Perry Rhodan 1282 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1282
Název:Skok do Triangula
(Sprung zum Dreiecksnebel)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 / 430 NGL = 4016 / 4017
Vzpoura na Arkonu - loď v psionické bouři
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - Shan čelí Kamašitce

Stalker - Sotho je oklamán

Tailer goshbon - skokanský patriarcha a sabotér

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka podnikne zoufalou akci

Homer G. Adams - Hanzovní šéf na palubě MASURY

Giffi Marauder - pravá identita astrálního rybáře bude odhalena

Aby získali prostředek proti tajné zbrani Felnachinů (Kartaniňané), navštíví Maakarové v intergalaktické prázdnotě radioaktivitou ohřívaný ponurý svět Shebrak-Nhin (Světlo v temnotě), jehož povrchu je pokryt obrovskou formou života, která se jmenuje Shaddock-Krek. Přitom si Melerk-1, velitel RASH-KRASHAAR, vzpomene, že předkové jeho národa se skrze hyperbouři dostali do cizí galaxie, když se na útěku ze Smrtící mlhoviny (Mléčná dráha) s pomocí platforem chtěli dostat do své pravlasti, Staré mlhoviny (Andromeda)1). V Cizí mlhovině upadli uprchlíci zakrátko zpět do barbarství2). Krátce předtím, než RAH-KRASHAAR sklidí část Shaddock-Kreku, materializují se na ponurém světě Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu3).

Zatímco Taileru Goshbonovi4) a jeho vnučce Saylidy nařídí odpálit teleportační pozemní stanici, zabrání Stalker jejímu průzkumu arkonidskými úřady. Julian Tifflor potká mezitím Irunu z Bass-Thetu5) a Lelilu Lokoshan6), kteří jsou přesvědčeni, že na Arkonu cítí přítomnost Tovari Lokoshana a Lulloga. Stalker dovolí, aby Kamašitka Tifflora, Niu Selegris a Domo Sokrata doprovodila do ESTARTU.

V přesvědčení, že bude Stalkerem sledována, rozhodne se Dao-Lin-H'ay pro nepravděpodobný útěk do M 33. V MASUŘE se tajně ukrývá Giffi Marauder5), který s Irunou z Bass-Thetu navštívil Arkon I, aby zažil instalaci teleportačního systému, a byl Shivou zachráněn z chaosu Krystalického světa do kartaninské lodi. Na ponurém světě Shebrak-Nhin, kterému Kartaniňané dají jméno No-Ge-D'ay (Masový puding), opustí MASURU a potká Rorvica a a Hainua. Polocyno probudí v Marauderovi vědomí, že on a Shiva5) jsou Tovari Lokoshan a Lullog. Na to se vejčitý útvar promění v sošku velkého dědičného boha. Kamašit si vzpomene, že přijal identitu Giffi Maraudera, aby uniknul kletbě své rodiny7). Zatímco Rorvic s a Hainuem využijí výboje mezi psionickými silami planetární bytosti a pararosy, aby unikli do jiného času, je Lokoshan zajat Kartaniňany. Esperové MASURY se pokusí obrovskou vzdálenost do M 33 překonat pomocí kontrolovanou deflagrací tří set tisíc kapek pararosy vyvolané transice, ale loď a její posádka se dostanou do neskutečného stavu. Esperové jsou uchváceni psiphrenií a Dao-Lin-H'ay slyší cizí hlasy.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál