Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Arkon I
hledat
Astronomická data:
Další jména:Gos'Ranton, Krystalický svět
Průměr:12.980 m
Gravitace:1.08g
Doba rotace:28,37 hodin
Průměrná teplota:34°C
Atmosféra:podobná pozemské - dusík, kyslík, vodní pára, oxid uhličitý...
Měsíce:0
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Arkon I
Arkon I
© VPM kg.

Arkon I, zvaný také Gos'Ranton nebo Krystalický svět, je jednou ze tří hlavních planet Velkého impéria Arkonidanů. Společně s Arkonem II a Arkonem III tvoří v soustavě Arkon Tiga Ranton (tj. Tři světy), symbol moci arkonských národů.

Rotace Arkonu I trvá po vzniku tří synchronních světů 28,37 terranských hodin, tedy arkonidské Prago. Díky téměř žádnému vychýlení osy a manipulací s ideální oběžnou dráhou kolem slunce, se nestřídají na Arkonu I žádná roční období. Tímto – a také dokonalou kontrolou počasí – má planeta ideální podnebí a průměrnou teplotu asi 34°C. (Pro srovnání: Terra má jen 15°C).

Povrch Arkonu I se podobá rozsáhlé parkové krajině. Generace krajinných architektů a planetárních designérů zde vytvořily svět, který zdejší civilizaci naprosto vyhovuje. Panuje zde nejvyšší individualismus, neexistuje snad již ani jediný kamínek, který by zůstal na místě, kam ho původně umístila matka příroda. Zajímavá je ještě skutečnost, kterou uvádí stará databáze Tai Ark'Tussan, že samotný proces utváření nynější planety trval 1620 terranských let.

Velkolepé překrásné bulváry křižují celou planetou, přičemž neslouží ani tak dopravě, jako spíše rekreaci a relaxaci. Pro rychlou přepravu existuje podzemní potrubní dráha a po roce 2048 byly také reaktivovány staré transmitery.

Na Arkonu I nejsou žádná města nebo větší osady podle terranského vzoru. Po celé planetě jsou roztroušeny typické arkonidské trychtýřovité stavby, tzv. Khasurny (arkonský výraz pro trychtýř). Jsou obydleny rodinnými klany, které se také nazývají Khasurny. Jsou to obvykle překrásné luxusní stavby, jejichž vybavení si člověk může jen těžko přestavit. Obydlí Khasurnu Zoltralů má např. celkovou výšku 1225 terranských metrů. Tento velice volný způsob architektury planety Arkon vychází z mentality Arkonidanů. A proto také např. terranský způsob života – co možná nejvíce obyvatel na jednom místě – nenávidí. Teorie ukazují, že tento podstatný rys Arkonidanů je dědictvím jejich předků, Akonanů. Ti se, jak je známo, ve své soustavě velice dlouho schovávali za modrý energetický štít. Khasurny mají rozdílné velikosti podle toho, do jaké společenské vrstvy rodina patří.

Na Arkonu I žije dnes asi 10 miliard Arkonidanů. Protože planeta slouží jen pro obytné účely, jsou všichni rovnoměrně rozmístěni po povrchu. Existují zde oblasti, kde by se mohlo dlouho běžet (v případě, že by tedy Arkonidan běhal), a nenarazil by na žádného souseda. Tam se také usídlili některé farmy essoyů, které vyrábí exkluzivní luxusní zboží, jako je např. víno Nettoruna.

Na Arkonu I je jen jeden obrovský oceán, který se jmenuje Tai Shagrat. Největší kontinent planety leží na rovníku a byl pojmenován Laktranor. Na tomto hlavním kontinentě se nachází většina důležitých zařízení a také kosmodromy. Menší pevniny, resp. ostrovy jsou roztroušeny v oceánu, osídleny jsou také póly, které nejsou pokryty ledem.

Známé krajiny a místa

 • Záliv Khou s muzejním ostrovem Omperas: na jižním pobřezí Laktranoru
 • Pohoří Kogruk: leží zde rodinné sídlo Khasurnu Gonozalů
 • Ostrovní kontinent Shargabag: druhá největší pevnina ležící východně od Laktranoru

Historie

Původně byl Arkon I druhou planetou soustavy. V letech 6320 až 6330 da Ark byl za Imperátora Gonozala III. odstartován ambiciózní projekt, který měl na svém konci vést k vybudování tříplanetární konstelace Tiga Ranton.

Arkonidané, kteří původně obývali 3. planetu, se po planetárním posunu usídlili na 2. planetě (Arkon I), zatímco původní domovský svět, 3. planetu (nyní Arkon II), využili jako průmyslové a hospodářské centrum. Záznamy o tomto přesídlení se ovšem během tisíciletí ztratily.

Arkon I měl být v listopadu 1345 NGL přeměněn na kabinet chaotenderu VULTAPHER . Terrancům se tomu podaří zabránit jen díky použití Carapolova strukturálního hořáku.

Thek-Laktran, Pahorek moudrých

Na Arkonu I leží Thek-Laktran, Pahorek moudrých, neboli vládní centrum Velkého impéria. Zde zasedala ještě před výstavbou Křišťálového paláce Rada dvanácti a Velká rada. Na náhorní plošině o rozloze 2000 km – čtverci o velikosti strany asi 45 km – se rozprostírají nejdůležitější zařízení Impéria.

Centrum tvoří Křišťálový palác se svou parkovou krajinou. Kolem se koncentrují ministerstva, velvyslanectví, správní budovy a centrály tajných služeb. Je to obrovský blok typických arkonských trychtýřovitých staveb. Vyčnívají až 500 m do výšky, ale základy a další zařízení sahají až do hloubky 8 km. Zde se také nacházejí podzemní bunkry – z části ještě z dob Metanových válek – a mocná pozitronika (později syntronika), která propojuje všechny paláce na Pahorku moudrých a výkonností se vyrovná i Regentovi.

Jsou zde umístěny také byty nejvyšších hodnostářů Impéria, dále pak i velvyslanci různých národů. Mezi jinými je zde také od 21. století postaveno v trychtýřovité budově terranské velvyslanectví.

Na vrcholu pahorku leží jeskyně She'Huhan, označována lidově také jako Svatyně. V pozdější době byla známa také jako Síň dějin. Mimo jiné se zde nacházejí také sochy Dvanácti Heroenů. Stejně tak božské sochy She'Huhan, hvězdných bohů.

Centrem Thek-Laktranu je Gos'Khasurn, Křišťálový palác Imperátora, mozek a nervové centrum vlády. Stavba paláce započala roku 17.529 př. Kr. za vlády Zakhagrima III. Po tisíciletí docházelo za vlády každého Imperátora k jeho přestavbě – jak architektonických prvků, tak vestavěné techniky a přístrojů. To vedlo k tomu, že v pozdějších tisíciletích neměl kompletní plány paláce a jeho zařízení k dispozici ani Regent. Stavbu propojují četné tajné chodby, které jsou zajištěny jak moderní technikou, tak i klasickými mechanickými systémy a propadlišti. Ačkoli je vlastně velice nepřehledná a kvůli neznalosti různých prvků není ani vhodná pro zajištění úplné bezpečnosti, nepřichází pro arkonidského Imperátora v úvahu, aby vybudoval nový palác – hlavně z důvodu tradice.

Třpytivá, křišťálová struktura konstrukce paláce je vysoká téměř 1000 m. Samotná základna paláce má průměr 500 m, kolem nejvyššího atria je to pak 1500 m. Terasy vyrůstají z centrální zahrady až do horních pater ležících v 800 m. Paláci se také někdy říká Perla Arkonu. Palác je více než jen sídlem Imperátora. Zasedá zde také Velká rada a Rada dvanácti. Je místem okázalých recepcí, které mají symbolizovat neomezenou moc Impéria.

V paláci jsou tři operační sály vyhrazené jen samotnému Imperátorovi. Každý pokoj disponuje spojovací stanicí první pomoci, která je pravidelně zásobena a doplňována medoroboty. Aula, ohromná a překrásná uvítací hala, pojme více než 10000 hostů. Současně je palác centrem tradic a tedy jakýmsi typem živoucího muzea. V zasedací síni vedle Síně moudrých se například nachází 20 m dlouhý stůl, který byl vybroušen z původně 25 m velkého Bmerasathu, modře se třpytícího polodrahokamu. Ten přivezl kdysi Arkonidan Petesch z Pustého ostrova jako dar pro Imperátora. V dalších síních paláce se pak nacházejí další četná svědectví arkonidské expanze.

Před Křišťálovým palácem leží malý kosmodrom, který je vyhrazen samotnému Imperátorovi a několika autorizovaným osobám.

Pamětihodnosti

Na dávnou historii bohatá planeta jako je Arkon I, který je také vlastně symbolem moci, má samozřejmě mnoho pamětihodností, které by si neměl žádný návštěvník nechat ujít.

Eukolardovo dílo

Asi 500 km západně od Thek-Laktranu se na rovníkovém kontinentu rozkládá pobřežní pohoří. Roku 6960 př. Kr. zde významný umělec Eukolard vybudoval svůj mocný pomník znázorňující dobytí Galaxie Arkonidany – proto se také někdy nazývá právě Dobytí Galaxie.

Vrcholky hor přetvořil v hlavy a torza pradávných Imperátorů a hrdinů Impéria. Vrcholem celého díla je několik kilometrů dlouhá plastika abstraktního tvaru, která zdobí nejvyšší hřebeny pohoří.

Eukolard na svém díle pracoval takřka celý život. Pracoval jen s běžným energetickým zářičem, aby ze skály vytavil každou jednotlivou scénu a postavu. Když bylo jeho dílo dokončeno, potřeboval na 8,3 hodiny veškerou energii zásobující Arkon I, aby skálu pomalu přeměnil v čistý diamant. Výpočty pro přesné vybroušení byly provedeny velkou pozitronikou na Arkonu III. Prostřednictvím flotily s vibračními děly pod Eukolardovým vedením bylo jeho dílo dokončeno.

Brána Zoltralů

Na jižním pobřeží vnitrozemního moře Sha'Shuluk (jižně od kosmodromu Marorarg) do něj ústí řeka Druncen. Těsně před ústím je mocný tok řeky formován antigravitačními poli do tři kilometry vysoké paraboly. 4000 metrů široký vodopád je nepřehlédnutelný. Odporuje všem přírodním zákonům a ční elegantně do bezmračného nebe a jako brána opět padá dolů.

Pod vodopádem se tyčí typický arkonidský trychtýřovitý palác s překrásnými vnitřními zahradami a vznášející se plošinou, která poskytuje kouzelný výhled do okolí. V noci jsou zde vytvářeny pozitronicky řízeným osvětlením nádherné světelné projekce. Tento palác je rodinným sídlem Khasurnu Zoltralů. Vyrůstala zde mimo jiné i Thora.

Tento oblouk, Brána Zoltralů, je pokládán za jeden z nejvýznamnějších symbolů planety. Žádný Arkonidan si ho nemůže nechat ujít. Během svých výletů tuto přírodní manipulaci vždy náležitě obdivují. V letech převzetí moci robotem Regentem a sesazením posledního Imperátora Zoltrala však tento úkaz částečně ztrácí oblibu. Ale stále platí to, že Brána Zoltralů je jedno z nejúžasnějších uměleckých děl ve světě, který je krásnými věcmi tak přeplněn.

Mirkandol, sídlo Galaktika

Mirkandol - arkonsky Místo setkání – leží v poušti Khoukar a je od roku 1290 NGL sídlem Galaktika.

Zcela nově postavené palácové město Mirkandol zabírá plochu 40 čtverečních kilometrů. Parky jsou plné exotických rostlin ze všech částí Galaxie. Právě tak se celým areálem táhnou umělé říčky a četné prameny s vodotrysky se starají o vláhu.

Mezi parky jsou postaveny obytné a kancelářské budovy v různých stavebních stylech z celé Mléčné dráhy. Vedle kyslíkových dýchacích přístrojů zde můžete najít dýchací přístroje jak pro Maahky, tak i pro vodní národ Solmothy.

V centru Mirkandolu se tyčí 800 metrů vysoká trychtýřovitá stavba, která se architektonicky velice podobá běžným arkonidským budovám. Je z dokonalého syntetického křišťálu, který je zvenku neprůhledný, ale zevnitř je však transparentní. Základní průměr nohy činí 80 m, vrchní část 500 m. V rozporu s obvyklými arkonidskými kalichy, které jsou v nálevce otevřené, má tento střechu. Na místě atria se rozprostírá hlavní zasedací síň Galaktika. Sál je 300 metrů vysoký a nabízí stupňovitě seřazená sedadla, která stoupají v úhlu 45°.

Nejdříve byla zasedací síň koncipována pro 2000 osob. Postupem času po přestěhování Galaktika byla kapacita míst navýšena. Roku 1303 NGL je možné, aby se v paláci při valném shromáždění sešlo až 50000 osob. Což je více než dostatečné pro všechny delegace i s personálem.

Také samo diplomatické městečko se dále buduje. V soustředných kruzích zde byly doplněny další velvyslanectví, správní budovy a centra zajišťující všemožné služby, rovněž i další parky. Roku 1303 NGL činil průměr Mirkandolu 20 kilometrů.

Přibližně 50 kilometrů od centra Mirkandolu je vzdálen mály, asi 20 kilometrů zabírající, kosmodrom, který je od Mirkandolu odstíněn vysokým kruhovým valem.

Kosmodrom Shuluk a město Shulukai

Shuluk byl původně jen malou přistávací plochou, ale mezitím se rozrostl do průměru asi 120 kilometrů a stal se z něj největší kosmodrom na Arkonu I. Leží na západní straně Laktranoru ve vnitřním zálivu srpkovitého vnitrozemního moře Sha'Shuluk. Je obklopen 2000 metrů vysokým kruhovým valem a působí jako obrovský kráter. Město Shulukai vzniklo na vnější straně kruhového valu. Zvláštnost tohoto sídla je v tom, že většina paláců a budov není postavena v obvyklém trychtýřovitém tvaru. Místo nich zde byl použit vhodnější stavební sloh, který je znám také z Terranie. Shulukai má ve 14. století NGL 35 miliónů obyvatel.

Muzejní ostrov Omperas

Muzejní ostrov Omperas leží na jižním pobřeží Laktranoru v zálivu Khou. Uvnitř rozlehlého parku se zde nalézá několik historických kalichovitých staveb. V a pod těmito budovami, které jsou vysoké asi 500 metrů, se nalézá Epetranův archiv.

Geografické detaily

Kontinenty

 • Kator-Arkoron
 • Krysaon (malý, resp. ostrovní kontinent)
 • Laktranor
 • Shargabag
 • Shrilithra

18 nejvyšších vrcholů

 • Bhinilyn: 8678 m, kontinent Laktranor
 • Ar-Pharak: 7533 m, kontinent Kator-Arkoron
 • Uthor: 7391 m, Vuyanna
 • Dulil: 7219 m, Laktranor
 • Akarax: 6704 m, Laktranor
 • Vlonast: 6456 m, Laktranor
 • Kheled: 6348 m, kontinent Shrilithra
 • Tartta: 5987 m, Laktranor
 • Felan: 5922 m, Shrilithra
 • Shelin: 4841 m, Laktranor
 • Darioon: 4388 m, Shrilithra
 • Sharga: 4123 m, kontinent Shargabag
 • Thadangond: 3847 m, ostrov Krysaon
 • Manbegon: 3668 m, Krysaon
 • Avalza: 3326 m, Shargabag
 • Nooleth: 3175 m, Shrilithra
 • Nathor: 2995 m, Shargabag
 • Khimrana: 2790 m, Shrilithra