Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Chaotarchové
hledat

Chaotarchové patří, stejně jako kosmokraté, k Vysokým mocnostem Multiverza. Jsou to konkurenti a nepřátelé kosmokratů, protože jako jejich protiklad usilují o posílení chaosu v univerzu. Také oni pátrají po odpovědi na Ultimativní otázku, neboť věří, že by díky ní získali rozhodující převahu v odvěkém boji s Řádem.

Podle cibulového modelu se chaotarch vyvíjí z materiálního propadu, který zase vzniká z negativní superinteligence.

Životní prostor

Chaotarchové žijí za materiálními propady. O tomto životním prostoru není však podobně jako o prostoru za materiálními zdroji známo zhola nic.


Pomocníci

Kosmickým továrnám kosmokratů odpovídají na straně chaotarchů Chaotendery. Jsou to technologicky extrémně vyspělé nosné lodi. Jejich cílem je ničení života ve velkém rozsahu pomocí takzvaných nekrofór.

Terminační kolona TRAITOR se zdá být dalším důležitým mocenským prostředkem chaotarchů. Už přinejmenším 60 milionů let operuje v různých univerzech. K jejím úlohám patří i urychlení vzniku negasféra v galaxii Hangay a stavba chaotenderu VULTAPHER.

Moc Pána elementů se 50 milionů let před Kristem opírala o Dekalog prvků. V jeho případě se přitom jednalo o několik specializovaných národů, individuí a entit a byl nasazován především pro sabotážní akce kosmického významu. Jak se zdá, Dekalog tvoří rychlou zásahovou jednotku Terminační kolony.

Xpomul založil před zhruba 10 miliony lety v „sousedním“ univerzu Tarkanu organizaci Hexameron šesti dnů organizace, jejímž cílem bylo uspíšit smrštění tohoto vesmíru.

Autority chaotarchů, jako Kintradim Crux, nesou jméno Crux. Kintradim Crux se po tisíc let zdržoval v negasféře Pána elementů, aby tam byl zformován v důvěryhodného a poslušného následovníka Mocností Chaosu. Xpomul ho vybral, aby řídil stavbu ZENTAPHERu 37 a posléze ho jmenoval velitelem tohoto chaotenderu (PR 2093).

Zásahovými silami Xpomula jsou Xpomulovi šampióni.

Kromě toho ještě existuje množství dalších agentů a služebníků. Jsou tu například roboti jako Zen–Skogo, Temnonarození nebo zplnomocněnci jako Goriatch.


Aktivity chaotarchů

Asi 546 milionů let před Kristem:

Praroj Litrakduurn se před 546 miliony lety v několika vlnách materializoval blízko Mléčné dráhy a byl zde napaden vojskem chaotarchů. Praroj se rozpadl po zničení ohebného štítu.

Hlavní část sluncí a planet Litrakduurnu byla absorbována Galaxií. Pouze jádro praroje se zachovalo ve formě kulové hvězdokupy Omega Centauri. Uvolnění části biofór vedlo pravděpodobně k obrovskému rozmachu života v Mléčné dráze, a to i na Zemi (v karbonu).

Asi 100 milionů let před Kristem:

Mocnosti chaosu se pravděpodobně angažovaly ve věci zmizení kosmonukleotidu TRIICLE–9 v roce 100 777 133 před Kr.

Asi 80 milionů let před Kristem:

Když ARCHA V'Aupertirů před přibližně 80 000 000 lety vnikla do negasféry, která vznikla díky zmizení TRIICLE–9, zasáhl chaotarch Xpomul a asistoval při vzniku Pána elementů.

Asi 50 milionů let před Kristem:

Pán elementů se díky Dekalogu elementů stal důležitým mocenským prostředkem Mocností Chaosu v Einsteinově vesmíru.

Asi 20 milionů let před Kristem:

Při retroverzi právě vzniklé negasféry v galaxii Tare–Šarm, které se zúčastnilo několik pozitivních superinteligencí (mimo jiné ARCHETIM), došlo ke střetnutí s Mocnostmi Chaosu.

Asi 10 milionů let před Kristem:

Xpomul založil Hexameron šesti dnů pod vedením pána Heptamera. Přitom se jednalo o Sedm Mocných, kteří se odvrátili od kosmokratů. Před 10 miliony lety proklamoval pán Heptamer na Koncilu Amringharu úmysl Hexameronu, urychlit průběh šesti dnů Tarkanu (to znamená nevyhnutelnou termosmrt tohoto univerza).

Asi 7 milionů let před Kristem:

Pověřenec chaotarchů informoval bytost Gon–Orbhon o pozůstatku superinteligence ARCHETIM uvnitř slunce Sol, a dal mu radu, aby se pomocí čerpání sextadimového klenotu sám stal superinteligencí.

Asi 3,3 miliony let před Kristem:

Když kosmokraté před asi 3,3 miliony lety umístili galaxii Erranternohre materiální zdroj Gourdel, došlo roku 3 308 757 před Kristem k bitvě v této galaxii, při níž byly zničeny dva Chaotendery a dvě kosmické továrny. Chaotarchové posléze do Erranternohre přesunuli materiální propad Jarmithara, aby vytvořili rovnováhu.

Asi 2,8 miliony let před Kristem:

Kosmokraté chtěli před přibližně 2 800 000 lety v galaxii Kohagen–Pasmereix založit v dómu Dommrath nový řád Rytířů Hlubiny. Došlo k bitvě o Kohagen–Pasmereix, které se zúčastnilo 9 Chaotenderů a 9 kosmických továren. Ve střetu byla galaxie prakticky zničena. Díky útěku Chaotenderu ZENTAPHER do sousední galaxie Pooryga nabyly Mocnosti Řádu převahu. Nakonec celé střetnutí vyhráli, avšak ztratili všech devět velitelů kosmických továren. Všechny Chaotendery (vyjma ZENTAPHERu) byly zničeny.

Asi 2 miliony let před Kristem:

Chaotarch Xpomul zvýšil gravitační konstantu v Tarkanu, aby urychlil jeho smršťování.

Asi 64 000 let před Kristem:

Zvěd Goriatch předal Pangalaktickým statistikům varování, aby se nestavěli na stranu kosmokratů a zachovali si svou neutralitu.

Asi 50 000 let před Kristem:

Když přišla ESTARTU před 50 000 lety na pomoc svazu národů Kansahariyya v galaxii Hangay, byla gravitační konstanta v Tarkanu normalizována.

428 NGL – 429 NGL:

Když započali Perry Rhodan a Nekonečná Armada v roce 428 NGL s aktivací chronofosílií, souvisejících s TRIICLE–9, pokoušel se tomu Pán elementů za pomoci Dekalogu zabránit, protože by tím zanikla negasféra a on by ztratil svůj životní prostor. Během střetnutí byl Dekalog elementů rozprášen a roku 429 NGL došlo s pomocí zbraně Porleytů k devoluci Pána elementů a jeho smrti.

1312 NGL:

Dle pozorování Pangalaktických statistiků připadá v našem vesmíru 16% všech zásahů do kosmické struktury na chaotarchy. Podíl kosmokratů činí 21%. To znamená, že 63 % všech zásahů do kosmické struktury mají na svědomí jiné mocnosti (tedy například THOREGON, a dá se říci sám život) (PR 2147).

Není jasné, zda se chaotarchové podíleli na zvýšení hyperimpedance roku 1331 NGL. Cairol řekl roku 1312 NGL, že se Vyšší mocnosti (čímž mohou být myšleni i chaotarchové) rozhodly účinně omezit rozmach života v kosmu, a proto zvýší hyperfyzikální odpor v celém vesmíru (PR 2199). Jak se později ukázalo, růst hyperimpedance ovlivnil i lodě Terminační kolony. Podle úvah členů Kolony může původní hodnotu hyperimpedance obnovit nejspíš jen sám chaotarch, a to jen v omezené oblasti (3 miliony LY) (2354).

1344 NGL:

Aktivity Terminační kolony TRAITOR směřují po dobytí galaxií Lokální skupiny ke konstrukci Chaotenderu VULTAPHER a k urychlení vzniku negasféry v Hangayi. Již roku 1337 NGL se Prophozeuti, zvědové Terminační kolony, objevili poblíž Antaresského hvězdného útesu.

V roce 1344 NGL je tvrz Kolony TRAICOON 0098 zavedena do sektoru Sol, a Asassinové chaosu způsobí krveprolití na konferenci galaktických národů (2300).

Krátce poté je TRAICOON 0098 díky zradě jednoho asassina chaosu odhalena, sabotována a nakonec zničena (PR 2303). Přesto nemůže nic zabránit dobytí Mléčné dráhy. V listopadu 1344 NGL je tedy vyhlášena Direktiva TRAITORu, jsou rozmístěny Temné obelisky.

1345 NGL:

Po příjezdu Inspektora pokroku Antakura z Bitveltu jsou Xölyar a Drorah jako první nebeská tělesa Mléčné dráhy změněna na Protokabinety VULTAPHERu. Kirmizz, lodivod chaotarchů, se objeví v okolí Hangaye. Většina důležitých světů galaxie je obležena a pod kontrolou vojů TRAITORu. Jen Země se zatím skrývá za štítem TERRANOVA.


Známí chaotarchové

Zdroje

PR 1261, PR 1269, PR 1300, PR 1999, PR 2093, PR 2147, PR 2328, PR 2333, PR 2400, PR 2447, PR 2459, PR 2475, PR 2480, PR 2481, PR 2482, PR 2492, PR 2494, PR 2499, PR 2679, PR 2850, PR 2890, PR 2981, PR 3100, PR 3103, PR 3116, PR 3150, PR 3198, PR 3199

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Chaotarchen« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)