Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Atlan da Gonozal
hledat

Atlan da Gonozal

(přesměrováno z: Atlan)
Informace o postavě:
Přezdívka:Arkonidan
Datum narození:9.10.8045 př.n.l. (35. Dryhan 10479 da Ark)
Místo narození:Arkon I
Úmrtí:-
Výška:1.87 m
Národ:Arkonidané
Popis:vysoký, blonďák, ramenatý, svalnatý
Tituly:Imperátor z Arkonu, Lordadmirál, Nositel buněčného aktivátoru, Rytíř Hlubin, Strážce lidstva, Zakladatel USO
Atlan da Gonozal
Atlan da Gonozal
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
  Série: Perry Rhodan seznam dílů
graf výskytu postavy v seriálu
  Série: Atlan seznam dílů
graf výskytu postavy v seriálu
  Série: Romány seznam dílů
graf výskytu postavy v seriálu

Arkonidan Atlan dostal od pověřence kosmokratů Carfeše speciální buněčný aktivátor kosmokraty zkalibrovaný na jeho individuální buněčné impulzy. Ve věku 18 let aktivovaný mozek mu poskytuje "fotografickou paměť" a logický sektor neboli extramozek. Atlan je se svým věkem 23400 let (když připočteme hibernaci na Traversanu) nejen nejstarším žijícím Arkonidanem, ale i »služebně nejstarším« nositelem aktivátoru buněk. Stále ještě na něm ulpívá aura Rytíře Hlubiny.

Atlanův charakter je ovlivněn jeho velkým sklonem k cynismu. Jedná chladně a rozvážně, je dobrosrdečný posměváček, ale i neúprosný popoháněč.

Atlan je vysoký 1.87 metru. Pochází z Khasurnu Gonozalů, stejně jako několik imperátorů před ním.

Atlan měl syna Chapat s Varganikou Ištar, se Shahi dceru jménem Aiv, s amazonkou Aietou Demeter syna jménem Toxatlan, s indiánkou Smějící se stín dceru jménem Tmavý měsíc. S Thetou da Ariga má dceru Jasmyne da Ariga.

Mládí:

Atlan se narodil dne 35. Prago (35. den měšíce Dryhan) Dryhanu 10479 (9.10.8045 před Kristem) jako syn Mascudar da Gonozala, Imperátora Gonozala VII., 207. Imperátora Tai Arko'Tussan a Imperátorky Yagthara Argh'Hay-Boor v Krystalickém paláci na Arkonu I, centrálním světe Arkonského Impéria ve hvězdokupě Thantur-Lok (pozemšťany nazývané M 13), po 23ti letém (27 terranských let) manželství. Byl prvorozený a tím Krystalickým princem (Gos'athorem) a následníkem svého otce.

17. Prago Tarmanu 10483 (28.4.8040 před Kristem)

Vražda Jeho Vznešenosti Imperátora Gonozala VII. během lovu na planetě Erskomier pochopy jeho nevlastního bratra Veloz da Gonozala; veřejnosti je to oznámeno jako nehoda při lovu. Ještě téhož dne osobní lékař zabitého Imperátora Fartuloon a Merikana Argh'Hay-Boor (sestra Imperátorky) převezou nezletilého Gos'Athora Mascarena do bezpečí i přes počáteční odpor jeho matky Yagthary. Pronásledující lodě Tu-Gol-Celu jsou sestřeleny loďmi De-Keon'athora Tormanac da Bostiche, arciknížete kulové hvězdokupy Cercol, zvané též »sněhová vločka«. Následuje přebírání státních záležitostí Veloz da Gonozalem, nejprve ve jménu nedospělého Krystalického prince; krátce na to ale Veloz da Gonozal rozpustí Velkou Radu, prohlásí zmizelého Gos'Athora za mrtvého a ustanoví sám sebe absolutním vládcem pod jménem Imperátor Orbanashol III.

Přejmenování mladého Krystalického prince z Mascarena na »Atlana« na přání jeho matky Yagthary (po Tran-Atlanovi, mýtickém a legendárním bardovi a bojovníkovi, patřícímu k bájným dvanácti hrdinům (Heroenům) a mýtyckému zakladateli první školy Dagoru).

Jméno později získá velký význam. (porovnej s TB: Moc Zlatých a TB: Skrýš hvězdné gardy).

Imperátor Gonozal VII. za svého života nashromáždil obrovské finační prostředky a množství výstroje pro svého syna a pro jeho další výchovu je dal k dispozici svému rádci a osobnímu lékaři Fartuloonovi. Atlan-Mascarenova osobní data byla jedním věrným za cenu života vymazána z paměti velkého robotího mozku. Fartuloon dostal prince s pomocí vysoce postavených důstojníků flotily, mezi jinými také De-Keon'athor Tarmanac da Bostiche, do bezpečí.

Mladý Gos'athor Atlan-Mascaren vyrůstal s osobním lékařem svého otce Fartuloonem, již jmenovaného "břicho-řezače" a svou tetičkou Merikana Argh'Hay-Boor, mladší a daleko energičtější sestrou své matky, na okrajovém světě Impéria jménem Gortavor, aniž by měl zdání o svém pravém původu. Tam dostal Atlan-Mascaren prvotřídní vysokoškolské vzdělání, protože se mohl učit u mnoha špičkových vědců Impéria.

Jeho tetička Merikana Argh'Hay-Boor později zmizela (tj. před Coroma 10496 da Ark); její další osud je nejasný.

7. Prago Coroma 10496 (8022 před Kristem)

Začátek dobrodružství Gos'Athora Atlana-Mascarena a Fartuloona a boj proti usurpátorovi Orbanasholovi III. a boj o trůn Tai Ark'Tussan.

17. Prago Messon 10497 (8.2.8023 před Kristem)

Ve věku 18ti arkonských let po intenzivní výchově a školení získává na planetě Largamenia třetí stupeň Ark Sumnia (což je aktivace mozku)

17. Prago Dryhan 10500 (15.7.8020 před Kristem)

Orbanaschol III. oslaví 17. výročí své korunovace, respektive převzetí moci, sebevraždou.

Trůn převezme Upoc da Gonozal (Upoc I.), další nevlastní bratr zavražděného Mascudar da Gonozala (Gonozal VII.), jako 209. Imperátor Tai Ark'Tussan. Na památku na svého zavražděného nevlastního bratra si nechá říkat »Gonozala VII.« (Geniální hubebník a skladatel)

Sluneční nositel Tarts navrhne Atlanovi, aby vstoupil do arkonské, protože muži jako on jsou nyní nutně potřeba - kvůli zuřící metanové válce a z toho vyplívající eticko-morální krize. I Atlanův pěstoun Fartuloon je pro, a tak Atlan souhlasí.

10500-15002 (?)

Vstup do flotily Impéria - nasazení proti Maahkům a potlačení Nopoleterského povstání.

1. Prago Eyilon 10503 (8017 před Kristem)

Začátek výcviku na svrchované elitiní galaktounautické akademie v Iprasa na planetě Iprasa (přijato je z 1000 uchazečů asi 10 kandidátů). Ukončení akademie: vědec a technik 1. třídy. Jeho obory: kosmo-kolonizace, vysokoenergetické inženýrství, xenopsychologie, kosmo-strategie a kosmo-taktika.

10512 (8006 před Kristem)

Povýšení na Has'athora (»prostý Sluneční nositel«, odpovídá pozemské hodnosti Admirál) a s tím spojené převzetí velení nad speciální jednotkou - 132. Imperiální útočná eskadra »Krystalický princ«. První akce vede do domovského systému ještěrčího národa (Dron, osmá z 23 planet slunce Dorgshi, domovský svět tyranosaurům podobným ještěrkám zvaným Droni), ve kterém se Arkonidani pokoušejí vybudovat vlastní mini-impérium; vzpoura je »po arkonsku« krvavě potlačena. Seznámení s Sinyagi da Etthorkhal.

10512 (8005 před Kristem)

Převelení do systému Larsaf k překažení úsilí o nezávislost tamního administrátora Amonar dom Circola, přemístění arkonské kolonie z Larsy na Larsaf-III, na ostrov po Atlanovi pojmenovaném Atlantis.

od konce roku 10512 (8005 před Kristem)

»Horká fáze« již zminované »metanové války« mezi Tai Ark'Tussan a vodík/metan dýchajícími národy.

Na základně flotily Alslafton VI dostane Atlanova eskadra nové zásoby. Mezitím přicházejí ze sektoru Mlh znepokojující zprávy; zdá se, že skoro všechny nearkonidanské národy se spojili proti Velkému Impériu. Když se Atlan konečně dostane na předsunutou základnu Jangtu, aby se hlásil u admirála Sakála, na soustavu Larsaf a tamní problémy už dávno zapomenul. Arkonská říše bojuje za zachování své staré formy. Metanová válka spotřebovávala všechny zdroje.

Čtyři týdny před začátkem nové ofenzívy v metanové válce dosáhne Atlan základny flotily Alaget III, kde chce nechat vyměnit zcela přetížené stroje svých lodí a zrenovovat opotřebované přístroje. Protože tu kvůli válce panuje nepopsatelný chaos, musí použít celý svůj vliv, aby se lodě jeho svazu vůbec dostali do přetížených loděnic. Protože je příslušník vládnoucí dynastie Impéria, dostane do své flotily Atlan ještě deset plně vyzbrojených lehkých křižníků a i jeho bitevní křižník PAITO, nechopný letu, je nahrazen novým. Rozkaz Imperátora Gonozala VII. odvelí Atlanovu eskadru znovu do soustavy Larsaf.

10513 (8004 před Kristem)

23. velká bitva ve válce proti dýchačům metanu - navzdory obrovské ztrátě celé 9. flotily pod velením Slunečního nositele Kwana z Artaminu, zvítězí Atlan se svou eskadrou v systému Khosal nad flotilou Velkoadmirála Greka 1108 (T 396, rok 2420/21)

15. Prago Tedar 10514 (8003 před Kristem)

Setkání s Velkoadmirálem Grekem 1108 na planetě Dolphart, kde musí on a Atlan na tlak halutského komanda uzavřít smlouhu o ušetření místního obyvatelstva. Atlan daruje Maahkskému Velkoadmirálovi Greku 1108 prsten z Luurského kovu jako uznání jeho vysokých strategických schopností (PR 287, červen 2406)

konec Prikuru 10514 (8003 před Kristem)

Atlan je s 35. útočnou flotilou odvelen do Larsafovy soustavy.

10515 (8002 před Kristem)

Atlanova matka a bývalá Imperátorka Yagthara Argh'Hay-Boor umírá.

10516 (8001 před Kristem)

Atlan je povýšen na Keon'athor (admirála flotily).

Další budování kolonie Atlantis na Larsafu III - výstavba ochranného krytu, obrovské únikové kopule, a mnoha podzemních skladů.

10517 (8000 před Kristem)

Ve věku 36.4 arkonských let (asi 43 pozemských) dostal Atlan na palubě robotské lodi superinteligence ID aktivátor buněk a konstrukční plány pro konvertorová děla, která pro Arkon vyhrála válku.

Zkáza Atlantis a zničení arkonských křižníků a jejich posádek, mezi jinými i lodě TOSOMA pod velením Tartse, útočnou frontou Druufů. Krátce před zkázou TOSOMY nechá Sluneční nositel Tarts Atlana proti jeho vůli odvést do bezpečí. Poručík Cunör je pilotuje Leka-Disk, se kterým přistanou na Larsafu III. Tam prožijí zánik kontinentu Atlantis, včas se ale stáhnou do kopule v oceánu. Když se znovu vynoří, vidí ještě oblaka plynů z explodujících kosmických lodí.

Nakonec je poručík Cunor zabit pěstním klínem neolitickým jeskyním barbarem na severu planety. Atlan zůstává posledním přeživším arkonské kolonie v soustavě Larsaf. Rezignovaně pohřbí svého posledního společníka a nainstaluje na vrcholek hory přístroj, který registruje strukturální otřesy transitujících kosmických lodí a má upozornit robotí mozek v kopuli, aby Atlana probudil z biologického hlubokého spánku. Naprogramuje nejdříve spánkové období na 500 let. S přesvědčením, že se objeví Arkonská loď, která by po něm pátrala, Atlan usne.

Osamělý v čase

Atlan strávil největší část svého života v hlubokém spánku (celkem asi 20000 let)

Atlan odpočívá v hlubokém biologickém spánku a nejdříve jen ojediněle, později v pevně stanovených intervalech, se díky robotskému ovládání podmořské kopule a Ricovi probouzí a vydává se na povrch, aby pozoroval vývoj lidstva a pokud možno ho urychlil.

Kromě toho plní úkoly ID, bez toho, aby si toho vůbec všiml. Vystupuje vždy v nové masce, vhodném pro danou historickou epochu. Atlan se stal přítelem a rádcem takových legendárních mužů jako Seneca, chán Kublaj, Kryštof Kolumbus nebo Leonardo da Vinci. Jeho posledním zásahem před definitivním procitnutím je v letech 1970/1971 pomoc při vývoji atomového pohonu.

10611 (7888 až 7887 před Kristem)

Bratr ocelových vlků

10038 (5020 až 5019 před Kristem)

Útěk androidů

13811 (4024 až 4021 před Kristem)

Velká potopa

14337

Chrám smrti

2875 až 2815 před Kristem

Sloupy věčnosti

2502 až 2498 před Kristem

Stavitel měst

2302 až 2299 před Kristem

Lev z Akkadu

2162 až 2159 před Kristem

Ostrov nestvůr

1989 až 1985.5 před Kristem

Karavana zázraků

1979 až 1977 před Kristem

Nomádi moře

1976 před Kristem

V poutech černého démona

1921 až 1919 před Kristem

Bojovník pro faraóna

1918 před Kristem

Zlatá země

1848 před Kristem

Invaze létajících měsíců

1698 až 1696 před Kristem

Bouře nad Babylónem

1589 až 1588 před Kristem

Paraziti

1323 až 1321.5 před Kristem

Inferno u Středozemního moře

1284 až 1283 před Kristem

Trestanecká kolonie Země

1264 až 1262.5 před Kristem

Cesta s Odysseem

980 před Kristem

Mraky smrti

979 až 978 před Kristem

Ve smrtícím stínu

333 až 328 před Kristem

Pán sta bitev

327 až 323 před Kristem

Konec vládce

315 před Kristem

Pevnost démonů

223 až 218 před Kristem

Vyprávění nesmrtelného

184 až 180 před Kristem

Kámen mudrců

180, 193 až 194

Strážce planety

194

Ištařina hvězda

395 až 396

Kníže chaosu

434

Burgundi

451 až 453

Vrahovo válečné tažení

797 až 804

Století války

901 až 904

Zlatá loď

995

Setkání s Leifem Eriksonem

1000

Robot na dovolené

1100

Rytíř z Arkonu

1150 až 1193

Novela hvězd a bojů

1200, 1268 až 1271, 1281 až 1282

Arkonidan a Velkých Chán

1348 až 1351

Stopa štvance

1400, 1414 až 1447

Vládce času

1488, 1490 až 1498, 1503

Génius a objevitel

1517 až 1523

Závod objevitelů

jaro 1550 až 1552, 1563 až konec 1565, podzim 1587 až 1590

Maska vzpomínek

uprostřed 1609 až 1611, počátek 1630 až konec 1633

Balady smrti

jaro 1645 až 1647

Kontinent válek

1650

Krystalický princ v nouzi - ?Pandora 1650?

1650 až 1652

Neviditelná brána

1663

incident ve Francii - Atlan se dostane do drápů inkvizice a má být upálen na hranici, protože používal k zapalování papíru arkonský elektro-zapalovač, za což byl udán

jaro 1670 až konec 1671

Oliver Cromwell a doba Roundheads v Anglii, počátek bojů proti Nahith Nonfarmale, smrt Amiralis Thornrose

uprostřed 1696 až konec 1698, únor 1704 až říjen 1709

Atlan a sebevrazi

1701 až prostředek 1702

Samuraj z hvězd

květen 1710 až 8. října 1715

Arkonidan a Sluneční král

1.12.1755 až červenec 1757, 1.3.1768 až leden 1769

Bratr robotů

1765

Psí past

14.7.1789 až konec prosince 1794

Králův vrah

15.6.1798 až srpen 1800, 1.10.1805 až duben 1806, 30.4.1812 až únor 1813

Kniha války

1825, 5.1.1860 až 10.7.1865

Jeskyně budoucnosti

1.2.1880 až 15.1.1885, 17.5.1915 až 5.1.1919

V centru ohnivé bouře

1924, 2.11.1964 - 24.1.1968, 6.6.1968 až 17.11.1971

Palác legend

4. června 1971

Sheily Orsima naláká Atlana do Key Largo a tam ho přesune do paralelního světa

5. června 1971

S pomocí Jamese Lokoshana a Lulloga Atlan unikne z paralelního světa, který stvořil Anti-ID

1972 až 1973

Poslední maska

Solární Impérium:

2040

V roce 2040 se Atlan poprvé oficiálně objeví na Zemi poté, co opustí svou podmořskou kopuli. Stáhnul se do ní na začátku července 1971, když velké státy odpálili první atomové rakety na Perryho Rhodana, který se vrátil z Měsíce a přistál v poušti Gobi. Jeho špatné obavy se nesplnily: lidstvo se nezničilo, ale vydalo se ke hvězdám. Okamžik, o který usiloval 10000 let, prospal.

Zatím svou identitu skrývá a je zajat Třetí mocí. Přednáší na univerzitě. Po útěku dochází k souboji s Perry Rhodanem na Hellgate a vymyslí Verše o vodě. Po dalším útěku a souboji s Rhodanem v muzeu na Venuši začnou spolu konečně spolupracovat.

2044:

Po skončení boje proti počítačovému Regentovi a jeho následném přeprogramování začne vládnout všem Arkonidanům a národům Velkého impéria. Atlan se stane Jeho Vznešeností Atlanem Mascarenem Gonozalem VIII. v arkonském roce 19014 a jako 496. Imperátor vládne Arkonu.

2114

Atlan složí imperátorskou funkci k 31.12.2114 a 1.7.2115 se stane Lordadmirálem nově založeného USO (United Star Organisation). V budoucnu bude skvěle spolupracovat s Perry Rhodanem při obraně proti mnoha hrozbám pro lidstvo, jako například Mistři ostrovů, Ulebové, Roj nebo Larové.

2648

30. srpna 2648 objevuje se nová Atlantis - Pthor. Atlan se na Pthor vydá a po mnoha dobrodružstvích se tímto dimenzionálním výtahem na podzim roku 2649 dostane do Černé galaxie, která je ovládána Strýci temnoty.

NEI:

3460 - 3581:

Atlan po zmizení Země a rozbití Solárního impéria Hetosem Sedmi v roce 3460 (úřad Lordadmirála USO společně s Velkým administrátorem zanikl 31.12.3499) organizuje odpor z Provconovy pěsti. V roce 3500 zakládá NEI a po dlouhá léta ho ve funkci ministerského předsedy vede, a to do roku 3582, kdy opouští Mléčnou dráhu na palubě SOL. Poté tuto funkci předá Julianu Tifflorovi.

3582:

Po konfliktech s Perry Rhodanem společně odstartují 17.2.3582 s generační lodí SOL hledat ztracenou Zemi.

10.11.3587:

Atlan se stává vyvolencem kosmokratů a ztratí se z paluby SOL jako velvyslanec lidstva z našeho vesmíru (Laire Atlana údajně bere do prostoru za materiálními zdroji). Teprve mnohem později vyjde najevo, že hned nezmizí, jak si všichni zúčastnění mysleli, ke kosmokratům za materiálními zdroji, ale nejdříve se dostane do Bezejmenné zóny mezi materiálními zdroji a normálním vesmírem, kam Vyšší mocnosti vypověděli Anti-ID, proti kterému zde vede tvrdé boje. (odlišný letopočet je zde pro Atlanovu nepřítomnost v Mléčné dráze. Byl 200 let nezvěstný a nemohl proto vědět, že se v domovské galaxii zavedl nový letopočet. Pro něj tedy platil starý letopočet dokud se nevrátil do Mléčné dráhy.)

SOL:

4.3.3791:

Od kosmokratů se vrací bez vzpomínek na to, jak to za materiálními zdroji vypadá a co se tam přihodilo. Atlan je objeven Buhrolohy a je převezen na palubu SOL, kterou před dvěma sty lety odevzdal Soláncům a ocitne se ve velkém nebezpečí. Bojuje pro obnovu pořádku na palubě; Atlan má klíčové zážitky, které jeho lidství a ducha nechávají dozrát a přinesou mu základní nahlédnutí do povahy vesmíru. Pátrá po Varnhagher-Ghynnst a tvoří mír.

16.9.3811:

V roce 3811 (224 NGL) dosahuje se SOL Krandhoru a působí tam jako Věštec z Krandhoru. V letech 3818 (231 NGL) až 3821 (234 NGL) své působení přeruší, protože se na příkaz Kosmokratů vydává do Alkordoomu a Manam-Turu.

4012 = 425 NGL:

Procitne z role věštce a vrátí se na palubě SOL do Mléčné dráhy.

Nekonečná Armada

4021 = 433 NGL:

V roce 4021 (433 NGL) se Atlan se SOL vrací do Mléčné dráhy, odkud se SOL vede galaktickou flotilu na expedici k Frostrubinu. Po pádu přes Frostrubin a konfrontaci s Nekonečnou Armadou se mu podaří stát se velitelem Armadobarbarů.

Hlubina

Na základě své rytířské aury se společně s Rytíři Hlubiny Jenem Salikem a Tengri Lethosem vydává připravit Hlubinozemi na návrat Frostrubinu.

Síťochodci

Společně s Perry Rhodanem a dalšími nesmrtelnými jsou Kosmokraty vypovězeny z mocenské oblasti ID a v mocenské oblasti ESTARTU se stává Síťochodcem. Tato klatba je zrušena až v roce 447 NGL díky oběti Jena Salika.

Tarkan

Atlan se vydává na expedici do Tarkanu a je s Perry Rhodanem a dalšími při transferu poslední čtvrty Hangaye do rodného vesmíru Meekorah zachycen ve stázovém poli, které opustí až v roce 1143 NGL.

Monos

Členové Tarkanského svazu se dávají do boje s Monosem, který přebral moc v uzavřené Mléčné dráze. Mimo Mléčnou dráhu potkají Roie Dantona, Ronalda Tekenera, Jennifer Thyron a Juliana Tifflora. Za chronopulzním valem vede Homer G. Adams odporovou organizaci WIDDER. S pomocí Haluťanů a Posbiů se podaří Monose porazit.

1147 NGL:

Po pádu Monose se Atlan od roku 1147 stará o rekonstrukci Arkonu. Obnovení postu Imperátora odmítá. Zakládá GAFIF (Společnost arkonských výzkůmníků a pro inovaci a výzkum)

1169 - 1174 NGL:

Po zmatení ID musí v roce 1169 NGL odevzdat jako ostatní nositelé aktivátorů svůj aktivátor buněk. V roce 1174 dostane svůj speciální buněčný aktivátor zpět jako aktivační čip.

1200 NGL:

Když Sluneční soustavu obklopí první "zóna smrti", organizuje Atlan záchranné práce z Olympu. Druhou Zónu smrti prožije na Arkonu. Najde tam jedno vřeteno, které později Paunaro označí za napodobeninu. Atlan se společně s Thetou da Ariga vydá na 1. expedici BÁZE k Velké prázdnotě. Zatímco při druhé expedici do Velké prázdnoty se s dalšími nositeli aktivátoru vydá bojovat s Abruse do Arresa, stává se Theta da Ariga v Mléčné dráze Imperátorkou Ariga I. Velkého impéria.

Atlan si udržuje odstup od nacionalistických sil Tai Ark'Tussan a po úspěném atentátu na Arigu I. je podezříván na účasti na něm.

1206 NGL:

Ve Velké prázdnotě vede Atlan hlavně expedici na Canaxu, které se zúčastní i Paunaro a Colounshaba.

1222 - 1290 NGL:

Proti imperialistickým tendencím na Arkonu pod vedením svého nástupce Bostiche I. bojuje Atlan pomocí odporové organizace IPRASA, mezitím od roku 1235 NGL se s ostními nesmrtelnými účastní projektu Camelot.

Atlan vede Cameloťany proti invazi Tolkandů v roce 1289 NGL. Při tom zničí zařízení antitemporálního slapového pole na Merkuru. Společně s Mylesem Kantorem a Dao-Lin-H'ay se Atlanovi s pomocí sester Vandemarových a Herrechců proniknout do Goeddina líhňového kosmu a zničit ho.

Traversan

1290 NGL:

Při návštěvě v roce 1290 NGL na arkonské planetě Traversan je Atlan strojem času Mistrů ostrovů přenesen do roku 5772 před Kristem. Po počátečním váhání zasáhne do tehdejších událostí. Protože stoj času je neopravitelný, musí se do přítomnosti vrátit pomocí hibernace.

Thoregon

1290 NGL:

S vlajkovou lodí Camelotu GILGAMEŠem se v roce 1290 NGL vydává do Thoregonské galaxie Chearth, aby bránil Sluneční trezor. Díky Gran-Grango-Ranka se v roce 1291 NGL dostane do PULSU v DaGlauši. Tamním Megadomem je společně s THOREGONem ŠEST (SOL) přesunut 18 000 000 let do minulosti do galaxie Segafrendo. Tam v bývalém Thoregonu ESTARTU musí zajistit zrození ID. Při návratu do přítomnosti přilétá SOL k Megadomu v Dommrathu. Odtamtud se SOL vydává do Wassermalu, aby od Pangalaktických statistiků získal informace o Thoregonu. Pangalaktičtí statistikové mu oznámí, že kvůli manipulacím prvního Thoregonu v Morálním kódu hrozí, že v sousedství Mléčné dráhy vznikne NEGASFÉRA a vyhanou Materiální zdroje. Jako odvetné opatření nainstalovali kosmokrati do 3000 Thoregonských galaxií "galaktické odpalovače". S informacemi od Pangalaktických statistiků se SOL vydává přes Megadom v Salthi do prvního Thoregonu v galaxii, ve které leží Mahlstrom hvězd (Hvězdný vír). Tam se SOL díky její auře THOREGONu VI proniknout přes Mahlstrom do Prvního Thoregonu do galaxie Mahagoul. Po osvobození ze stázového pole za pomoci Mochichi, Monkeyeho a Alasky Saedelaere se Atlanovi podaří proniknout se SOL a Algorrian do Analogového kosmonukleotidu METANU. Po skonaní superinteligence THOREGON a zhroucení Mostu do nekonečna se Atlan na palubě SOL vydá na zpáteční cestu do Mléčné dráhy. Po návratu v roce 1325 NGL podporuje Atlan Monkeyovo Nové USO.

Motana

V roce 1331 NGL pronikne Atlan s Perry Rhodanem a poslem ID Lotho Keraetem na palubě jeho Stříbrné koule do Hvězdného oceánu Jamondi.