Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3581
hledat

3. ledna

SOL se materializuje v Dakkardimballonu. Posádka SOL se probouzí po dvaapůlleté stázi, jako první se probudí Alaska Saedelaere, který má vizi Kytomy (PR 726).

6. ledna

ID se ozve posádce SOL a jmenuje Sedmou pečeť (PR 726)

11. ledna

Gucky, Lloyd, Tolot a Saedelaere zkoumají Dakkardimballon. Na Dreitgsischu potkávají Zgmahkony; kontakt proběhne nepřátelsky. Gucky objeví Olwa a odnese ho na palubu SOL (PR 726)

12. ledna

Olw vypravuje historii Hetosu Sedmi a Specialistů Noci. Rhodan naváže krátký kontakt s ID (PR 727, PR 728)

uprostřed ledna

Gucky, Julian Harrox, Kosum, Sequest Kosum-Vrange, Olw a Tolot přistanou na Lennyth (Thootis), aby osvobodili Pyu. Najdou jen prázdnou hrobku; sedm Strážců nicoty Py probudilo a odvezlo z planety (PR 729).

22. ledna

Armur Lanczer (Vario 500) je Mondvon-Gronkem, larským komandantem Olympu, uvězněn, může ale uniknout. SZ-2 přilétá k Olympu (PR 737)

29. ledna

Pod velením Alasky Saedelaereho odstartuje MARIACHI (SZ-1-18-LK-3) a osvobodí Py (PR 730)

konec ledna

S podporou Varia-500 mohou být doplněny zásoby pohonných hmot SZ-2. Robot si dočasně dává masku Jerze Kantoenena (PR 737)

únor

Terser Frascati osvobodí Sullii Cassandru z otroctví Supertěžkých (PR 793)

uprostřed února

Jedna zgmahkonská loď je polapena (PR 731)

uprostřed února

Na Tomalkeyn přilétá falešný MARCO POLO s dvojnickou posádkou. Kerm Kutting a Volos Terdenbeenk odhalí pikle Hotrenor-Taaka; posádka je odhalena Aflenem Baardenveynem, kterého zabijou. Komando NEI uvědomí Atlana (PR 738). Na Enjocko vypátrá SZ-2 falešného MARCO POLA. Čubaj pronikne do atrapy (PR 739)

23. února

Při akci k dobytí Beragskolthu na Volterhagenu v larské galaxii NGC 3190 porodí Icho Tolot dítě, které je krátce na to zabito. Saedelaere zachrání prostřednictvím Obleku zmaru akci. Beragskolth je odvezen ukradenou zgmahkonskou lodí MORGEN (PR 731)

březen

Na Grilla III potká Galto Quohlfahrt proroka, který mu prorokuje přílet Rhodana v půli roku (PR 750)

7. března

MORGEN přilétá k SOL (PR 731)

8. března

Strážci nicoty odvezou Yaisku, Wans a Qwogga na Kernoth; Gucky, Shake Karwanter a Lobster je sledují ve space-jetu. Gucky se dozví od Yaisky epizodu z minulosti. Když se pokusí osvobodit Yaisku, je krátkodobě oloupen o své psionické schopnosti (PR 742)

11. března

Kor Kalmeck letí s oběma Haluťany Lratonem Perlatem a Jotanem Mencem k místu příletu falešného MARCO POLA (PR 740)

12. března

Gucky se opět zotaví a může prchnout z Kirosku (PR 742)

13. března

Kalmeck a Haluťané jsou přijati do falšného MARCO POLA (PR 740)

16. března

Falešný MARCO POLO dorazí do temného mračna Yolshor. Řídící centrála Orcsy je zničena. Haluťané jsou drženi pomocí poutacího pole. Kor Kalmeck se při výslechu zblázní a je později zastřelen; jeho mozek je zakonzervován (PR 740). SZ-2 objeví kolonii Jota Velká hora a může jen namáhavě uniknout duchovnímu zničení (PR 741)

17. března

SZ-2 zaútočí na falešný MARCO POLO; Haluťané se osvobodí. Při následném boji zemře Jotan Menc; Lraton Perlat se zachrání a zničí loď. SZ-2 vletí do Provconovy pěsti (PR 741)

21. března

Při vestavbě Bregskolthu do SOL vzniknou n-dimenzionální efekty, které jednak ohrožují loď, na druhou stranu drží dál zgmahkonskou strážní flotilu (PR 743)

25. března

Let SOL se stabilizuje (PR 743)

6. dubna

Gucky se dozví přes Koltona Voillocrona o jeho plánu. Informuje Rhodana přes Fellmera Lloyda (PR 744)

8. dubna

Specialisté noci Pewwo, Trelw, Eiwk, Wans, Qwogg, Skeiya, Ellya, Pey a Hoisy jsou osvobozeni. S Guckyho pomocí se postaví Koltonům. S pomocí Beragskolthu a Dobraka mohou být Koltoni zničeni (PR 744). Povrch Kernothu je zpustošen uvolněnou n-dimenzionální energií. Tatcher a Hainu se opět probudí (PR 745)

uprostřed dubna

a Hainu, Dalaimoc Rorvic, Sequest Kosum-Vrange, Saedelaere, Takvorian a Icho Tolot odvezou Guckyho a Specialisty noci z Kernothu. a Hainu potká Laktona Hwltysch-Pana, který ho doprovodí na palubu SOL (PR 745). Pomocí manipulací s Dakkardimballonem zabijí Specialisté Strážce nicoty (PR 745). SOL opustí Dakkardimballon, jehož tunely zkolabují a materializuje se v galaxii Hyptonů. Callibso je svědkem opouzdření Dakkardimballonu (PR 746)

23. dubna

Specialisté noci aktivují černou díru na palubě SOL (PR 746)

24. dubna

SOL je evakuována. Alaska Saedelaere následuje Specialisty přes černou díru. Materializuje se na Derogwanienu. Černá díra zanikne, posádka se vrací zpět (PR 746)

26. dubna

SOL zachytí nouzové signály; Gucky a Fellmer Lloyd je následují (PR 746)

konec dubna

Saedelaere aktivuje neúmyslně Callibsovu loutku, která zabije Ganercovo originální tělo. Ganercovo vědomí přejde do loutky (PR 746). Na Grosochtu objeví Gucky a Lloyd Ilta Lowise. Joop Bertoli a Lowis zemřou kvůli psionickému vlivu beztělného Cgh-Ringu, jehož týrání byl Lowis předtím celá staletí vystaven (PR 747)

červenec

NATHAN aktivuje Raphaela, přihraje lidem plány pro evakuační flotilu a začne hromadně distribuovat PILLE. Loděnice jsou sabotovány, většina kosmických lodí zničena NATHANEM a Raphalelem (PR 748)

4. srpna

Bully získá kontrolu nad těžkým křižníkem GEMINI (PR 749)

30. srpna Bully se dozví od NATHANA pozadí událostí kolem KNIHY, PILLE a Raphaela (PR 749)

2. září

Jentho Kanthall ostartuje do vesmíru, je ale nucen přesednou do záchranné kapsle (PR 768). Kolem 19:34:11 se Země zhroutí se systémem Medaillon do Schlundu (PR 749)

Průchod Schlundem způsobí u lidí několikaměsíční hluboký spánek s různou dobou trvání. Následující lidé se na základě nadměrného užívání PILLE nebo kvůli jiným důvodům nedematerializují: Sepi Altamare, Yma Anahuac, Ver Bix, Mara Bootes, Glaus Bosketch, Arlo Corbucetti, Gus Gustafson, Kulliak Jon, Tero Kalasanti, Jentho Kanthall, Sante Kanube, Walik Kauk, Kim, Kolibri Manon, Sailtrit Martling, Skan Mavrees, Selka Mychon, Bluff Pollard, Chara Shamanovo, Steven Skirpan, Gary UCLA Smith, Jan Speideck, Baldwin Obregon Tingmer, Bilor Wouznell (PR 757- PR 759, PR 766 - PR 768, PR 776 - PR 778, PR 784 - PR 785, PR 799)

Na Goshmos-Castle zůstanou Soncho Martiner, Vleeny Oltruun, Pari Storsen, Doggle Wiehre a Tyche Yngdall (PR 784)

2. září

SOL dosahuje Mléčné dráhy a letí do Sluneční soustavy (PR 750).

3. září

SOL přilétá do Sluneční soustavy (PR 750)

5. září

BOX-1278 (Galto Quohlfahrt) se přidá k SOL; Quohlfahrt přejde na palubu (PR 750)

7. září

Rhodan se dozví o Atlanově snášenlivé politice (PR 750)

8. září

Rhodan přilétá s KOLTEY k Denmork II. NEI-NU-TRANS-4 (Tifflor/Kakuta) se dostane do palby Supertěžkých, může ale utéct (PR 751).

10. září

Rhodan a Quohlfahrt jsou zrazeni Vhratony na Denmork II. Prchnou a vezmou si od Tifflora pohonné hmoty pro SOL (PR 751). NATHAN prověří Palatku a opět se vypne (PR 767)

počátek až střed října

Setkání mezi Rhodanem a Atlanem na Gäa, které pro obě strany vyvolá zklamání. Radikální studentská skupina ORIENT unese Rhodana pomocí teleportéra Ferka; ten je osvobozen Guckym, Lloydem, Čubajem a Atlanem, přičemž Ferk přijde o život. Při proslovu před gäanskými politikovy je Rhodanovi odepřena vyprošená ultrabitevní loď (PR 752).

29. října

Atlan a Tifflor/Kakuta přilétají s EINSTEINEM k planetě Tutoron a promlouvají si s Hotrenor-Taakem a Maylpancerem. Když mají být zatčeni, stačí uprchnout; EINSTEIN je zničen. Atlan varuje Hotrenor-Taaka před teroristickými akty (PR 752). Dobrak a Keloskové dokončí 7D-měření Sluneční soustavy (PR 753)

1. listopadu

Při útěku před Theleia Dunnem nabídne Quohlfahrt Rhodanovi BOX-3691, posbijský dimesextový križník (PR 753)

2. - 7. listopadu

BOX-3691 je vybaven Dobrakovými Kelosky (PR 753)

7. listopadu

Je proveden simulovaný Null-experiment. SOL provede klamný manévr; Larové vezmou Tallmarka, Llamkarta, Sorgka a dalších 23 Kelosků na palubu, kteří se vydávají za uprchlíky (PR 753)

střed listopadu

Rorvic a a Hainu dorazí s GHOSTEM do Rolfthu (Ontry Melonzus IV), kde se Rorvic promění v halucinaci. Quohlfahrt a a Hainu potká Hwltysch-Pana, který ho varuje před průzkumným letem Larů do NGC 3190. Kelosk Plarark/Kakuta prozkoumá planetu navzdory Atlanově odporu. Keloskové Splink, Pragey a Zartrek prchnou v panice ze základny Larů (PR 754)

konec listopadu

Splink, Pragey a Zartrek narazí na Hyptony, kteří jsou krátce na to zabiti vodou. Tři Keloskové jsou zajati Ontakery, kteří je chtějí sežrat, jsou ale krátce na to zachráněni Čubajem a Guckym. Rorvic se opět stabilizuje (PR 755)

prosinec

Několik měsíců, poté co Callibso/Ganerc opustil Derogwanien, projde Saedelaere časovou studnou a dostane se na Terru (PR 746)

prosinec

Na Surfonu (Wakros Ohk) agent NEI Ciro zešílí kvůli vypnutí ventilu nádrže. Lraton Perlat a Greincen Tost potkávají Tolota na SOL. Deighton, Lloyd a Čubaj letí na Surfon, promluví si s představiteli Arasů, Arkonidanů a Skokanů a pošle Ciro a Dadja Shagga zpět na Gäa. Waringer, Balton Wyt a Takvorian letí na Irrf (Soccthor VI) a zachrání tamní Gatasany před třemi loděmi Supertěžkých. Atlan a Tifflor vezmou Kakutu a Išibašiho do sebe a vydají se s XERXES na Thomas Olmenth. Rhodan, Gucky a Merkosh odletí nejprve na Samelaud (Daborra III) k pozitivnímu jednání s Ertrusany, Epsalany a Siganci, potom dále na Thomas Olmenth (Whitemar V), kde dojde ke konfrontaci s Atlanem a Tifflorem a tamními Akonany a Antii. Dadj Shagg se pokusí opustit Provconovu pěst bez lodivodů a zemře (PR 760)

Icho Tolot opustí SOL a setká se s Lraton Perlatem; odletí na Wardall (PR 760)

15. prosince

Na Ovaronově planetě Bully a Danton plánují zažehnout sluneční maják, což je později schváleno i přes odpor většiny žen planety (PR 756)

21. prosince

GEMINI startuje k majáku, je ale sabotován. PHARAO odlétá k lemurské havarované flotile, která je až na 400 až 500 jednotek zničena energetickými řasami; je zachráněno 25 lodí (PR 756)

22. prosince

Na Upithu (Gergonell III) zažije Multi Cyborg Herthor Smolk syndrom lidskosti (PR 761)

23. prosince

Maják Maelstromu vyzařuje první impulzy (PR 756). Mucyové Smolk a Zettlon Meiskerové odhalí inteligentní domorodce z Upithu (PR 761)

24. prosince

Pozůstalí z GEMINI a PHARAO se vrací zpět na Ovaronovu planetu. (PR 756). Na Upithu je Meisker zabit Tergosy; 60 Mucyů letí na Fandmann IV, kde se Smolk setká s Čubajem (PR 761)


Funkcionář GAVÖKu Mutoghmann Scerp přejde do podzemí a schová se nakonec na Fogha (Pfado III) (PR 827)

Zghmahkonský vědec Maccar Karf opakuje Galkon Erryogův pokus a vytvoří takzvané raní snílky Siga a Kada, kteří jsou od počátku schopni podporovat stabilitu Dakkardimballonu (PR 843)

Na Topsid pronikne několik Gys-Voolbeerahů pod vedením Blunnentiora (PR 844)

Aras Mountvador vybuduje výzkumnou stanici na Shourmageru, kterou obsadí on, Ath-Vrilov,Bersendar, Ellidi-Ti, Gornim, Mesenanda a Prohlo (PR 992)

Pindar: Prellerban spustí ve svém brlohu lidoještěří program. Skokan Schaander ten Csy se stává jeho stálým zákazníkem (T 176)

Narozen Bobby Tabir (PR 960)