Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Krystalický štít
hledat

Krystalický štít

Krystalický štít byl vyvinut Arkonidským vědcem Aktakulem. Jedná se o stelární obranné zařízení nejvyšší úrovně. Až do zvýšení hyperimpedance byly Krystalickým štítem chráněny jen Arkon a Sluneční soustava.

Krystalický štít je založen na modifikaci hyperenergetického pole hvězdy v oblasti její heliopausy. V této oblasti přestává působit tlak slunečního větru. Krystalický štít je vytvářen několika sty konvertorovými stanicemi a je kontrolován z Arkonu III. Funkcí se Krystalický štít podobá nejvíce paratronovému štítu. Základní fyzikální princip je ale úplně jiný.

V hraničním pásmu, ve kterém se sluneční vítr setkává s proudem interstelárních částic, se vytváří permanentně nestabilní hyperbariová kvanta. Ty při svém rozpadu vydávají hyperzáření. Konvertorové stanice také vydávají hyperzáření, které s tímto interferuje. V oblasti interference se tak vytváří psí-matérie, která při svém rozpadu znovu vydává záření. Toto vyzařování interferuje konstruktivně znovu samo se sebou a vytváří tak permanentní přechody do měnící se, nestabilní parareality.

Strukturální štěrbinu v Krystalickém štítu lze vytvořit jen tak, že se pomocí tlumících štítů v oblasti několika kvadratických světelných vteřin zabrání příletu slunečního větru.

Po zvýšení Hyperimpedance

V březnu 1344 NGL je postaven základ flotily LSP TERRANOVA – Tendry Loretta. Při první zkoušce funkčnosti štítu, pro jehož provoz je používáno Neohovalgonia se podaří štít udržet bohužel jen po dobu pár minut. Po zhroucení Krystalického štítu jsou poškozeny téměř všechny tendry Loretta.

6. října 1344 NGL je do Sluneční soustavy dopravena první zásilka Salkritu. Díky příletu Temného obelisku není čas na detailnější výzkum Salkritu a ten je v krátkém čase zabudován do tendrů Loretta. Díky Salkritu může být Krystalický štít udržován po dobu půl hodiny, což je dost dlouho pro ubránění se Temnému obelisku, bohužel je při tom většina dovezeného Salkritu spotřebována.

Jelikož Krystalický štít zní příliš Arkonidsky, bude terranská varianta v říjnu 1344 NGL přejmenována na Terranova štít. 15 října 1344 NGL je mezitím znovu aktivován vylepšený štít a je udržován stabilně po dobu 10ti dnů. Dva dny poté úspěšně vzdoruje ostřelování 6ti Traitanků. Rodina Cody Ariela se snaži sabotovat Tendry Loretta, díky jejich chybám je jejich sabotáž objevena a v zárodku udušena. Když je poté 2. Listopadu 1344 NGL Terranova štít ostřelován 242mi Traitanky, hrozí jeho zhroucení. Tomu je naštěstí zabráněno díky pomoci Jádra, které se materializuje na Zemi a využije energie mrvoly superinteligence Archetim.

6. ledna 1345 NGL bodově ostřeluje celá Eskadra chaosu štít, ten však díky dalšímu vylepšení využití Salkritu vydrží i bez pomoci Jádra.

3. února 1345 NGL zaútočí celkem 18 Eskader chaosu (8172 lodí) ve dvou skupinách na opačné konce Terranova štítu a bodově o ostřelují. Díky dalšímu zákroku Jádra – které se při této akci zvětší na několikanásobek normální velikosti, se podaří štít udržet a přestát útok beze škod.

10. února opakuje Terminační kolona útok s dvojitým množstvím lodí (36 Eskader chaosu), což je asi 62% celé flotily Traitanků přítomných v Mléčné dráze. Také tento útok nevede ke zhroucení štítu - opět díky pomoci Jádra.