Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1259
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1259
Název:Cesta na Eden
(Der Weg nach Eden)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Poslední chronofosílie v nebezpečí - pán Negasféry se objevuje
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan hledá EDEN II

Lafsater-Koro-Soth a Qumran-Fayed-Pogh - dva Porleyti, kteří doprovází Perryho Rhodana

Gesil - její nenarozené dítě na sebe upozorní

Mudrc z Fornaxu - nejstarší bytost malé galaxie

Magus Coyaniscatsi - »Guru« odhalí svou pravou identitu

Sextadimové pokusy, které Porleyti provádějí se svým slunečním satelitem, vyvolají v BÁZI iritující akustické a vizuální fenomény. Za zvuků Beethovenovy Missa solemnis pozoruje Perry Rhodan fenomény, ve kterých věří, že vidí Nostradamuse1), Thoru2), svou dceru Suzan Betty3), Oranu Sestore4), Catronskou žílu mezi Payntecem a Yaanzarem5) a Callibsa6). Akce, jejíž důsledky připomenou Rhodanovi pokus vyrobit sextagonium pro Deformátor nulového času pomocí kvintronového ostřelování howalgonia7), slouží k materializaci impulsového aktivátoru. Kopí připomínající útvar, jehož černá násada plní řídící a regulační funkce a jehož špička je tvořena sextagoniem, je částí devoluční komponentové zbraně, se kterou chtějí Porleyti bojovat proti Pánovi Elementů7), který zamýšlí napadnout EDEN II. Při kontaktu s Pánem Elementů má impulzový aktivátor pomocí sto 2 až 6 km velikých a radioteleskopy připomínajících sextadimových pulzátorů devolátoru vyzářit uloženou pěti a šestidimenzionální energii a tím otočit evoluční vývoj, z chaotarcha by tam měla vzniknout superinteligenci rovná, beztělná forma života s obrovitým inteligenčním potenciálem, která by ale byla nucena se v mocenské oblasti ID přetransformovat v přemožitelnou, tělesnou bytost. Protože mentální řízení aktivátoru je krajně obtížné, jsou Porleyti Lafsater-Koro-Soth8) a Qumran-Fayed-Pogh9) připraveni Rhodana, který s AINO UWANOK10) přistál na Yurgillu11), doprovázet na EDEN II12).

Pozice EDENU II ale není Porleytům známa, jsou ale přesvědčení, že »Mudrc z Fornaxu«, nejstarší v sedm tisíc světelných let velké galaxii Fornax zdomácnělý Nokturno, o ní něco ví. V první části svého životního cyklu, ve fázi rojení, jsou Nokturnové dva až sto metrů velcí, jemné membrány z pětidimenzionálně oscilujícího křemene, kteří v populaci až milionu exemplářů brázdí galaxii vždy po stejné cestě řízené instinktem. Hyperzáření, které získávají ze sluncí, využívají k růstu, pro svůj metabolismu a akumulují ho, aby mohli provádět transice do vzdálenosti až jednoho světelného roku. Nezužitkovatelnou psionickou energii vylučují Nokturnové v pololátkové formě jako pararosy13). Jakmile členové hejna dosáhnou maximální velikosti, rozdělí se malé množství z nich a vytvoří nové hejno, zatímco většina vstoupí do další fáze a usadí se na pevných nebeských tělesech s nepatrnou tíží. Protože usazení Nokturnové dokáží přivábit hejna Nokturnů, vytvoří se během času věže z tmavých krystalů, které s rostoucí velikostí získávají inteligenci a jsou schopni lákat celé roje pomocí hypersignálů. Když BÁZE vletí do Fornaxu hrozí, že jí hejno Nokturnů odebere pětidimenzionální energii, ale prastarý symbol, který oba Porleyti vyzáří, podnítí Nokturny aby v instinktivní reakci navedli metagravy BÁZE k rudému superobru Svítící oko, na jejíž jediné planetě Noční stín žije »Mudrc z fornaxu« ve formě 70000 metrů široké a 2000 metrů vysoké krystalické věže. Když se Nokturno, který tvrdí, že je starý 14 milionů let, přes Hamillerovu trubici spojí s Galaktiky, tvrdí, že mu jméno dali první zmocněnci kosmokratů. Mudrc oznamuje, že nebezpečná pararosa při větší koncentraci způsobuje psionické bouře, které usedlým Nokturnům znemožňují řídit roje Nokturnů. Až dosud ho Kartaniňané14) z M 33 odváželi. Protože jejich dálkové lodě ale z neznámých důvodů ale nepřiletěli15), vyzve Nokturno galaktiky, aby na oplátku za informace zlikvidovali jedno pole pararosy. Rhodan, který si vzpomene na ohromný energetický potenciál Ribaldem Corellem kdysi vytvořené psionické hmoty16), dostane nápad, že by Kosmická Hanza mohla přebytečnou pararosu sbírat a nabídnout ho Stalkerovi na oplátku za vědeckotechnické novinky17). Mudrc z Fornaxu interpretuje náznaky ID o pozici jeho mocenského centra tak18), že každý hledač v sobě EDEN II vlastně nosí a proto je schopen si za určitých podmínek vybavit pozici EDENU II19). Jak bylo dohodnuto, odebere BÁZE velké množství pararosy. Ačkoliv je zajištěno paratronovými štíty, dochází k matoucím psionickým efektům, během nichž získá Gesil vnuknutí do vědomí jejího dítěte a objeví v něm vědomosti o cestě na EDEN II, kterou má nenarozená zakotvena v genech. S pomocí krůpějí pararosy dosáhne posádka BÁZE duševní fúze a výboj psionické energie z pararosy přemístí loď podél psionických siločar na EDEN II.

Pán elementů, který vystupuje jako Magus Coyaniscatsi a tvrdí, že je splynutím pozemšťanů s inkarnací bohyně Shrimu, mezitím přiměje posádky do pasti nalákaných dvaceti virolodí, ke kterým patří NAGELIA, LÜLLÜBYR, BLOODY MARY, ORCHIDEE a GUY NELSON20), aby se sloučili skrze vnitřní koncentraci ve skupinového ducha, jehož psionické síly se prudce uvolní a umožní tak skok na dimenzionálně nadřazenou úroveň psionické sítě, skrze kterou se dá dostat na EDEN II. Sice se mu už dávno podařilo objevit tam cestu, když umírající superinteligence Seth-Apophis vyslala smrtící impulz21) proti ID, ale při pokusu s Psikery a Crabbery22) se mu nepodařilo dostat se přímo k cíli, ačkoliv přitom obětoval celý transportní svaz pararosy Kartaniňanů. Masu vironautů potřeboval Pán elementů hlavně k tomu, aby zastřel své vlastní duševní vyzařování.

Při kontaktu s psionickým vejcetem Časodítě/Shiva23), které ho okradlo o skutečnou identitu, když ho Pán elementů zneužil, aby Taureca a Višnu uvěznil v psionické snové síti24), pozná rovněž do pasti Pána elementů zachycený Shadow Javelin, že Bansheeroom je Iruna z Bass-Thetu a on je Giffi Marauder23). Je si ale vědom, že ani to není jeho pravé jméno. Nomád a Sarlengortka jsou psionickou energií Vironautů strženi na EDEN II. Shiva příliš pozdě pozná v Coyaniscatsim pána negasféry.

Chaotarch svým psiklotronem promění dvacet virolodí v negapsionický vír, kterým ochromí posádku BÁZE až na Gesil a přeruší tak aktivaci chronofosílie. Ani ID se nezmůže na odpor.

Zatímco Iruna z Bass-Thetu upadne v zerosen a Marauder a psionické vejce se pokouší zachránit26) osamostatněná vědomí Dalaimoca Rorvica a Tatchera a Hainua25), vezme si Gesil impulzový aktivátor porleytského devolátoru, aby se postavila Pánovi elementů a negasféře.