Aliance morálky

z Databáze Multiversa

Aliance morálky byla roku 1332 NGL založená organizace, působící zejména ve hvězdokupách Jamondi a Arphonie. Na planetě Šedopěna ji vytvořili Carya Andaxi, Zephyda, Lyressea, Perry Rhodan a Atlan. Představovala spojenectví Motanů a národů Stínového státu v boji proti Kybbům.

Vrchní velitelkou společného loďstva byla zvolena Hvězdná královna Zephyda, podřízena byla toliko Strážím a Štítonošům.

Cílem aliance bylo osvobození Hvězdného oceánu od nadvlády Kybbů. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout roku 1333 NGL. Aliance byla rozpuštěna odchodem národů Oceánu do Ahandaby.

Zdroje

PR 2263, PR 2268