Paragonový kříž

Informace o postavě:
Původ:superinteligence ID
Popis:2 metry vysoká energetická spirála, později přijme podobu motýla

Paragonový kříž je prastarý artefakt, nutný k vysvěcení nových Štítonošů z Jamondi.


Popis

Kříž v sobě nese střípek superinteligence ID, je ale zcela samostatnou bytostí. Superinteligence stvořila paragonový kříž v době, kdy se z dómu Rogan stáhla entita kosmokratů a tím bylo znemožněno svěcení dalších Ochránců. Paragonový kříž se manifestuje v podobě pronikavě svítící, dva metr vysoké a metr široké energetické spirály, z níž vychází silný mentální tlak.


Dějiny

Spolu se Strážemi přivezl Homunk z pověření ID Paragonový kříž roku 7 006 063 před Kristem na Tan-Jamondi II. Požehnání kříže bylo nezbytné pro vysvěcení nového Štítonoše.

Již dlouho před zřízením hyperkokonů a příchodem Krvavé noci Barinxu zmizel Paragonový kříž z dómu Rogan (asi 6 999 124 před Kristem). Údajně uprchl do bezpečí na planetu Šedopěnu, která se nachází ve hvězdokupě Arphonie.

V roce 1332 NGL se však již na Šedopěně nezdržoval. Podle vyjádření Carye Andaxi se naposledy vyskytoval v Kybby kontrolované soustavě Petaccha. V září 1332 NGL pronikli Perry Rhodan, Zephyda a Lyressea na planetu Petac, aby nalezli nezvěstný Paragonový kříž.

Paragonový kříž se skrýval v posvátné hoře Tabtreeů. Skrze labyrint bylo možné vstoupit do hrobky, v níž se nacházel kruh náhrobků. Sedm klínovitých náhrobků se volně vznášelo ve vzduchu a v cynském duchu nevrhalo stín.

Paragonový kříž se posléze zhmotnil uprostřed kruhu obelisků. Podle vlastních slov se skrýval „mezi dimenzemi“. Z pohledu kříže řád Štítonošů z Jamondi definitivně zanikl. Hlídce Lyressee se až po určitých útrapách podařilo přimět Paragonový kříž ke změně názoru.

V březnu 1333 NGL se kříž vrátil do dómu Rogan.

Spolu se Strážemi se i Paragonový kříž připojil ke karavaně národů obyvatel hyperkokonů. Na okraji mocenské oblasti ID se kříž proměnil a stal se z něho Korideccký motýl. Nicméně byl nadále schopen provádět vysvěcení – jako první ho přijala Zephyda.


Zdroje

PR 2249, PR 2263, PR 2268, PR 2281, PR 2299

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál