Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Sluneční soustavy > Sluneční soustava
hledat
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:rameno Orionu
Počet hvězd:1
Počet planet:9
Známé planety v soustavě:
Merkur, Venuše, Země, Mars/Trokan, (Zeut), Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a (Pluto)
Obyvatelé:
(Lemurové), Pozemšťané

Hvězda Slunce (jamišsky: Talan, šuwašsky: Frenczy, cappinsky: Tranat, lemursky: Apsu, arkonsky: Larsaf) letí v Rameni Orionu, jednom z vedlejší spirálních ramen Mléčné dráhy.

Na základě různých okolnosti byla Sluneční soustava ohniskem mnoha kosmických událostí, které se většinou týkaly jejich planet. Mnoho civilizací a národů navštěvovalo soustavu, zapojovalo jí do svých plánů nebo se tu usídlilo. Proto má systém i planety u různých civilizací různá jména.

Její planety jsou (respektive byly), bráno od Slunce: Merkur, Venuše, Země, Mars/Trokan, (Zeut), Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a (Pluto).

  • planeta Mars byla v průběhu krize s Abruse v roce 1218 NGL vyměněna za planetu Trokan v arresu, která její místo zaujímala přibližně sto let. V roce 1312 NGL zmizel Trokan po zhroucení Mostu do nekonečna a byl nahrazen Marsem beze stop terraformace a beze stop po Abruse.
  • Zeut, původně pátá planeta, byla v roce 50.068 před Kristem zničena Haluťany
  • devátá planeta Pluto byla v roce 3438 zničena během sebedestrukce Pramáti

Schohaakové označovali Sluneční soustavu jako Systém Frenczy. Pro Schohaaky bylo Slunce nedůležitou hvězdou, než superinteligence ARCHETIM určila, že po její smrti má být její tělo uloženo právě do tohoto slunce. Schohaakové tehdy postavili stanice TRIPTYCHON a deponovali je ve Slunci jako památné místo pro ARCHETIM. Díky deponování jejího těla se ze Slunce stal 6D-klenot.

Cappinové označovali Sluneční soustavu jako Systém Tranat. Zemi nazývali Lotron. Projekt Proconis, neboli budování slunečního satelitu respektive Satelitu smrti, byl prováděn na Taimonu (lemursky: Zeut).

Lemurské jméno pro Slunce bylo Apsu. Zemi označovali jako Lemur. Jméno Zeut je rovněž lemurského původu.

Arkonidané označovali Sluneční soustavu po jejím objeviteli Larsafovi jako Larsafova soustava a Slunce jako Larsaf. Nejprve založili kolonii na Larse, neboli Venuši. Tato kolonie byla v roce 8005 před Kristem Atlanem přemístěna na po něm nazvaném ostrovním kontinentu Atlantis na Larsafu III (Země), která v té době sloužila jako depo Arkonské flotily.

Od 10. října 3430 do 16. července 3434 se Sluneční soustava obecně nazývala jako Ghost-systém, protože sice ještě existovala, ale z venku byla relativně nedostupná a neviditelná za ASP byla ukryta v budoucnosti.

Po zničení satelitu smrti v roce 3434 zkolabovalo ASP a Sluneční soustava byla podle plánu LAURIN II zahalena do paratronového štítu.

V roce 1344 NGL je Sluneční soustava zahalena do štítu TERRANOVA, krystalického štítu s rovníkovým průměrem 27.996 světelných hodin (30.20328 miliard km), a výškou na pólu 26.563 světelných hodin.

Kolem jedné miliardy let v budoucnosti je Sluneční soustava známa pod jménem Systém Tazmai. Terra má v té době jméno Balance A a už se nenachází ve Sluneční soustavě, ale obíhá kolem 55 světelných let vzdáleného slunce a bude později přemístěna do vaaligišského Roje. Mars nese jméno Balance B.

6D-klenot

Slunce disponuje jedinečným 5D a 6D spektrem a je proto známé jako šestidimenzonální klenot. Díky záření 6D-klenotu byl již ID v roce 17.756.360 před Kristem přiváben, a pravděpodobně díky tomuto záření se vyvinul v superinteligenci. Také SEELENQUELL se pokoušel použít Sluncem emitované záření pro svůj vývoj, ale nepodařilo se mu to.

Je možné, že sextadimové záření bylo podnětem pro to, že Loowerové Laireho oko asi před 18ti miliony lety ukryli na Teře.

Meření s ultra-žirafou ukázalo, že 5D a 6D dimenzionální spektrum Slunce vykazuje velkou podobnost se spektrem mrtvého těla superinteligence KABBA, které bylo zamřeno ze SOL uvnitř METANU. Na základě těchto výsledků se předpokládalo, že se uvnitř Slunce nachází mrtvá superinteligence. Není ovšem jasné, do jaké míry bylo spektrum KABBA modifikováno přeměnou k jádru analogového nukleotidu.

Po objevení se Schohaaků ve Sluneční soustavě a použití INTRALUXu se zjistilo, že u 6D-klenotu jde skutečně o mrtvou superinteligenci ARCHETIM, a potvrdili se tak dohady o původu 6D-záření. Tělo ARCHETIM bylo Schohaaky uschováno do Slunce asi před 20ti miliony lety. ARCHETIM ještě za svého života určil, že se Slunce jednou stane jeho hrobem.

Po zvýšení hyperimpedance stoupla také intenzita 6D-záření. Myles Kantor objevil na základě měření s ultra-žirafou na palubě lodi RICHARD BURTON, že ze Slunce vychází šestidimenzonální paprsek, který ukazuje směrem k Velkému Magellanově mračnu. Gon-Orbhon, který se nacházel ve Velkém Magellanově mračnu, tento paprsek vytvořil, aby ze Slunce vysál 6D-energii. Jak se ukázalo, tato entita energii potřebovala k tomu, aby se vyvinula v negativní superinteligenci. Gon-Orbhon měl začít vysávat 6D-klenot už asi před 7mi miliony lety. Chtěl tak delegáty mocností chaosu upozornit na mrtvé tělo ARCHETIM.

Dějinná data

V roce 3430 žilo ve Sluneční soustavě 25 miliard lidí

V roce 424 NGL žilo ve Sluneční soustavě 11.6 miliard lidí

V roce 1344 NGL žilo ve Sluneční soustavě 15 miliard lidí