Stráže

Stráže
Stráže
© VPM kg.

Strážemi (nebo také Hlídkami) je myšlena skupina šesti uměle vytvořených humanoidů, která se z vůle ID angažovala v řádu Štítonošů z Jamondi.


Obecný popis

Šest stráží vytvořil před asi 7 000 000 lety ID, přičemž použil extrapolovaný genetický materiál ze Země, tehdy zvané Talan, a cynského genotypu. Z talanského genetického materiálu vznikli ve stejnou dobu Motanové, nicméně v těch zřejmě nebyly použity geny Cynů.

Střední délka života Stráží je neznámá. V časech Krvavé noci Barinxu žily již více než 7 000 let. V lidské podobě disponují pouze schopností nízkoúrovňové telepatie. V akutním nebezpečí se mění do své druhé podoby.

Za Krvavých nocí Barinxu byly Stráže, podle plánu Štítonoše Gimgona, rozmístěny na různé planety Hvězdného oceánu Jamondi. Zde se odebraly do věčných azylů, téměř nezjistitelných úkrytů, kde ve spánku vyčkávaly na dobu, kdy se budou moci opět vrátit na scénu.

Po konci války s Kybby se Stráže přidaly ke Karavaně Ahandaba a opustily Mléčnou dráhu.

Štítonošské vysvěcení

Když se řád Štítonošů z Jamondi zřekl kosmokratů, odvolaly Vysoké mocnosti z dómu Rogan tam sídlící Všebytost. Tím bylo znemožněno svěcení nových Štítonošů.

Stráže, společně s Paragonovým křížem, psionickým polem s odštěpkem ID, umožnily vysvěcení nových Štítonošů z Jamondi. Tím superinteligence ID zajistila pokračování řádu a ponechala si kontrolu nad výběrem jeho příslušníků. Proces vysvěcení vyžaduje přítomnost Paragonového kříže a všech šesti stráží.

Paraschopnosti

Nízkoúrovňová telepatie

Pomocí této schopnosti jsou Hlídky schopny posoudit, zda přítomné bytosti mluví pravdu a vycítí jejich momentální nálady. Za pomoci nízkoúrovňové telepatie však nelze číst myšlenky. Nejsilněji byla tato paraschopnost vyhraněna u Lyressey.

Paramodulace

Stráže mají, snad na základě cynských genů, schopnost paramodulace, mohou tedy převzít vzhled jiných tvorů. Jinou podobu však nelze udržet příliš dlouho a Stráže jsou po zpětné proměně značně vysílené.


Jednotlivé Hlídky

Lyressea – Mediální stráž

Lyressea obdržela přezdívku Mediální stráž, neboť zvlášť dobře navazovala kontakt s jinými národy.

V roce 1332 NGL se Perrymu Rhodanovi podařilo objevit Mediální stráž na planetě Baikhal Cain a zachránit ji z jejího azylu. O několik dnů později se ve chvíli, kdy na okamžik procitla ze svého tisíciletí dlouhého spánku, dozvěděl její jméno. Lyressea se definitivně probudila dne 6. srpna 1332 NGL. V Rhodanových snech mluvila Mediální stráž v jazyce Mocných. Lyressea je jen o kousek menší než Rhodan, její kůže má bledě modrou barvu. Již bezprostředně po procitnutí si vyvine k Rhodanovi podobné city, jaké kdysi chovala k Ochránci Gimgonovi, avšak ani tentokrát jim odmítne podlehnout.

Spolu s Rhodanem, Atlanem, Zephydou pronikne s MEČEM Tan-Jamondi II, kde pátrá po Paragonovém kříži. V dómu Rogan objevila Gimgonovu hračku, která jí ukázala cestu k Paragonovému kříži. MEČ se vydal do hvězdokupy Arphonie, kde se Lyressea po mnoha letech setkala s Caryou Andaxi. Ta z Lyressey opět udělala vrchní dohlížitelku nad silami svého Stínového státu. Nasazení Mediální stráže po boku Motoklonu Sto devět do akce v soustavě Kher mělo rozhodující podíl na vítězství Aliance morálky nad věrolomným Taggem Kharzanim má ona rozhodovacího podíl u vítězství aliance morálka proti Tagg Kharzani. Potom se Hlídka na palubě MEČE vrátila zpět do Jamondi.

Po návratu do Jamondi chtěla nechat Atlana bez otálení vysvětit na nového Štítonoše, její záměry však ztroskotaly na odporu ostatních Hlídek. Později, v březnu 1333 NGL, využila na BODU KRUHU 01 své paramodulační schopnosti a získala potřebné informace o kyberneutrech, což přispělo k vítězství Pozemšťanů nad Gon-Orbhonem.

Catiaane – Neúprosná stráž

Catiaane se v době boje proti STROWWANU zvlášť zasazovala o vytyčený cíl řádu – o mír – a dostala proto přezdívku Neúprosná stráž. Její Věčný azyl se nacházel na planetě Tom Karthay.

Vlastní úniková kapsle však byla zřejmě dislokována mimo hyperkokon Hvězdného oceánu Jamondi, a to na planetě v halu 208 000 000 světelných let vzdálené galaxie Algstogermaht.

V roce 1332 NGL na tento vzdálený svět pomocí přístupového portálu z centra Kimte na Tom Karthayi dospěli Perry Rhodan, Lyressea a tomu Šozid Rorkheta. Přesun proběhl navzdory zvýšené hyperimpedanci bez problémů. Tři společníci nalezli spící Hlídku a spolu s ní se vrátili na Tom Karthay.

Catiaane znala stanoviště azylů svých zbývajících sourozenců, a inicializovala tak probuzení chybějících Stráží.

Hytath – Krvavá stráž

Když už válka proti STROWWANU trvala přibližně 800 let, Hytath navzdory těžkým ztrátám ochránil před agresory mladý lid v soustavě Trumbhor. Od té doby se mu pro krvavou daň, kterou musel zaplatit, říkalo Krvavá stráž. Jeho Věčný azyl byl ukryt v systému Ortiz.

Po vyhrané bitvě o Tan-Jamondi v březnu 1333 NGL se Hytath na palubě lodi ZELENÝ MĚSÍC odebral do Amringharu, kde měl navázat spojení s plavidlem RICHARD BURTON a také prozkoumat poměry u dómu Parrakh. Po setkání s BURTONEM odešle Malcolm S. Daellian Hytatha zpět do Jamondi, aby Perryho Rhodana informoval o hrozivém nebezpečí, o kterém skrze čerpací paprsek ze Sol informoval Myles Kantor.

Metondre – Milující stráž

Metondre dostala jako obhájkyně provinilců v době bojů proti STROWWANU přezdívku Milující stráž. Její Věčný azyl se nacházel v soustavě Ajkhan.

Po bitvě o Tan-Jamondi se vydala na cestu, aby prozkoumala situaci v ostatních hvězdokupách, které náležely k državě Štítonošů.

Eithani – Planoucí stráž

Když byl národ, svěřený do péče Eithanimu, zničen během války se STROWWANEM, vydal se – planoucí hněvem – na stezku pomsty. Eithani neustal, dokud nebyli všichni provinilci potrestáni a vysloužil si tak v budoucnu přezdívku Planoucí stráž. Jeho Věčným azylem byl systém Yrphin.

Po bitvě o Tan-Jamondi se vydal na cestu, aby prozkoumal situaci v ostatních hvězdokupách, které náležely k državě Štítonošů.

Atjaa – Ocelová stráž

Atjaaova kosmická loď byla sestřelena v boji proti STROWWANU. Hlídka mohla přežít jen díky své železné vůli, což jí přineslo přezdívku Ocelová stráž. Věčný azyl Stráže Atjaa byl v systému Korch.

Atjaa se po probuzení staral o výcvik Motanů, až se nakonec, po bitvě o Tan-Jamondi vydal na cestu, aby prozkoumal situaci v ostatních hvězdokupách, které náležely k državě Štítonošů.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál