Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 44
hledat
Díly:32003299 (100 dílů)
Čas děje: 2096 NGL - ?
Autoři:Robert Corvus, Oliver Fröhlich, Kai Hirdt, Susan Schwartzová, Leo Lukas, Hubert Haensel, Michael Marcus Thurner, Verena Themsen, Robert Corvus, Michelle Stern, Marc A. Herren, Ben Calvin Hary, Uwe Anton, Christian Montillon, Oliver Fröhlich, Christian Montillon

Prolog

Dne 2. ledna 2079 NGL se ve Sluneční soustavě objevuje člun SVÍTIVOSTI. Commo'Dyr Gamo Bouřesvit požádá Alasku Saedelaerea o schůzku na palubě CYLINDRU-X a podřídí se jeho velení, čímž nositeli masky umožní volně poroučet 120 metrů dlouhému a 38 metrů širokému kobaltově modrému válci. Saedelaere také obdrží informaci, že SVÍTIVOST se opravuje v kosmokratické loděnici TRAPAX (PR 3220).

Z obsidiánového souboru je jako jedno z několika fragmentových útočišť identifikován Moršaztas. Protože RAS ČUBAJ ještě není funkční, je napřed vyslán ultratendr MAGELLAN, aby zřídil předsunutou základnu. Dne 4. ledna 2086 NGL se ultratendr vydává na svou desetiletou cestu (PR 3206).

Jako další útočiště je identifikována NGC 6872. Jelikož tato galaxie leží mimo dosah dostupných lodí, zůstává tato informace z velké části utajena. Úzký okruh zasvěcených však ví, že RAS ČUBAJ bude v dohledné době schopen tohoto cíle dosáhnout - právě proto je v současnosi modernizován (PR 3220).


Gruelfin

Let MAGELLANU

Dne 30. prosince 2095 NGL dosáhne MAGELLAN periferie Moršaztasu. 4. ledna 2096 NGL dorazí do Mléčné dráhy nouzové volání lodi.

Perry Rhodan, který byl stejně jako Atlan a Sichu Dorksteigerová jmenován aliančním komisařem pro záchranu TOHO, pak předstoupí před Třetí Galaktikum. Chce, aby byl RAS ČUBAJ okamžitě uvolněn pro záchrannou misi. Než může začít s projevem, je napaden prostřednictví jedu, který ho pouze oslabí, ale nezabrání mu promluvit. Zástupci Galaktika však jeho návrh odmítnou.

Atlan pak navrhne, aby se na pomoc vydal RE. Rhodan návrh rád přijme, ale dojde k dalšímu útoku, tentokrát na RE, takže loď nemůže odstartovat dříve než 22. května 2096 NGL. Kromě Rhodana a Atlana jsou na palubě také Alšoran, Sichu Dorksteigerová, Antanas Lato a Posbi Marad.

Po třiceti pěti dnech dosáhne RE polohy MAGELLANU. Mezitím se velení nad lodí ujali Panjasové a proměnili ji v Ostrov osvědčení. Na lodi se však stále ukrývají skupiny rebelů. Rhodan má podezření, že Damar Feyerlant patří k jedné z těchto skupin. Atlan je zraněn v souboji s Panjaskou Devvaš a zajat. Díky modulu od Marad Arkonidan tajně udržuje kontakt se svou skupinou, a proto zůstává dobrovolně v zajetí (PR 3200).

Antanas Lato, který je na RE sám, naletí na lest Panjasů a je pronásledován jejich plavidly. Po vyslání nouzového volání - voda je mokrá - Alšoran pedotransferem převezme Lata, aby RE zachránil. Když jde do tuhého, objeví se AURA a vezme RE na palubu. Loď byla před panjasským vpádem na MAGELLAN na cestách a vrátila se až po útoku. Protože nebyla schopna sama nic podniknout, zpočátku se držela stranou a sbírala informace. Na MAGELLANU se Rhodanovi podařilo navázat kontakt s odbojem. Atlan také získá další informace a dozví se, že většina posádky byla deportována na Ghyzaraš. Dozvídá se také o konglomerátu vědomí, s nímž se Panjasové před čtyřmi sty lety setkali v Moršaztasu. Na základě Devvašina popisu považuje Arkonidan za docela pravděpodobné, že Panjasové objevili fragmentové útočiště TOHO. Mezitím Rhodan oznámí odboji, že cílem musí být znovudobytí MAGELLANU (PR 3201).

Yahoroš je přesvědčen, že Atlan, který si mezi Panjasy nechává říkat Dagozal, je ve spojení s odbojem. A skutečně zjistí, že Arkonidan přijímá a předává informace Maradiným modulem. Marad však tento poznatek neunikne. Rhodan na jeho základě vypracuje plán. Chce Panjasovi naznačit, že odboj je připraven obětovat MAGELLAN, pokud se nepodaří dosáhnout znovudobytí - i kdyby to mělo znamenat zabití Atlana a 900 členů původní posádky, kteří jsou stále na palubě. A v neposlední řadě se Rhodan zmiňuje také o úložišti TOHO.

Podle plánu Panjasové zprávu zachytí. Než se jim podaří konfrontovat Arkonidana, Rhodan stihne učinit další tah. Přilétající vesmírný transportér s Narušiteli dokonalosti na palubě si vyžádá doprovod. Je nasazen TAŠTAVARK, loď Devvaš a Yahoroše. Rhodan, Alšoran, Feyerlant, Dynsweiler a Shema Ghessowová se k lodi dostanou pomocí transmiteru. Feyerlantovi se podaří manipulovat s hypertronikou a Alšoran převezme kontrolu nad TAŠTAVARKEM. Použije ho k útoku na MAGELLAN a při střelbě řídí loď směrem k ultratendru. Když hrozí, že Panjasové znovu získají kontrolu, vetřelci odlétají na člunu. Posádka TAŠTAVARKU zabrání srážce a člun je zničen.

Devvaš s tím konfrontuje Atlana. V dialogu mezi Arkonidanem a Panjasy se vyjasní, že Rhodan vše naplánoval právě proto, aby uvedl události do pohybu. I Atlan nadále hraje svou roli. Zmíněno je také útočiště TOHO. Panjasové také informují Atlana, že je na cestě k MAGELLANU je perduktor. Tento lodivod má loď provést hyperenergetickým labyrintem černé hvězdné hranice.

Poté, co oba Panjasové opustí Atlana, probírají výsledek rozhovoru. Také oni si uvědomí, že konglomerát vědomí, který Panjasové našli v Moršaztasu, je velmi pravděpodobně fragment TOHO. A že každý z nich v sobě nosí jeho část. Rhodan a jeho společníci samozřejmě dokázali včas opustit člun prostřednictvím transmiteru a vrátit se na ultratendr (PR 3202).

Znovudobytí a osvobození posádky

6. července 2096 NGL dorazí na MAGELLAN perduktor Tryvoroš. Aby mohl loď bezpečně dopravit přes černou hvězdnou hranici, vznáší nejprve několik požadavků. Vzhledem k velikosti tendru potřebuje osm respondérů relativní pozice, aby se bezpečně dostal přes hranici. Kromě toho perduktor požaduje, aby byla na lodi aktivní hypertronika. Mezitím Perry Rhodan cestuje v lodi, aby navázal kontakt se skupinou Olkonorů. Chce dát odbojářům jasně najevo, že sabotáž během dakkarmanévru by měla fatální následky pro všechny na palubě. Je však zadržen. Aby toho nebylo málo, zdá se, že Ikhoni na MAGELLANU náhle kolaborují s Panjasy.

8. července se MAGELLAN pohybuje v dakkarprostoru. A Olkonoři útočí na osm RRP, ovšem zdá se, že neúspěšně. Sedm z jejich osmi RRP pijavic je zničeno dříve, než mohou být nasazeny. Pouze jedna krátce běží. Zdejší RRP však následně vykazují přetrvávající nepravidelnosti, které Tryvorošovi činí potíže. A Ikhoni znovu a znovu tvoří svá lidská kola. Rhodan si uvědomuje, že mu něco uniká. Dojde mu, že za sabotážemi nestojí Olkonoři, nýbrž Ikhoni. Mají paranadání, které po sestavení lidských kol používají k narušení chodu RRP. Terranec následně kontaktuje šéfa lodní bezpečnosti Kalaturše a informuje ho. Když už se zdá, že nebezpečí je zažehnáno, nouzové volání ohlásí, že Ikhoni unesli Tryvorošova syna. To perduktora vykolejí a loď se znovu ocitne v nebezpečí (PR 3203).

Situace se stále více vymyká kontrole. Rhodanovi se nejprve podaří uzavřít spojenectví s Panjasy a dostat Dynsweilera do centrály, aby podpořil Tryvoroše. Perduktorova starost o syna však stále více brání dalšímu postupu, a tak se Devvaš a Yahoroš rozhodnou opustit MAGELLAN a odletět s TAŠTAVARKEM. Jelikož je černá hvězdná hranice vytvořena zevnitř, je jednodušší a rychlejší Moršaztas opustit než do galaxie vstoupit. Nakonec je Spenurš objeven mezi Ikhony, ale zdá se, že je mrtvý, a nakonec vypukne chaos. TAŠTAVARK se vylodí z ultratendru a mizí v dakkarprostoru. Jak vyjde najevo, mladý Panjas pouze díky jednomu z paratalentů opustil vlastní tělo. Poté, co se vrátí do svého těla, ho Rhodan přesvědčí, že musí navigovat MAGELLAN do Moršaztasu. To se podaří, loď se dostane do nitra černé hvězdné hranice a zpočátku se může ukrýt poblíž modré obří hvězdy. Z hypertroniky, která se sama zničí, se Galaktikům podaří získat cenná data. Mezi ně patří i souřadnice Ghyzaraše a Elelšie. A také jméno přísně střežené planety zvané Ašvalum. Rhodanovým dalším cílem je osvobodit unesenou posádku, která se pravděpodobně nachází na Ghyzaraši. Mezitím se píše 10. červenec (PR 3204).

Atlan má na další cíle jiný názor. Byl by raději, kdyby nejprve podnikli akci na Elelšii, hlavním světě Panjasů. To by bylo jednodušší, pokud by Panjasové předpokládali, že byl MAGELLAN zničen. Jako kompromis jsou 17. července zahájeny dvě mise současně. Rhodan se s TRINIDADEM vydá na Ghyzaraš, zatímco Atlan se SAN ANTONIEM zamíří na Elelšii. Vesmírná loď bez problémů dosáhne soustavy Štonnar. Pomocí KONDORU se operační skupině složené z Rhodana, Feyerlanta, Marad, Alšorana a Siganců Oda a Natana Kennedyových podaří přestoupit na loď Vhretušského příbuzenstva. Po několika jednáních velitel lodi souhlasí, že skupinu v přestrojení za Ghuttahiny dopraví na planetu. Jakmile se tam Galaktici dostanou, vydají se hledat deportované členy posádky (PR 3206). Na Ghyzaraši plánuje Orina Schnittke-Barnumová cirkusové představení pro Vašnaura a kombinuje ho s plánem útěku. Na základě toho Rhodan a jeho společníci vypracují operaci, jak nechat zmizet všech 23 000 členů posádky MAGELLANU. Plán se podaří pomocí holoprojekce kombinované s transmiterovým baletem. Všechny přítomné se podaří přenést na TRINIDAD (PR 3207).

Na MAGELLANU mezitím dochází k menším incidentům. Ukáže se, že se mezi Panjasy tajně infiltroval odboj Takerů, takzvaní Antipanové. Skupina chtěla unést Spenurše, aby mohla utéct z Moršaztasu. Sichu Dorksteigerové se však podaří tomu zabránit a dva mozky spiknutí, Tašthanut a Fodrošon, jsou zabiti. Mezitím Spenurš získává ze "Země světla" tři neobvyklé perly. Ty Alšoran poté, co se 31. července TRINIDAD vrátí na MAGELLAN, identifikuje jako sextatorza neboli "Slzy TOHO". Ztuhlé, kvazimaterializované, zledovatělé úlomky konstant NASEF (PR 3213).

AURA v Gruelfinu

Ještě předtím, než 3. ledna 2096 NGL zaútočila Panjasská garda na MAGELLAN a zajala ho, vydala se AURA na průzkumný let. Na palubě bylo 20 členů osob, z nichž pět tvořilo jádro posádky specializované lodi (PR 3205, PR 3206).

Protože MAGELLANU zpočátku nedokáže pomoci, pokračuje v průzkumu Gruelfinu a znovu a znovu se vrací na místo, kde se nachází ultratendr. Během jedné z těchto letových návštěv zachrání RE před panjasskými krvekapkovými loděmi a opět se stáhne (PR 3201).

Po vysazení RE u červeného obra, kde se má sextadimová kapsle opravit, se AURA vydává na další misi. Na Hapcišanu v přestrojení za Veejasy zajmou sto sudů muruporu. Loď se 6. července 2096 NGL vrací k RE. Dalším cílem má být průlom do Moršaztasu (PR 3205).

Už 7. července AURA zachytí hypervysílání, které oznamuje návštěvu Věčné Ganji. Galaktici se opět přestrojí za Veejasy a vyhledají planetu Oškor, kde se má návštěva uskutečnit. Za pomoci muruporového výčepu se dostanou do Viyešina putujícího paláce. Jejich skutečným cílem je ledový svět Kenkšeil. Tam vědci našli ve věčném ledu ledové sochy, které jsou údajně staré 250 000 až 500 000 let, což přitáhlo pozornost Věčné Ganji (PR 3211).

Poté, co Viyeš prozkoumá kaverny pod Emquološem, oznámí, že je chce vyříznout z věčného ledu, aby je mohla celé transportovat do Moršaztasu. Následně se torrak Pozioš dotáže triše, zda chce zahájit válku proti Panjasům. Triš rozhodne pro válku. Po počátečních úspěších se však útok Oškorů rychle zhroutí. Náhle se z ledu Kenkšeilu vynoří čtyři neznámé modrozlaté lodě, jejichž podoba je pro Khoceille a Sodrošona "dokonalá", a zahájí palbu na Panjasy. Jen s obrovskými ztrátami se Panjasům podaří čtyři lodě zničit. A to pravděpodobně jen proto, že jsou cizí plavidla adaptovaná na jiné podmínky hyperimpedance. Vyproštění jeskyní se však nezdaří, zřítí se zpět na planetu a rozpadnou se. AURA dokáže v chaosu nepozorovaně uniknout, přičemž na palubě je jedna ze soch (PR 3212).

Aras Vencvender sochu podrobně zkoumá a usoudí, že jde o živou bytost. Loď mezitím letí na místo, kde se dříve nacházel MAGELLAN, ale nic nenajde. Rozhodnou se proto nějak prorazit černou hvězdnou bariéru. S pomocí Ephinova paradaru se jim podaří probudit Kopplora Tommpura. Ten si zpočátku plete posádku AURY s Cappiny a postará se vlastní paraschopností o zmatek. Teprve po delší době se jim podaří Tommpura zadržet a přesvědčit ho, že nejsou z Gruelfinu. Protože Tommpurův memobiont již nemá žádné vzpomínky na svého symbionticky propojeného nositele, Tommpur si nepamatuje minulost. Souhlasí proto se spoluprací, aby znovu našel svůj domovský svět. A tak se AURA, maskovaná jako farošorská loď LÉČIVOST-177-WARRUŠ, setkává na černé hvězdné hranici s panjasijskou výzkumnou lodí PRAIPAŠ. Panjasové se nechají přesvědčit, aby vzali LÉČIVOST-177-WARRUŠ na palubu a přepravili ho přes clonu. Cestou se Galaktici nalodí na PRAIPAŠ a převezmou nad ním kontrolu. Jakmile dorazí do Moršaztasu, rychle navážou kontakt s MAGELLANEM a vytvoří nový plán. Alšoran, který přichází na palubu, navrhuje použít PRAIPAŠ k letu na Ašvalum. Do soustavy Bunura dorazí 16. srpna 2096 NGL (PR 3223).

Po průzkumu situace se AURA stáhne do bezpečné vzdálenosti od soustavy, zatímco RE se katapultuje a v plném maskování sestoupí na Ašvalum (PR 3224).

Atlan na Elelšii

Mezitím SAN ANTONIO 18. července dosáhne okraje soustavy Hešiol a shromažďuje první informace. Dozvídají se, že Ganja v současné době nepobývá na Elelšii a že velí Vurešganjo Galduron. Atlan se rozhodne jít do toho napřímo. Předstírá, že je "imperátorem Mléčné dráhy", a žádá o audienci u Galdurona. Bez obalu mu řekne, že si přišel pro fragment TOHO. Než se jednání může rozvinout dál, vrátí se Viyeš a zatlačí svého zástupce zpět do pozadí. Atlan si uvědomí, že Ganjina komorná pochází z rasy Sorgorů. Během lovu s Ganjou je Arkonidan vážně zraněn, zatímco ona utrpí jen lehká zranění. Když se Atlan po dvou dnech probudí z nezbytného léčebného spánku, zavede ho Ganja do své ložnice a ukáže mu polštář, na kterém spí. Je to však konstrukce ze stovek beztížných perel, které nelze uchopit. Poté ho Ganja zavede do klenutého sklepení, kde mu ukáže dvě ledové sochy, které získala na Kenkšeilu. Atlan stvoření nepoznává, ale náhle pocítí nepřirozený chlad, který se mu z buněčného aktivátoru šíří po celém těle a hrozí, že mu vysaje životní energii (PR 3214).

Ve skutečnosti jsou to dvě ledové sochy, které čerpají energii z Atlanova buněčného aktivátoru, pocházejícího od Theze a samostatně odolávajícího přístupu. Ledové bytosti ožívají. Odrážejí všechny útoky energetických zbraní a absorbují i jejich energii. Tak se jim podaří uniknout skrze neznámý jev, který se náhle vytvoří. V důsledku toho je posádka lodi VALPARAISO zpočátku zadržena. Pátrání po hlavolamovém životě, jak tento jev nazývají panjasští vědci, trvá tři dny. Spojenými silami se Druugha, pocházejícího z lidu Hamnoimů a Quadiha Taiqa, podaří zajmout. Atlan za tento úspěch získává od Viyeš nové informace. Panjasové vznikli z Cappinů, na které se nalepila kvanta mentální substance, která je doslova zaplavila. Ne všichni to zvládli, ale ti, kteří přežili, byli následně nuceni usilovat o dokonalost. Tato neustálá snaha je jediným způsobem, jak vydržet zaplavení. Proto jsou nuceni a hnáni k tomu, aby chtěli vše zdokonalovat. Je jisté, že zdroj prosakující mentální substance je totožný s fragmentem TOHO a že prosakování je způsobeno sabotáží (PR 3215).

Viyeš stále nevěří Atlanovi. Poté, co se marně snaží zjistit spojení mezi Arkonidanem a oběma ledovými sochami, ho pozve do své ložnice. Pomocí "perlového polštáře" lze oživit cizí, dávné vzpomínky. Tak mohou Atlan a Ganja sledovat Jaccfin životní příběh. Quadiha žila před 250 000 až 500 000 lety v galaxii Vaarnvellt, jak Gruelfin tehdy nazývaly místní národy. Jsou svědky útoku Krequiyetů, kteří Vaarnvellt napadnou. Poté pozorují výskyt "kolemjdoucích", z nichž se později vyklubou Aseni. S jejich podporou, zpočátku jen nepřímou, jsou Krequiyetové poraženi a je natrvalo ustanoven Konvergát osmnácti národů. O několik desetiletí později se po celém Vaarnvelltu rozšíří přetlak. Všichni obyvatelé trpí silnými bolestmi hlavy, pro které neexistuje vysvětlení ani lék. Jediným východiskem je útěk z galaxie. Také Aseni se zdají být bezmocní, ale ukáže se, že přetlak vytvářejí svými pedokolektory. Jaccfa a její syn Taiq, který se vyšvihl na post supremadmirála svého lidu, se postaví Asenům. Quadihové jsou však odmítnuti, načež Jaccfa nechá technologicky vyspělejší Aseny napadnout - marně, sama při tom umírá. Atlan a Viyeš se poté přepnou do vzpomínek Asena Ergatona, který byl zodpovědný za kontakty s Jaccfou. Je přivolán do soustavy Otnoš. Tam se stane svědkem toho, jak je Alšoran v oválu Vhanů přijat do Vhanátu. Během obřadu jsou Asenovi mečem useknuty obě ruce a nahrazeny novými, bledšími. Viyeš je nyní přesvědčena, že Atlan nemá s ledovými sochami nic společného. Místo toho je Atlan šokován příchodem Asenů a Alšorana, který se o těchto událostech nikdy nezmínil (PR 3216).

Při dalším "ponoru" se oba dozvídají příběh o příchodu Asenů do Vaarnvelltu z Alšoranova pohledu. Poté se vydají za Taiqem, který stále nereaguje. Po další výměně slov nechá Viyeš připravit ke startu WUTHRAŠU a společně s Atlanem chce odletět na Ašvalum (PR 3217).

Mezihra Ghyzaraš

Po útěku Galaktiků se Krašsutar na Ghyzaraši okamžitě rozloží. Predikátium vedoucích Panjasů světa utrpělo. Na 3. srpna je svolán konvent, na který jsou pozváni Bašganjo Vašnaur, Honeis, Rištain, Muvaron a Anvajuš. Zatímco Anvajuš pozvání odmítá, Muvaron doufá, že se stane Vašnaurovým nástupcem. Pětice čeká na hyperrádiové volání ze systému Hešiol. Oproti očekávání se neozve Viyeš, nýbrž Vurešganjo Galduron. Ten oznamuje, že novým Bašganjem soustavy se stane Rištain. Ta nechá jako svůj první oficiální akt Muvarona převést na Elelšii (PR 3219).

Znovuovládnutí MAGELLANU

Po bujarém večírku na uvítanou se na palubě ultratendru obnovuje běžný provoz a všude probíhají úklidové a opravářské práce. Je 3. srpna. Perry Rhodan si začíná dělat starosti, že se mu ještě neozval jeho arkonidanský přítel. Mirabelle Edenová znovu přebírá od Sichu Dorksteigerové velení nad lodí. Tendr je stále hluboko ve sluneční atmosféře Otce Indiga. Ve vyšších vrstvách atmosféry byly rozmístěny sondy, aby se zlepšila lokalizace. Náhle některé ze sond opustí pozici, naberou rychlost a opustí sluneční atmosféru. Dorksteigerová se vydává za nimi s jetem ZALTERTEPE jménem HÁDOVA PŘILBA a setkává se s Děkly z klanu Ercourra. Domluví se s nimi a Děklové dopraví HÁDOVU PŘILBU do soustavy Bunura, kde se nachází tabuizovaná planeta Ašvalum. Na oplátku dostanou od Galaktiků respondér relativní pozice. Dimenzionální klín vyvinutý Děkly je odpálen poblíž soustavy Bunura, aby odvedl pozornost od space jetu. Píše se 6. srpen (PR 3218).

Ašvalum

WUTHRAŠA se blíží k Bunuře, když se spustí dimenzionální klín. To vzbudí u Panjasů podezření. Nedůvěřivý je zejména Muvaron, který je nyní členem gardy Věčné Ganji a zjevně nenávidí Atlana za ponížení, které mu způsobil Perry Rhodan. Na Ašvalumu dojde k několika incidentům a Seppter a Atlan mají podezření, že za nimi stojí Perry Rhodan. Přesto se Viyeš rozhodne 14. srpna navštívit s Arkonidanem fragmentové útočiště. Tam mechanický hlas stanoví, že dovnitř smí vstoupit pouze Věčná Ganja a Atlan, načež Muvaron vyzve Arkonidana na souboj, ve kterém přijde o život. Atlan si není jistý, co si má o fragmentu TOHO myslet. Rovněž neví, jak o něm smýšlí fragment superinteligence. Viyeš dává jasně najevo, že Panjasové se fragmentu nevzdají. Nabízí Atlantovi možnost stát se jejím místodržícím v Mléčné dráze. Ganjoložka Šadodua navrhne, aby Arkonidanovi implantovali panjaskou hypofýzu, což Věčná Ganja schválí. Když se skupina o den později vrátí ze svatyně, dozví se, že narušitelé dokonalosti byli zatčeni. Jsou to Sichu Dorksteigerová, Laetitia Gnadtová, Bartolome Gast a Perry Rhodan (PR 3219).

Krátce po těchto událostech se RE ponoří do oceánu Ašvalum a postoupí do bubliny 97. Alšoran a jeho tým tam v archivech hledají informace o domovské planetě Kopplorů. Sledují také stopy o fragmentovém útočišti. Když si Tommpur znovu uvědomí svou minulost, zešílí a nejprve napadne Alšorana, kterého identifikuje jako Asena. Poté rozšíří své zkázonosné dílo na celou stanici a iniciuje sebezničení. Alšoranovi a jeho týmu se podaří stanici opustit. Laosoor Ephin přitom prozradí, že se mu podařilo ukrást starobylou relikvii. Náhle se na RE objeví dvoumetrová lidská postava z černého skla (PR 3224).

Ukáže se, že postava je Ras Čubaj, který patří k fragmentu TOHO. Zhmotnil se u fragmentu poté, co tam Viyeš přivedla Perryho Rhodana, aby zjistila, zda zde Terranec vyvolá nějakou reakci. Spolu s Atlanem a Rhodanem se Čubaj teleportuje pryč z fragmentu. Nemohou však uprchnout, protože Věčná Ganja nechala Rhodanovi jako vyjednávací páku chirurgicky odstranit aktivátor buněk. Čubaj oznámí, že fragmentace neproběhla podle plánu TOHO, protože superinteligenci zmátl Zavádějící. Společně s posádkou RE se jim podaří zachránit buněčný aktivátor a ostatní vězně, uniknout z Ašvalumu a vrátit se na MAGELLAN (PR 3225).

Zpět na MAGELLANU

SAN ANTONIU se také podaří uniknout a vrátit se na MAGELLAN, což znamená, že všechny operační skupiny jsou zpět na tendru. Dorazí k němu 21. srpna 2096 NGL. Ale jen o chvíli později je zjištěn slabý hypersignál vycházející z křižníku. Zřejmě jde o past nastraženou Panjasy, kteří nechali SAN ANTONIO uniknout, aby zjistili polohu MAGELLANU. V důsledku toho je MAGELLAN uveden do pohotovosti (PR 3225).

Protože se MAGELLANU nepodařilo najít vysílač, opouští Otce Indiga. SAN ANTONIO je opuštěno a vyhozeno do povětří, aby odlákalo pozornost Panjasů. Těm se podaří zadržet část explozí a převézt trosky k Tholům. Thola mají zvláštní dar, jak zjistí malá posádka pod vedením Shemy Ghessowové, která Panjasy sledovala. V důsledku toho Atlan a Sichu Dorksteigerová odnesou k Thola artefakt v podobě železné koule, získaný na Ašvalumu, a požádají je o jeho rozluštění. To se také podaří, ale Thola se o nově nabyté vědomosti nechtějí podělit, což se ukáže jako málo nešťastné, protože Ghessowová získala informace také. Koule obsahuje přehled o mezigalaktickém transportním systému, na který jsou napojeny i Moršaztas a galaxie Kondor. Na MAGELLANU se rozhodnou tento systém prozkoumat, aby případně našli průchod do Kondoru. Mezitím se píše 28. srpen 2096 NGL (PR 3226).

Planeta Darazzam, Svět tisíce transmiterů, je považována za nadějného kandidáta na umístění konverzního relé, vstupu do sextadimové konverze. Perry Rhodan tam přistane v maskované AUŘE, na jejíž palubě jsou téměř všichni klíčoví protagonisté. Drazilové, kteří tam žijí, vyznávají takzvanou kulturu pravazzu. Pátrání však ještě více ohrožuje Kinur, Stín, který se opakovaně pokouší pedotransferem ovládnout Shemu Ghessowovou.

Šetření je úspěšné a podaří se najít hvězdnou bránu. Pro překročení sextadimové konverze jsou však nutné dva předpoklady: Vhodný dopravní prostředek, který je k dispozici pouze v podobě sextadimové kapsle RE, a oprávnění k přístupu, například Alšoranovy kastelánské insignie. Ty jsou neslučitelné s buněčným aktivátorem, takže je Perry Rhodan nemůže přijmout. Volba tedy padá na Antanase Lata. Perry Rhodan, Antanas Lato a Shema Ghessowová se tedy vydávají s RE na cestu do Spaphu, do galaxie Kondor (PR 3227).

chybí obsahy dílů PR 3237, PR 3238 a PR 3239

Bašganjo Smyronoš se pokusí o převrat proti Věčné Ganje Viyeš a rozpoutá občanskou válku. Alšoran vyšle z paluby MAGELLANU rádiovou zprávu: Jako Ganjo chce nastolit mír pro všechny národy Gruelfinu, včetně Viyeš a Smyronoše. Poselství se do značné míry míjí účinkem.

Trochod se objeví na palubě modrozlaté lodi a hlásí, že v okolí Ašvalumu zuří rozhodující bitva. Hilke Silent-Brownová se s KONDOREM ponoří do oceánu Ašvalumu a nainstaluje ve fragmentovém útočišti mobilní transmiter, kterým do útočiště pronikne Atlan. Miniroboti vyslaní Smyronošem zaútočí na fragment TOHO. Damar Feyerlant aktivuje zlatou clonu, aby fragment ochránil. Viyeš a Smyronoš svádějí u fragmentu souboj pomocí flexorett. Smyronoš zabíjí Ganju bodnutím flexorettou. Zasahující panjasští roboti zabijí Smyronoše. Tím je občanská válka u konce.

Nový Věčný Ganjo Alšoran je slavnostně uveden do úřadu v Ganjavanoumu Paliphanou. Malá část fragmentu TOHO zůstane na Ašvalumu, aby udržovala Ganját, zatímco většina bude převezena do Mléčné dráhy. Ultratendru MAGELLAN bude trvat dalších deset let, než doletí zpět domů. Dne 15. srpna 2097 NGL se tedy flotila 164 modrozlatých lodí vydá k Mléčné dráze s většinou fragmentu, přičemž počítá s dobou letu jen asi jeden rok. Sichu Dorksteigerovou zajímá, zda lodě pouze přepravují fragment, nebo zda představují invazní flotilu (PR 3240).


Mléčná dráha

V bezprostřední blízkosti štítu TERRANOVA, který se rozprostírá kolem Sluneční soustavy, ukončí tranzici vesmírná loď Yaqanů. Dosud neznámý národ uvízne se svou vesmírnou lodí, prototypem. Kosmopsycholog Bruno Boukarina navazuje první kontakt spolu s admirálkou Satou Bezpalkyovou. Admirálka si vyžádá Boukarinovy materiály a nenajde v nic nic zvláštního, kosmopsychologův až příliš dokonalý životopis však vzbudí podezření Aurelie Biny. Loď Yaqanů je odtažena do nitra soustavy. Během přijetí nového národa v Solárním domě 28. června 2096 NGL dojde k útoku na tučňákům podobné Katüe, bezmála symbiotické životní partnery Yaqanů. To v nich vyvolá takzvanou dezorientaci. Přítomná agentka SPL Suyemi Taebová, kterou šéfka Služby nasadila na Boukarina, to prožívá jako nezvladatelný, emocionální záchvat paniky, který vyplavuje na povrch její nejhlubší obavy a nejděsivější noční můry, což u ní vyvolává záchvaty pláče a lapá ji do spirály panických návalů (PR 3208).

Poté, co se agentka probere z bezvědomí, se znovu vydá po Boukarinově stopě a konfrontuje ho při útěku do Ulánbátaru. Než kosmopsycholog zemře, Taebová se od něj dozví pouze jedno jméno - Klub světlonošů. Aby se dostala událostem na stopu, admirálka Bezpalkyová požádá o pomoc Sašu Liebkinda, protože mu zcela důvěřuje a hodlá dohlížet na SPL. Služba totiž ne vždy sleduje stejné zájmy jako flotila. Taebová a Liebkind se tak stávají týmem. OKO CHVOSTU je přemístěno na Lunu, především proto, aby se minimalizovalo nebezpečí další dezorientace, ale rovněž proto, aby se zvýšila bezpečnostní opatření kolem RASE ČUBAJE. NATHAN se také zapojí a naváže přímý kontakt s oběma agenty. Okamžitě dochází k útokům na loděnice v okolí obou lodí. Jedná se však o diverzní manévry, dokonale zinscenované Nordingem Gollokaiem a Ylantem Pašem s cílem ukrást pečeť Velkého administrátora z loděnice Cliftona Callamona - to vše ve jménu Klubu světlonošů (PR 3209).

Oba agenti se stále více přibližují ke Gollokaiovi a Pašovi, ale nedaří se jim je chytit. Paš, pronásledovaný Taebem, za sebou v Terranii zanechává ničivou stopu, ale to je jen zastírací manévr. Liebkind je přesvědčen, že cílem je IVME. Vydává se tam a varuje Xenii Biefangovou a jejího šéfa Bna Vachuta. Ti mají podezření, že v hledáčku atentátníků je AMI. Ale Gollokai, jehož plán byl zjevně pečlivě připravován po celá léta, pronikne do archivu, aby ukradl akta Poutník a unikl transmiterem. Paš, který se pustí do souboje s Vachutem a tím ho vyřadí ze hry, však může být zabit (PR 3210).

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Fragmente (Zyklus)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen

Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
3200. Robert CorvusMission MAGELLANMise MAGELLAN
3201. Robert CorvusDie VollkommenenDokonalí
3202. Oliver FröhlichZerstört die MAGELLAN!Zničte MAGELLAN!
3203. Kai HirdtEin ganzes Leben unter GlasCelý život pod sklem
3204. Kai HirdtJenseits der SchwarzsterngrenzeZa černou hvězdnou hranicí
3205. Susan SchwartzováDie Fahrt der AURACesta AURY
3206. Leo LukasTödliches ParadiesSmrtící ráj
3207. Hubert HaenselTransmitter-BallettTransmiterový balet
3208. Michael Marcus ThurnerDas neue VolkNový národ
3209. Michael Marcus ThurnerDas Siegel des GroßadministratorsPečeť Velkého administrátora
3210. Michael Marcus ThurnerCountdownCountdown
3211. Verena Themsen, Robert CorvusHüter der SchönheitStrážce krásy
3212. Robert CorvusDie ZufallsschlachtBitva s náhodou
3213. Susan SchwartzováScharadenŠarády
3214. Leo LukasDie Ewige GanjaVěčná Ganja
3215. Michelle SternElelschias SchattenElelšijské stíny
3216. Kai HirdtEine neue ZeitNová doba
3217. Robert CorvusGriff nach den SternenSáhnout po hvězdách
3218. Susan SchwartzováNomaden der ZeitNomádi času
3219. Leo LukasIm Schrein von AschvalumVe svatyni Ašvalum
3220. Marc A. HerrenDie EinsamenOsamělí
3221. Marc A. HerrenEnde einer OdysseeKonec odysey
3222. Ben Calvin HaryDie letzte DrangwäschePoslední puzení
3223. Uwe AntonAn tausend FädenNa tisíci vláknech
3224. Susan SchwartzováDie Hermetischen ArchiveHermetické archivy
3225. Christian MontillonDer Mann aus GlasMuž ze skla
3226. Michelle SternDie ExegetenExegeti
3227. Michelle SternWelt der tausend TransmitterSvět tisíce transmiterů
3228. Michael Marcus ThurnerDie Nacht der AnuupiNoc Anuupiů
3229. Michael Marcus ThurnerDie Dunklen Hallen von TerraniaTemné haly Terranie
3230. Susan SchwartzováDie Straße nach KondorCesta do Kondoru
3231. Susan SchwartzováDie PurpurweltPurpurový svět
3232. Christian MontillonDie lebenden Häuser der CyvŽivoucí domy Cyvů
3233. Robert CorvusDas blaue PhantomModrý fantóm
3234. Robert CorvusCyberfloraKyberflóra
3235. Michael Marcus ThurnerMann in blauen FlammenMuž v modrých plamenech
3236. Michael Marcus ThurnerDer schwarze GartenČerná zahrada
3237. Christian MontillonPanjasen-DämmerungSoumrak Panjasů
3238. Susan SchwartzováTurm des Stillen LotsenVěž Tichých lodivodů
3239. Ben Calvin HaryKrieg der DiplomatenVálka diplomatů
3240. Robert CorvusEwig lebe der Ganjo!Ať žije Ganjo!
3241. Oliver Fröhlich, Christian MontillonFacetten aus EisFasety z ledu
3242. Robert CorvusKoicherts WissenVědění Koichertu
3243. Michelle SternEin Hauch von StrangenessNádech strangeness
3244. Leo LukasDer FrakturdenkerZlomový myslitel
3245. Susan SchwartzováIm HyperflussV hyperproudu
3246. Christian MontillonDie Piraten von KondorPiráti z Kondoru
3247. Ben Calvin HaryDer Dunkle HafenTemný přístav
3248. Michael Marcus ThurnerDie Frau aus dem TransmitterŽena z transmiteru
3249. Hubert HaenselDer Tod ist nicht das EndeSmrtí nic nekončí
3250. Christian Montillon200 Millionen Lichtjahre200 milionů světelných let
3251. Christian MontillonDas kosmische GespinstKosmické předivo
3252. Oliver FröhlichDer LikedeelerLikedeeler
3253. Susan SchwartzováDie List des AdministratorsAdministrátorova lest
3254. Robert CorvusJägermondLovcův měsíc
3255. Robert CorvusDas ImagononImagonon
3256. Michelle SternDas Katachrone PortalKatachronní portál
3257. Leo LukasWelt der goldenen WolkenSvět zlatých mraků
3258. Uwe AntonDer ZeitsaltoČasové salto
3259. Ben Calvin HaryDetektiv der USODetektiv USO
3260. Kai HirdtDie Wahl der AkoninAkonančina volba
3261. Oliver FröhlichOmex-7 antwortet nichtOmex-7 neodpovídá
3262. Michelle SternIm Kern des GasplanetenV jádru plynné planety
3263. Michael Marcus ThurnerSternensandHvězdný písek
3264. Michael Marcus ThurnerProphanieProfanie
3265. Susan SchwartzováAngriff der SchattengardeÚtok stínové gardy
3266. Leo LukasIluntasunas HammerIluntasunino kladivo
3267. Robert CorvusDer KonstruktorKonstruktor