Menu
Další informace:
Jiné názvy:Bubnový oblak
Typ:kulová hvězdokupa
Průměr:65 LY
Vzd. od Sol:500 LY
Arphonie
Arphonie
© VPM kg.

Ve hlavičce mlhoviny Dýmka leží 23 sluncí zahrnující hvězdokupa SXG-1317. V bezprostřední blízkosti této hvězdokupy byly během zvýšení hyperimpedance v roce 1331 NGL – podobně jako v případě Hayoku – zaměřeny extrémně silné otřesy prostoru. V tomto prostoru se následně vynořila Arphonie.

Národy

Před uložením do hyperkokonu žilo v Arphonii 22 vesmírem cestujících národů. Poté, co se vlády nad hvězdokupou zmocnil Tagg Kharzani, se moci Kybbů odmítlo podrobit celkem deset národů – pět z nich bylo následně vyhlazeno.

Kolem roku 1332 NGL žijí v Arphonii následující druhy:

Dějiny

Dne 14. října 1331 NGL se materializovala kompaktní kulová hvězdokupa o průměru zhruba 65 světelných let. Shluk zahrnuje asi 120 000 sluncí. Julian Tifflor pokřtil nově se objevivší hvězdokupu jako Bubnový oblak. Mračno se nachází asi 500 světelných let od Sluneční soustavy.

Zařízení, která udržovala hyperkokon, byla s velkou pravděpodobností nainstalována v sousedící otevřené hvězdokupě SGX 1317 (23 hvězd v kvádru o rozměrech 5 x 7 x 10 světelných roků). Právě takto tomu alespoň bylo v případě Hvězdného oceánu Jamondi.

V polovině září 1332 NGL byl Bubnový oblak stále ještě uvězněn mezi hyperprostorem a standardním univerzem: Pomocí hyperzaměřovačů sice bylo možno zaměřit jednotlivé hvězdy, avšak jejich světlo ještě nemohlo proniknout do normálního prostoru.

Mediální hlídka Lyressea nazvala hvězdokupu jejím skutečným jménem Arphonie a označila ji za domovinu Kybbů a stanoviště zámku Kherzeš. V bezprostředním sousedství zámku se nachází planeta Šedopěna, domovský svět Šota-Magathů a Toron Erihů. Mezi Arphonií a Jamondi existovalo spojení – transmiterová linka nazývaná DÁLKOVÁ CESTA. Výchozím bodem CESTY byl systém Tan-Jamondi. Jak zjistila posádka MEČE po svém průniku v září 1332 NGL, spojení vedlo do soustavy Ron-Alaga.

Dne 12. března 1333 NGL, přesně v 22:49 terranijského standardního času, se kulová hvězdokupa Arphonie zřítila zpět do normálního prostoru. Pro Atlana a Perryho Rhodana, kteří byli podrobeni zpomalenému plynutí času v Jamondi a Arphonii, k této události došlo 6. října 1332 NGL.

10. října 1335 NGL vyrazila velká část arphonijských národů s Karavanou Ahandaba.

V roce 1344 NGL určila LSP planety, které dříve náležely ke Stínovému státu Carye Andaxi a neměly domorodé obyvatelstvo, ke kolonizaci. Šedopěnu již dříve prozkoumaly vědecké týmy LSP.

V roce 1463 NGL je v Arphonii obydleno celkem 923 světů.

Zdroje

PR 2576 a jiné

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Arphonie« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)