Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Hvězdokupy, mlhoviny a ostatní > Hvězdný oceán Jamondi
hledat

Hvězdný oceán Jamondi

(přesměrováno z: Jamondi)

Hvězdný oceán Jamondi je kulová hvězdokupa poblíž Hayoku, skrytá až o roku 1331 NGL v hyperkokonu. Pozemský výraz pro tuto hvězdokupu zní Kamufláž. Tím je Hvězdný oceán vzdálen přibližně 9200 světelných let od Sluneční soustavy.

Při průměru 340 světelných let a 220 000 sluncích je kulová hvězdokupa poměrně velká, ale relativně málo hustá. 128 hvězd hayokského archipelu (v oblasti 10 x 12 x 14 světelných let na okraji kulové hvězdokupy) bylo dříve součástí Hvězdného oceánu. Obě skupiny sluncí jsou staré přibližně 8,2 miliardy let.

V roce 1331 NGL objevili Pozemšťané v Mléčné dráze celkem 12 center prostorových otřesů – mimo jiné v Dashkonském sektoru, vzdáleném 1300 světelných let od Arkonu. Později se v těchto lokalitách materializovaly nové hvězdokupy. Kromě Jamondi se objevila například 2200 světelných let měřící mlhovina Ketai v sektoru Tzyriigüü v blízkosti Gatasu. V Dashkonském sektoru vypadl z hyperkokonu Dashkonský hvězdný mrak (arkonsky Skorgonsheyi – čili Zahalená slunce), kulová hvězdokupa s 110 000 hvězdami a průměrem 55 světelných roků.

Poblíž Mlhoviny dýmka, 500 světelných let od Země, se do normálního prostoru vrátila Arphonie, relativně kompaktní kulová hvězdokupa s průměrem 65 světelných let a 120 000 slunci. Julian Tifflor nazval objevivší se hvězdokupu Bubnovým oblakem.

Známé národy

Známé planety

Historie

Před 7 miliony lety

Před přibližně 7 miliony lety byl Hvězdný oceán jednou ze zhruba tuctu bašt Štítonošů z Jamondi. V Mléčné dráze, která se v této epoše nazývala Ammandul, a Malých dvojčatech, tedy ve Velkém a Malém Magellanově mračnu, zuřila válka. Na jedné straně stáli Štítonoši se svými Strážemi, na druhé samozvaný bůh Gon–Orbhon, ovládající minigalaxii Amringhar, Velký Magellanův oblak. Motanové a Šozidé bojovali na straně Štítonošů.

Následně zakročila superinteligence ID a Hvězdný oceán Jamondi, Baštu Parrakhu v Magellanově mračnu a všechny ostatní mocenská centra Štítonošů uzavřela do hyperkokonů. Od té doby byly hvězdokupy izolovány jak od standardního vesmíru, tak i navzájem.

Podle záznamů Šozidů se bezprostředně po izolaci objevil současně na všech planetách Hvězdného oceánu Homunk a proklamoval konec krveprolévání. Dle letopočtu oceánu došlo k tomuto vyhlášení míru teprve před několika tisíciletími, neboť uvnitř hyperkokonu plynul čas výrazně pomaleji, než v normálním prostoru. Je pokládáno za jisté, že během 7 milionů let mimo hvězdokupu minulo ve Hvězdném oceánu jenom přibližně 12 000 let.

Vesmírné lety ve Hvězdném oceánu Jamondi se zčásti opíraly o bionické křižníky Motanů. Několik let po Homunkově zjevení se Tagg Kharzani, jeden z Ochránců, prokázal jako zrádce. Jím vyvolaná vzpoura Kybbů vedla ke Krvavým nocím Barinxu, během nichž byli zahubeni všichni Štítonoši (až na Caryu Andaxi). Obránce Gimgon však ještě dokázal zachránit Hlídky, které se uložily do svých azylů.

Od té doby panovaly nad Hvězdným oceánem Kybernetické národy. Výkonnou mocí se stali Kybb–Cranaři. Brutálně utlačovali ostatní národy Oceánu, zejména Motany. Věrolomný Štítonoš se svým Kybernetickým velitelstvím sídlil v zámku Kherzeš, který se nacházel v Arphonii, spojené s Jamondi DÁLKOVOU CESTOU. Carya Andaxi s pomocí Toron Erihů a Šozidů vybudovala Stínový stát, kladoucí odpor Taggu Kharzanimu.

Od 1331 NGL

Na planetách Hayok a Korphyria, ležících ve hvězdokupě Hayok, naleznou Pozemšťané zařízení Oldtimerů. Odtud byly kontrolovány stanice ve sluncích hvězdokupy, udržující hyperkokon. Po zvýšení hyperimpedance zařízení Oldtimerů selhalo a Hvězdný oceán se začal hroutit do normálního prostoru.

Původ zařízení k údržbě hyperkokonu je neznámý. Podle zprávy na Korphyrie nalezeného věčného služebníka Aaga z Gemu pověřila superinteligenci ID před jedním milionem let skupinu Oldtimerů, aby převzala dohled nad hyperkokony od původního strážního lidu.