NASEF

z Databáze Multiversa

Jinak také konstanta NASEF. Jde o zkratku pro výraz „nadřazená šestidimenzionální vztažná frekvence“. Bývá označována také jako hypersextově modulované záření.

Tato individuální šestidimenzionální energetická konstanta může být nalezena pouze u vyspělých živočišných druhů. Velice zjednodušeně by se konstanta NASEF dala označit za duši.

Cappinové ji používali jako referenční bod pro pedotransfer. Byli schopni zaměřit konstantu NASEF cílové osoby, kterou následně překryli svou vlastní.