Menu
Informace o postavě:
Datum narození:asi 18 milionů let př.Kr., INSHARAM
Tituly:Superinteligence Lokální skupiny
ID
ID
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 19: Nesmrtelný
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 1993: Výpad do Kotle
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

ID, Nesmrtelný z Poutníka, je superinteligence, jejíž mocenská oblast zahrnuje vedle Mléčné dráhy Lokální skupinu. Superinteligence je výsledkem oduševnění prastarého národa, jehož vědomí se kolektivně sjednotilo. Vzhled ID je proměnlivý. Když Pozemšťané navštíví jeho umělý svět Poutník, zjevuje se ID často jako pulsující energetická koule.

Pro ID ale není žádný problém své umělé tělo materializovat a vystoupit například jako starý muž nebo jako dvojník známé osobnosti. Když roku 1976 n.l. dojde k prvnímu setkání Pozemšťanů s Nesmrtelným, zaznamenají s podivem, že má vyhraněný osobitý humor. Cesta k ID vede pro Pozemšťany Kosmickou záhadou, stopě po superinteligenci, na jejímž konci čeká jako odměna nesmrtelnost. Obtížnost řešení úkolu se při tom stupeň po stupni zvyšuje a překračuje brzy bod, na kterém ztroskotání na řešení úkolu může také znamenat smrt. Samotné zákulisí není darování nesmrtelnosti, jako spíše nalezení vhodného pomocného národu. ID nikdy přímo do osudu své mocenské oblasti čí universa nemůže zasáhnout (nebo nesmí), a proto potřebuje podporu pomocného národu, aby ubránil zásah na svou oblast vlivu nebo vystoupil proti ostatním kosmickým nebezpečím.

Když nakonec Pozemšťané naleznou stopu superinteligence a sledují jeho umělou planetu Poutník, dá ID lidstvu šanci 20.000 let, aby se osvědčili a zjednali mír ve vesmíru. Jako první Pozemšťané obdrží buněčnou sprchu Perry Rhodan a Reginald Bull, která jim na stanovený čas zastaví proces stárnutí. V následujících letech neustále ID lidstvu poskytuje malý pohled do kosmických souvislostí. ID odepře buněčnou sprchu a roztrousí místo ní po Mléčné dráze 25 aktivátorů buněk, z nichž většina se podaří Perry Rhodanovi najít. Jen přístroje Rhodana a Atlana, který svůj aktivátor obdržel před 10.000 lety, jsou naladěny na speciální nositele a nemohly být dále poskytnuty. Již brzy Pozemšťané pochopí vyšší smysl věnování nesmrtelnosti. Žádná bytost nemůže pochopit vesmír za dobu jednoho životního cyklu a změnit svá rozhodnutí.

Pozemšťané se nakonec dozvědí o cibulovém modelu, mocnostech kosmického Řádu a jejich protivnících, chaotarších. Při objevení Roje se ID poprvé dostává do nesnází. Manipulace s 5D liniemi gravitačního pole přinesou superinteligenci do obtížné situace. Pozemšťané mohou katastrofě zabránit zatímco "zblblou" superinteligenci s Poutníkem 2 přenesou do lineárního prostoru.

Když v roce 3581 n.l. Zemi v Hvězdném víru hrozí pád do Jícnu, přijme do sebe ID vědomí 20 miliard lidí. Později umocní kolektivní vědomí superinteligence příjem mutantů z Perry Rhodanova Sboru mutantů. V roce 1 NGL (3588 n.l.) se Perry Rhodan dozví o boji ID proti negativní superinteligenci Seth-Apophis. Když je Seth-Apophis jako superinteligence vymazána, přináší vyzařování smrtelných impulsů ID na pokraj zániku. V budoucnosti dojde k boji proti Pánovi Elementů, zástupci mocností Chaosu.

Historie ID:

Kdysi dávno objevil příslušník národa Vojaridů, Praotec Visperon, kosmický badatel, který pocházel z hvězdného ostrova Laxaron, v 500 000 světelných let vzdáleném rameni spirálovité galaxie Ammandul (původní jméno Mléčné dráhy), oblast naprostého míru o průměru tisíce SL. V této části galaxie žije dvanáct hvězdných civilizací a zabývá se vědou a mírumilovným rozvojem. V centru sféry míru je soustava se žlutým sluncem a deseti planetami, která je pro okolní národy tabu. Vojaridové zřídí na třetí planetě soustavy výzkumné středisko xenobiologie. Žijí zde primitivní tvorové na prahu inteligence. Badatelé pochopí, že se někde na planetě ukrývá neznámá entita, která pomocí svých sil urychluje vývoj primitivů a přináší jim inteligenci. Navíc, když některý z obyvatel planety zemře, entita přijme jeho psionickou energii a tím zvyšuje svůj myšlenkový potenciál. Entitu nakonec naleyne na ostrově Talanis (má podobu motýlů).

ID, jak se ona entita jmenuje, nabídne Vojaridenům přátelství a následuje je na jejich mateřský svět Ambur v galaxii Laxaron. Praotec Visperon a jeho lid poté poznají tajemství cibulového modelu Univerza, kosmického psionického pole a Morálního kódu.

Potomci primitivů na třetí planetě soustavy, na níž se ID skrýval, pokračovali ve válčení a entita nařídí Vojaridenům, aby je zničili. Vojaridové rozkaz nesplní, neboť pochopí, že se uvnitř entity skrývají tři síly a tvoří tak jakousi kolektivní bytost: pozitivní energie, dělící se na mužský princip (ID) a ženský princip (ESTARTU) a negativní energie, tedy Anti-ID (ta je nepřístupná, odmítavá a s ostatními dvěma komponentami vede neustálý boj).

Entita doufá, že se s pomocí Vojaridenů (porodníků, které hodlá použít jako katalyzátor proměny) zbaví negativní součásti, protože jen tak se může vyvinout na vyšší úroveň, v superinteligenci. Přeměna je zahájena a galaxií Laxaron, která se později jmenuje Fornax, se prožene parapsychická vlna. ID projde metamorfózou a stane se superinteligencí. Také Vojarideni se pod vlivem mocného vyzařování tvořící se SI změní. Stanou se z nich bytosti z pětidimenzionálního oscilačního křemene, Nokturnové. Nyní mohou bez jakýchkoli pomocných prostředků cestovat vesmírem. Praotec Visperon se stane Mudrcem z Fornaxu a Kronikářem ID.

Planeta Ambur je rozpůlena, polovinu ID přetvoří a na ploché straně později vybuduje své sídlo, kde bude v budoucnu koncentrovat většinu svého myšlenkového potenciálu. Druhou polovinu promění v energii, potřebnou k cestě nového sídla z Fornaxu do Ammandulu. Tato cesta má podle plánů ID proběhnout během dalších dvou milionů let. Laxaron/Fornax zůstane Nokturnům.

Mladá superinteligence zamíří se svým sídlem do soustavy, v níž kdysi našla azyl. Každý živý tvor v galaxii Ammandul mezitím začne oscilovat na psionické bázi. ID toto vyzařování zvířat a inteligentních bytostí zachytí a pohltí. Koupe se v parapsychických vlnách a buduje povrch svého umělého sídla. Jako vzor poslouží třetí planeta soustavy. Ve středu kulovité plochy vznikne z ničeho strojové město, vibrující vitální energií. Kovové město dostane jméno Karbuš.

Nesčíslná vědomí, jež ID pohltil, vdechnou strojovému městu život. Později se na Ambur-Karbuši (neboli Poutníku) objeví stříbrná koule, Heliot, bytost postavená velmi vysoko v kosmické hierarchii. Vypráví o událostech kosmického dosahu, vzniku absolutního vakua ve vzdálenosti 23 milionů SL. Taková sféra má superinteligence vytrhnout z nadvlády kosmokratů. Vzniklý PULZ by přitom měl být tak velký, aby pojal celkem šest SI. Celý plán má název Thoregon a Heliot nabízí ID, aby se k Thoregonu přidal.

Avšak ESTRTU, která stále ještě tvoří součást ID, s tím nesouhlasí a Heliota nenávidí, ač neví proč. ESTARTU věděla o Thoregonu cosi strašlivého, ale nyní už tyto informace nemá (kdysi dávno, před zrozením ID, když ještě existovala první ESTARTU, do jednoho takového Thoregonu patřila). Tuší pouze, že účast na Koalici bude pro ID znamenat zhoubu.

ID je připraven takové riziko podstoupit, neboť svobody si cení nadevše. ESTARTU v hněvu odejde a vytvoří si vlastní mocenskou oblast ve vzdálenosti 40 milionů SL. Na světe Etustar se manifestuje v podobě rostlin. IDova malá sestra teda opustila kolektiv ID, kde nadále setrvá pouze negativní komponenta, ale SI na Poutníku to ani v nejmenším neoslabilo, ba právě naopak.

Po nějaké době dojde k prvnímu boji s jinou Všebytostí. Je to STROWWAN, negativní SI, která je nedaleko proměny v materiální propad. Tato negativní superinteligence přináší do Ammandulu válku. Po několika staletích bojů začíná poslední bitva: STROWWAN je drak, ID motýl. Drak chce sežrat motýla, zatímco začíná jeho přeměna v materiální propad. ID však dokáže nastavit falešné zrcadlo a drak požere vlastní tělo. Zmizí sám v sobě, v propadu, kterým se stal. Zničení draka zároveň znamená narození superinteligence Nisaaru, neboť STROWWAN bránil kondenzaci pozitivních sil ve své mocenské oblasti. Nisaaru se usídlí v galaxii Chearth.

ID se postupně seznamuje s dalšími superinteligencemi, které navštívil Heliot, například Podvrženec, jejíž mocenská oblast leží v galaxii Plantagoo, 26.5 milionů světelných let od Mléčné dráhy. K rodící se alianci přistupuje další člen, Baikoltská hvězda z galaxie Gorhoon, vzdálené 14 milionů SL. ID ještě jednou cestuje za ESTARTU, aby jí nabídl členství v Thoregonu, sestra to však znovu odmítne.

Čtveřice SI zahajuje nebezpečnou hru. Naoko spolupracuje s Mocnostmi Řádu, avšak ve skutečnosti jsou SI plné pochyb o polarizovaném uspořádání kosmu, dělícím se na Řád a Chaos. Pro obě mocnosti totiž život nic neznamená, za nejdůležitější ze všeho považují fyzikální uspořádání. Kosmokraté registrují smrt celých galaxií jen ve vztahu k rovnováze vůči chaotarchům, Mocnosti Chaosu. Bývalý Poutník vesmírem chce jít jinou, vlastní cestou.

Později dojde ke střetu s negativní komponentou ID. Všebytost svou temnou složku příliš dlouho zanedbávala a ta se rozhodla pro otevřený boj. ID nakonec Anti-ID porazí, podaří se mu ho ze sebe vypudit a s pomocí Kosmokratů uvěznit.

ID stvoří humanoidní bytost jménem Homunk, který se stane jeho poslem. Zanedlouho navštíví Ambur-Karbuš Carfeš, vyslanec kosmokrata Tyrica. Přináší dva buněčné aktivátory, určené pro ještě nenarozené nositele.

Lemur, dříve azylová planeta ID, se stane centrem mocné vesmírné říše, Tamania. Potomci primitivních humanoidů si říkají Lemurové. Strašlivá válka s Haluťany je posléze vyhnala do Andromedy. Část z nich se změnila v Akonany a později v Arkonidany. Zbytek zůstane na Lemuru a stane se zárodkem Druhého lidstva.

Dva buněčné aktivátory se dostanou ke svým nositelům: Rhodanovi a Atlanovi. Ti pak bojují za IDovu mocenskou oblast: proti Hordám z Garbeše, Suprahetovi, Roji a mnoha dalším hrozbám. Na pozadí všech těchto událostí však byla snaha o vytvoření Thoregonu.

Teprve mnohem později, kdy vesmírná loď SOL s Atlanem a Delorianem Rhodanem odcestuje 18 milionů let do minulosti, se lidé dozvědí víc o vzniku entity ID.

Jak se ukáže, ID vlastně pomocí časové smyčky stvořil sám sebe. Vědomosti původního Kronikáře ID přejdou na Deloriana Rhodana, který má v psionickém poli INSHARAM (jistá tajuplná zóna, kterou kdysi vybudoval kosmokrat Taurec a slouží k přeměně mocných kosmických bytostí v zárodky superinteligence; možná je to přebudovaná Spórová loď, ale to není jisté) iniciovat vznik nové entity. Delorian Rhodan obsahuje psionický imprint Všebytosti. Kojencova esence se spojí se zbytkem původní, mrtvé SI ESTARTU (viz. ESTARTU), psionickou energií a caritem, materiálem s příměsí ultimativních látek. Tím se vytvoří časová smyčka, která obepínala osmnáct milionů let. ID od svého stvoření znal budoucnost až do chvíle, kdy odeslal Deloriana do minulosti. Věděl tedy o všem, co se v následujících milionech let stane. Teď už dál nevidí a další dny jsou pro něho jako nepopsaný list.

Nově vzniklá entita se podle plánu přesune na Zemi, čímž se kruh uzavře...

Dvojitá hra

Během založení Thoregonu DaGlauš s pěti dalšími superinteligencemi v roce 1291 NGL zřejmě ID fungoval jako dvojitý agent kosmokratů. V každém případě se nakonec v roce 1312 NGL kosmokraté s pomocí SOL dostali do Prvního Thoregonu. Zde zničili analogový nukleotid METANU, samotnou SI THOREGON, Most do nekonečna a všechny ostatní Thoregony.

Ústup

Když chtěl Perry Rhodan po yničení superinteligence THOREGON Hismoomem varovat ID před zkázou Mostu do nekonečna, byl PULZ v DaGlauši opuštěný. Podle Hismoomova výroku se bude muset ID po delší čas zabývat jinými částmi své mocenské oblasti. Ani Lotho Keraete nevěděl, kde se superinteligence v tu chvíli zdržuje.

Řád z Jamondi

Z pověření kosmokratů byl před 7 000 000 lety na Tan–Jamondi II zřízen dóm pro nový řád Rytířů Hlubiny. Příslušníci řádu si říkali „Štítonoši z Jamondi“. Esence dómu pocházela původně od kosmokratů. Když se však Štítonoši odklonili od věrnosti Vysokým mocnostem Řádu a odmítli plnit jejich nařízení, kosmokraté jim odepřeli jakoukoli další podporu.

Řád přetrval za pomoci ID. Superinteligence Lokální skupiny kvůli tomu vytvořila paragonový kříž (odštěpek svého vědomí), Hlídky a národ Motanů. O několik tisíc let později izoloval ID území řádu do hyperkokonů, aby zamezil bratrovražedné válce, který by dále destabilizovala už tak oslabenou mocenskou oblast.

Není známo, kdo vybudoval techniku hyperkokonů a kdo je z pověření ID střežil. Jak bylo zjištěno po setkání s věčným sluhou Aagem z Gemu, převzali nakonec vybavení od neznámých předchůdců Oldtimeři. Po nástupu hyperimpedančního šoku hyperkokony selhaly a postupně se zhroutily do normálního prostoru.

1343 NGL

V roce 1343 NGL dostal Perry Rhodan na Rundronu od Lotha Keraeta jménem ID příkaz, aby zachránil Alterany v Ambriadoru před hrozícím zánikem.

Pravděpodobně šlo ID ve věci Alteranů také o to, aby zajistil TRAGTDORON pro sebe nebo THERMIOC.

1344 NGL

V roce 1344 NGL se ID stále nachází na neznámém místě, avšak superinteligence vyšle Jádro k Perrymu Rhodanovi, aby tak varovala před negasférou v galaxii Hangay a Terminační kolonou TRAITOR. Podle informace Jádra se ID díky vyzařování vznikající negasféry nedokáže vrátit do své mocenské oblasti. Ta proto nadále platí za osiřelou.

1346 NGL

V dubnu 1346 NGL, krátce před odletem JULESE VERNA a zahájením operace Tempus, navštíví Rhodana holoprojekce Lotha Keraeta. Posel ID mu přinese stříbrokouli a zprávu superinteligence.

ID se nemůže zapojit do boje s TRAITORem. Je však připraven zachránit Pozemšťany. Mohl by je usídlit ve vzdálené oblasti kosmu, takže by se ocitli mimo probíhající střetnutí mezi Řádem a Chaosem – lidstvo by však muselo opustit svou domovinu.

Rhodan se nemusí ihned rozhodnout. Skrze stříbrokoulí může ID informovat z každého místa i času.