Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Cappinové
hledat

Pojem Cappinové je souhrnným označením mnoha humanoidních národů z galaxie Gruelfin, kteří mají všichni stejný původ.

Vzhled

Cappinové jsou vzhledově velice podobní člověku. Rozdíly jsou jen v uspořádání vnitřních orgánů. Velikost a uspořádání orgánů jakož i struktura mozku je nepatrně jinačí než u Terranců.

Srdce se nachází pod plícemi v levém epigastriu. Stejně jako plíce je větší a jinak formované. Jak játra, tak i hypofýza, plní vedle u Terranců normálních funkcí také další úkoly jako produkci účinných látek, jejichž důsledky na tělesnou chemii nejsou dosud dostatečně vyjasněny. Zakrslá slezina vzniká ve věku asi 40 let, čímž je u Cappinů nebezpečí rakoviny nižší než u lidí. Slinivka je dvojnásobně tak velká jako u Terranců. Hypofýza je výrazně větší a silnější.

Genetická kompatibilita

Kupodivu jsou humanoidní Cappinové s Terranci geneticky kompatibilní. Wesakeno Ingwaron byl potomkem Terrance doktora Ingwara Bredela, velitele lékařského oddělení na palubě MARCO POLA. Podle zprávy admirála Moshakena před 200000 lety došlo po ničivém ganjaském útoku na takerská zařízení na Lotronu ke smíšení mezi lidmi a přeživšími Ganjasy, jejichž kosmické lodě nebyly dále letu schopné.

Pedotransfer

Mnoho Cappinů je takzvanými pedotransferery. Mohou přes NASEF-konstantu, kterou disponuje každý živý tvor, převzít duši cizí bytosti. Stupeň převzetí může Cappin ovládat. Je možné cokoliv od dokonalého převzetí hostitele (propojení vědomí s originální duší) až k uhnízdění se v malém koutku převzaté duše (aniž by o tom přebíraný věděl). Vlastní tělo Cappina přitom vstoupí do pasivního stavu. Kromě toho ztratí humanoidní formu a promění se v amorfní, blánovitou hmotu. Teprve po návratu cappinského ducha do vlastního těla nabere opět humanoidní formu.

Předpokladem pro pedotransferování je takzvaný pedokontakt nebo pedopól. Cappin musí přebíranou bytost nejprve přesně zaměřit, pak teprve může svého ducha transferovat do hostitelského těla. Pedokontakt se zvlášť snadno podaří, když se hostitelské tělo velice podobá Cappinovi.

Zvláštní postavení mají takzvaní Pediaklasti. Ti jsou schopni pozorovat pedotransferování ve své blízkosti, zakročit proti němu a převzít zanechané tělo pedotransferovaného.

Cappinské národy

Historie

Podle pověsti se Capinové pod velením Wuthany, prvního Ganja Ganjasské říše, přistěhovali z neznámé vzdálené pravlasti. Toto a genetická kompatibilita, je poukazem na to, že Cappinové pocházejí z Motanů uprchnuvších z Mléčné dráhy.

Podle jiných zdrojů vznikli Cappinové z národů galaxie Gempor (pravděpodobně identická s Gruelfinem), které uklidnila Genetická aliance.

Ganjasové byli ještě před asi 200000 lety převažujícím národem. Potom vládu po bratrovražedné válce převzali Takererové.