Perry Rhodan 2262 (Česká obálka) Perry Rhodan 2262 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2262
Název:Podmořský architekt
(Der Submarin-Architekt)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:23. prosince 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Cizinci v Riharionu – Toron Erih se bojí o svůj lid
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan zažije zklamání.

Keg Dellogun – Šota-Magathe potká legendu.

Zephyda – Stelární majestát je nucena jednat.

Remo Quotost – Současný vůdce Podmořských architektů se strachuje o svou svěřenkyni.

Carya Andaxi – Štítonoška trpí.

MEČ je přiveden ke skutečné planetě Šedopěna. Zde žije hejno Toron Erihů, jehož lid je též znám pod jménem Podmořští architekti. V hlubinách oceánu, z devadesáti procent pokrývajícího povrch Šedopěny, se nenalézají pouze obrovská města Toron Erihů a Šozidů, ale i rozlehlé továrny, v nichž jsou stavěny T-křižníky. Právě zde kdysi vznikly i bionické křižníky a byla tu vyráběna substance 101. Ta byla v nepatrných množstvích vylučována zvláštními bytostmi – porlimskými stínovkami. Tyto obří medúzy, sto metrů dlouhé, byly k tomuto účelu před tisíciletími geneticky naprogramovány Caryou Andaxi. Substance původně pochází z designu Porleytů. Podmořští architekti jsou humanoidní, žábrami dýchající bytosti, kteří mohou přežít pouze pod hladinou oceánu. Jejich tělo je pokryto šupinatou pokožkou. Na zádech mají dvě pohyblivá, do sebe propletená chapadla, torony. Torony slouží k pohybu a k nízkofrekvenční komunikaci.

Na Šedopěně žijí i Šota-Magathové. Od Krvavých nocí Barinxu pečují o tělesně i psychicky nemocnou Štítonošku Caryi Andaxi, z níž pocházejí. Remo Quotost, hlava státu Podmořských architektů, považuje Štítonošku za svého osobního svěřence. Když k planetě dorazí MEČ, považuje Quotost jeho posádku za zvědy Tagga Kharzaniho – Toron Erihové nyní počítají s tím, že se každou chvíli vynoří nepřítel a napadne planety Stínového státu. Nakonec je však Remo Quotost přesvědčen, že bionický křižník je pravý a že příchozí nejsou žádní agenti Kybbů. Ačkoli podle hodnosti stojí nad generálem Traverem, Remo Quotost nemůže rozhodnout o žádosti cizinců o pomoc v boji proti Taggu Kharzanimu. Zatímco se Rorkheta – tentokrát dobrovolně – stará o zachování genetické rozmanitosti svého druhu a rodina Kega Delloguna se smísí se svými soukmenovci, jsou Rhodan, Atlan, Lyressea a Zephyda konečně vpuštěni ke Caryi Andaxi.

Obránkyně je novinkami vytržena z deprese, kterou dlouhý čas trpí a je udivena rytířskou aurou obou Galaktiků. Navíc je překvapena přítomností Lyressey, kterou samozřejmě zná. Na základě své vyšší morálky však pochybuje o vojenské pomoci Motanům a nechce ani prozradit úkryt Paragonového kříže (jestli ho vůbec zná). Válka, jak prohlásí Carya Andaxi, je „špatný směr“. Neudělá proto nic, co by podporovalo válečné akce. A přitom válka již stojí před jejími dveřmi: Vesmírné snímače zaměří hyperprostorové ozvy a vyslaly kódový znak, oznamující možný útok z kosmu. Existuje nebezpečí, že byla tato kódovaná depeše zachycena Kybby, v tom případě jistě brzy dojde k úderu proti Šedopěně. Kromě toho nezůstal příchod bionického křižníku do Arphonie utajen nepříteli. Kybbové vynaloží všechny síly na to, aby vetřelce vyslídili…

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál