor mu navrhuje obchod. Přes Belizaar a Enverding cestuje Sanssouq na Selengi, Maylpancerovo velitelství, kam si obstará přístup. Sabotuje Maylpancerův data sbírající projekt a zaviní smrt Senghor-Laa (T 157)

Na Gäa vykáže Tifflor Sanssouqa na Olymp (T 157)

Sanssouq je vysazen na Hiawatheinu a opět zprovozní malou kosmickou loď prospektora. O dva týdny později odletá na Salqiru. S nedobrovolnou pomocí prostitutky Halge z Tarrkollu se se skokanskou lodí FLIKKA (Nemspoka) dostane na Olymp, kde opět narazí na Halge, která mu odpřísáhne pomstu (T 164)

Sanssouq pronikne do jeskyní Olympu a ukončí tam vládu nejposlednějšího rytíře Kenjafnaugia. Valtari Poutník (Vario 500) ho přitom podporuje. Sanssouq je zajat Honsor-Sylltem a osvobozen Valtari. Útok jedovatým plynem selže. Valtari vede Sanssouqa k databance v sektoru Caesar-29, kde získá od Strážce pečetě data o Bodu návratu. Halge z Tarrkollu převezme mezitím velení nad FLIKKOU. Promine Sanssouqovi a odvede ho zpět na Salqiru (T 164)

Arkonidský historik Kihnmynden se stahuje zpět na Durgen (Durg IV) (PR 949)

Supertěžký Callon založí s Unithanem Karvistem lovecký klub Dračí krev na Shourmageru. V průběhu následujících let dostane planeta přezdívku Ruml bestií (PR 993)

Goro je narozen na Jota-Tempesto (PR 911)