Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Olymp
hledat
Astronomická data:
Soustava:Boscykova hvězda
Průměr:11114 km
Doba rotace:28.6 hodiny
Gravitace:1.03 g
Průměrná teplota:34.6°C
Pořadí od hvězdy:2
Obyvatelé planety:
Pozemšťané, Svobodní obchodníci

Olymp je druhá planeta Boscykovy hvězdy a centrálním světem Svobodných obchodníků. Planeta má průměr 11114 km, otočka kolem vlastní osy trvá 28.6 hodiny, automatická kontrola počasí udržuje střední teplotu na 34.6°C, gravitace je tu 1.03 g.

Hlavní město planety Trade-City je velkoryse koncipovaná metropole s obytnými a obchodními čtvrtěmi. Původní kosmodrom Tercho, nyní flotilní přístav, jakož i okolní průmyslová zařízení vytvořilo zárodečnou buňku rozvoje.

Sedm kontinentů bylo v průběhu minulých století dalekosáhle kolonizováno. Hlavní kontinent má přibližně velikost terranského světadílu Asie a rovník ho rozděluje přibližně na dvě poloviny. Část velké náhorní plošiny byla přebudována na prstenec dvanácti kruhových kosmodromů. Uvnitř prstence se nachází přijímací oblast dálkových transmiterů. Zboží se tam přes další transmitery přesunuje do velkých skladišť.

Nejsevernější kontinent Wallork je veliký asi jako Grónsko a panují na něm stejné klimatické podmínky jako na rovníkovém kontinentu. Bylo zde umístěno jedno z depotů na NUGAS Solárního impéria. Během vlády Koncilu tu Larové vybudovali tucet obranných tvrzí jako past pro možný návrat Perryho Rhodana s dálkovou kosmickou lodí.

Historie

Uprostřed 25. století začalo přebudovávání planety v obchodní centrum s prostředky General Cosmic Company a s podporou USO.

Srdcem ekonomického rozmachu se stalo Trade-City a kosmodrom Tercho, přes který každodenně protéká většina zboží jdoucího přes Olymp.

Uprostřed čtvrtého tisíciletí je Olymp důležitým překladištěm zboží, které se přepravovalo mezi Sluneční soustavou ukrytou pět minut v budoucnosti a zbytkem galaxie.

V roce 3459 byl Olymp obsazen Lary.

Po vzniku Zóny smrti 10. ledna 1200 NGL se Olymp znovu dostal do centra dění, protože se nacházel jen asi 70 světelných let od jejího vnějšího okraje. Atlan odtud na palubě lodi ATLANTIS fenomén zkoumal a poskytoval pomoc postiženým. Později se sem přesunulo mnoho známých vědců, aby ho podpořili; stejně jako BÁZE pod velením Harolda Nymana.