Perry Rhodan 2261 (Česká obálka) Perry Rhodan 2261 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2261
Název:Na druhé straně naděje
(Jenseits der Hoffnung)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:17. prosince 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Boj v Arphonii – posádka MEČE na průzkumné misi
Hlavní postavy románu:

Rorkheta – Poslední Šozid z Jamondi stojí před zatěžkávací zkouškou.

Zephyda – Motana se pokouší prosadit svou autoritu v hvězdokupě Arphonie.

Traver – Šozidský generál se ukáže ze svojí arogantní stránky.

Perry Rhodan – Pozemšťan vyjednává s eskadronou ze Šedopěny.

Atlan – Arkonidan jde na průzkum.

MEČ, vlečený bílým křižníkem, je dopraven k domovskému světu Carye Andaxi – k Šedopěně. Zde se v té době zdržují všechny křižníky takzvané Šedopěnské eskadry. Generál Traver, velitel eskadry, neoplývá přívětivostí. V jeho očích jsou lidé z MEČE neprospěšní uprchlíci nebo lépe řečeno blázni, protože hodlají napadnout vojensky daleko mocnějšího zrádného Štítonoše Tagga Kharzaniho. Traver považuje Rorkhetu za slabocha a neakceptuje Zephydin požadavek na převzetí velení. Přirozeně také odmítne jakoukoli pomoc, pokud budou chtít Rhodan a Atlan (které považuje za Motany) zaútočit na zámek Kherzeš. 500 tranzičních lodí (takzvaných T-plavidel), kterými Traver disponuje, by stejně v boji nebylo nijak zvlášť užitečných.

Šozidé z Arphonie mají beztoho dost vlastních potíží. Slouží Caryi Andaxi, která po vypovězení do hyperkokonu vybudovala Stínový stát a klade houževnatý odpor Taggu Kharzanimu. 12 planety jejího Stínového státu bylo doposud skryto v umělém časoprostorovém záhybu, ten se však během hyperotřesů zhroutil. Světy jsou tedy bez ochrany. Kybbové přemohly problémy se zvýšenou hyperrezistencí a se svými válcovými křižníky napadají bílé křižníky. O „vesmírných velrybách“ ví Traver jen to, že se nazývají Hyperdimové a že bez výběru útočí na jakékoli kosmické lodi. Odkud přicházejí a jaké jsou jejich úmysly, nikdo netuší.

Zatímco arphonijští Šozidé diskutují o dalším postupu, je MEČ zadržen na Šedopěně. Rorkheta, těžce trpící odmítnutím svých druhů, se mezitím vydá prohlédnout planetu. Přitom se setká s několika ženami své rasy a dozví se, že zdejší Šozidé jsou potomky pouhých dvou set jedinců, kteří se v časech vypovězení zdržovali na Šedopěně. K udržení genetické rozmanitosti teď nutně potřebují „čerstvou krev“. Rorkheta přišel právě včas, má těmto ženám sloužit jako chovný býk! Pro samotářského jedince, který doposud nepoznal jedinou ženu, je to současně nesmírně lákavé, jako pokořující. Rorkheta se zdráhá, ale s tím se ženy nespokojí. Vylákají ho do léčky a násilím si vymohou to, co jim nebyl ochoten dát dobrovolně. Přitom zničí Rorkhetův kostrbatě psaný deník.

Mezitím nasadí Rhodan a Atlan do hry Stráž Lyresseu. Generál Traver ihned pozná, koho má před sebou, avšak stále to na něj dostatečně nezapůsobí. Když ho totiž Lyressea žádá, aby byla uvedena ke Caryi Andaxi, Traver ji vodí za nos. Důvod Traverova zvláštního chování vyjde najevo, když Šedopěnu objeví a napadnou Kybbové. Protože se k soustavě přibližují čtyři Kybb-Titáni, je každý odpor beznadějný. Planeta je zničena palbou Titánů. MEČ unikne i s Traverovým křižníkem ELEBATO, s nímž je stále ještě spojen, a zbytkem eskadrony. Traver teď vyjde s pravdou ven: Planeta vůbec nebyla Šedopěnou, ale návnadou, určenou ke zmatení nepřítele…

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál