Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > ARCHETIM
hledat
Informace o postavě:
Úmrtí:přibližně před 20 miliony lety
Národ:superinteligence
Tituly:superinteligence vládnoucí Lokální skupině

ARCHETIM byla pozitivní superinteligence, která asi 20 milionů let před Kristem působila v Mléčné dráze. Pomocné národy později bytost nazývaly ARCHETIM, Ochránce.

Superinteligence usmířila národy nejen v Phariske–Erigonu (jak se tehdy Galaxii říkalo), ale i v okolních hvězdných ostrovech. To se stalo přibližně 5000 let před zánikem ARCHETIM. O osobnosti a historii SI bylo zpočátku známo jen málo, byla však považována za starší a mocnější než je ID.


Pomocné národy


Dějiny

O vzniku ARCHETIM a jejím původu není známo zhola nic. Z dob své fyzické existence si superinteligence přinesla instinktivní strach před temnotou.

20 milionů let před Kristem

Bytost se poprvé objevila v roce 20 064 820 před Kristem v Phariske–Erigonu a začala usmiřovat okolní galaxie. Její přílet byl ohlášen „Motýlími květy“. Přibližně v době příchodu SI vznikl také SYSTÉM, aby jménem ARCHETIM vládl světským záležitostem galaxie. Planeta Oaghonyr byla v roce 20 064 032 před Kristem sídlem ARCHETIM a duchovním centrem Phariske–Erigonu. Zde ležela ARCHETIMOVA BAŠTA, manifestační místo Všebytosti. Roku 20 061 409 př. Kr. došlo k prvnímu kontaktu s Algorriany a Rytíři Hlubiny z dómu Xanthar.

Přibližně o 2700 let později začala ARCHETIM s bojem proti negasféře v Tare-Šarmu. Ve válce spolupracovala s několika dalšími superinteligencemi (HVĚZDA, ELEDAIN a NAFAU'CHUK. Po celá desetiletí byla ARCHETIM kvůli bojům na cestách. Během jedné z jejích nepřítomností se Mamor Ir'kham pokusil vyvolat občanskou válku. Boje skončily teprve tehdy, kdy se v předzvěsti návratu ARCHETIM objevily Motýlí květy. V budoucnu byly všechny informace o Ir'khamovi a jeho válce systematicky mazány.

Zmocněnci ARCHETIM během bojů o negasféru byli Principa Kamuko a posel Ki–Myo. K provedení retroverze nezbytné nasazení ZÁKONOdárce CHEOS–TAI se oddalovalo, protože ARCHETIM nevydala žádné konkrétní rozkazy. Je možné, že byla SI oslabena bojem v Tare–Šarmu. Okamžitě po procitnutí v roce 20 059 813 před Kristem nařídila ARCHETIM start Výpravy ZÁKONA. Superinteligence tajila svou přítomnost v Phariske–Erigonu, aby nevyprovokovala útok TRAITORu. Od tohoto roku se událostí bezprostředně zúčastnil také Perry Rhodan a Pozemšťané z lodi JULES VERNE. Cestovatelé z budoucnosti hodlali sledovat retroverzi, aby získané poznatky využili ke zničení negasféry v Hangayi. Skutečný původ JULESE VERNA byl před ARCHETIM utajen.

V květnu 20 059 812 před Kr. se přiblížilo spontánní zesíťování všech chaotických buněk v Tare–Šarmu. Když se následně objevilo Negaměsto, SI oznámila, že nastal čas rozhodující bitvy. Přesunula svou prostorovou kotvu do KORIDORU ŘÁDU, kde se shromáždila veškerá vojenská moc spojeneckých superinteligencí. ARCHETIM naplánovala přímý útok na hyperfyzikální centrum vznikající negasféry: na černou díru Margin–Chrilox. Hodlala zničit zde umístěný GLOIN TRAITOR, Osten Chaosu. Pakliže by tento úder uspěl, mohla ARCHETIM s pomocí CHEOS–TAI obnovit psionickou síť v protonegasféře, což by zbortilo hraniční valy galaxie. Do Tare–Šarmu by pak bez potíží pronikl kosmický posel, což se rovnalo konci formující se negasféry.

Krátce nato zahájila ARCHETIM útok, a téměř vše proběhlo dle plánu. Jelikož vojsko nevedla do bitvy Kamuko, došlo k naprosto zbytečným ztrátám. GLOIN TRAITOR byl však nakonec skutečně zničen, a ARCHETIM zahájila retroverzi. Když už proces zašel tak daleko, že mohl proběhnout zcela samovolně, objevila se u superinteligence část Elementu temnoty. Zakořeněný strach vedl k přehnané reakci. Všebytost v panice napadla Element mocným psionickým výbuchem. Ten byl ovšem až příliš silný, a uvolněná energie nedopatřením poškodila myšlenkovou strukturu ARCHETIM. Zranění bylo neopravitelné a smrtelné. Již během ústupu do KORIDORU ŘÁDU došlo k prvním degenerativním procesům, kdy se část psionické energie ARCHETIM zkondenzovala v psionickou hmotu.

ARCHETIM se vrátila do Phariske–Erigonu a stáhla se do bašty, kde v roce 20 059 809 před Kristem zemřela. Na přání ARCHETIM bylo tělo z neznámých důvodů uloženo do bezvýznamného slunce Sol – z této hvězdy se díky tou stal 6D klenot. Až do zkázy Šohaaků bylo slunce Sol významným poutním místem. Poutníkům sloužily stanice TRIPTYCHON.

14 milionů let před Kristem

Entita Poutník se živila energií z mrtvého těla ARCHETIM, aby se přibližně 14 milionů let před Kristem vyvinula v superinteligenci ID.

7 milionů let před Kristem

Přibližně 7 milionů let před Kristem se negativní entita Gon-Orbhon rovněž pokusila čerpat energii Slunce. ID bytost varoval, a nakonec ji uvěznil do hyperkokonu.

14. století NGL

V roce 1304 NGL vznikla v soustavě Arkon negativní superinteligence SEELENQUELL. Protože SEELENQUELL před svým vznikem nenavázal kontakt s psionickým tělem ARCHETIM, neměl k němu žádnou afinitu. Proto z něho nemohl vysávat energii. Aby tento problém vyřešil, SEELENQUELL se rozhodl vyvinout svou odnož – Morkhera Seelenquella – ve Sluneční soustavě v superinteligenci a poté se s ní spojit. Tomu zabránili Kralasené a agenti USO, kteří na Morkhera spáchali atentát.

Když se Gon-Orbhon v roce 1333 NGL opět probudil z polospánku, okamžitě se pokusil navázat spojení s tělem v Sol. Výsledkem byl čerpací paprsek, táhnoucí se přes půl Galaxie.

Koncem dubna 1333 NGL využil Myles Kantor korpus ARCHETIM a ze stanice TRIPTYCHON vyslal nouzové volání v morseovce. Později, dne 30. dubna, vyvolal Kantor extrémně silný psionický pulz. Ten téměř Gon–Orbhona zahubil. Na Zemi využili Bully, Gucky a Icho Tolot momentální slabosti entity a uprchli z úlomku nokturnského úlu.

Gon–Orbhon byl frustrován obtížemi, s jakými bylo možno sát energii z mrtvé superinteligence, proto se rozhodl proměnit Slunce v novu. Země by byla přitom zničena, to ale negativní entitu netrápilo. LSP zabránila zkáze soustavy v ohromné vesmírné bitvě.

Od konce října 1344 NGL sloužila ARCHETIM jako zdroj energie pro Jádro, které se materializovalo na Zemi. Získanou energii použilo Jádro ke stabilizaci štítu TERRANOVA. Pravděpodobně ve stejnou dobu zkoumali tělo ARCHETIM Temní vyšetřovatelé, vyslaní Terminační kolonou TRAITOR. Když se však zdrojoklipr přiblížil k mrtvole, bylo kvantum temnoty Bikšun zraněno, nebo dokonce zničeno.


Zdroje

PR 2234, PR 2267, PR 2279, PR 2287, PR 2323, PR 2382, PR 2400, PR 2404, PR 2445, PR 2449