Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Křišťálové impérium
hledat

Monarchistické Křišťálové impérium (arkonsky: Gos'Tussan) vzniklo 1. června 1223 NGL z republikánského druhého Arkonidského impéria (arkonsky: Len Ark'Tussan) po intronizaci dosavadní prezidentky Thety da Ariga jako imperátorky Arigy I. Bylo myšleno jako obnova Velkého impéria, původně Velkého Arkonidského impéria (arkonsky Tai Ark'Tussan), které dlouhých 20.000 let ovládalo tehdy známou část Mléčné dráhy.

Imperátor Bostich I., nástupce imperátorky Arigy I., zavražděné roku 1240 NGL, přejmenoval Křišťálové impérium 26. prosince 1303 NGL na Božské impérium (arkonsky: Huhany'Tussan).

Historie

Arkonidské dějiny byly v minulosti opakovaně upravovány podle současných politických názorů. Ztratili se tak například vědomosti o odloučení od Akonanů. Z tohoto důvodu se na arkonidské dějiny musí nahlížet obezřetně, protože ne všechno, co bylo napsáno, musí být pravda. Především ranná historie působí rozporuplně a má často mýtickou povahu.

Dokonce i zavedení arkonidského letopočtu da Ark bylo přeloženo do roku 20.431 před Kristem a ztotožňuje se s mýtickým zjevením Heroena Tran-Atlana. Arkonidská monarchie začala až o 2097 terranských let později v roce 1774 da Ark, respektive 18.334 před Kristem.

Mezidobí

Po rozpuštění Spojeného impéria 27. března 2329 Perry Rhodanem, došlo k poslednímu hromadnému útoku Gatasanů na soustavu Arkon, který skončil zničením planety války Arkon III.

Zatímco Solární impérium vyšlo z rozpadu Spojeného impéria jednotně, vytvořily světy bývalého Velkého impéria mnoho takzvaných Maličkých knížectví: baronství až s 5ti systémy, hrabství, knížectví s až 50ti systémy, malá impéria až se 100 systémy.

Již brzy se objevily snahy o restauraci Velkého impéria. Počátkem 25. století byl arkonidský politik Makonar tajně titulován jako imperátor. V roce 2425 unesla skupina imperialistů kolem Kwan da Arthamin Atlana a marně se ho pokoušela přesvědčit, aby znovu vstoupil na post imperátora. V průběhu událostí se Arkonidan na Arkonu I zřekl na věky práva na vládu.

Mnoho Arkonidany podrobených cizích národů jako Unithane nebo Topsiderové vytvořili v následujících tisíciletích vlastní malé hvězdné říše. Dokonce i na Arkonu IV (Naator) zdomácnělí praobyvatelé systému Arkon, Naatové, si vybudovali vlastní koloniální říši.

V době po DORIFER-šoku se M 13 stala cílem útoku Blitzerů. Také útok Hauriů z Hangaye se soustředil na M 13. Poté se vytvořila politická struktura na obranu M 13 a přežila dobu vlády Monose.

Druhé Arkonidské impérium

Po skončení vlády Monose roku 1147 NGL zde za podpory Atlana vzniklo Druhé Arkonidské impérium (arkonsky: Len Ark'Tussan), také zvané jako Nové Arkonidské impérium, republika, která usilovala o opětovné spojení arkonidských světů. V roce 1215 NGL byla Theta da Ariga zvolena prezidentkou Druhého Arkonidského impéria.

Křišťálové impérium

Křišťálové impérium (arkonsky: Gos'Tussan) vzniklo 1. června 1223 NGL z parlamentně-republikánského Nového Arkonidského impéria. Přispělo k tomu hlavně zvolení Falkena Buddcio Grigora ve volbách 12. února 1223 NGL na post Prvního Pozemšťana v Lize Svobodných Pozemšťanů.

S opětovným zavedením imperialistické monarchie se stále více začalo dbát na tradice Velkého impéria. První imperátorkou se stala Theta da Ariga, od roku 1215 NGL prezidentka Druhého Arkonidského impéria.

25. února 1240 NGL byla Ariga I. během spiknutí vysoké šlechty zabita. 4. Prago Tarmanu 21.369 da Ark (5. března 1240 NGL) byl jejím nástupcem zvolen Gaumarol da Bostich jako Bostich I.. Spiklenci očekávali, že nový Ta-moas z Khasurnu Bostichů, mladý a dosud nezkušený správce, se bude dát lehce zmanipulovat.

V roce 1289 NGL se během tolklandské krize objeví filozof Dreur v poušti Khoukar na Krystalickém světě. Alaskovi Saedelaeremu se ho s pomocí mladého arkonidského mutanta Benjameena da Jacinty zabít.

Teprve roku 1289 NGL se Bostichovi I. podaří během takzvané Noci krve z 10. na 11. listopadu osvobodit se od Krystalické kamarily, která ho z pozadí ovládala.

Roku 1290 NGL nabídne Bostich I. v tajnosti v poušti Khoukar na Krystalickém světě postavený Mirkandol (arkonsky: místo setkání), jako nové sídlo Galaktika.

19. března 1300 NGL vypne prostřednictvím KorraViru flotily 800 světů patřících k Ark'Tussanu. Kontraimperátor Kenterol da Orbanashol je na Celkaru odsouzen k neomezenému trestu smrti. Bude osmkrát oživen a devětkrát popraven.

11. června 1300 NGL anektuje Bostich I. k Lize Svobodných Pozemšťanů patřící hvězdokupu Hayok, jedno z mála center pozitronického průmyslu, s odůvodněním že tato hvězdokupa kdysi patřila k Velkému impériu.

7. května 1303 NGL nechá obsadit jen 800 světelných let od Slunce vzdálený rodný systém Topsiderů, kteří v té době patří do Fóra Raglund.

26. září 1303 NGL nechá během operace Tichý obr obsadit planetu Ertrus v systému Kreit, centrum Koalice Kreit, hvězdnou říši asociovanou k Lize Svobodných Pozemšťanů. Bostich I. dá Ertrus jako léno svému příteli Ka'Marentisovi Aktakulovi, který tak získá jméno Aktakul da Ertrus.

Božské impérium

26. prosince 1303 NGL přejmenuje Bostich I. Křišťálové impérium na Božské impérium (arkonsky: Huhany'Tussan) a zároveň obnoví Tři světy Arkonu (arkonsky: Tiga Ranton) skládající se z krystalického obytného světa Gos'Ranton (Arkon I), obchodního světa Mehan'Ranton (Arkon II) a nové planety války Gor'Ranton (Arkon III).

Slavnostně je planeta Subtor, doposud Arkon XX, pomocí situačního transmiteru transportována jako nová planeta války na bývalou pozici starého Arkonu III, zničeného roku 2339, a doplní tak planetární trojúhelník. Současně je aktivovaný Krystalický štít kolem soustavy Arkon.

SEELENQUELL

S Bostichovou pomocí je vytvořen Trav'Tussan, aby shromáždil nepřátele SEELENQUELLA. Po vítězství nad SEELENQUELLEM dostane Trav'Tussan plnou autonomii.

Hyperimpedance

Bostich I. ignoruje varování Cairola III., které Perry Rhodan v roce 1312 NGL oficiálně prezentuje před Galaktikem.

Zatímco se Perry Rhodan jako Terranský rezident pokouší světy Ligy Svobodných Pozemšťanů učinit samostatnými, a rezidenční ministr Reginald Bull je s podporou Posbiů vybavuje retrotechnikou, využije Bostich toto období k obchodní ofenzívě.

Když hyperimpedance 11. 9. 1331 NGL dosáhne nového maxima, ukáže se, že Ka'Marentis Aktaktul navzdory rozkazům Bostiche I. podnikl přípravy proti hyperimpedanci. Až dosud v hyperprostoru ukrytá 150 km velká loděnice Yobilyn je přesunuta na geostacionární dráhu kolem Arkonu III.

Během krátké doby vytvoří Aktakul slunečním čerpadlem napájený situační transmiter, na zvýšenou hyperimpedanci přizpůsobený dopravní mechanismus. Při prvních testech v systému Dubnayor 20. dubna 1332 NGL je naměřen dosah 250 světelných let a nadsvětelný faktor 1 milion značně přesahuje současnou hodnotu rychlosti kosmických lodí s lineárním pohonem.

Cílem experimentů je umožnit transport z Arkonu k systému Dubnayor. Ten se nachází v sektoru Dashkon, který je vzdálený 1300 světelných let. Tam hvězdné mračno Dashkon (také známé jako Skorgonsheyi), kulovitá hvězdokupa o průměru 55 světelných let a hmotnosti 110.000 sluncí, vypadlo ze svého hyperkokonu.

Do roku 1344 NGL je dosah situačního transmiteru zvětšen na 2.500 světelných let.

V roce 1344 NGL se Bostich I. účastní budovatelské konference národů na Zemi.

Vzhledem k hrozbě Terminační kolony nařídí Bostich I. znovu používat název Křišťálové impérium namísto Božského impéria.

Vzhledem k marným pokusům arkonidské flotily podniknout něco proti Tvrzy Kolony umístěné poblíž Arkonu, a přistání Temného obelisku na Arkonu I vedle Krystalického paláce, nařídí Bostich I. tajný ústup ze systému Arkon. Krystalické impérium přestává existovat po vyhlášení direktivy TRAITOR.

Bostich I. se přesunuje do systému Voga.

Flotila

Vedle domovské flotily Thantur-Lok existuje dalších 24 mobilních imperiálních flotil.

Síla arkonidské flotily Božského impéria se v roce 1311 NGL počítala na 600.000 ozbrojených jednotek.

Protože Bostich I. navzdory varování Perryho Rhodana odmítal zvyšování hyperimpedance, velká část arkonidské flotily po zvýšení hyperimpedance v roce 1331 NGL selhala.

Úpravou a přestavbou jednotek společně s novou výstavbou se arkonidskému impériu do roku 1344 NGL podařilo získat více než 600.000 připravených jednotek. Připočítají-li se pomocné čluny nosných lodí, vzroste celkový počet na 1.800.000 jednotek.

více viz Arkonská flotila.

Oblast vlivu

Po Monosovi

Po skončení vlády Monose došlo k opětovnému posilování moc Arkonidanů. Za přispění Atlana vzniklo Druhé Arkonidské impérium (arkonsky: Len Ark'Tussan), republika, která se snažila o opětovné sjednocení arkonidských světů.

Také Bostich I. měl cíl znovu vybudovat říši v rozsahu bývalého Velkého impéria. Postupoval podle projektu na opětovné spojení Nového Arkonidského impéria. Bostich ale postupoval bezohledněji než imperátorka Ariga I. a její prezidiální předchůdci.

Klíčovou oblastí Křišťálového impéria je kulovitá hvězdokupa Thantur-Lok (M 13). Soustava Aralon Arasů a Archetz Skokanů (Mehandor) jsou, ačkoliv leží v Thantur-Lok, formálně nezávislé. Také kulovitá hvězdokupa Cerkol (M 92) patřila již za časů Velkého impéria k arkonidské centrální oblasti.

1303 NGL

V roce 1303 NGL patřilo ke Křišťálovému impériu 12.500 obydlených planet, z nich asi 1000 v kulovité hvězdokupě Thantur-Lok. Dalších 20.000 oficiálně nezávislých obydlených planet se nachází v této době pod ekonomickou a vojenskou kontrolou Křišťálového impéria.

800 světů konkurenčního Arkonidského impéria (arkonsky: Ark'Tussan) bylo v roce 1303 NGL násilně anektováno.

Anexi k Lize Svobodných Pozemšťanů patřícího hvězdného archipelu Hayok 11. června 1300 NGL odůvodnil Bostich I. tím, že kdysi náleželo k Velkému impériu.

Obsazení jen 800 světelných let od Terry vzdáleného Topsidu 7. května 1303 NGL a Ertrusu 26. září 1303 NGL ale ukázalo, že Bostich nezabírá jen bývalé arkonidské světy.

1331 NGL

V roce 1331 NGL stagnoval počet obydlených planet Božského impéria na 13.000. Zvýšil se ale počet závislých světů na 35.000.

Trav'Tussan, který po vítězství nad SEELENQUELLEM získal plnou autonomii, obsahoval mezitím 350 světů a disponoval flotilou 30.000 lodí. Patřila k němu také oblast sektoru Brysch s nalezišti hyperkrystalů u Hvězdy schémat.

Protože Southside Mléčné dráhy nehostí žádnou velkou hvězdnou říši, představuje možný směr expanze. Další možností je s Northside sousedící Eastside. Roztříštění Bluesané jsou pokládáni za technologicky zaostalé a Bostich je kvůli zničení Arkonu III v roce 2329 nenávidí.

1344 NGL

Po zvýšení hyperimpedance došlo především na okraji rozlehlého impéria k oddělení mnoha soustav. Stovky systémů prohlásili nezávislost. V okrajových oblastech vzniklo 14 suverénních hvězdných říší s více než 20ti systémy. Mnoho systémů se připojilo k enklávám cizích národů.

Kulovité hvězdokupy Thantur-Lok (M 13) a Cerkol (M 92) tvoří stabilní jádro impéria. V roce 1344 NGL patří stále ještě více než 1000 systémů v Thantur-Lok a arkonidskému impériu. Celkový počet soustav se ale snížil na 11.000. Požet závislých systémů se vrátil zpět na 10.000.

V sousedství sektoru Dashkon ze svého hyperkokonu vypadnuvší hvězdokupa Skorgonsheyi je po odsunu zdejších strážních národů v roce 1335 NGL kolonizována Arkonidany a Skokany. V roce 1344 NGL kolonizuje impérium 42 systému ve hvězdném oceánu Jamondi.

Impérium mezitím disponuje pěti soustavami situačních transmiterů. Existuje propojení mezi M 13 a kulovitou hvězdokupou Skorgonsheyi. Několika stupňové spojení o délce 20.000 světelných let vede k opěrnému bodu Dargnis v Sektoru mlh. Odtamtud vedou tři trasy situačních transmiterů ke třem nejdůležitějším základnám flotily: Amozalan, Calukoma, Trantagossa.

Společenská struktura

V aristokraticky ovlivněné společnosti Křišťálového impéria jsou muži a ženy rovnoprávní, ale ve veřejném životě zastává dominující pozici muž. Naproti tomu v náboženském a kulturním životě dominují ženy.

Klíčové pozice v hospodářství, politice a armádě jsou do značné míry rozděleny mezi několik šlechtických rodin. Rodinné svazy (Khasurny) obsahují přitom až více než sto tisíc členů.

Šlechta se dělí na:

 • Vysoká šlechta (vévodové, knížata), arkonsky: Thi-Khasurn, terransky: Vysoký kalich, její členové zastupují jednu nebo více slunečních soustav, oslovení: Zdopanthi
 • Střední šlechta (šlechtic, hrabě), oslovení: Zdopan
 • Spodní šlechta (arkonsky: Kator-Khasurn, terransky: Spodní kalich, oslovení: Zdopandel
 • Nešlechtici (arkonsky: Essoya) a Nevolníci (arkonsky: Zayna) stojí úplně vespodu

Na Arkonu narození Arkonidané nazývají koloniální arkonidany Bras'cooi. Aby se získal status pravého Arkonidana, nesmí narození vysokého šlechtice proběhnout na hlavním světě jeho léna, ale na Krystalickém světě Gos'Ranton.

Politická struktura

Křišťálové impérium je parlamentní dědičná monarchie s velmi silnou pozicí monarchy.

Hlava vlády

Na špici Křišťálového impéria stojí imperátor jako státní a ministerský předseda. V oficiálních dokumentech je označován jako Tai Moas (terransky: Velký první). Jeho oslovení je jako u vysoké šlechty (arkonsky: Zhdopanthi). Má jako vrchní velitel nad kosmickou flotilou nejvyšší důstojnickou hodnosti (arkonsky: Begam). Imperátorem je momentálně relativně nesmrtelný nositel buněčného aktivátoru Bostich I..

Vláda (exekutiva)

Berlen-Than, Rada dvanácti, pod předsednictvím imperátora je vláda v užším slova smyslu. Vedle imperátora k němu patří:

 • Ka'Gostis - Krystalický mistr (vrchní strážce soukromých místností imperátora)
 • Ka'Khasurtis - Mistr Khasurnů a mluvčí šlechticů v Tai Than
 • Ka'Mascantis - Krystalický mařšál (nejvyšší úředník imperiálního dvora, školitel a vychovatel příslušného Krystalického prince)
 • Ka'Celis - Vysoký inspektor
 • Ka'Chronntis - Vrchní finační mistr (kompetentní za finance, hospodářství, daně, dohled nad sektory, civilní logistiku)
 • Ka'Gortis - Ministr pro válku a kosmické lety
 • Ka'Marentis - šéfvědec; od roku 1289 Aktakul Ta-Urengoll (známí předchůdci: Epetran, Crest da Zoltral)
 • Ka'Mehantis - Imperiální ekonom nebo ministr obchodu
 • Ka'Gon'thek-Bras'cooi - Koloniální ministr
 • Ka'Addagtis - Ministr vnitra
 • Ka'Ksoltis - Ministr nejvyššího úřadu pro kybernetiku a zpravodajství

Rozšířena exekutiva

Tai Than, Velká rada, se skládá ze 128 jmenovaných členů. Pro členství v Tai Than je předpokladem vědecké vzdělání. Tai Than se skládá ze členů exekutivy, většinou z vysoké šlechty. Berlen Than je do určité míry výborem Tai Thanu.

Mocenské prostředky exekutivy

Prosazování politické vůle se v první řadě provádí velmi silnou kosmickou flotilou, takzvanou Arkonskou flotilou.

Vedle různých bezpečnostních a zpravodajských služeb a úřadů má galaktický význam přední zpravodajská služba Tu-Ra-Cel.

Legislativa (zákonodárná moc)

Thi Than, Vysoká rada, se skládá z volených členů a schvaluje zákony.

Sektorová a plenární úroveň

Sektor spravuje Sluneční léčitel. Tento titul kombinuje hodnost Slunečního nositele a Léčitele. Léčitel je výkonnou mocí pro více slunečních soustav. Slunečnímu léčiteli je podřízena vlastní flotila. Tento titul se poprvé objevil v Atlanově cyklu Traversan.

Jednotlivé planety spravuje parlament, který je volen místními obyvateli a funguje jako legislativa. Vydává zákony, které mají jen lokální platnost. Na každou planetu jmenuje imperátor Tato (guvernér) jako šéfa exekutivy. U planet, které patří do nějakého Khasurnu, je Tato jmenován hlavou Khasurnu.

Sídlo vlády

Sídlem vlády je Krystalický palác na Hoře moudrosti (Thek Laktran) na Arkonu.