Stínový stát

Jako Stínový stát Andaxi označovali obyvatelé hvězdokupy Arphonie dvanáct koloniálních a průmyslových planet, která se v době, kdy ještě existoval hyperkokon, ukrývaly v časoprostorové vráse a podléhaly bývalé Štítonošce Caryi Andaxi.

Kybbové kolem odpadlického Ochránce Tagga Kharzaniho nikdy nedokázali proniknout do vrás, mimo jiné proto, že nedisponovali přesnými koordináty skrytých planet. Andaxi se totiž podařilo zmanipulovat hvězdné mapy Kybbů pomocí počítačového viru. Kromě toho cestovali obyvatelé světů Stínového státu situačními transmitery. V roce 1332 NGL se situace změnila, ukryté světy byly po zvýšení hyperimpedance zbaveny ochrany. Bylo tedy jen otázkou času, než je vyslídí a zničí armády Kybbů.

Následující světy náležely ke Stínovému státu:

 • Boorth Panen
 • Esar Khuun
 • Šedopěna
 • Gwarion
 • Ranassir
 • Shenolda
 • Silhoos - tento svět byl se nalézal 55 světelných let od Šedopěny a v září 1332 NGL byl zničen Kybby
 • Sialar
 • Telin Lysan
 • Thenad
 • Uvylinga
 • Yastai

Šedopěnská eskadra

Bojové loďstvo Stínového státu, které tvoří bílé křižníky a v roce 1332 NGL stojí pod velením šozidského generála Travera, je nazýváno Šedopěnskou eskadrou. Flotila disponuje speciální jednotkou, Komandem smrti.

Zdroje

PR 2261, PR 2262, PR 2263 a dál

Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál