Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3580
hledat

červen

Glytha Vermeeren osvobodí 4000 lidí z trestanecké planety Supertěžkých, mezi nimi také Pheltin Vaskosse, a odveze je na New Terra (PR 736)

červenec

Sergio Percellar a Sylvia Demmister naváží v Bangkoku kontakt s Organizací Dobrý Soused (OGN) a jsou přemístěni na Borneo (PR 700, PR 701)

Kathleen Toaklander a Kervin M. Caughens uniknou z domu ticha (PR 702)

SZ-2 přilétá do Mléčné dráhy a začíná s výpady proti Larům a Supertěžkým. Nádrže na NUGAS na Olympu jsou vybaveny 3000 Supertěžkými, kteří přejdou do hibernace (PR 737)

15. července

38 lodí po velením Enkher Hodja a Trevora Casalleho startuje na průzkum clusteru Bazinski (PR 732)

26. července

Signal (Reality II) a Psion (Brainwaves III) jsou prozkoumávány (PR 732)

1. srpna

Outsiderka Crystal Talongh se připojuje k Jocelynu Datlovi (PR 703)

počátek srpna

Vládní úředník Daargun nasazuje Jocelyna a Crystal na Skaltera Minguse. Jocelyn pošle Crystal na smrt a zabije Minguse (PR 703)

10. srpna

Atlan vyšle Multi Cyborgy Kertana Tigentora, Vrosse Barratila a Ertyn Grammlonda s Tako Kakutou, Wuriu Senguem a Betty Toufryovou z Procvonovy pěsti, aby zachránili Ronalda Tekenera z Marsu (PR 706)

11. srpna

Aphilický agent Andor Casaya se přes Djaka dostane do OGN. Šik bojových robotů typu Tara-III-UH se zbaví plazmatické přísady a vyvolají povstání v Impérium-Alfa (PR 704)

14. srpna

Robotský sklad pod Arktidou je aktivován na pomoc a spěchá jim na pomoc (PR 704)

15. srpna

Andor Casaya je odhalen Ainrou a zastřelen (PR 704)

uprostřed srpna

Mléčná dráha: DOOGEN potkává Vhrata (PR 706)

Maelstrom: Na Signalu je objevena droga, která odstraňuje Aphilii (PR 732)

17. srpna

Reginald Bull je imunizován Breslauerem. Dostane se s jeho a Dantonovou pomocí do Porta Pato (PR 705). Imunní zničí planetu Signal a třináct lodí z Casallovy průzkumné eskadry (PR 732). V následujícím střetnutím je Enkher Hodj zastřelen Trevorem Casallem (PR 732)

18. srpna

Oddíly OGN vtrhnou do Porta Pato (PR 704)

21. srpna

Ironside odchází z OGN (PR 733)

26. srpna

Casalle vyzve Schmenka Ructyna k řečnickému duelu (PR 733)

28. srpna

Ructyn je zatčen Casallem a difamován. Casalle se ustavuje novým Světlem rozumu (PR 733)

30. srpna

Čtyřčlenná delegace z Ovaronovy planety dorazí nepozorovaně na Terru (PR 718)

31. srpna až 8. září

Marhola el Fataro, Nayn Taibary a Tefry Heychen jsou zatčeny Aphiliky. Nano Balowre je osvobozena s pomocí Jocelyna Datla (PR 718)

počátek září

Servus Lieber se propašuje do howalgoniového dolu Supertěžkých a dodává deprimovaným a sebevraždami ohroženým terranským dělníkům během následujících čtyř a půl let odvahu (PR 985)

10. září

Jocelyn předá čtyři ženy OGN (PR 718)

11. září

Cyborgové doráží do Sluneční soustavy. Při rozbrojích zemře Tekenerova přítelkyně Maldaya Haghira (PR 707). Ronald Tekener je převezen na Saturn. Tři Cyborgové ho následují. Po neúspěšném pokusu o útěk jsou Tekener a Cyborgové uvězněni na Titanu (PR 708)

12. září

Tekener a Multi-Cyborgové se setkávají na Titanu (PR 709)

15. září

Bosskerrigg zemře při jízdě bez helmy (PR 709)

16. září

Tekener je propuštěn Hotrenor-Taakem. Grammlond je zabit Leticronem, který PEZ-kov Multi Cyborga nenávratně vštípí do sloupu; Toufryová přejde k Senguovi (PR 709)

18. září

Tekener osvobodí poslední dva Multi Cyborg a prchne z Titanu. Leticron je zabit Maylpancerem. Jeho vědomí nenávratně přejde do sloupu a zůstane tam zachycené. Maylpancer nastoupí na místo Leticrona na post Prvního Hetrana Mléčné dráhy (PR 709)

uprostřed září

Komando pod velením Reginalda Bulla vnikne transmiterem do NATHANA. Současně odstartuje PHARAO k Ovaronově planetě (PR 719)

21. září

Tekener se setká s Tigentorem a Barratilem na Gäa (PR 720)

23. září

Atlan, Vuju a Tiger (André Noir), Coal Xenopl (Tama Jokida), Vainah Mucco a Vren Hortox odlétají na Last Hope, aby odtamtud odvezli plány Dakkarkomu. Dozvědí se o osudu posádky Judith a ukradnou plány ze základny Larů (PR 720)

1. října

Atlan se rozhodne vyslat prosebnou expedici (PR 721). Na Zemi se Leven Strout dozví o Operace praní mozku (PR 734)

4. října

Tekener odlétá se třemi loděmi na Lookout. Na palubě je také Aphon Chachmore (Betty Toufryová), Cerem Ballist (Wuriu Sengu), Grek-24 a Macco Rome (PR 721)

8. října

Akce OGN proti Operaci praní mozku se nezdaří. Ranjit Singh podlehne vlivu sugestivního pole; Sergio Percellar je zatčen. Kontakt s Aphiliky Joupje Termaar a Artur Prax, kteří imunním poskytnou pomoc (PR 734)

11. října

Na Lookout najde Tekenerova expedice 3000 konzervovaných Maahků (PR 721)

25. října

Když Tekenerova flotila dorazí k Midway, je obklíčena flotilou Maahků. Maahkové se dají teprve po dni přesvědčit, že Tekener není paktován s Lary. Kvůli evolučnímu skoku, který zahrnuje téměř všech novorozené Maahky, se už jejich vedení necítí být vázáno smlouvou z roku 2405 s (už neexistujícím) Solárním impériem. Grek-24 zůstane na Midway (PR 721)

říjen

V Gruelfinu dochází k převratu. Toschtoner-Ganjase Tarjighon zbaví moci úřadujícího Ganja Skorvamona. Právní vědec Keltraton odveze pohybu neschopného Ovarona a uprchne z Hätvrinssanu. Ovaron umírá, jeho vědomí splývá s psionickou sítí (PR 722)

říjen

Jerz Kantoenen (Vario 500) připravuje říční plavidlo na Olympu (PR 737). Galto Quohlfahrt přistává na Stigan IV a předává zprávu o své připravenosti k NEI (PR 750).

SPINNING WHEEL (Tifflor) přilétá k Wonderfalgu. Kontakt s kmeny Hélia a Neutrona probíhají špatně, dokud se neobjeví pět lodí Supertěžkých. Pozemšťané a Mucyové hrají primitivní obyvatelstvo; Supertěžcí odletí pryč. Krátký vztah mezi Tifflorem a Elmou Hermite (PR 723)

listopad

Tifflor se na Drorahu setká s radní Janannu Ar-Rhi. Lare Ypanqui-Thor je nedůvěřivý. Rozhovor mezi Hotrenor-Taakem a Maylpancerem. KALLYAP (Aynak z Balassy) přilétá na Gjautohm (Cerverllisch II). Gerard Losignoll, Atlan a Richebault/Kakuta se setkávají na Gjautohmu. Aynak a jeho posádka odhalí podvod a je zabita; Losignoll, Atlan a Richebault/Kakuta opouští planetu v CITY OF ROME. Maylpancerova flotila zničí Gjautohm (PR 724)

prosinec

Larové a Supertěžcí zničí systém Cerverllisch, který je odhalen jako (falešné) místo konání konference. Na palubě BLUE RIDGE MOUNTAIN proběhne galaktická vrcholová konference. Delegace Antiů, která chce místo konference prozradit, je zničena lodí Vhrata (SZ-2). Atlan vyhlásí Galaktické společenství národů (GAVÖK) (PR 724)

14. prosince

Sulliman Cranoch objeví identické autorství sugestivního pole z Parkutty a KNIHY. Od Sergio Percellara se Casalle dozví polohu Porta Pato a poručí hromadný útok (PR 735)

15. prosince

Ranjit Singh objeví útočníky, je zajat, může ale utéct. Bully evakuuje s pomocí Prax a Termaar většinu imunních transmiterem na Ovaronovu planetu. Porta Pato je zničeno (PR 735)

17. prosince

Bully potkává otce Ironside (PR 735)

18. prosince

Bully se dozví o zajetí domněle mrtvého Percellara (PR 735)

22. prosince

S pomocí na Zemi žijících Mucierů je Percellar osvobozen (PR 735)

31. prosince

Casalle nechává zastavit hledání imunních na Goshmos-Castle (PR 735)

konec roku

Když je New Terra přepadena 12 loděmi Supertěžkých, zasáhne SZ-2 (Vhrato). Atlan se o tom dozví; dojde setkání mezi ním a Rasem Čubajem (PR 736)


Osmé opětovné zvolení Atlana pretendentem Nového Einsteinova Impéria.

Agent NEI Sponth Veerheim se uhnizďuje na Nereidě (PR 792)

Schaander ten Csy se dozví o smrti Leyda a Yhoi-Zao. Jeho protesty nejsou respektovány. V následujících dva a půl letech buduje obchodní kapacitu a získá terranskou kulovitou loď, kterou nazve YHOI-ZAO (T 176)

Narozen Harper (T 274)

Na Ertrusu narozen Ektur Muttei (T 215)