Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Motanové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Barinx ?
Známé obydlené planety:
Barinx (zničena), Baikhal Cain (zničena), Tom Karthay, Toš Mede
Motanové
Motanové
© VPM kg.

Motanové jsou humanoidní národ, který do roku 1335 NGL sídlil ve Hvězdném oceánu Jamondi a dalších hvězdokupách, náležejících do mocenské sféry Štítonošů z Jamondi.


Vzhled

Humanoidní bytosti, na které Perry Rhodan a Atlan prvně narazili na planetě Baikhal Cain ve Hvězdném oceánu Jamondi, se velice podobaly Terrancům. Jak se později ukázalo, tato podoba pramení ze společného původu obou národů.


Zvláštní schopnosti

Motanové dovedou pomocí chorálů zaostřovat své duševní síly. Pokud chorály řídí zvlášť nadané osoby – neboli Epha-Motanové – může spojená mentální energie pohánět kosmické lodi, a to nejen v podsvětelném, ale i nadsvětelném letu.

Chorál, který nabere na síle a není dostatečně ovládán cvičenou osobou, se může vymknout z kontroly a způsobit značné škody. Toto sahá od dočasné dezorientace všech blízko se vyskytujících bytostí až po značnou fyzickou destrukci.

Kybb-Cranaři se obávali schopností Motanů, a proto je zvlášť krutě utlačovali. Pouze na planetě Tom Karthay žil národ Motanů bez vyrušování, neboť tento svět unikal pozornosti kybbských národů.

Chorály

Chorál Funkce Možné vedlejší účinky
Chorál pro Štítonoše děkovný zpěv destrukce např. (vyvracený stromů)
Chorál mávajících křídel levitace nekontrolovaný let okolních objektů
Chorál vzdálených hvězd kosmonautika? dezorientace
Chorál moci lásky prosba ?
Hledání smyslu života ? ?
Chorál věčnosti ? zmizení jednotlivých bytostí (do cizí dimenze?)
Chorál svobody a spravedlnosti ? ?
Chorál chránícího slunce žádost a poděkování? ?
Chorál spravedlnosti závěr soudu ?
Chorál radosti vyjádření velké radosti ?
Chorál prosby o přátelství prosba o přátelství ?
Mírovlna uklidnění smrtonošů ?

Kultura a technika

Forma společnosti

Společnost Motanů je organizována jako matriarchát, pouze v pevnosti Roedergorm na planetě Tom Karthay vládne patriarchát, v čele s Karthogem.

Motanové jsou zřejmě na všech svých planetách pevně spojeni s přírodou. Hlavou motanských rodů je Lokální královna. Planetární královna pak vládne všem obyvatelům jednotlivých světů. Za starých časů existovala Mezihvězdná královna jako vládkyně celého národa.

V roce 1332 NGL byla Zephyda při prvním Konventu královen od Krvavé noci Barinxu zvolena Mezihvězdnou královnou.

Jazyk

Jejich řeč je velice melodická a z tónu lze snadno vyčíst momentální rozpoložení mluvčího. Vyjma záliby pro vyprávění příběhů se národ Motanů vyznačuje především lpěním na starých chorálech, z větší části určených k oslavě ztracených Štítonošů.

Kosmické lodi

Motanové za starých dob používali speciálně pro ně vyvinuté bionické křižníky. K nim se vrátili po roce 1331 NGL.


Dějiny

Motanové byli asi 7 milionů let před Kristem stvořeni IDem. Superinteligence přitom použila genofond planety Talan, jak se tehdy říkalo Zemi. ID extrapoloval pravděpodobný vývoj života na Talanu, aby získal inteligentní tvory, jací by se jinak objevili až za mnoho milionů let. Dík tomu se Motanové velice podobají Pozemšťanům, ačkoli vznikli tak hluboko v minulosti. Není známo, zda a do jaké míry jsou Motanové předky lidem podobných humanoidních národů, žijících v různých galaxiích.

Také Hlídky byly vyšlechtěny ze stejného genetického poolu, avšak v jejich případě byly lidské geny zkříženy s cynskými. Není známo, zda nemá psionický talent Motanů podobný původ.

Motanové se 7 000 000 lety usadili v oblasti kontrolované Štítonoši z Jamondi a velice rychle si zde vydobyli vedoucí úlohu. Jejich hlavním světem byl Barinx v Kruhu devíti sluncí. Ten byl zničen v Krvavé noci Barinxu.

V roce 1331 NGL obývali Motanové v Jamondi více než 500 světů, všude je brutálně utlačovali Kybb-Cranaři. Pouze na nehostinné bouřlivé planetě Tom Karthay ve skrytu přežívala svobodná část národa.

Zpočátku nebylo jasné, zda jsou Motanové (podobně jako Bešové a kybbské národy) usazeni i v jiných hvězdokupách Štítonošů a impéria Orbhon. Roku 1344 NGL vyšlo najevo, že v Charonově mračnu žijí z Motanů pocházející Charonci.

Předpokládá se, že ne všichni Motanové byli v čase vytvoření hyperkokonů uvnitř příslušných hvězdokup. O tom, zda s Motany souvisí národy jako Šuwašové, Vargani, Wyngerové a Cappinové, lze pouze spekulovat.

Po zhroucení hyperkokonů a osvobození od kybbské vlády se Motanové krátkodobě ujali vlády nad Jamondi. Následně však s karavanou Ahandaba opustili Mléčnou dráhu.

Známí Motanové

Zdroje

PR 2204, PR 2228, PR 2250, PR 2299

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Motana« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)