Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Tare-Šarm
hledat
Astronomická data:
Označení:NGC 3423
Průměr:75 000 LY
Typ:Sc
Počet hvězd:zhruba 150 mld
Vzdálenost od Mléčná dráhy:45,34 milionů LY
Důležité národy:
Sekundimové, To s'amosa
Důležité superinteligence:
ELEDAIN
Tare-Šarm
Tare-Šarm
© NASA

Tare–Šarm je spirální galaxie, před 20 miliony lety činila její vzdálenost od Mléčné dráhy asi 45 000 000 světelných let.

Přehled

Tare–Šarm (NGC 3423) lze ze Země spatřit v souhvězdí Sextant.

Galaxie má průměr 75 000 světelných roků, šířka jádra přitom činí 15 000 LY. Z relativně malé centrální části vybíhají otevřená, silně zakřivená ramena. Celek zahrnuje na 150 miliard hvězd.

Dějiny

V Tare–Šarmu žili v dávných časech Cynové. Devět z nich uprchlo během vzniku negasféry do Mléčné dráhy. Cynové se zde až do roku 1344 NGL skrývali na světě Novatho. Odtud nakonec opět utekli, tentokrát před negasférou Hangay.

Když začala před asi 20 miliony lety v Tare–Šarmu vznikat negasféra, postavila se na odpor koalice superinteligencí, k níž náleželi entity ARCHETIM, ELEDAIN, NAFAU'CHUK a HVĚZDA. Prostřednictvím retroverze byla nakonec negasféra zničena. Přinejmenším 1 500 let přitom koalice čelila Mocnostem Chaosu. Jako vojenské ležení a odrazový můstek do Tare–Šarmu využívaly flotily koalice ELEDAINEM vytvořený hyperkokon INTAZO. Zajímavé je, že akce proti negasféře nebyli schopni podpořit kosmokraté, neboť celá jejich moc byla vázána jinými, nebezpečnými útoky chaotarchů.

Aby zjistil detaily o provedení retroverze, zahájil Perry Rhodan v dubnu 1346 NGL operaci Tempus, jejímž cílem je návštěva Tare–Šarmu v minulosti. Nitra INTAZA tak roku 20 059 813 před Kristem (listopad 1346 NGL palubního času) dosáhla speciální loď JULES VERNE.

Zdroje

PR 2279, PR 2283, PR 2308, PR 2400, PR 2404, PR 2407, PR 2420, PR 2422, PR 2423, PR 2424