NASEF

Jinak také konstanta NASEF. Jde o zkratku pro výraz „nadřazená šestidimenzionální vztažná frekvence“. Bývá označována také jako hypersextově modulované záření.

Tato individuální šestidimenzionální energetická konstanta může být nalezena pouze u vyspělých živočišných druhů. Velice zjednodušeně by se konstanta NASEF dala označit za duši.

Cappinové ji používali jako referenční bod pro pedotransfer. Byli schopni zaměřit konstantu NASEF cílové osoby, kterou následně překryli svou vlastní.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!