Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Štítonoši z Jamondi
hledat

Štítonoši z Jamondi jsou kosmokraty založený řád, podobný Rytířům Hlubiny. Řád založila v roce 7 036 443 před Kristem bytosti jménem Jaktuš. Sídlem řádu byla planeta Tan–Jamondi II. Zde stojí dóm Rogan, v němž byla Štítonošům zapůjčena rytířská aura.

SYMBOL

Od zavedení paragonového kříže má symbol Štítonošů podobu Mléčné dráhy na černé, kruhovité ploše, obklopené šesti žlutými trojúhelníky. V pozadí je vidět modrý stylizovaný paragonový kříž. Co bylo symbolem v časech založení řádu, není známo.

TERITORIUM

Štítonoši z Jamondi koncentrovali z dosud neznámých důvodů své zájmy na několik území: na 12 hvězdokup v Mléčné dráze, dvě ve Velkém Magellanově mraku a dvě v Malém Magellanově mraku.

Kvůli střetnutí mezi rytíři a odpadlým Štítonošem Gon–Orbhonem a jeho Impériem Orbhon uzavřel ID těchto 16 hvězdokup do hyperkokonů.

Známá území

K území Štítonošů náleží ještě další hvězdokupa ve VMM a dvě hvězdokupy v MMM.

ŠTÍTONOŠSKÝ PORTÝR

Hlavní vojenský mocenský prostředek Štítonošů představovaly tak zvané Štítonošské portýry. Přitom se jednalo o plavidla, připomínající svým vzhledem a aurou kobaltově modré válce kosmokratických služebníků. Portýry měly rezatou barvu; zda byla na jejich palubě kosmokratická technika, není známo. Technická úroveň lodí byla v každém případě značně vysoká.

JAMIŠ

Jamiš byla lingua franca národů, podporujících Štítonoše.

POMOCNÉ NÁRODY

Štítonošům pomáhaly četné národy jako Šozidé a později Motanové, a mnoho dalších (mezi jinými jsou to El'vvové, Houwové, Besch're). Také Kybbové patřili po uklidnění k pomocníkům Štítonošů.

CÍLE ŘÁDU

Štítonoši a jejich pomocníci bojují za pozitivní a konstruktivní řád v kosmu. Každý národ měl mít zajištěn nerušený vývoj, oproštěný od zásahů negativních mocí. Jakmile určitý národ duševně dozrál, mohl se zapojit do struktur Štítonošského řádu. Pilíři filozofie rytířů bylo šíření života, stability a míru.

ZNÁMÍ ŠTÍTONOŠI

Původní vysvěcení:

Posvěcení paragonovým křížem:

HISTORIE

Před sedmi miliony lety stvořil ID na Poutníku (přesněji řečeno na Amburu) šest Stráží – tři mužské a tři ženské. Homunk, pocházející stejně jako Stráže z genofondu planety Talan (což je Země), je pak dlouhá staletí připravoval na jejich úlohu v řádu Štítonošů. Štítonoši byli toho času organizace podobná Rytířům Hlubiny. Měli sídlo v hvězdokupě Jamondi na planetě Tan-Jamondi II. Zde byl také zbudován jejich hlavní stan, známý jako dóm Rogan, mohutná stavba tvaru jedlové šišky, před níž rostl obrovský strom. Jedna z legend pravila, že pokud strom nese ovoce, řádu se bude dařit. Strom – prastarý Trummstam – byl střežen tajemnou bytostí jménem Orrien Alar. Alar byl schopen proniknout do stromu a ukrýt se v něm. Štítonoši byli vysvěcováni pouze v dómu Rogan, protože s ním byla pevně spojena Všebytost, poskytující štítonošskou auru. Později se Obránci zřekli kosmokratů. Nechtěli bojovat za nemilosrdné Vyšší mocnosti, hodlali žít podle vlastních morálních zásad. Kosmokraté to však nechtěli dopustit a donutili entitu, aby se stáhla z dómu Rogan, takže už nemohli být svěceni další Štítonoši.

Aby řád nevymřel a mohli být posvěceni noví Štítonoši, byly stvořeny Stráže. K obřadu mohlo dojít pouze s pomocí Paragonového kříže, psionického pole, v němž byl integrován fragment superinteligence. Štítonošem mohla být pouze skrz naskrz pozitivní bytost, poslední slovo při výběru měl Paragonový kříž. Jako další dar ID obdrží Stráže od Homunka několik tisíc novorozeňat a deset tisíc plodů národa, jež nese název Motanové. ID stvořil Motany z talanského genofondu, přičemž superinteligence předvídala a urychlila pravděpodobný vývoj života – Motanové tedy odpovídají druhu, jež se měl na Talanu objevit až za sedm milionů let: Pozemšťanům.

Pro řád Štítonošů, nebo Obránců, jak se jim také říkalo, přišla doba rozkvětu. Stráže pátrali po zvlášť vhodných bytostech ze všech možných národů a vysvěcovali stále nové Štítonoše. Ti zase pečovali o mír, pořádek a spravedlnost v Ammandulu (Mléčné dráze). Většinu konfliktů se podařilo vyřešit bez požití násilí. Nebylo-li zbytí, mohly být nasazeny vesmírné koráby typu PORTER: 7 kilometrů dlouhé, rezavě červené válcovité lodě. Páteř loďstva však tvořili Šozidé se svými dvouprstencovými křižníky. Motanové se během tisíciletí rozšířili do mnoha slunečních soustav hvězdokupy Jamondi a stal se z nich důležitý pomocný národ Štítonošů. Jejich hlavním světem byla planeta Barinx.

Štítonoši rozšířili okruh svého zájmu přes několik hvězdokup v Ammandulu. Jedna z nich – Arphonie – leží v těsné blízkosti Talanu. Dalším taková kupa je v Amringharu (Velkém Magellanově mraku) a jmenuje se Parrakhon. Štítonošem se stane i Tagg Kharzani, pochmurný humanoid, vyhublý jako kostra a vždy s kloboukem se širokou krempou, který z něho dělá ještě odpudivějšího tvora. Jiným Obráncem je Gon-Orbhon. Strážkyně Lyressea ho nalezla v záchranném modulu v prázdném prostoru mezi Amringharem a Ammandulem. Orbhon si nemůže vzpomenout na nic ze své minulosti, však zřejmě byl uměle vytvořen. Svou schopností ovládat na dálku inteligentní tvory ukončí strašlivou válku v Khyrangharu (Malém Magellanově mraku) a přivede do Amringharu národy Kybbů. Na podnět Gon-Orbhona je za pomoci Paragonového kříže je zřízen druhý štítonošský dóm a to v Amringharu, na planetě Parrakh. I zde mohou probíhat obřady vysvěcení. K míru dovedené národy Kybbů jsou začleněny do organizace Štítonošů. Pro Tagga Kharzaniho vytvoří Kybbové v hvězdokupě Arphonie obrovskou stavbu. Je to zámek Kherzeš.

Jednoho dne je Štítonoškou vysvěcen vodní živočich Carya Andaxi. Carya bývala pověřenkyní kosmokratů, ale už dávno přestala působit ve jménu Vyšších mocností. Je prakticky ztělesněnou pozitivní etikou. Neustále mluví o legendárním místě jménem Ahandaba, k němuž nelze doletět za pomoci konvenčních kosmických lodí. Štítonoška začne probouzet velký parapsychický potenciál, dřímající v Motanech, který jim má umožnit použití psionických letů. Tagg Kharzani si proti Caryi Andaxi a jejímu snění o Ahandabě vyvine značný odpor. Ukazuje se, že Kharzani trpí tanatofobií – má chorobný strach ze smrti. Carya Andaxi se stáhne na vodní svět Šedopěna, který jí připomíná ztracenou domovskou planetu a který se nachází v bezprostřední blízkosti zámku Kherzeš. Odtamtud se vrací s novým, Podmořskými architekty vytvořeným druhem lodi, určeným výhradně pro Motany. V budoucnu nahrazují tyto bionické křižníky stále větší množství shozidenských plavidel. Ze Šedopěny pochází také Schota-Maghatové – povídá se, že Oceánská orákula jsou děti Caryi Andaxi.

Přicházejí však zlé časy. Stráže obdrží od Homunka velice znepokojivou zprávu: Do Ammandulu zanedlouho vpadnou pomocné národy negativní superinteligence STROWWAN. STROWWAN se chce proměnit v materiální propad. Začíná válka a Štítonoši musí nasadit smrtící zbraně. Stráže přestanou hledat nové členy řádu, Poutník se stáhne do úkrytu v hyperprostoru. Právě tehdy dostanou Stráže své přezdívky. Lyressea je kvůli duševní citlivosti nazývána Mediální stráží.

Po 898 lety války dojde k rozhodující bitvě mezi hordami negativní STROWWANU a sjednocenými loďstvy všech národů Mléčné dráhy pod vedením Štítonošů, která pro obě strany znamená stěží představitelné ztráty. Paratechnikou vybavené křižníky STROWWANU zaútočí na Poutník a podaří se jim ho vytrhnout z jeho hyperprostorového úkrytu. Pak nečekaně zasáhnou tisíce bionických lodí a dva úly Nokturnů z galaxie Laxaron (nyní Fornax), které na pomoc povolal ID a střetnutí skončí ve prospěch Štítonošů. Cena za vítězství je ale vysoká, vojenská moc Štítonošů vyšla z konfliktu těžce oslabena. Nepřátelské jednotky sice uprchly, stále by však mohly ohrozit hlavní světy Štítonošů, pročež se na ně teleportují vážně poškozené úly Nokturnů. Antallin míří na Tan-Jamondi II, úl Satrugar se odebere k Parrakhu. Antallin se však odkloní z kurzu a spadne na planetu Baikhal Cain, kde zemře. Zapadne do planetární kůry, jeho substance vzkypí a smíchá se planetární hmotou – tímto způsobem vznikne Opálová hora. Uvolní se mocná psionická vlna a zmizí do vesmíru. Z této paraenergie později vzejde Šedý nezávislý.

Nokturnský úl Satrugar spadne na Parrakhu blízko štítonošského dómu. Vytvoří se vnitrozemní moře, z něhož trčí část nokturnského úlu a šest mohutných vulkánů. Satrugar se po pádu pomátl. Na pomoc mu přispěchá Gon-Orbhon, avšak při pokusu o záchranu Nokturnů se nechtěně propojí s šílenou myslí úlu a vznikne nová zlá bytost, která sama sebe považuje za boha. O několik desetiletí později je STROWWAN konečně poražen. Mocenská oblast superinteligence ID prosperuje, ale se Štítonoši to jde z kopce. Tím je postižen i starodávný Trummstam: Strom uschne. Paragonový kříž zmizel, takže už nelze vysvětit nové Štítonoše. Gon-Orbhon se chopí moci v Amringharu. Tamější dóm je změněn v jádro jeho říše a nese od té doby jméno Bašta Parrakhu. V boji proti Říši Orbhon, která začíná útočit na Ammandul, hraje rozhodující roli Tagg Kharzani a jeho kybernetické národy. Jejich nejsilnější zbraní jsou Kybb-Titáni. Tyto 16 – 17 kilometrů dlouhé, deformované míče připomínající útvary jsou zvláštním způsobem živé. Jejich vnitřek je zaplněn nanokyborgy, schopnými vyrobit veškeré potřebné vybavení. Kolem Kybb-Titánů a jejich původu se rozprostírá pavučina tajemství, všechno o nich neví ani Tagg Kharzani. V oblastech uvnitř objektů, kam nikdo nesmí, vznikají Motoklony.

Gon-Orbhon získává pomocí dálkového sacího proudu energii slunce Talan, resp. její šestidimenzionální komponentu a začíná parapsychicky ovládat celé národy Ammandulu. Brzy poté vyšle do Galaxie obrovský vojenský kontingent – zase jednou začíná válka. Útok Štítonošů na Parrakh se nezdaří. Tu zasáhne ID a všech 16 hvězdokup, náležících k pravomoci Štítonošů a Impéria Orbhon v Ammandulu, Amringharu a Khyrangharu, zapečetí do hyperkokonů. Izolované kokony už nemají kontakt s okolním vesmírem ani mezi sebou. Válka je tedy nečekaně u konce a ID může bez potíží budovat svou mocenskou oblast. Také v Jamondi zpočátku panuje mír. Několik zbylých Štítonošů realizuje projekt DÁLKOVÁ CESTA. Snaží se vytvořit stabilní spojení mezi Jamondi a Arphonií. Náhodou je zjištěno, že se všude v Jamondi soustřeďují mohutné flotily Kybbů. Za vším stojí Tagg Kharzani: Chce na sebe strhnout vládu nad hvězdnými oceány. Štítonoši stáhnou všechny síly, které se zachránily z těžkých bojů, ke Kruhu devíti sluncí Barinxu. Tam dojde ke konečné zkáze řádu Štítonošů. Stráže se včas stáhnou a ukryjí se na různé planety oceánu. Kybb-Titáni zničí Barinx a soustavu devíti sluncí.

To je na dlouhou dobu konec řádu. Po zhroucení hyperkokonů roku 1333 NGL dojde k další válce s Kybby a Gon-Ornhonem, kterou tentokráte vedou Pozemšťané. Pán Kybbů je zabit, Gon-Orbhon nakonec osvobozen ze Saturgaru a uzdraven ze svého šílenství. Poslední Štítonoši z Jamondi - Gon-Orbhon a Carya Andaxi se spolu se Strážemi, všemi Kybby, Motany a Paragonovým křížem (což je korideccký motýl) vydají na palubě lodí Štítonošské archy do Ahandaby. Tím řád definitivně zaniká.